Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
11328
rok szkolny
2014/2015

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program edukacji plastycznej dzieci w wieku przedszkolnym "Rysuję, maluję, tworzę"

Program "Rysuję, maluję tworzę" jest przeznaczony dla nauczycieli pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym. Dla nauczycieli, którzy w sposób twórczy, kreatywny chcą stymulować rozwój dziecka w szczególności w zakresie aktywności artystycznej, plastycznej.
W twórczości plastycznej dzieci realizują się i ujawniają naturalne prawa rozwoju, a podstawową formą wyrażania siebie jest zabawa i oczywiście działalność plastyczna. Twórczość plastyczna dzieci jest środkiem uniwersalnym, który służy do wypowiadania najgłębszych pragnień i przeżyć małego artysty.

Działalność plastyczna w przedszkolu zajmuje bardzo ważne miejsce. Rysowanie, malowanie to jedna z form komunikacji dziecka z otoczeniem już od najwcześniejszego dzieciństwa. Rysunek dziecka wyraża to, co dziecko czuje, o czym myśli, co w danym momencie przeżywa. Działalność plastyczna odgrywa bardzo ważną rolę w życiu dziecka. Za pośrednictwem działalności twórczej dziecko gromadzi nowe doświadczenia, poznaje nowe techniki plastyczne, wyraża za pomocą środków plastycznych swoje emocje i uczucia. Nabywa wiary we własne możliwości, we własne siły, dlatego bardzo ważne jest by umożliwić dziecku twórcze wypowiadanie się poprzez własne wytwory plastyczne nie tylko podczas zajęć zorganizowanych w przedszkolu, ale również umożliwić dziecku swobodną ekspresję plastyczną. Poprzez wytwory dziecięce nauczyciel ma możliwość bliższego poznania swojego wychowanka, jego zainteresowań, emocji, możliwości twórczych. Nauczyciel powinien rozbudzać w dzieciach chęć kreatywnego działania poprzez zachęcanie do udziału w różnorodnych formach twórczości plastycznej, tworzyć warunki do samorzutnego podejmowania przez dzieci działalności plastycznej w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu, a w szczególności stworzyć atmosferę sprzyjającą twórczej działalności dzieci.


REKLAMA

Publikacja do pobrania bezpośrednio ze stron serwisu:

pobierz (ZIP)
Program do kompresji dostępny w Pomocy

Joanna Kania
Przedszkole Nr 2
w Pelplinie


Zaświadczenie onlinenumer online: 121 gości

reklama