Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
11296
rok szkolny
2014/2015

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Jak chronić młodzież przed negatywnym wpływem telewizji ?

Propozycja odczytu w zakresie pedagogizacji rodziców.

Telewizja jest w dzisiejszych czasach jednym z najpopularniejszych środków masowego przekazu, a jej oglądanie częstym sposobem spędzania czasu wolnego, którego młodzież w tym wieku ma relatywnie dużo. Wśród różnych sposobów spędzania czasu wolnego telewizja jest sposobem szczególnie atrakcyjnym. Po pierwsze: jest wygodna, sama przychodzi do domu odbiorcy bez jakichkolwiek przygotowań, niewygód. Po drugie: jest łatwa w odbiorze, operuje udźwiękowionym obrazem, wymaga mniejszego wysiłku intelektualnego niż czytanie, mniejszej koncentracji uwagi niż słuchanie radia, a nade wszystko wyręcza wyobraźnię. Telewizja, choć z pewnością przybliża nam świat, to jednak warunki odbioru jej programów narzucają istotne ograniczenia, których powinniśmy być świadomi, by unikać ich negatywnych skutków.


REKLAMA

Ze względu na swoją plastyczność i tempo rozwoju młodzieży telewizja może mieć znaczny wpływ na wzmocnienie zachowań zarówno pozytywnych jak i negatywnych. Jednak obserwacje i praktyka wskazują, że tych drugich jest o wiele więcej. Wpływ środków przekazu obejmuje kontakt z nimi (godziny spędzane codziennie na korzystaniu z nich), niestosowną treść (przemoc, narkotyki i inne używki, pornografia etc.), reklamy oraz subtelne narzucanie wartości kulturowych. Naukowcy wyliczyli, że w przeciętnym amerykańskim domu telewizor jest codziennie włączony (choć niekoniecznie oglądany) przez około 7 godzin. W wieku 70 lat większość ludzi spędzi 7–10 lat na oglądaniu telewizji. Przeciętny osiemnastolatek ma za sobą 22.000 godzin spędzonych przed telewizorem, co daje łącznie okres porównywalny z czasem spędzonym w szkole (pod koniec szkoły średniej wynoszący 12.000 godzin). Dwudziestojednoletni człowiek widział już 350.000 reklam telewizyjnych.

Sam nasuwa się wniosek, że dla wielu uczniów oglądanie telewizji wraz z używaniem komputera zastąpiło zabawy, naukę, czytanie i tym podobne formy spędzania czasu. Dorastając, młodzież słyszy więcej słów z telewizji niż od rodziców i nauczycieli. Telewizja wywiera olbrzymi wpływ na zasadniczy światopogląd młodzieży, a także jej stosunek do pożywienia, alkoholu i sposobów radzenia sobie z problemami.

Szczególnie widać to na przykładzie oddziaływania reklamy na młodych ludzi. Z jednej strony stanowi ona źródło informacji, wzbogaca zasób wiadomości i doświadczeń dziecka, jest elementem wychowania estetycznego, przysposabia dziecko do roli konsumenta i klienta. Nie można nie dostrzec takich zalet reklam. Niemniej jednak reklama może być źródłem wielu niepożądanych zjawisk. Zarzuca się jej m.in. tworzenie podstaw konsumpcyjnego stylu życia, wywoływanie frustracji, kształtowanie egoistycznych postaw, powodowanie konfliktów rodzinnych i nieporozumień w grupie rówieśniczej. Listę zarzutów można by mnożyć.


REKLAMA

Jak więc powinni postępować dorośli, aby, przynajmniej w pewnym stopniu, złagodzić ujemny wpływ telewizji i przekazywanych przez nią wiadomości oraz gotowych wzorców na młodzież? Otóż okazuje się, że najlepszym sposobem i mechanizmem kontroli jest dobrze przygotowany rodzic. Należy postarać się skutecznie wprowadzać dziecko w świat mediów i nauczyć je zasad rozsądnego korzystania z telewizji. Można postarać się zastosować poniższe rady:

1) Ustal limit oglądania telewizji
W zależności od dnia, obowiązków domowych, bieżących postępów w nauce należy określić ilość godzin spędzanych przed ekranem jako np. 2-3 dziennie.

2) Przestrzegaj ograniczeń
Po wyczerpaniu "limitu " wyłączaj telewizor. Zasadę można złamać tylko w wyjątkowych wypadkach, np. gdy dziecko jest chore lub w telewizji jest coś wartościowego, czym jest ono szczególnie zainteresowane. Trzeba wtedy jednak poinformować dziecko, że robimy to wyjątkowo

3) Wybierz pory oglądania telewizji
Wystrzegaj się włączania telewizora podczas posiłków, w w trakcie rodzinnych spotkań i uroczystości, z wyjątkiem specjalnych programów okolicznościowych.

4) Oglądaj wspólnie z dzieckiem
Można wtedy wymieniać uwagi na temat, co dzieje się na ekranie, korygować błędne poglądy i skojarzenia, wskazywać na pozytywne wartości.

5) Uczyń oglądanie aktywnym zajęciem
Odwołuj się do pozytywnych postaci z ekranu, komentuj zachodzące tam sytuacje lub informację. Staraj się, aby dziecko odnosiło się z pewną dozą krytyki do tego co widzi i słyszy. Młodzież należy prowokować do dyskusji na temat prezentowanych konkretnych postaw ekranowych bohaterów, przedstawianych spraw, wydarzeń, problemów i sposobu ich rozwiązywania.

6) Dawaj dobry przykład: stań się wzorem odpowiedzialnego oglądania telewizji
Gdy sam oglądasz, wybieraj wartościowe programy. Pamiętaj, że dobry przykład więcej wart niż sto dobrych rad.

7) Osłabiaj negatywne skutki
Rozmowa z dzieckiem na temat obejrzanego filmu, omówienie poszczególnych scen może zapobiec niepożądanym zachowaniom i zmniejszyć poziom lęku. Rodzice powinni być dla swoich dzieci naturalnymi przewodnikami po świecie telewizji. Trzeba nauczyć dziecko wartościowych wyborów, pokazywać konkurencyjne sposoby spędzania wolnego czasu, stwarzając możliwości rozwoju różnych zainteresowań.

8) Odwracaj uwagę rodziny od telewizji innymi zajęciami
Może to być np.: praca w ogórku, gospodarstwie, uprawianie sportów.

9) Rozmawiaj o obejrzanych programach
Można spędzić kilka minut po zakończeniu programu na rozmowach z dzieckiem o tym, co zobaczyło lub usłyszało w mediach, co w ten sposób osiągnęło, i na komentowaniu tego, jak można interpretować te treści. Choćby było to trudne należy się z tym zmierzyć, pomagając dzieciom zrozumieć i konstruktywnie krytykować to, co widzą i słyszą. Wysłuchując ich i dając wskazówki, możemy coś zmienić w ich percepcji przekazu medialnego. Rozmowy tego rodzaju mają istotne znaczenie wychowawcze, uczą bowiem młodzież wyrażania własnych opinii o programie.

Podsumowując, należy stwierdzić, iż To właśnie na rodzicach spoczywa obowiązek nauczenia swoich dzieci korzystania z telewizji w sposób racjonalny, aktywny, selektywny i krytyczny, psychicznego przygotowania do odbioru trudnych i brutalnych treści w niej prezentowanych. Rodzina, w której są silne więzi uczuciowe oraz prawidłowa atmosfera wychowawcza, jest najlepszym bastionem stabilizacji i bezpieczeństwa, przez który agresja, okrucieństwo i lęk z trudem przenikają. Wszystkie inne środowiska mają charakter wspomagający. Ważne jest, aby rodzice zdawali sobie sprawę, że nie tylko mass media, ale przede wszystkim lansowane przez nie wzory osobowe i wychowawcze będą w dużym stopniu decydowały o przyszłym modelu życia ich dzieci.

Literatura:

 • Bugaj A.: Oddziaływania wychowawcze zapobiegające negatywnym wpływom telewizji
  http://www.sp35.sosnowiec.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=101:oddziaywania-wychowawcze-zapobiegajce-negatywnym-wpywom-telewizji&catid=44:wychowanie&Itemid=75
 • G. L. Hopkins, T. Babikian, D. McBride, A. Oliver Jak media wpływają na młodzież
  http://www.glosnadziei.pl/news/376 -->
 • Sędzimir B. :Wpływ telewizji na młodzież, Wychowawca nr 11(107)/2001
  http://www.wychowawca.pl/miesiecznik/11_107/08.htm
 • Wolska-Długosz M.: Wpływ reklamy na zachowanie się dzieci i młodzieży,Świetokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość, Zeszyty Naukowe 2/2006

  Marek Klimiuk


 • Zaświadczenie online  numer online: 69 gości

  reklama