Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
11231
rok szkolny
2014/2015

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Bierne palenie - cichy zabójca ! Ale czy palacze o tym wiedzą ?

"Dym tytoniowy może pochodzić z różnych źródeł, takich jak palące się papierosy, cygara i fajki oraz wydychany dym - wyjaśniają badacze. Bierny palacz wdycha szkodliwe substancje, które utrzymują się w powietrzu znacznie dłużej niż sam dym. Bierne palenie zwiększa predyspozycje do wystąpienia chorób układu oddechowego, układu sercowo-naczyniowego, nagłych zgonów niemowląt oraz chorób nowotworowych".

Według naukowców, wciąż niedoceniany jest wysoki stopień zagrożenia zdrowia powodowany przez narażenie na bierne palenie. Jest on tym bardziej ważny, że jego ofiarami są przede wszystkim osoby niepalące, szczególnie dzieci, u których ekspozycja na substancje szkodliwe zawarte w dymie tytoniowym daje najgroźniejsze efekty.


REKLAMA

Bierne palenie - czynne zagrożenia dzieci
Chroń siebie i swoje dziecko przed skutkami biernego palenia.

Istnieje wiele dowodów naukowych na szkodliwość biernego palenia, które powoduje te same problemy co palenie czynne.

Według oficjalnego stanowiska Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization - WHO) poza zakażeniami dolnych dróg oddechowych spowodowane biernym paleniem występują częstsze objawy podrażnienia dróg oddechowych, objawy astmy, zapalenie ucha środkowego, zwiększone ryzyko wywołania syndromu nagłej śmierci dziecka (sudden infant death syndrome - SIDS) zespołu nagłej śmierci niemowląt (tzw. śmierć łóżeczkowa) oraz takie nieswoiste zmiany, jak występowanie zaburzeń zachowania lub trudności w nauce.

Bierne palenie tytoniu powoduje zwiększenie o 50% zapadalności (częstotliwość hospitalizacji) na zapalenia dolnych dróg oddechowych szczególnie dzieci do 2-go roku życia. Natomiast u dzieci starszych bierne palenie wywołuje podrażnienia układu oddechowego, alergie i wpływa na osłabienie sprawności płuc.

Moje dziecko przecież nie pali, tylko ja

Jeśli poza rodzicami inni domownicy także palą papierosy, szczególnie zwiększa się wpływ dymu na dziecko. Małe mieszkania, wentylacja, itd. Powodują większe stężenie dymu tytoniowego w powietrzu.

Strumień główny i strumień boczny

Strumień główny to dym wdychany i wypuszczany przez palącego.
W paleniu biernym mamy przede wszystkim do czynienia ze strumieniem bocznym czyli dymem wydobywającym się do atmosfery z tlącego się papierosa, który zawiera najwięcej substancji toksycznych i nie jest filtrowany przez filtr papierosowy. Cząstki w strumieniu bocznym są znacznie mniejsze i dlatego łatwiej przenikają do organizmu. 2 razy więcej dymu wydziela się ze strumienia bocznego niż głównego. W dymie bocznym, który wydycha palacz znajduje się 5 razy więcej tlenku węgla, 2-3 razy więcej nikotyny i 3-4 razy więcej substancji rakotwórczych niż w dymie głównym.

Bierny palacz "pochłania" oba rodzaje dymu.

Pozostawiony kopcący papieros szkodzi bardziej niż wypalany "czynnie". Stężenie pochodnej nikotyny czyli nitrozoaminy jest 50 razy wyższe w dymie bocznym niż głównym. Dziecko, przebywając godzinę w zadymionym pomieszczeniu, pochłania taką ilość nitrozoamin, jaka znajduje się w dymie głównym 35 papierosów z filtrem, a przez godzinę ilość benzopirenu (jakby samo wypaliło 4 papierosy).

Podczas palenia papierosa wydziela się 70 mg tlenku węgla (CO)- czadu, a z tego aż 50 mg zawartych jest w dymie bocznym.
Jak uważa prof. Dr hab. Med. Wiesław Jędrychowski z Katedry Epidemiologii i Medycyny Zachowawczej Collegium Medicum UJ, wiele toksycznych związków, jak: tlenek węgla, nikotyna, metale ciężkie występuje w wielokrotnie wyższych stężeniach w dymie bocznym palącego się papierosa niż w tzw. dymie głównym.


REKLAMA

Trujące inhalacje dla dzieci

Dziecko narażone jest na wdychanie poważnych trucizn: nitrozaminy, estrów kwasów tłuszczowych, benzopirenu, nikotyny, metali ciężkich, chlorku winylu, pierwiastków promieniotwórczych (np. kadm, polon-210) i tlenku węgla.

W skład dymu tytoniowego wchodzi ponad 4000 różnych związków chemicznych, z czego ponad 3000 trujących substancji chemicznych, które choć wchłaniane do organizmu w małych dawkach, po dłuższym czasie kumulują się i powodują wiele przewlekłych schorzeń prowadzących niejednokrotnie do śmierci.
Np. benzen, benzopiren, metale ciężkie (ołów, arsen, kadm, nikiel), piren, chlorek winylu wpływają na nieodwracalne zmiany struktury DNA komórki i zmiany informacji genetycznej komórki. Substancje drażniące, w skład których wchodzą związki zwężające oskrzela, powodujące kaszel. Palenie może bezpośrednio powodować zahamowanie rozwoju komórek kościotwórczych.

Małe dzieci mają mniejsze, bardziej delikatne płuca niż starsi i dlatego są bardziej wrażliwe na działanie dymu tytoniowego i związków chemicznych, które dym zawiera.

Im więcej wypalonych papierosów w obecności dziecka, tym większe jest ryzyko zachorowania na ciężkie choroby. Takie dzieci cechuje w przyszłości większa podatność na rozwój nałogu palenia.

Skutki biernego palenia i wpływ na zdrowie

U osób niepalących (w tym szczególnie dzieci) przebywających w pomieszczeniach, w których się pali papierosy ryzyko zachorowania na raka płuc wzrasta o ok. 26% w porównaniu do osób nie wystawionych na szkodliwe działanie dymu. U dzieci bierne palenie jest także przyczyną ciężkich zapaleń płuc i oskrzeli, zwiększonego ryzyka zachorowania na astmę, wystąpienia problemów z psychiką, jak depresja, niepokój, trudności osobowościowe, brak koncentracji, osłabienia kondycji fizycznej. Podatność na przeziębienia, alergie.

Badania w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej AM w Łodzi wykazały związek między biernym paleniem dzieci w wieku przedszkolnym, a zachorowaniami na zapalenie ucha środkowego
Zdrowe dzieci, szczęśliwi rodzice

Każdy z rodziców chciałby mieć zdrowe, radosne i szczęśliwe dzieci. Dokłada wszelkich starań, aby zapewnić mu byt, aby wzrastało, poznawało świat. Dlatego tak ważne jest, aby w miarę możliwości unikać przebywania w zadymionych miejscach, dopominać się o zachowywanie zakazu palenia w miejscach publicznych, a także - jeśli samemu jest się palaczem - dawać dobry przykład i starać się wyjść z nałogu dla dobra siebie i innych.

Strefa wolna od zanieczyszczeń tytoniowych

Chociaż od 4 lat trwają w Polskim sejmie prace nad zmiana ustawy, to jednak brak jest przepisów skutecznie chroniących osoby niepalące, a szczególnie dzieci przed szkodliwym dymem tytoniowym.
27 lutego 2005 r. weszła w życie Ramowa Konwencja o Ograniczaniu Używania Tytoniu - pierwszy międzynarodowy traktat dotyczący zdrowia publicznego. Został on podpisany przez wszystkie 192 państwa członkowskie WHO. Natomiast Polska ratyfikowała ten dokument 25 sierpnia 2006 roku.
Czy można z całym przekonaniem stwierdzić, że dziś w pełni przestrzegane są przepisy zawarte w ustawie z dnia 9 listopada 1995 o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych?

Czyste powietrze dla wszystkich

Trzeba zrozumieć, że niepalący, a szczególnie dzieci mają prawo do oddychania czystym powietrzem. Postępujące zatruwanie środowiska naturalnego odbije się na następnych pokoleniach, dlatego już dziś niech każdy się zastanowi, co może zrobić, aby dzieci były zdrowe i szczęśliwe. Nie tylko w domu, w samochodzie, ale w miejscach publicznych powinna obowiązywać podstawowa zasada, zasada czystego powietrza.

Bierne palenie niesie za sobą poważne konsekwencje zdrowotne. Wystawienie na działanie dymu tytoniowego zwiększa ryzyko chorób serca, raka płuc i astmy. Grupą szczególnie zagrożoną są dzieci i nastolatki. Ostatnie doniesienia naukowe mówią, że bierne palenie może powodować u młodych ludzi utratę słuchu. O ile wcześniej wiadomo było, że sami palacze często mają problemy ze słuchem, nowe badania udowodniły, że nawet pośrednie palenie może pogorszyć słuch.

Wpływ biernego palenia na słuch

Bierne palenie jest równie niezdrowe, jak aktywne.

W celu określenia wpływu biernego palenia na słuch nastolatków, naukowcy z Nowego Jorku przeprowadzili badania na 1,5 tys. nastolatków w wieku od 12 do 19 lat. Wszyscy młodzi ludzie przeszli badania słuchu związane z umiejętnością wychwycenia dźwięków o różnych wysokościach. Dodatkowo nastolatkom pobrano krew w celu określenia poziomu kotoniny - produktu rozkładu nikotyny w organizmie. Bardzo wysoki poziom kotoniny sugeruje, że dana osoba jest palaczem, zaś niższy, że została poddana działaniu dymu środowiskowego (biernemu paleniu). Okazało się, że u nastolatków, które spędzały dużo czasu wśród palaczy, istniało większe prawdopodobieństwo problemów ze słuchem, związanych z nieumiejętnością wychwycenia dźwięków o niskiej częstotliwości. U około 12% młodych biernych palaczy wykryto częściową lub znaczną utratę słuchu w jednym uchu. Dzieci nie mające kontaktu z dymem tytoniowym miały problemy ze słuchem jedynie w 8%. Możliwe jest, że taki sam problem ze słuchem dotyczy także dźwięków o wysokiej częstotliwości.

Wcześniejsze badania wykazały, że jedynie palacze mogą mieć problemy ze słuchem. Analiza naukowców z Nowego Jorku udowodniła, że nawet osoby biernie palące mogą utracić słuch w związku z wystawieniem na działanie dymu tytoniowego. Ważne jest, aby lekarze sprawdzali jakość słuchu nastolatków podczas rutynowych badań, gdyż większość uczestników badania nie zdawała sobie sprawy z problemu, który ich dotyczył. Naukowcy mają zamiar sprawdzić, czy bierne palenie ma związek z innymi problemami nastolatków, związanymi np. z zachowaniem. Młodzi ludzie, którzy mają problemy z wychwyceniem instrukcji nauczyciela, są bowiem częściej szufladkowani jako osoby z nadpobudliwością psychoruchową - ADHD.

Inne dolegliwości związane z biernym paleniem

Naukowe badania już wcześniej dostarczyły dowodów na to, że bierne palenie może powodować takie same problemy zdrowotne, jak palenie bezpośrednie. U osób poddanych działaniu dymu tytoniowego zwiększa się ryzyko zachorowania na raka, w szczególności raka płuc. Inny skutek biernego palenia to zwiększone prawdopodobieństwo chorób serca. Kobiety ciężarne wystawione na działanie dymu papierosowego są bardziej podatne na poronienia, a u ich dzieci zwiększa się ryzyko wad wrodzonych oraz śmierci łóżeczkowej. Bierne palenie jest również odpowiedzialne za infekcje płucne, rozwój astmy u dzieci i dorosłych oraz zaostrzenie alergii. Niektórzy sugerują, że dym tytoniowy może doprowadzić do problemów z psychiką, a nawet do depresji.

Bierne palenie jest realnym i poważnym zagrożeniem. Należy ograniczyć do minimum kontakt osób niepalących z dymem tytoniowym, szczególnie jeśli chodzi o dzieci, nastolatków i kobiety ciężarne.

Marzanna Orłowska


Zaświadczenie onlinenumer online: 157 gości

reklama