Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
11197
rok szkolny
2014/2015

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program zajęć dla dzieci z trudnościami w nauce języka angielskiego

Wczesne rozpoczęcie nauki języka obcego zapewnia uczniom możliwość osiągnięcia dużo lepszej sprawności komunikacyjnej, niż w przypadku rozpoczęcia nauki w późniejszym wieku. Wynika to z oswojenia ucznia z systemem fonetycznym języka, a co za tym idzie łatwiejszym zrozumieniem języka mówionego i uzyskaniem większej sprawności w wymawianiu nowych dźwięków. Jednakże nie wszystkie dzieci uczą się i rozwijają umiejętności w równym tempie, dlatego niniejszy program skierowany jest do uczniów klas I-III, którzy mają problemy w nauce języka angielskiego. Głównym zamierzeniem prowadzenia zajęć jest praca nad przezwyciężeniem u tych dzieci trudności w opanowaniu podstawowego słownictwa i funkcji językowych, poprzez indywidualizację pracy z uczniem uwzględniającą różnice rozwojowe dzieci i ich tempo uczenia się.

Należy pamiętać, iż nauczanie języka obcego uczniów w wieku wczesnoszkolnym bazuje na cechach rozwojowych tych uczniów, w związku z tym nauka jest ukierunkowana na rozwój rozumienia ze słuchu i naukę słownictwa, głównie poprzez zabawę, które jest wprowadzane nie w izolacji, a w prostym kontekście zdaniowym. Głównym celem nauki języka obcego w tym wieku jest przede wszystkim osłuchanie z językiem i wyrobienie pozytywnej motywacji, co ma być podstawą do przyszłej systematycznej pracy nad językiem.

Program zajęć z języka angielskiego został przygotowany w oparciu o podstawę programową dla I etapu edukacyjnego zatwierdzoną przez MEN oraz programy nauczania języka angielskiego dla klas I-III realizowane w roku szkolnym 2013/2014.


REKLAMA

Publikacja do pobrania bezpośrednio ze stron serwisu:

pobierz (ZIP)
Program do kompresji dostępny w Pomocy

Kinga Brzostek
Szkoła Podstawowa
w Orle


Zaświadczenie onlinenumer online: 178 gości

reklama