Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
11190
rok szkolny
2014/2015

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Wewnątrzszkolny Program Wychowania Fizycznego "Chcę pływać" dla klas IV-VI szkoły podstawowej według Nowej Podstawy Programowej

Zdrowie jest w podstawie programowej rozumiane jako równowaga możliwości fizycznych, psychicznych i społecznych oraz wykorzystywanie w pełni potencjału rozwojowego. Takie podejście nazywamy holistycznym modelem zdrowia. Zakłada ono, że zdrowie człowieka składa się z kilku, wzajemnie powiązanych wymiarów, lub zasobów, które mogą być świadomie odkrywane, doskonalone i wykorzystywane. Aktywność fizyczna odgrywa bardzo istotną rolę w życiu każdego człowieka. Szczególnie ważną i nieocenioną funkcję spełnia w odniesieniu do dzieci. Młody człowiek bawiąc się, nabywa nowych umiejętności i wiadomości. Uprawiając systematycznie zajęcia sportowe odnosi wiele korzyści owocujących bardziej harmonijnym rozwojem, tężyzną fizyczną i lepszym zdrowiem. Nieoceniony jest wpływ dodatkowych zajęć sportowych na właściwe wychowanie dziecka, jego rozwój społeczny. Uczeń, który więcej czasu poświęca na realizację swoich zadań, w krótkim czasie uczy się lepszej organizacji szkolnego życia i wypełniania obowiązków ucznia.

Nauczanie pływania podporządkowane jest ogólnym zadaniom wychowania fizycznego. Oparte jest na zasadach dydaktycznych i opiekuńczych oraz działaniu funkcji fizjologicznych w kształtowaniu umiejętności ruchowych. Służy nie tylko celom sportowym, ale także użytkowym, rekreacyjnym, zdrowotnym, higienicznym i leczniczym. Powszechnie uważa się pływanie za jeden z najzdrowszych sportów. Jako dyscyplina sportowa przynosi szereg korzyści zdrowotnych: zwiększa ruchomość w stawach, likwiduje przykurcze, korzystnie wpływa na układ oddechowy, dotlenia i uodparnia organizm, zwiększa pojemność życiową płuc, usprawnia krążenie, pracę serca, ujędrnia i wygładza naskórek, harmonijnie rozwija całe ciało, gdyż aktywizuje więcej grup mięśniowych niż jakakolwiek inna dyscyplina sportowa. Jest w stanie skutecznie przeciwdziałać ujemnym wpływom cywilizacji oraz wpływa korzystnie na ogólny rozwój psychofizyczny i sprawność dzieci. Kształtuje całą gamę cech motorycznych dziecka, stymulując jego prawidłowy rozwój. Poza rozwijaniem siły, szybkości, wytrzymałości wyrabia pożądane cechy osobowościowe, np.: odwagę, zdyscyplinowanie, poczucie obowiązku i systematyczności w pracy oraz szacunku dla innych osób. Wpływa również na rozwój społeczny: zgodne współdziałanie w zespole, odpowiedzialność za drugą osobę znajdującą się w wodzie.

W czasach, kiedy kręgosłup człowieka jest szczególnie narażony na wszelkiego rodzaju deformacje, pływanie wspomaga oddziaływanie korekcyjne i rehabilitacyjne, odciąża kręgosłup zmniejszając skutki pionizacji postawy, sedenteryjnego trybu życia, nadwagi.

Zdolność poruszania się w środowisku wodnym powinna być jedną z podstawowych umiejętności, jakie posiadł człowiek w czasie swego rozwoju. Pozwala ona w bezpieczny sposób podejmować działania rekreacyjne w czasie wolnym, nawet w bardzo zaawansowanym wieku. Pływanie jest zatem formą aktywności ruchowej, która wszechstronnie oddziałuje na organizm człowieka, odpręża i relaksuje, można je uprawiać dla przyjemności i rozrywki przez całe życie bez względu na przejawiany stopień trudności. Umiejętność pływania pozwala poprawić stan zdrowia oraz zapewnić bezpieczne przebywanie nad wodą, przeciwdziała wypadkom utonięć.

Na nauczanie pływania nigdy nie jest za późno, jednak im wcześniej podjęte, tym łatwiej pozbyć się lęku przed wodą i szybciej opanować sztukę pływania. Z powyższych względów pływanie powinno zajmować szczególne miejsce w wychowaniu fizycznym oraz rekreacji ruchowej.
Dlatego ważną rzeczą jest właściwy program prowadzonych zajęć sportowych, który spełniałby nadzieje i potrzeby uczniów, szkoły i nauczyciela prowadzącego.
Na powodzenie tego programu wpływa fakt nawiązania współpracy z kierownikiem Krytej Pływalni przy Szkole Podstawowej nr 39 w Gdyni oraz pracowitość i zaangażowanie dzieci, które odnoszą istotne wyniki w pływaniu i pragną usprawnić i udoskonalić swoje umiejętności techniczne i taktyczne.


REKLAMA

Publikacja do pobrania bezpośrednio ze stron serwisu:

pobierz (ZIP)
Program do kompresji dostępny w Pomocy

Mariusz Golon


Zaświadczenie onlinenumer online: 114 gości

reklama