Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
1119
rok szkolny
2004/2005

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Rewalidacyjna funkcja aktywności ruchowej dzieci z upośledzeniem umysłowym

Nabywanie sprawności fizycznej a szczególnie umiejętności lokomocyjnych jest procesem w znacznym stopniu zależnym od dojrzałości fizycznej i psychicznej dziecka Obserwowany w stosunku do normy obniżony poziom sprawności intelektualnej i stopień rozwoju osobowości powoduje jednocześnie opóźnienie rozwoju motorycznego, a tym samym działa hamująco na rozwój fizyczny dziecka. Dzieci z zaburzeniami motorycznymi dość wcześnie dochodzą do przekonania, że odbiegają od swoich rówieśników nie mogąc np. nadążyć w bieganiu, nie umiejąc dość zręcznie łapać i rzucać piłki. Co jest częstym powodem odrzucania ich przez dzieci. Postępowanie rewalidacyjne ma charakter zintegrowanych oddziaływań korekcyjno-wyrównawczych. Bardzo dużą rolę odgrywa wychowanie fizyczne i wszelkie formy aktywności ruchowej.

Poprzez wychowanie fizyczne, sport, rekreację ruchową dziecko rozwija podstawowe cechy motoryczności, kształtuje prawidłową postawę ciała oraz stereotypy potrzebne w codziennym życiu.

W kategoriach fizjologicznych wychowanie fizyczne ma za zadanie kształcenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, rozwijanie pamięci ruchowej, wyrabianie poczucia równowagi. Do podstawowych funkcji rewalidacyjnych należy również kształcenie nawyków higieniczno-zdrowotnych. Utrwalanie nawyku czystości, porządkowania, higieny wdraża dziecko upośledzone do wykonywania podstawowych prac domowych, do współżycia z rówieśnikami, rodziną i społeczeństwem. Nauka poruszania się w terenie, zabawy i gry na powietrzu oraz inne formy rekreacji ruchowej uodparniają organizm dziecka na zmieniające się warunki środowiskowe , wdrażają do czynnego wypoczynku i utrzymywania kondycji fizycznej.

Aktywność ruchowa obok swego podstawowego zadania którym jest podnoszenie sprawności fizycznej, podnosi poziom dojrzałości społecznej, rozwija kontrolę stanów emocjonalnych. Z punktu widzenia potrzeb współczesnego człowieka szczególne znaczenie ma rekreacyjno - turystyczna działalność jako źródło doświadczeń uczuciowych, ekspresji, pozytywnych emocji i pozytywnych doznań Aktywne formy rekreacyjnego działania mają istotny wpływ na przystosowanie do współczesnych warunków życia.

Proponowane formy aktywności ruchowej do realizacji na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

Nasilający się wśród młodzieży zanik aktywności ruchowej na rzecz komputera i oglądania telewizji jest zatrważający. Efektem takiego trybu życia jest to, że w każdej klasie mamy do czynienia z dziećmi z nadwagą i coraz poważniejszymi problemami zdrowotnymi. Mięśnie i stawy stają się zwiotczałe i coraz słabsze. Powoduje to, że u coraz większej ilości dzieci występują wady postawy lub już istniejące się pogłębiają. Ogólnie organizm dziecka jest mniej odporny, w wyniku czego pojawiają się częste choroby układu oddechowego. Ta obniżona kondycja fizyczna, nadwaga powoduje, że rodzice często na prośbę dzieci zwalniają je z zajęć wychowania fizycznego. Próbując zmienić tę sytuację proponuję podjąć działania mające na celu zagospodarowanie czasu wolnego uczniów poprzez aktywność ruchową:

 • Rozmowę z uczniami na temat aktywnego spędzania czasu wolnego - realizacja podczas godzin wychowawczych, zajęć z wychowania fizycznego, na zebraniach Samorządu Uczniowskiego, itp.
 • Burza mózgów – na temat propozycji spędzania wolnego czasu.
 • Rozmawiać z rodzicami na powyższy problem i zachęcać ich do współpracy - do uprawiania aktywności ruchowej razem z dziećmi.
 • "Baw się z nami" – cykl imprez sportowo-rekreacyjnych w szkole.


  REKLAMA

  Program
  1. Wyścigi na wesoło z wykorzystaniem materacy, piłek, lasek gimnastycznych, itp.
  2. Strzały do bramki.
  3. Rzuty do kosza na czas.
  4. Zwinnościowy tor przeszkód na czas.
  5. Przeciąganie liny.
  6. Sztafety wahadłowe z piłką siatkowa.
  7. Rozgrywki w badmintona, ringo, kometkę.
  8. Rozgrywki w siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną.
  9. Zgadywanki terenowe, marszobiegi terenowe.

  Zadania do zgadywanki terenowej

  I. Sprawnościowe
  1. Rzuty np. piłką, ringiem, lotkami, rzutkami, szyszkami do celu.
  2. Wieloskoki na odległość.
  3. Strącić strumieniem wody wyciskanym z plastikowej butelki, zawieszony lub postawiony cel.
  4. Kopnąć piłkę do partnerów po obwodzie trójkąta - trafić do wyznaczonych bramek.
  5. Podciągnąć się na gałęzi lub wytrzymać zwis na ugiętych lub prostych rękach.
  6. Sztafeta bieżna lub skoczna po kopercie na czas.
  7. Wybijanie paletką piłeczki ping-pongowej do celu lub do partnerów. Przejście równoważne po zwalonym drzewie.

  II. Z terenoznawstwa
  1. Pokazać na mapie swoje położenie, domu, ulicy obiektu.
  2. Określić "na oko" wysokość drzewa, domu i tp.

  II. Utylitarne
  1. Przyszyć guzik z limitem czasowym.
  2. Przeczytać bezbłędnie tekst.
  3. Zaśpiewać popularną melodię.
  4. Ułożyć obrazek z części, rozwiązać zagadkę.

  Przykłady zadań sprawnościowych i innych w czasie wycieczki
  1. Zabawa z mocowaniem
  Dwa zespoły 6-osobowe ustalają kolejność zawodników od 1-6
  Zawodnicy stoją w postawie zwartej twarzą do siebie na odległość wyciągniętych ramion, trzymając je ugięte na wysokości barków, dłonie otwarte. Ćwiczenie polega na uderzenie w dłonie przeciwnika, aby go wytrącić z równowagi. Rękami można wykonywać zwody, i uniki, które mogą spowodować, że przeciwnik trafi w powietrze i straci równowagę. Zabawa trwa do 3 zwycięstw. Punkty dla drużyny to suma zwycięstw indywidualnych.
  2.Ustawianie małego namiotu np. 2-osobowego na czas.
  3. Przewrót w przód, skłon w przód.
  4. Skok w dal z miejsca - suma skoków drużyny jest wynikiem końcowym.
  5. Bieg 20-40 m z dowolnego miejsca na czas. Suma czasów decyduje o zwycięstwie.
  6. Bieg wahadłowy 6x10 m po wielokącie na czas lub wyścig rzędów.
  7. Przeskok suchego lub mokrego rowu.
  8. Przejście równoważne z przenoszeniem przedmiotu z ominięciem przeszkody.
  9. Rozpoznawanie drzew. Na różnych gatunkach drzew (klon, brzoza, świerk, dąb, kasztan) wieszamy numerki wypisane na kartce. W ciągu 2 minut należy wpisać pod właściwym numerem nazwę drzewa.
  10. Różnego rodzaju wyścigi na czas z omijaniem przeszkód.

  Jednym z ważnych zadań z wychowania fizycznego jest jego upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży, zapoznanie z rozmaitymi możliwościami spędzania wolnego czasu co daje młodemu człowiekowi szansę na znalezienie własnego miejsca w świecie ruchu.

  Marianna Tomasik
  Zespół Szkół Specjalnych w Sochaczewie


 • Zaświadczenie online  numer online: 73 gości

  reklama