Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
11175
rok szkolny
2014/2015

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program "Koła Przyjaciół Biblioteki"

Koło Przyjaciół Biblioteki to zespół uczniów zainteresowanych książkami, czytelnictwem, pracą biblioteki, wykazujących chęć dobrowolnego uczestnictwa w jej działalności.

Działalność Koła Przyjaciół Biblioteki ma przede wszystkim znaczenie wychowawcze. Dzięki tej formie pracy uczniowie poszerzają swoją wiedzę o książce i bibliotece, nabywają praktycznych umiejętności z zakresu techniki bibliotecznej, kształtują w sobie takie cechy charakteru, jak: obowiązkowość, systematyczność, sumienność w pracy, poszanowanie mienia bibliotecznego czy umiejętność pracy w zespole. W ten sposób młodzi ludzie uczą się współodpowiedzialności za funkcjonowanie biblioteki oraz mają możliwość ujawnienia i rozwijania różnych zdolności: plastycznych, pisarskich, organizacyjnych, aktorskich. Uczniowie aktywnie uczestniczą więc w życiu kulturalnym biblioteki i szkoły, a ponadto mają możliwość rozwijania i pogłębiania swoich zainteresowań czytelniczych i poznawczych, zdobywają umiejętności sprawnego korzystania z informacji oraz sa-modzielnego dokonywania selekcji tychże informacji.

Korzyści działania koła są wielostronne. Dobrze zorganizowany aktyw biblioteczny nie tylko ułatwia pracę bibliotekarzowi, służąc mu pomocą w wykonywaniu obowiązków, ale usprawniając pracę w bibliotece szkolnej, usprawnia pracę szkoły i przyczynia się do zwiększania czytelnictwa uczniów. Prężnie działający aktyw biblioteczny rozwija kulturę czytelniczą całej społeczności uczniowskiej i tworzy wizerunek biblioteki w szkole.


REKLAMA

Publikacja do pobrania bezpośrednio ze stron serwisu:

pobierz (ZIP)
Program do kompresji dostępny w Pomocy

Ewa Nowakowska
Zespół Szkół w Kłobi


Zaświadczenie onlinenumer online: 86 gości

reklama