Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
11085
rok szkolny
2013/2014

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Ocena środowiska Gminy Haczów

Na analizę jakości życia ma wpływ środowisko. Głównymi aspektami na jakość życia są:

 • ilość zanieczyszczeń w powietrzu
 • procent oczyszczanych ścieków
 • zanieczyszczenia gleb
 • hałas.

  Ogólnie można powiedzieć, iż gmina Haczów należy do mniej zanieczyszczonych rejonów województwa podkarpackiego. W szczególności w chwili obecnej większość kotłowni węglowych została zamieniona na ekologiczne kotłownie opalane gazem ziemnym lub olejem opałowym lekkim. Gmina Haczów jest jednym z najmniej skażonych terenów województwa pod względem zanieczyszczenia SO2, NO2, pyłu zawieszonego (drobnego). Stan powietrza wpływa korzystnie na zdrowie oraz samopoczucie mieszkańców tej gminy.

  Podobnie w zakresie hałasu przemysłowego, nie ma większych problemów nie rozwiązanych, pozostaje nieunikniony hałas komunikacyjny, który nie jest jednak tak potężny jak w większych miastach.


  REKLAMA

  Jak widać z powyższych zestawień, Gmina Haczów ma jeszcze do poniesienia pewne nakłady finansowe na kanalizację, jednak mniejsze niż już poniesiono. Należy w dalszym ciągu rozbudowywać infrastrukturę służącą oczyszczaniu ścieków. Niska klasa czystości wód płynących powoduje niemożność ich gospodarczego wykorzystania. Dlatego też konieczne jest sukcesywne oczyszczanie ścieków komunalnych i przemysłowych, oraz edukacja ludności rolniczej w zakresie właściwego i znormalizowanego stosowania nawozów sztucznych i środków ochrony roślin. Jednakże największe źródła zanieczyszczeń znajdują sie poza terenami gminy, i tutejsze władze nie maja wpływu na zmianę ich emisji. Jakość wód w tym przypadku nie wpływa korzystnie na jakość życia, jednak woda pitna, pobierana jest ze studni, a nie z wodociągu, co ewidentnie jest plusem.

  Gmina Haczów nie jest typową turystyczną jednostką przestrzenną. Znajduje się tutaj kilka obiektów agroturystycznych, do których chętnie przyjeżdżają turyści by zwiedzić infrastrukturę oraz środowisko naturalne, jednak nie jest to w skali masowej, dzięki czemu mieszkańcy gminy wiodą spokojne życie. Natomiast oceniając stan gospodarki oraz kierunki rozwoju rolnictwa nie przewiduje się znaczących skutków degradacji roślinności na terenie Gminy Haczów. Biorąc pod uwagę aktualny stan środowiska w gminie, zachęcający do coraz szerszego wprowadzania i rozwoju gospodarstw agroturystycznych, sądzić należy, że roślinność na terenie Gminy Haczów nie będzie ulegała degradacji. Warto dodać, że na jakość życia ma wpływ żywność, którą sami produkujemy. Na terenie gminy coraz rzadziej stosuje się pestycydy i inne środki ochrony roślin, co gwarantuje bezpieczne i zdrowe produkty.

  (...)

  Pełna publikacja dostępna bezpośrednio ze stron serwisu:

  otwórz (PDF)
  lub prawym przyciskiem myszy: Zapisz element docelowy jako...
  Do odczytu dokumentu konieczny jest np. program Adobe Reader

  Joanna Kielar


 • Zaświadczenie online  numer online: 161 gości

  reklama