Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
11051
rok szkolny
2013/2014

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program działań wychowawczych "Poznaj Kielce"

W bursie szkolnej mieszka młodzież pochodząca ze zróżnicowanych środowisk lokalnych i szkolnych, z różnych części województwa, a także z poza województwa świętokrzyskiego. Bursa Szkolna Nr 2 pełni zarówno funkcję opiekuńczą jak i wychowawczą. Wypełnianie tej funkcji ma wiele wymiarów.

Praca opiekuńczo-wychowawcza polega między innymi na stwarzaniu młodzieży odpowiednich warunków do zdobywania wiedzy, kształtowaniu osobowości, uczęszczaniu na zajęcia pozalekcyjne, umożliwianiu rozwijania uzdolnień i realizowania marzeń.


REKLAMA

Rodzice pozostawiające swoje dziecko pod opieka wychowawców oczekują, że będzie ono miało zapewnioną całodobową opiekę, bezpieczeństwo a jednocześnie możliwość realizacji własnych planów i przedsięwzięć. Sądzą, że pracujący tu wychowawcy pomogą ich dzieciom zdobyć wiedzę, która w przyszłości zaowocuje wyborem właściwego kierunku studiów i uzyskaniem dobrego zawodu.

Wychowawcy w Bursie Szkolnej realizują pracę opiekuńczo-wychowawczą w oparciu o semestralne plany pracy, które zawierają zagadnienia dotyczące różnych aspektów funkcjonowania młodzieży w placówce. Pedagodzy omawiają problemy dotyczące bezpieczeństwa młodzieży na terenie placówki, a także poza obiektem, wdrażają młodzież do kulturalnego zachowywania się i wysławiania, przestrzegania norm społecznych, wywiązywania się z obowiązków wychowanka. Organizują czas wolny poprzez wyjścia z placówki, aktywny udział w uroczystościach okolicznościowych, zachęcają do racjonalnego korzystania z dóbr cywilizacyjnych - Internetu i multimediów. Wskazują drogę właściwego postępowania w życiu codziennym, dbania o higienę umysłu i ciała, organizują czas wolny wychowanków, wdrażają do prowadzenia zdrowego stylu życia. W planach pracy wychowawczej, uwzględniają wychowanie patriotyczne, kształtowanie postaw patriotyzmu lokalnego, które w przyszłym, dorosłym życiu, ma pokazać jakimi są dobrymi i aktywnymi obywatelami. Przypominają młodzieży o ważnych rocznicach, istotnych wydarzeniach z historii polskiej państwowości, o kultywowaniu miejsc pamięci narodowej.

Wieloletnia praca pedagogiczna i obserwacja zachowań młodzieży oraz prowadzone rozmowy z wychowankami dotyczące ich poglądów, spojrzenia, na miasto, w którym przebywają w okresie nauki, spowodowała powstanie tego programu. W związku z tym jednym z zadań wychowawców jest zapoznawanie młodzieży z ofertą kulturalną miasta, jego zabytkami i tradycjami, organizowanie wyjść na projekcje filmowe, spektakle teatralne, do muzeów czy na imprezy o charakterze sportowym. Takie działania mają na celu spowodowanie, by młodzi ludzie spojrzeli na miasto, nie przez pryzmat centrów handlowych, dyskotek, ogródków piwnych, ale jako miejsce, w które wpisują się wydarzenia historyczne i kulturalne.

Większość wychowanków mieszkających w bursie a pochodzących z rodzin niezamożnych, którzy nie mają możliwości korzystania z szerokiej oferty dóbr kulturalnych i których najczęstszą rozrywką w miejscu zamieszkania pozostaje dyskoteka, przebywając w Kielcach mogą skorzystać z szansy, jakie daje im miasto. Wychowawcy poprzez swoje działania, liczne rozmowy, pogadanki, zorganizowane wyjścia ukazują młodzieży różnorodne aspekty jakie stwarza duża aglomeracja miejska. Pedagodzy starają się uświadomić wychowankom jakie walory i atrakcje posiada stolica regionu świętokrzyskiego.

Opracowany przez nas Program działań wychowawczych "Poznaj Kielce" ma służyć w osiągnięciu wyżej wymienionych celów i jest adresowany do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, zamieszkałych w Bursie Szkolnej Nr 2 w Kielcach.

Publikacja do pobrania bezpośrednio ze stron serwisu:

pobierz (ZIP)
Program do kompresji dostępny w Pomocy

Barbara Knap, Przemysław Kasprzyk
Bursa Szkolna Nr 2
w Kielcach


Zaświadczenie onlinenumer online: 193 gości

reklama