Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
11027
rok szkolny
2013/2014

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program wychowania fizycznego dla II etapu edukacyjnego

Program opracowany został w oparciu o nową podstawę programową wychowania fizycznego dla II etapu kształcenia. Głównym założeniem programu jest ukierunkowanie ucznia na bezpieczne uczestnictwo w aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym i sportowym oraz uświadomienie mu jak wielki wpływ ma aktywność fizyczna na jego zdrowie.

Zadaniem programu jest również wszechstronny i harmonijny rozwój psychofizyczny ucznia, wyposażenie go w zasób wiadomości, umiejętności i nawyków higieniczno-zdrowotnych umożliwiających uczestnictwo w różnych formach aktywności ruchowej, rekreacyjnej i sportowej oraz ukierunkowanie go na aktywność fizyczną również po zakończeniu edukacji.

Proponowany program zawiera wszystkie elementy określone w Rozporządzeniu tj. szczegółowe cele kształcenia i wychowania, treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej, sposoby osiągania celów, opis założonych osiągnięć ucznia, propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć.

Oprócz elementów wskazanych w Rozporządzeniu w sprawie, program zawiera również: rozkład godzin oraz diagnozę uczniów i sposób jej przeprowadzenia.

Podstawowe treści nauczania zostały opisane w czterech działach i przewidziane są do realizacji w wymiarze czterech godzin dydaktycznych w tygodniu.


REKLAMA

Publikacja do pobrania bezpośrednio ze stron serwisu:

pobierz (ZIP)
Program do kompresji dostępny w Pomocy

Aleksandra Polus
Szkoła Podstawowa nr 153
w Łodzi


Zaświadczenie onlinenumer online: 57 gości

reklama