Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
11026
rok szkolny
2013/2014

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Jak się uczyć ? Zachowanie uczniów

Referat na wywiadówkę w ramach pedagogizacji rodziców.

Bezwzględny priorytet w wychowaniu młodego człowieka ma dom rodzinny. Podmiotem wychowania i kształcenia jest uczeń, a zadaniem domu i szkoły jest pomóc dziecku w kształceniu jego osobowości. Przewodnią myślą wspólnych działań wychowawczych rodziców i nauczycieli mogą być słowa Janusza Korczaka o prawie dziecka do pełnego rozwoju: "Szczytem nauki pedagogicznej jest możliwość dania dziecku poznania siebie, zrozumienia siebie". Podstawą działań wychowawczych powinno być rozbudzenie w uczniach chęci dążenia do szukania i rozwijania wewnętrznych możliwości. Osiąganie celu takiego wychowania zależy zarówno od postawy nauczyciela jako wychowawcy, jak i rodziców.

Czynnikami niezbędnymi w realizacji celów wychowawczych są uczenie:

 • miłości (wobec siebie i innych ludzi)
 • życzliwości (pomoc słabszym, młodszym itp.)
 • optymizmu (odwagi w podejmowaniu decyzji szukania możliwości w rozwiązywaniu różnych problemów)
 • odpowiedzialności i dbałości o pozytywne myśli, słowa i czyny (wskazanie na troskę o rozwój swojego umysłu, ducha i ciała)


  REKLAMA

  Celem rodziców i wychowawców jest zmiana sposobu myślenia u dzieci, czyli zmiana myślenia negatywnego na pozytywne.

  Myślenie negatywne polega na:

 • zakładaniu rzeczy nierealnych, np. "wszyscy muszą mnie lubić"
 • stosowaniu stwierdzeń samoniszczących: "i tak sobie z tym nie poradzę, i tak się tego nie nauczę itp."
 • koncentrowaniu się na negatywnych stronach sytuacji, zdarzeń
 • rozpatrywaniu zdarzeń w izolacji od kontekstu, np. "skoro dostałem dwóję, to jestem głupi"
 • pochopnym wyciąganiu wniosków, np. "nauczyciel nie uśmiechał się do mnie, na pewno mnie nie lubi" itp.
 • przecenianiu niektórych zdarzeń, np. "jak nie dostanę się do wybranej szkoły, to już nie mam co robić w życiu"

  Myślenie pozytywne polega na:

 • realnym patrzeniu na życie i wydarzenia, np. nie wszyscy muszą mnie lubić, to jest naturalne
 • stosowaniu pozytywnych stwierdzeń w stosunku do siebie, np. "na pewno to dobrze napiszę, przecież się uczyłem"
 • koncentrowaniu się na pozytywnych stronach sytuacji i zdarzeń
 • kontroli myślenia, gdy pojawiają się myśli negatywne, trzeba powiedzieć im : stop! i zająć się czymś przyjemnym
 • wyciąganiu prawidłowych wniosków, np. nauczyciel nie uśmiechnął się, bo może ma jakiś problem, może się źle czuje
 • wykorzystaniu pewnego poziomu lęku jako czynnika dopingującego do działań

  Aby osiągać pozytywne wyniki w nauce, należy odpowiednio gospodarować czasem. Wyróżniamy następujące strategie umiejętnego gospodarowania czasem:

 • prowadzenie kalendarza zajęć, rozplanowanie w czasie tego, co należy zrobić
 • nie zostawianie wszystkiego "na ostatnią chwilę"
 • zarezerwowanie trochę czasu na załatwienie rzeczy, które nie sposób przewidzieć
 • uszeregowanie zadań od najbardziej do najmniej ważnych oraz odpowiednie planowanie czasu do tego
 • skoncentrowanie się na rozwiązaniu sprawy, zadania, a nie na wspominaniu dawnych niepowodzeń lub przewidywaniu problemów związanych z realizacją zadania
 • niewykonywanie kilku rzeczy na raz
 • dzielenie na etapy większych zadań, rozkładanie ich w czasie
 • przeznaczenie czasu również na odpoczynek, relaks
 • praca w optymalnym dla siebie tempie, bez pośpiechu (powolność jest lepsza od pośpiechu)

  Najskuteczniejsze sposoby uczenia się języków obcych:

 • widoczna jest jednoznaczna preferencja uczenia się w ciszy i spokoju, co uczniowie odnoszą nie tylko do pracy w warunkach domowych, ale i podczas lekcji w szkole
 • wyraźnie wzrasta tendencja do uczenia się języków obcych z pomocą środków technicznych-radia, telewizji, komputera i podręczników z kasetami, co do niedawna było w stadium prawie szczątkowym
 • dla ponad połowy młodzieży lekcje w klasie szkolnej są najskuteczniejszą formą uczenia się języków obcych
 • dość powszechne przeświadczenie o wielkim znaczeniu korepetycji w uczeniu się języków obcych potwierdza jedna trzecia uczniów, których rodzice są w stanie finansować taką formę dodatkowej nauki
 • zupełnie znikły wpływ, w sensie udzielania skutecznej pomocy w uczeniu się mają rodziny badanych uczniów
 • słowa i zwroty można kojarzyć z przedmiotami lub sytuacjami
 • można to, czego się dziecko uczy, zapisywać na niewielkich karteczkach, które rozwiesza się wszędzie, aby móc ciągle powtarzać

  Otaczająca nas rzeczywistość wymusza coraz wyraźniej konieczność posługiwania się językami obcymi.

  Bibliografia:

 • "Języki obce w szkole"
 • "Materiały dla wychowawców" - Elżbieta Gapińska

  Emilia Marszałek


 • Zaświadczenie online  numer online: 100 gości

  reklama