Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
10911
rok szkolny
2013/2014

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Twórczość wychowawcy świetlicy

Wychowawca świetlicy powinien nieustannie dbać o rozwój własnej inwencji twórczej. To z pewnością przyczyni się do tego, że świetlica szkolna stanie się atrakcyjnym dla dziecka miejscem spędzania wolnego czasu.

Opiekun - wychowawca w świetlicy, wbrew temu co się powszechnie sądzi, nie ma łatwego zadania. Powinien posiadać bardzo dobry warsztat pracy pedagogicznej, na który składają się zarówno jego dyspozycje specjalistyczne, jak i osobowościowe, dyspozycje ogólnoludzkie, a także kompetencje społeczne.


REKLAMA

Jednym z najważniejszych elementów warsztatu pedagogicznego wychowawcy świetlicy jest on sam jako osoba. Ważna jest jego osobowość, intuicja pedagogiczna, sposób bycia, zaradność, odporność na stres, radzenie sobie ze stresem i relacja z sobą. Ważne jest więc, jaką jest wychowawca osobą w życiu prywatnym i zawodowym.

"Podstawowym zadaniem wychowawcy świetlicy jest zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i opieki oraz stwarzanie wielu różnorodnych sytuacji poznawczych i wychowawczych, sprzyjających ich wszechstronnemu rozwojowi. Wychowawca powinien prowadzić różnorodne zajęcia, stosując odpowiednie metody i formy pracy oraz właściwe środki dydaktyczne. Powinien pogłębiać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności wychowawcze, wnikliwie obserwować dzieci, służyć pomocą w trudnych sytuacjach, być osobą miłą i cierpliwą oraz konsekwentną."1

Wychowawca w świetlicy powinien się starać stworzyć jak najlepsze warunki wypoczynku dzieciom powierzonym jego opiece. Dobrze byłoby, gdyby dbał o wszechstronny rozwój dzieci, prowadząc różnorodne zajęcia zgodnie z planem zajęć wychowawczo - dydaktycznych w poszczególnych miesiącach roku. Dbając o różnorodność metod i form pracy z uczniami, nauczyciel świetlicy stwarza warunki do aktywności poznawczej i twórczej dzieci. Troszczy się o wrażliwość estetyczną oraz muzyczną swoich uczniów, stara się poznać i rozbudzić ich zainteresowania, ukazuje piękno otaczającego świata. Ważne, aby wychowawca skupił się także na kształtowaniu umiejętności współżycia i współdziałania w grupie. Właśnie w świetlicy ma to duże znaczenie, gdyż przebywają tu dzieci z różnych klas i w różnym wieku. Ważne jest, aby wychowawca zadbał o integrację dzieci. Musi stworzyć do tego odpowiednie warunki. Może to być prowadzenie zajęć na ten temat, pogadanki z dziećmi.

Świetlica powinna przygotowywać dzieci do wartościowego spędzania czasu wolnego, wyrobienia nawyku kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy, właściwej zdrowej rywalizacji i bezpiecznego przebywania z rówieśnikami. Dlatego też niezbędny jest właściwy dobór nauczycieli w świetlicy, ich predyspozycji i umiejętności. Specyfika pracy wychowawcy świetlicy nie pozwala na specjalizowanie się w jednym rodzaju zajęć i jednej formie aktywności dzieci. Nauczyciel świetlicy powinien nieustannie dbać o rozwój własnej inwencji twórczej. Dobrze jest mieć w świetlicy dobrego plastyka, muzyka, tancerza, sportowca, znawcę literatury dziecięcej i recytacji czy zagorzałego przyrodnika, astronoma, znawcę sztuki czy turystę. Jeszcze lepiej - zorganizować pracę tak, aby każdy nauczyciel mógł realizować się w swojej pracy i mieć z niej pełną satysfakcję.

"Nauczycielem świetlicy powinien być dobry pedagog, rozumiejący zadania opiekuńczo-wychowawcze szkoły i placówek wspomagających rozwój i wychowanie dzieci. Jego osobiste zainteresowania i "hobby", cechy osobowości "otwartej", o demokratycznym, a nie autokratycznym sposobie kierowania zespołem (...), bogate wnętrze i życzliwy stosunek do dzieci - to najważniejsze czynniki pomagające w ogromnym stopniu w osiąganiu rezultatów wychowawczych."2

Wychowawca powinien być inspiratorem poczynań, które pozwalają rozbudzić, rozwijać oraz kształtować uzdolnienia i zainteresowania dziecka. W pracy wychowawczej należy położyć szczególny nacisk na rozwijanie i pogłębianie zainteresowań, które dzieci przejawiają oraz na kształtowanie zainteresowań nowych. Zainteresowania będą różnorodne, zależnie od wieku i płci. U młodszych dzieci będą one powierzchowne, przypadkowe i niezbyt trwałe, u starszych zróżnicowane, bardziej trwałe, często wyspecjalizowane. Wychowawcy, rozbudzając i kształtując te zainteresowania, winni stawiać przed dziećmi problemy, które budzą ciekawość i chęć rozwiązania. Jednocześnie wychowawca musi udzielać wskazówek do rozwiązywania trudnych problemów. Należy pamiętać jednak o tym, żeby dziecku stworzyć możliwości samodzielnej pracy oraz ukazać efekty i osiągnięcia. Dlatego też istotne jest, aby treści, formy i metody wychowania uczniów odpowiadały potrzebom ich wieku, płci i zainteresowaniom.

Nauczyciel świetlicy powinien być osobą niezwykle kreatywną. Często musi "odnaleźć się" w różnych sytuacjach, np. kiedy niespodziewanie kierowani są do świetlicy uczniowie z powodu nieobecności nauczyciela. Wtedy wychowawca ma za zadanie zorganizować im czas, jednocześnie mając pod opieką "dzieci świetlicowe". Nie jest to łatwe, tym bardziej, że rozpiętość wiekowa uczniów bywa dość duża, a sala zazwyczaj nie jest duża.

Na szczęście nauczyciel pracujący w świetlicy ma możliwość korzystania z licznych kursów, szkoleń, warsztatów, które dostarczają pomysłów do prowadzenia zajęć. Również dostępna jest literatura zawierająca propozycje ciekawych zajęć z uczniami. Dużym "plusem" jest to, że nauczyciel sam sobie wybiera zajęcia, jakie chce poprowadzić, bo przecież on sam tworzy plan pracy świetlicy. Daje to dużą swobodę w doborze zajęć, ich tematyki. To odróżnia pracę w świetlicy od pracy w klasie, gdzie trzeba realizować konkretny program.

Praca w świetlicy pozwala wykazać się nauczycielowi twórczością, każdy dzień przynosi coś nowego. To od niego zależy, jakie zagadnienia będzie realizował, w jaki sposób przedstawi dany temat. Ta swoboda to duży "plus" świetlicy, daje wiele możliwości wychowawcy, od niego tylko zależy czy będzie potrafił to wykorzystać, czy też nie.

Przypisy:
1 - M. Chylińska, Jak prowadzić świetlicę szkolną, Warszawa 2001, s. 26.
2 - J. Podlaski, Formy i metody pracy świetlicowej, Warszawa 1972, s. 35.

Karolina Feledyn


Zaświadczenie onlinenumer online: 105 gości

reklama