Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
109
rok szkolny
2002/2003

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Analiza przypadku - problemu edukacyjnego z chemii

ANALIZA PRZYPADKU PROBLEMU EDUKACYJNEGO
występującego w klasach pierwszych na lekcji chemii

1. Identyfikacja problemu
Moi uczniowie klas I-wszych mają problemy z nazewnictwem sprzętu laboratoryjnego, jego zastosowaniem oraz nie potrafią go użyć w doświadczeniach chemicznych.

2. Geneza i dynamika zjawiska

Opracowuję test, który odpowie mi na pytanie:
a) czy uczniowie nie mają problemu z nazewnictwem sprzętu laboratoryjnego oraz jego przeznaczeniem,
b) czy uczniowie potrafią zaproponować doświadczenie z wykorzystaniem sprzętu laboratoryjnego,
c) czy uczniowie potrafią poprawnie posługiwać się sprzętem laboratoryjnym.

3. Znaczenie problemu

Umiejętność posługiwania się i nazywania poprawnie sprzętu laboratoryjnego rzutuje na całokształt wykonywanych doświadczeń oraz umiejętność projektowania doświadczeń, obserwacji i wniosków wynikających z doświadczeń.

4. Prognoza

Wdrożenie odpowiednich oddziaływań spowoduje większe sukcesy uczniów w przyszłości, zainteresuje ich chemią i przygotuje do matury.

5. Propozycje rozwiązania

Przygotowuję plan oddziaływań:
a) na lekcjach chemii pokażę sprzęt laboratoryjny oraz podam jego przeznaczenie,
b) uczniowie sami będą wykonywać doświadczenia na lekcjach chemii,
c) zmobilizuję uczniów do wykonywania doświadczeń w grupach,
d) uczniowie sami będą projektować doświadczenie mając do dyspozycji sprzęt laboratoryjny i odczynniki chemiczne,
e) przeprowadzę kilka lekcji w laboratorium chemicznym w szkole,
f) zachęcę do korzystania z internetu w celu wyszukania innego sprzętu nie omawianego na lekcjach chemii.

6. Wdrażanie oddziaływań

1) Scenariusz lekcji:

Temat: Sprzęt laboratoryjny używany na lekcjach chemii oraz jego przeznaczenie.
- Podział sprzętu laboratoryjnego oraz jego przeznaczenie;

a) sprzęt szklany,
b) sprzęt kwarcowy,
c) sprzęt porcelanowy,
d) sprzęt ceramiczny,
e) sprzęt z metali szlachetnych,
f) sprzęt z metali nie szlachetnych,
g) sprzęt z różnych tworzyw.

- Powtórzenie - uczniowie mają na tacach poszczególny sprzęt laboratoryjny i w formie zabawy "zgadują" jak się nazywa i jakie jest jego przeznaczenie
- Uczniowie proponują jakiego sprzętu laboratoryjnego użyliby do poszczególnych doświadczeń;

a) rozdzielania alkoholu od wody,
b) rozdzielania oliwy od wody,
c) rozkład tlenku rtęci (II),
d) oddzielenie piasku od wody,
e) reakcja NaOH + H2SO4 ,
f) prażenia osadu,
g) krystalizacji CuSO4 ,
h) wytrącania osadu np. AgClĄ

- Zadanie domowe
Wyszukaj w internecie inny sprzęt laboratoryjny i jego przeznaczenie, który nie był omawiany na lekcji.

2) Materiały pomocnicze

- film (praca dyplomowa) pt. "Bhp na lekcjach chemii oraz sprzęt laboratoryjny i jego przeznaczenie",
- pokaz sprzętu laboratoryjnego,
- literatura:

 • N.Bellen, A.Gutowska - "Poradnik laboranta-chemika". Wydawnictwo Naukowo - Techniczne, Warszawa 1970r.
 • Stanisław Rubel - "Pracownia chemiczna. Analiza ilościowa". Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1993r.
 • Maciej Modzelewski, Jerzy Woliński - "Pracownia techniki laboratoryjnej". Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1990r.

  3) Opis osiągnięć

  Przed pokazem sprzętu laboratoryjnego wielu uczniów nie znało podstawowego sprzętu laboratoryjnego, nie znało jego przeznaczenia. Duży procent uczniów nigdy nie wykonywał żadnego doświadczenia chemicznego. Po zapoznaniu się ze sprzętem laboratoryjnym i jego przeznaczeniem uczniowie bardzo chętnie wykonywali doświadczenia, a tym samym zainteresowali się samym przedmiotem. Uczniowie nie potrafili zaprojektować prostego doświadczenia, a teraz bardzo skutecznie to robią, potrafią obserwować zjawiska fizyczne i przemiany chemiczne oraz trafnie wyciągają wnioski.

  7. Efekty oddziaływań

  W teście pierwszym, sprawdzającym wiedzę ze sprzętu laboratoryjnego brało udział 31 uczniów klasy I Liceum Ogólnokształcącego o profilu biologiczno-chemicznym. Uczniowie uzyskali bardzo słabe wyniki, średnia ocen z testu - 2,1 (stopnie - bdb-1, db-3, dst-6, dop-8, ndst-14) wykres nr 1 - wykazując brak podstawowej wiedzy związanej z nazewnictwem sprzętu laboratoryjnego, jego przeznaczeniem oraz nie potrafili posługiwać się sprzętem ani projektować doświadczeń .
  Prezentacja, oraz szczegółowe omówienie powyższego zagadnienia miało na celu podniesienie poziomu wiedzy i świadomości uczniów o ważności prawidłowego doboru sprzętu, mającego wpływ na sukces danego doświadczenia chemicznego oraz gwarantującego bezpieczeństwo podczas jego wykonywania. Efekty były zaskakująco dobre, gdyż w teście podsumowującym uczniowie uzyskali bardzo dobre wyniki - średnia ocen z testu - 4,4 (stopnie - bdb-13, db-17, dst-1, ndst-0) wykres nr 2.
  W konsekwencji uczniowie bardzo chętnie wykonują doświadczenia oraz potrafią obserwować i wyciągać wnioski. Obecnie nie będą mieli problemu z wykonaniem i projektowaniem doświadczeń

  Testy sprawdzające i podumowywujące wiedzę uczniów klas I ze sprzętu laboratoryjnego
  w pełnej wersji pracy dostępnej na naszej płycie CD

  Przykładowy test...


  REKLAMA

  Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

  Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
  i naciśnij > > >

  UWAGA:
  Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

  Grażyna Stanek
  Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wlkp.


 • Zaświadczenie online  numer online: 107 gości

  reklama