Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
10801
rok szkolny
2013/2014

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Sprawozdanie z realizacji zadań konkursu "Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń"

Program konkursu "Bezpieczna szkoła - Bezpieczny uczeń" spełnił nasze oczekiwania, bowiem zrealizowanie wyznaczonych zadań było gwarancją, że nasi wychowankowie będą czuli się w szkole jeszcze bezpieczniej, a bezpieczeństwo uczniów jest priorytetem dla naszej placówki oświatowej.

Konkurs pobudził wszystkich do działania w tak ważnej tematyce współczesnego świata, jaką jest bezpieczeństwo, profilaktyka, zdrowie - w czasach, kiedy zagrożenie wyłania się z różnych stron życia naszych wychowanków. Do realizacji zadań konkursu zaangażowana została cała społeczność szkolna, a ponadto zapraszaliśmy na zajęcia przedstawicieli różnych instytucji. Sposób realizacji wzbudzał wśród uczniów duże zainteresowanie, pobudzał ich do działania i poszukiwania wiedzy we własnym zakresie, zachęcał do pracy w zespole, uczył asertywności i zrozumienia drugiego człowieka, uczulał na jego krzywdę, uświadomił znaczenie bezpieczeństwa dla ich zdrowia psychicznego i fizycznego. Dzięki realizacji programu uczniowie wiedzą, gdzie mogą zwrócić się ze swoimi problemami, które mogą dotyczyć sytuacji szkolnych i pozaszkolnych, są bardziej świadomi niebezpieczeństw, jakie na nich czyhają na każdym kroku oraz świadomi sposobów obrony przed wszelkimi zagrożeniami.

Podejmowane działania na szczęście miały u nas przede wszystkim charakter profilaktyczny, ale różnorodność tematyki pozwoliła na szerokie podejście do problemu bezpieczeństwa w naszej szkole, domu, podwórku, placu zabaw i otoczeniu, więc jesteśmy pewni, iż nasza praca zaowocuje jeszcze lepszą i bezpieczniejszą przyszłością.

(...)


REKLAMA

Publikacja zawiera opracowanie pełnego sprawozdania z realizacji w szkole zadań przewidzianych regulaminem konkursu "Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń":

Zadanie 1.
Przeprowadzenie, we wszystkich klasach szkoły, debaty uczniowskiej nt. Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel z testem sprawdzającym dla uczniów wg układu opracowanego przez szkołę. Ocena jury na podstawie testów, po 3 z każdej klasy, przesłanych do jury konkursu pocztą elektroniczną.

Zadanie 2.
Przeprowadzenie szkolnego konkursu nt. Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości). Zasady konkursu, z dostosowaniem do grup wiekowych, opracowują szkoły uczestniczące w konkursie. Ocena na podstawie 10 najciekawszych prac wg wyboru szkoły, przesłanych przez szkoły przez szkoły do jury konkursu.

Zadanie 3.
Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna itp. Ocena na podstawie opisu wykonanych przedsięwzięć, sporządzonego przez szkołę i przesłanego do jury pocztą elektroniczną.

Zadanie 4.
Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach na temat: Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne. Zalecane podjęcie tematu relacji "chłopcy-dziewczęta" - język, kultura osobista etc. "Czy uczniowie klną i dlaczego …" Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury pocztą elektroniczną.

Zadanie 5.
Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat Tytoń, narkotyki, dopalacze - jak się przed tym bronić? Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.

Zadanie 6.
Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów nt. Kibole, blokersi, grupy podwórkowe - co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciśnięciem do "paczki". Wskazany udział specjalisty ds. prewencji z Policji, pedagoga-specjalisty z zakresu resocjalizacji. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.

Zadanie 7:
Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Mój przyjaciel jest inwalidą - jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność. Ocena na podstawie informacji przesłanej do jury przez szkołę.

Zadanie 8
Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem Nie jesteś sam. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroctwa społecznego lub "eurosieroctwa", gdzie szukać pomocy? Wskazany udział przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej i pomocy rodzinie, zawodowych kuratorów sądowych.

Zadanie 9
Przeprowadzenie konwersatoriów na temat: Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia. Prezentacja może obejmować podstawowe reguły prawa cywilnego i karnego - w konwencji odpowiedniej dla grup wiekowych, a także tematykę przestępczości nieletnich i wykonywania kar orzeczonych przez sądy dla nieletnich oraz sądy powszechne.

Zadanie 10
Wykonanie dowolnego zadania wg tematyki wybranej przez uczestniczącą w konkursie szkołę, dotyczącego kwestii bezpiecznej szkoły lub bezpieczeństwa uczniów. W ramach realizacji dodatkowego zadania przeprowadzono m.in. szkolenie z zakresu samoobrony przed agresywnym psem, przystąpiono do realizacji programu "Klub Bezpiecznego Puchatka" oraz zorganizowano konkurs "Bezpiecznie na wsi - nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruchu".

Informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie: bezpieczna-szkola.com

Obszerna publikacja dostępna na naszej płycie CD
Płyta kompaktowa
serwisu Publikacje edukacyjne

Ewa Nowakowska


Zaświadczenie onlinenumer online: 132 gości

reklama