Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
10769
rok szkolny
2013/2014

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Edukacja do profesjonalizmu - list otwarty dla wszystkich, którym zależy by po prostu "chciało się chcieć"

" Nie wszystko, co się liczy, może być policzalne. Nie wszystko co może być policzalne, liczy się".
(EINSTEIN)

To kwintesencja i esencja tego, co w dzisiejszej edukacji profesjonalnej powinno być szczególnie ważne. To swoistego rodzaju przygotowanie do ciągłych wyborów, do czujności poznawczej, do stawania się każdego dnia na nowo. To edukacja do niepewności dnia dzisiejszego i jeszcze bardziej niepewnego jutra. To wiedza, która inspiruje i pobudza do doskonalenia siebie, która w zderzeniu z mądrością innych winna być aktualizowana. To taki wielowątkowy przekaz, dający możliwość zaczerpnięcia w sytuacji nowej, nieprzewidywalnej, dający poczucie sprawstwa. Istotą takiej edukacji przede wszystkim powinno być zapewnianie stanu równowagi zachowanej w relacjach JA-TY. To doskonalenie przez poszukiwanie, przez rozumienie i akceptację przede wszystkim siebie, gdzie z akceptacji siebie rodzi się tolerancja drugiego. To wiedza, którą da się wykorzystać w działaniu a nie trudne hasła nawet w prostym rozumieniu. To namysł nad własnym działaniem i nienasycenie ciągłe, dające poczucie permanentnego niedosytu - "jeszcze tak mało wiem, jeszcze tak mało doznałem, jeszcze tak wiele do poznania, wiele do doświadczania". To pokora i autentyczność każdego dnia.


REKLAMA

Rolą współczesnego nauczyciela, według mnie, nie powinno być przekazywanie "wiedzy" "metodą plecaka". Nie powinno być pretendowanie do grona światłych i kompetentnych. Nie powinno być dążeniem do końca siebie, by potem w spokoju oczekiwać na lata odpoczynku. Dziś nauczyciel to inspirator, to ktoś kto pobudza do działania. Aby pobudzać to samemu trzeba być rozbudzonym i ciekawym zmian. To postawa zaciekawiania informacją i afirmowania, do uwewnętrzniania dążeń, by poprzez samorefleksję dokonywać wyborów, by wiedza stawała się ważna, konieczna do dalszego samorozwoju. Jak daleko dziś wchodzimy w rolę nauczyciela? Być nauczycielem to rola w jaką się wcielamy, by być z i dla innych. Nauczyciel dziś ciągle musi być w drodze, ciągle stawać się w doświadczaniu, w autentyczności, w zgodności z samym sobą wewnętrznym i zewnętrznym. Ale jest to również rola dla każdego, którym nie obojętny jest drugi człowiek. Nauczyciel - jest lub właśnie powinien być tą osobą, do której przychodzi się PO-MOC. Przychodzi się po inspirację, po słowo wsparcia czy konstruktywnej krytyki będącej dla nas drogowskazem. Żadna technologia transponowania wiedzy nie ma dzisiaj racji bytu. I nie dlatego że "wielka teoria" zdezaktualizowała się, ale dlatego, że zmieniła się rzeczywistość i kontekst w jakim osadzony dziś jest człowiek. Ta szczególna koncentracja ukierunkowana winna być na wspomaganie człowieka w jego egzystencji i zawirowaniu, by nie zgubić właśnie "siebie" w tym konsumpcyjnym pędzie, w jakim przyszło nam poszukiwać wartości. Dlatego szczególna czujność nauczyciela - na relacje, na podmiotowość kontaktów. Według mnie konieczne jest dziś bardzo perspektywiczne podejście do transpozycji rożnych umiejętności, sprawności oraz akceptacji siebie, by móc właściwie być w roli. Przybliżać to będzie współczesnego doradcę czy nauczyciela do "ideału".

Edukacja dziś to edukacja wszechstronna, dynamiczna, oparta o ciągłe poszukiwanie. Dynamika rzeczywistości zmusza nas do ciągłej czujności, pokory, wrażliwości, naturalności, do oglądu swojej działalności i nie zatrzymywaniu się w drodze.

Poznanie dzisiejszego " nauczyciela" dało mi możliwość namysłu nad samą sobą i zastanowienie, czy jestem gotowa i rozumiem jaką postawę powinnam przyjąć. Czy jestem gotowa na internalizację tej roli? Czy jestem gotowa, by być tak odpowiedzialną...

Taka winna być właśnie edukacja do profesjonalizmu.

Urszula Bukowska


Zaświadczenie onlinenumer online: 47 gości

reklama