Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
10583
rok szkolny
2013/2014

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Czynniki społeczno-kulturowe i przyrodnicze wpływające na poziomy aktywności fizycznej uczniów szkoły podstawowej

"Podstawowym warunkiem podejmowania wszelkich badań naukowych jest uświadomienie sobie przez badacza celów. Wszelka działalność ludzka, jeśli ma być skuteczna, musi być celowa. Wszelkie działania, dokonywane na zasadzie prób i błędów, skazane są na niepowodzenie. Podobny los spotyka badania nie związane z żadnym określonym celem badawczym, a także takie badania, których cel jest zbyt ogólny lub niemożliwy do zrealizowania." (M.Łobocki 1978, s.55)

"Świadomość celów spełnia różne funkcje w toku działania: pozwala działanie zaplanować, czyli przewidzieć jego etapy oraz umożliwia racjonalną organizację działań poprzez wyłonienie i uporządkowanie zadań składowych. Świadomość celu działania zapewnia najbardziej ekonomiczne wykorzystanie energii i zasobów na rzecz realizacji celów, co jest niezbędnym warunkiem koordynacji zadań i środków objętych działaniem, pozwala także na dokonanie kontroli, korekt i oceny uzyskanych wyników." (H.Muszyński 1971, s.150)

Przedmiotowy zakres badań to czynniki społeczno-kulturowe i przyrodnicze wpływające na poziomy aktywności fizycznej, natomiast podmiotowy zakres badań: uczniowie szkół podstawowych.

(...)


REKLAMA

Pełna publikacja dostępna bezpośrednio ze stron serwisu:

otwórz (PDF)
lub prawym przyciskiem myszy: Zapisz element docelowy jako...
Do odczytu dokumentu konieczny jest np. program Adobe Reader

Anna Maria Janiak


Zaświadczenie onlinenumer online: 46 gości

reklama