Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
10582
rok szkolny
2013/2014

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Profilaktyka i terapia - nowa szansa, lepsza przyszłość !

Projekt skierowany jest do dzieci w wieku 13-16 lat przejawiających problemy szkolno-wychowawcze wywodzących się z rodzin niewydolnych wychowawczo. Celem projektu "PROFILAKTYKA I TERAPIA - NOWA SZANSA, LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ!" jest zapewnienie dzieciom i młodzieży wywodzącej się ze środowisk dysfunkcyjnych lub zagrożonych dysfunkcjami społecznymi (niewydolnością wychowawczą, ubóstwem, uzależnieniami, bezrobociem) udziału w ramach programów profilaktycznych i naprawczych (socjoterapeutycznych) w różnych formach - zgodnie z indywidualną diagnozą i zapotrzebowaniem zakwalifikowanych członków projektu przez okres 12 miesięcy. Projekt zakłada wsparcie 50 osób - dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznych, mających problemy szkolno-wychowawcze zamieszkałych w Kaliszu na terenie osiedli Kaliniec i Hanki Sawickiej - czyli 25 dziewcząt i 25 chłopców wymagających zorganizowanego, wielostronnego wsparcia i terapii. Projekt zostanie złożony przez Stowarzyszenie Calisia we współpracy z regionalnym Ochotniczym Hufcem Pracy.

W ramach projektu zaplanowano:

 • Diagnozę psychologiczno-pedagogiczną
 • Spotkania konsultacyjne z pedagogiem
 • Spotkania konsultacyjne z psychologiem
 • Zajęcia arteterapeutyczne
 • Zajęcia wyrównawcze
 • Terapia Neurofeedback
 • Terapia Metodą Warnkego®
 • Terapia RehaCom®
 • Warsztaty komunikacyjne
 • Warsztaty - Asertywność to jest siła
 • Doradztwo zawodowe
 • Stworzenie Indywidualnego Planu Działania, dla każdego uczestnika projektu.
 • Sensomotoryka
 • Warsztaty socjoterapeutyczne

  Rezultatem projektu będzie wykształcenie odpowiednich postaw (empatii, asertywności, współpracy) oraz poprawa ocen szkolnych. Projekt ma na celu integracje dzieci doświadczonych trudnymi sytuacjami rodzinnymi, poprawę koordynacji ruchowej, sprawności fizycznej a także przedstawienie sposobów relaksacji, odreagowywania negatywnych uczuć i napięć psychicznych - poprzez gry i aktywne formy spędzania czasu. Zadaniem projektu jest również zwiększenie empatii u dzieci doświadczających zaniedbywania, przemocy, ubóstwa, czy żyjących w środowiskach uwikłanych w uzależnienia. Podejmowane działania sprzyjają nabyciu umiejętności postrzegania siebie jako osoby mającej coś do zaoferowania, mogącej służyć wsparciem, wartościowej i dobrej.

  (...)


  REKLAMA

  Pełna publikacja dostępna bezpośrednio ze stron serwisu:

  otwórz (PDF)
  lub prawym przyciskiem myszy: Zapisz element docelowy jako...
  Do odczytu dokumentu konieczny jest np. program Adobe Reader

  Anna Maria Janiak


 • Zaświadczenie online  numer online: 34 gości

  reklama