Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
1051
rok szkolny
2004/2005

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Jak organizuję pracę w klasie maturalnej ? Nowa Matura z języka angielskiego jako efekt pracy w trzyletnim cyklu edukacyjnym (liceum).

Minął pierwszy miesiąc nowego, przełomowego dla polskiej oświaty, roku szkolnego. Nowa Matura z języka obcego jest elementem naszego wejścia do Unii Europejskiej otwartej na efektywną komunikację językową. Jakie emocje i pytania towarzyszą nauczycielom mierzącym się z tym wyzwaniem?

Z moich obserwacji wynika, że magiczny 01.09.2004 r. wyzwolił w nas pokłady dodatkowej energii, która objawia się w rozmaitych postawach. Są nauczyciele, którzy w obliczu nieuchronnych zmian struktur egzaminów, skłaniają uczniów do nadludzkiej pracy zasypując ich masą dodatkowych zadań domowych i ćwiczeń, nie myśląc o możliwości wykreowania ciekawych sytuacji lekcyjnych, dopasowanych do nowych wymagań. Inni radykalnie zmieniają metody pracy i eksperymentują w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań. Moim zdaniem, należałoby przede wszystkim uświadomić sobie, że istotą pracy w nowym liceum jest praca w cyklu trzyletnim. Plany edukacyjne, które stają się teraz podstawowym dokumentem, pozwalają tak sterować procesem przygotowania ucznia, aby wiedza nie sprowadzała się do podziału na klasę pierwszą, drugą, czy trzecią, ale aby pojawiła się potrzeba jej racjonalizacji i zamknięcia w cyklu rozpoczętym w pierwszym dniu klasy pierwszej i kończącym się w ostatnim dniu klasy maturalnej. Czy to coś zmienia ? W moim rozumieniu matury, tak.

Po pierwsze - pojawia się konieczność posługiwania się źródłami, które doprowadzić mogą do osiągnięcia maksymalnych efektów. Jednym z takich źródeł są podręczniki z komponentami maturalnymi. W wypadku uczniów dobrze posługujących się językiem obcym, jest to problem drugorzędny, gdyż materiał realizowany jest szybciej i łatwiej jest przyswajany. Jak podręcznik przygotowany pod kątem egzaminu ustnego i pisemnego ułatwia pracę w klasa słabszych, rozumie to nauczyciel, który ma do czynienia z różnymi zespołami. Najpełniej sprawdza się wtedy zasada "im częściej tym lepiej". Zgodnie z moimi planami, przez dwa lata pracowałam z podręcznikiem /poziom pre-intermediate i intermediate/ wzbogaconym o zadania Nowej Matury, w klasie trzeciej skoncentrowałam się na pracy z repetytorium maturalnym, systematyzującym wiedzę uczniów według katalogów tematycznych zamieszczonych w informatorze maturalnym.

Organizacja mojej pracy w klasie trzeciej opiera się o jasno określony kontrakt zawarty 1 września, w którym wspólnie z uczniami ustaliłam zasady współpracy, uzależnionej od poziomu egzaminu wybranego przez ucznia. Ta sytuacja dotyczy klas, w których, choć realizowany jest program podstawowy /3 godziny na tydzień/, są uczniowie zainteresowani maturą na poziomie poszerzonym. Ich samodzielne decyzje wpływają na zakres materiału, którego wymagam w klasie maturalnej. Praca z uczniami, którzy wybrali poziom podstawowy opiera się o lekcje na bazie repetytorium /3 godziny na dział/ oraz o lekcje poruszające dodatkowe tematy, skompilowane przeze mnie pod kątem danego działu, o stopniu trudności dopasowanym do poziomu podstawowego /2 godziny na dział/. Uczniowie z większymi ambicjami zobowiązani są do samodzielnej realizacji poziomu podstawowego, zaś na zajęciach szkolnych pracują nad materiałami trudniejszymi, wykraczającymi poza poziom podstawowy, zgodnymi z wymaganiami egzaminu na poziomie poszerzonym. Nakłada to na nich dodatkowe obowiązki, ale w pełni akceptują zaistniałą sytuację, doceniając możliwość zdobycia dodatkowej wiedzy.


REKLAMA

Staram się także bardzo systematycznie dokonywać oceny uczniów, zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej. Wykorzystuję czas pracy w parach, bądź zespołach na sprawdzenie jakości zadania domowego; każdy powtórzony dział kończy sprawdzian zawsze formułowany w formie pytań otwartych zmuszających ucznia do dłuższej wypowiedzi. Zakładam, że trzykrotne /na lekcji, w domu i na sprawdzianie/ usystematyzowane powtórzenie materiału danego działu, stwarza szanse na orientację - lepszą lub gorszą - w niezbędnych tematach maturalnych. Efektem tej wytężonej pracy obu stron jest duża ilość ocen - na dzień 15.10.2004 r. prawie każdy uczeń ma ich 5. Istotny jest także, wytwarzający się naturalnie, bardziej indywidualny kontakt z uczniem, który umożliwia wskazanie mu typowych błędów i wspólną pracę nad ich wyeliminowaniem. Jak to wygląda w praktyce ?

Pierwszym powtórzonym w tym roku działem była "Szkoła" Zgodnie z repetytorium omówiliśmy takie tematy jak: "My school", "School uniforms", "How to do homework effectively ?". Moimi dodatkowymi tematami były: "The school of my dreams", "Schools in Poland and England", "Rules in my school". Poziom poszerzony miał okazję przedyskutować następujące tematy: "School violence", "School stress", "Sex education", "Cheating at school", "American schools".

Drugi dział - zdrowie, objął podstawowe tematy z repetytorium: "A healthy lifestyle", "At the doctor's", "TV and its influence on our health" oraz dodatkowe: "At the chemist's, Flu /symptoms, protection/, " What illnesses do we usually go down with ?". Uczniowie z poziomu poszerzonego dyskutowali o "Alternative medicine", "Test - tube babies" "Aids", "Plastic surgery".

W klasie trzeciej planuję przeprowadzić lekcje dodatkowe, skoncentrowane już na samym egzaminie. Po przerobieniu 4 działów /szkoła, zdrowie, dom, życie rodzinne i towarzyskie/ przygotowałam uczniom własne zestawy do matury ustnej na obu poziomach. Jest to kolejna, świadomie zorganizowana przeze mnie, powtórka, tym razem osadzona w realiach sytuacji maturalnej. Poziom podstawowy ćwiczy trzy rozmowy sterowane oraz opisuje 4 obrazki z dwoma pytaniami zbudowane leksykalnie i sytuacyjne pod kątem przerobionych działów. Poziom poszerzony otrzymuje 4 stymulusy oraz zestawy pytań do dyskusji, również obejmujące omówione działy.

Przygotowując uczniów do matury nie sposób pominąć umiejętności pisania. Na pewno nie można myśleć o tym dopiero w klasie 3. Moim pomysłem jest poświęcenie dwóch lat na naukę zasad pisania poszczególnych krótkich, bądź dłuższych form użytkowych. Oznacza to konieczność napisania przez ucznia wszystkich wymaganych prac na lekcji pod kontrolą nauczyciela, a później - w domu. Prace uczniów opatruję komentarzem odnoszącym się do błędów, staram się wskazać dalszą drogę ich eliminowania. W klasie trzeciej, uczniowie sprawdzają swoje umiejętności w sytuacji zbliżonej do egzaminu. Piszą w ustalonym terminie, w pełni samodzielnie, czyli bez możliwości korzystania ze słowników. Zmusza to ich do większego wysiłku, a dodatkowo dostarcza zwrotną informację zgodną z aktualną wiedzą i pracą.

Tak wygląda moja praca z klasami trzecimi. Planowa organizacja zajęć wymusza na mnie dodatkową aktywność nakierowaną na poszukiwanie najbardziej efektywnych materiałów, opracowywanie ich i wreszcie kserowanie, daje jednak poczucie dobrze spełnianego obowiązku. Uczniowie zachowują się dojrzalej, muszą wykazać się większą samodzielnością pracując nad dostarczonymi materiałami, systematycznie rozbudzana jest świadomość odpowiedzialności za pracę ,którą wykonują. Ponieważ uczę w czterech klasach maturalnych, ilość sprawdzianów jest znaczna, przygotowanie zajęć - czasochłonne. Myślę jednak, że indywidualizując pracę z uczniami stwarzam im większą szanse lepszego zdania egzaminu dojrzałości.

Anna Włudarczyk-Dudzic
X LO im.I.J.Paderewskiego w Katowicach


Zaświadczenie onlinenumer online: 203 gości

reklama