Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
10475
rok szkolny
2012/2013

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Wykorzystanie metod aktywizujących podczas lekcji języka obcego

Metody aktywizujące stanowią nieoceniony sposób nauczania języków obcych. Działając zgodnie z zasadą, według której dzieci uczą się najlepiej poprzez zabawę i działanie, niezbędne wydaję się włączenie uczniów do aktywnego procesu dydaktycznego. Poprzez stwarzanie uczniom warunków do samodzielnego uczenia się zamiast przekazywania gotowej wiedzy dajemy im możliwość efektywniejszego zapamiętania materiału z lekcji, kształtowania umiejętności rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, rozwijania umiejętności interpersonalnych, współdziałania i pracy w grupie, wyrażania opinii i słuchania innych, samooceny i ewaluacji własnych działań oraz zwiększenia satysfakcji z pracy, jak i motywacji do dalszej nauki. W przypadku niepowodzenia, dzieci oswajają się z poczuciem porażki, co daje pole do dalszych dyskusji, na przykład, na temat radzenia sobie ze swoimi emocjami. Angażując się i będąc odpowiedzialnym za konkretne zadanie uczniowie uczą się również poczucia odpowiedzialności oraz ponoszenia konsekwencji swoich działań. Poszukując konkretnych informacji czy rozwiązań, uczniowie zdobywają umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, włączając w to podręczniki, słowniki, czy też jakże dziś popularny wśród dzieci Internet.


REKLAMA

Wykorzystując technologię komputerową umożliwiamy uczniom przyswajanie wiedzy w najbardziej naturalny dla nich w dzisiejszych czasach sposób. Dodatkowo, warte zastosowania na zajęciach są piosenki ulubionego piosenkarza w języku obcym, w których zadaniem uczniów może być uzupełnienie luk w tekście podczas słuchania, jak również oglądanie filmów czy też czytanie komiksów. Te ostatnie mają szczególny walor dydaktyczny, ponieważ dzięki obrazkom uczniowie mogą domyślić się znaczenia nieznanego słowa z kontekstu.

W zależności od grupy dzieci z którymi pracujemy, jak również przerabianego materiału mamy do wyboru cały wachlarz metod aktywizujących, na przykład gry i zabawy, zajęcia ruchowe, wykorzystanie plakatów i obrazków, mapy pojęciowe, burze mózgów, kule śniegowa, linie czasu, projekt, itp. Niektóre z tych metod będą efektywniejsze podczas omawiania materiału gramatycznego, inne zaś przy przerabianiu zagadnienia leksykalnego.

Dzięki różnorodności metod aktywizujących oraz wszechstronnemu ich zastosowaniu, nauczyciel na lekcji języka obcego może z łatwością nawiązywać do innych przedmiotów szkolnych stosując holistyczne podejście do procesu kształcenia. Ważne bowiem jest, aby wiedzę i umiejętności, jakie uczeń zdobędzie na zajęciach z danego przedmiotu, umiał skutecznie wykorzystać na lekcjach z innych przedmiotów, a także, w życiu poza szkołą. Nauczyciele języka angielskiego mają w tym zakresie nieograniczone możliwości, gdyż język jest jedynie narzędziem, które wykorzystujemy do zdobywania, przetwarzania i przekazywania treści. Należy wykorzystać tę sposobność i poprzez naukę języka, przekazać uczniom jak najwięcej wiedzy z różnych dziedzin.

Co więcej, nauczyciel stosując metody aktywizujące ma możliwość dostosowania tempa pracy do możliwości poszczególnych uczniów, co jest szczególnie ważne w przypadku uczniów z obniżoną normą intelektualną. Pracując w parach czy małych grupach uczniowie mogą być podzieleni według stopnia zaawansowania otrzymując wtedy zadanie dostosowane do ich poziomu, lub też mogą tworzyć grupę o zróżnicowanym poziomie ukierunkowaną na nauczanie i pomoc koleżeńską.

Decydując się na stosowanie na lekcji metod aktywizujących, nauczyciel musi być również świadomy trudności, które mogą się z tym wiązać. Niektóre zadania mogą prowadzić do chaosu na lekcji, czy też niechęci uczniów do pracy potem metodą tradycyjną. Zdarzają się również sytuacje, w których uczniowie, ze względu na nieśmiałość odmawiają udziału w zadaniu. Rolą nauczyciela jest wtedy nadzorować pracę uczniów, monitorować włączenie się wszystkich uczniów w pracę oraz niezwłocznie reagować na wątpliwości uczniów, aby wyeliminować prawdopodobieństwo wystąpienia problemów z dyscypliną na zajęciach.

Podsumowując, praca metodami aktywizującymi daje wiele korzyści. Rozwija twórczość, daje dużo radości i przede wszystkim zaskakuje wszystkich uczestników procesu kształcenia - nauczycieli oraz uczniów.

Sabina Ostrycharczyk
Zespół Szkół Specjalnych nr 3
w Bytomiu


Zaświadczenie onlinenumer online: 37 gości

reklama