Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
1040
rok szkolny
2004/2005

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Definicje uszkodzeń słuchu, klasyfikacja, etiologia i wczesna diagnoza

Wśród dyscyplin naukowych, zajmujących się problemami osób z uszkodzonym słuchem nie ma zgodności w terminologii, którą się posługują. Istnieje zatem wiele rożnych definicji, pojęć i określeń potocznych, odnoszących się do uszkodzeń słuchu oraz osób z takimi uszkodzeniami.

W medycynie, a w szczególności w otologii i audiologii stosowane jest najczęściej określenie "głuchota" bez względu na stopień niesprawności narządu słuchu, z uzupełnieniem dodatkowym "całkowita" lub "częściowa".

Podstawową, a zarazem najbardziej ogólną, definicją jest taka, która obejmuje wszystkie osoby z niesprawnością słuchu. Pojęcie to jest bardzo obszerne i obejmuje wszystkie te osoby, u których występuje uszkodzenie słuchu, bez względu na stopień, rodzaj i moment powstania tego uszkodzenia.
W definicjach brak jednolicie przyjętej, precyzyjnej granicy pomiędzy niedosłuchem, a głuchotą. Dlatego też, powoduje to trudności w ujednoliceniu definicji osoby z uszkodzonym słuchem, osoby głuchej, słabosłyszącej, głuchoniemej, itd.
W różnych dziedzinach nauki stosuje się różne definicje. W literaturze fachowej można spotkać kilka definicji "osoby z uszkodzonym słuchem". Najstarsza z nich jest autorstwa B.Hoffmana:
"Poprzez osobę z uszkodzonym słuchem rozumiemy taką, która wskutek trudności w samodzielnym przyswojeniu języka i mowy, wynikających z uszkodzenia analizatora słuchowego, wymaga specjalnej pomocy w nauczaniu, wychowaniu i przysposobieniu do życia społecznego".

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Agata Gruszczyk


Zaświadczenie onlinenumer online: 82 gości

reklama