Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
1038
rok szkolny
2004/2005

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program kółka ortograficznego "W labiryntach ortografii"

Program zajęć kółka ortograficznego "W labiryntach ortografii" został napisany z myślą o uczniach nauczania zintegrowanego W programie wyszczególniono treści kształcenia z zakresu nauki ortografii w klasach I-III. Towarzyszy im opis celów kształcenia, wychowania oraz oczekiwanych efektów pracy ucznia. Przedstawiono również zasady postępowania dydaktycznego i propozycje oceny uczniów. Program ten jest realizowany na zajęciach kółka, które odbywają się raz w tygodniu.

Podstawowym zadaniem szkoły jest nauczenie mówienia i pisania. Integralną częścią tych procesów jest ortografia, której opanowanie wymaga dużo samodzielnej, systematycznej i wytrwałej pracy. Prawidłowy przebieg nauki pisania zależy od wielu czynników:
- spostrzegania słuchowego,
- koncentracji uwagi, pamięci, myślenia,
- sprawności motoryki ręki i narządów mowy,
- dobrze zorganizowanego nauczania,
- właściwej atmosfery.

Duże znaczenie posiada znajomość zasad ortografii. Należy jednak uświadomić uczniom, że nawyki w nauce pisania zależą w dużym stopniu od nich samych. Bardzo ważna jest potrzeba aktywnego i świadomego udziału uczniów w procesie nauki ortografii.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Jolanta Bączkowska
Szkoła Podstawowa w Szkodnej


Zaświadczenie onlinenumer online: 40 gości

reklama