Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
10347
rok szkolny
2012/2013

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Dlaczego czuję się osobą nie dyskryminowaną społecznie

Dyskryminacja to traktowanie kogoś gorzej niż innych w tej samej sytuacji. Dyskryminuje się zazwyczaj ludzi z różnych powodów, np. ze względu na płeć, rasę, wiek, status materialny, wyznanie czy orientację seksualną.

Nie można nikogo dyskryminować. Polskie prawo zabrania dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu. Mówi o tym art. 32 Konstytucji RP, która jest najwyższym obowiązującym aktem prawnym. Zakaz dyskryminacji zawarty jest także w różnych umowach międzynarodowych, których nasz kraj jest sygnatariuszem np. w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Oznacza to, że nie można nikogo traktować gorzej, dlatego że ma taką, a nie inną orientację seksualną. Nikt nie ma prawa wyśmiewać się z tego, nie ma prawa znieważać, obrażać czy stosować wobec innych przemocy fizycznej.


REKLAMA

Dla mnie dyskryminacja to spektakularne akty wrogości wobec obcokrajowców, rasizm, antysemityzm czy łamanie praw pracownika. Tymczasem samo wyrażenie "jestem dyskryminowany" oznacza też: "czuję się odepchnięty, niepotrzebny, niezrozumiany" i może dotyczyć spraw, sytuacji, które być może większości z nas wydają się bez znaczenia.

Na pewno wśród nas Polaków są ludzie, którzy są dyskryminowani z różnych powodów, a to ze względu na swoje wyznanie (wiarę), status społeczny, czy wiele innych czynników przejawiających dyskryminację. Ja osobiście nie czuję się dyskryminowany, chociaż niekiedy mogłoby się tak wydawać, a to za sprawą tego iż nie mam właściwego wykształcenia. Jestem Polakiem od 41 lat pracuję zawodowo już ponad 20 lat i nigdy w środowisku, w którym przebywam i poruszam się nie spotkałem się z dyskryminacją wobec mojej osoby.

Jak już na początku napisałem dyskryminacja to nierówne traktowanie. Uważam, że tam gdzie obecnie pracuję, a jest to placówka oświatowa kształcąca młodzież z zakresu praktycznej nauki zawodu, jak również oferująca kształcenie ustawiczne czyli szkoła policealna, kształcenie kursowe wszyscy jesteśmy traktowani tak samo, nie ma sytuacji, że ktoś jest traktowany inaczej. W naszej pracy panuje zawsze miła atmosfera, zawsze można liczyć na kolegę jeśli się ma jakiś problem. Najważniejszą częścią naszej administracji jest oczywiście dyrekcja. Jeśli chodzi o Dyrektora naszej placówki jest on osobą, która dba o ludzi, wychodzi im naprzeciw jest otwarty, zawsze pomoże, jest przychylny i stara się aby wszystkim jak najlepiej się pracowało.

Dyskryminacja to także poniżanie drugiego człowieka. Nie ukrywam, że moja praca polega na przekazywaniu wiedzy, ponieważ jestem nauczycielem zawodu i wygląda to trochę inaczej aniżeli w szkole gdzie lekcja trwa 45 minut. W naszej placówce czyli w Centrum Kształcenia Praktycznego uczniowie odbywają swoją praktyczną naukę zawodu i zazwyczaj jest tak, że są na praktyce dwa razy w tygodniu po 6 godzin dziennie z półgodzinną przerwą i mogłoby się wydawać, iż przejawy poniżania mogą się tutaj pojawiać cały czas. Tymczasem tak nie jest. Muszę powiedzieć, że uczniowie których uczę są spokojni, zdyscyplinowani i można na nich polegać, nigdy nie spotkałem się ażeby uczeń poniżał innego ucznia w naszej placówce, a tym bardziej mnie jako nauczyciela, co bardziej utwierdza mnie w przekonaniu, że nie czuję się dyskryminowany.

Wyznanie czyli wiara to kolejny czynnik, który może dyskryminować. W moim środowisku, mojej rodzinie nikt za wiarę nie jest dyskryminowany. Każdy z rodziny jest osobą wierzącą, ale też otwartą, co sprawia, że nie mamy uprzedzeń do innych ludzi że ten jest takiego wyznania, a ten takiego. Uważam że każdy człowiek ma prawo wyboru, ma prawo decydowania o sobie i swoich poglądach. Ja staram się być osobą miłą i podchodzić do innych osób z szacunkiem co sprawia ,że też jestem szanowany i dlatego nie czuję się dyskryminowany. Można by pisać o bardzo wielu powodach dyskryminacji czy ludzie czują się dyskryminowani czy też nie, ale tak już na zakończenie zawsze znajdzie się osoba, która w jakiś sposób będzie próbowała drugą osobę zranić, i tak naprawdę to bardzo dużo zależy od nas czy odpowiednio zareagujemy i nie pozwolimy się dyskryminować.

Dariusz Zuzok


Zaświadczenie onlinenumer online: 92 gości

reklama