Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
10338
rok szkolny
2012/2013

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Test sprawdzający (Ziemia: kształt, ruchy i następstwa + mapa)

Testy sprawdzające wiadomości i umiejętności z geografii dla klasy pierszej gimnazjum.

Sprawdzane treści podstawy programowej:

I. Mapa – umiejętności czytania, interpretacji i posługiwania się mapą:
1) posługuje się skalą mapy do obliczenia odległości w terenie.
2) określa położenie geograficzne oraz matematyczno-geograficzne punktów i obszarów na mapie.

II. Kształt, ruchy Ziemi i ich następstwa:
1) podaje główne cechy kształtu i wymiarów Ziemi; odczytuje współrzędne geograficzne na globusie.
2) posługuje się ze zrozumieniem pojęciami: ruch obrotowy Ziemi, czas słoneczny, czas strefowy; podaje cechy ruchu obrotowego; wyjaśnia, dlaczego zostały wprowadzone strefy czasowe i granica zmiany daty; posługuje się mapą stref czasowych do określania różnicy czasu strefowego i słonecznego na Ziemi.
3) podaje cechy ruchu obiegowego Ziemi; przedstawia (wykorzystując również własne obserwacje) zmiany w oświetleniu Ziemi oraz w długości trwania dnia i nocy w różnych szerokościach geograficznych i porach roku.
4) podaje najważniejsze geograficzne następstwa ruchów Ziemi.

Grupy: dwie (A i B)

Typ zadań: zamknięte i otwarte

Ocenianie: zadania punktowane – przy zadaniach: maksymalna ilość punktów do zdobycia, na końcu testu: zestawienie punktów z odpowiadającą oceną.


REKLAMA

Publikacja do pobrania bezpośrednio ze stron serwisu:

pobierz (ZIP)
Program WinZip 8.0 dostępny w Pomocy

Jarosław Bochnak


Zaświadczenie onlinenumer online: 45 gości

reklama