Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
10308
rok szkolny
2012/2013

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

III zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły

Techniki menadżerskie zarządzania zespołem w szkolnych realiach - to temat przewodni III zjazd AZDS 2013, który Wolters Kluwer Polska organizuje 23 maja br. Podczas III zjazdu AZDS dyrektorzy dowiedzą się jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami związanymi z dyscypliną i motywacją podwładnych oraz zostaną szeroko omówione problemy dyrektorów placówek oświatowych z doborem metod dyscyplinujących i motywujących pracowników, bez narażania się na oskarżenia o lobbing czy dyskryminację.


REKLAMA

W pracy dyrektora placówki oświatowej niemal codziennie dochodzi do trudnych sytuacji i napięć na linii przełożony-podwładny. Olbrzymi odsetek tych nieporozumień wynika z braku jasnego systemu motywującego i dyscyplinującego pracowników. Bez wypracowanych klarownych zasad nie da się zbudować zespołu, który swoją wspólną efektowną pracą będzie dążył do wspólnego celu. Opracowanie takiego kanonu pozwala nie tylko ustrzec się przed oskarżeniami o lobbing czy dyskryminację, ale także jest główną składową osiągnięcia sukcesu w zarządzaniu placówką oświatową.

Zjazd rozpocznie się od wystąpienia Jarosława Kordzińskiego pt. "Wykorzystanie zasobów ludzkich w zarządzaniu szkołą. Perspektywa menedżera". Wybitny trener i mediator, specjalizujący się w zagadnieniach zarządzania szkołą okresie zmian i w pracy zespołowej w organizacji, przedstawi coaching jako bardzo ważne narzędzie w pracy dyrektora-menadżera szkoły podnoszące ducha wydajności pracowników i ich kształtujące ich motywację wewnętrzną.

Dyrektor I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni im. Zasłużonych Ludzi Morza pan Leszek Ciesielski pokaże jak za pomocą nowoczesnych rozwiązań informatycznych poszerzać bazę wiedzy organizacyjnej szkoły. Jak dzięki jej analizie szybciej i skuteczniej realizować wizję rozwoju, cele dydaktyczne, integrację zespołu nauczycielskiego, ewaluację pracy szkoły oraz inne elementy procesu zarządzania. Przekonanie kadry nauczycielskiej do nowych, ułatwiających pracę i pozwalających skupić się na procesie dydaktyczno-wychowawczym często nie jest łatwe, dlatego pan dyrektor w swoim wystąpieniu poruszy zagadnienie mówienie zagadnienia relacji międzyludzkich a systemy informacyjne szkoły.

"Prawne narzędzia w motywowaniu i dyscyplinowaniu pracowników" to tytuł wystąpienia prawniczki Pani Iwony Kobus, która zreferuje środki motywujące i dyscyplinujące pracowników w szkole przez pryzmat Kodeksu Pracy i specyfiki Karty Nauczyciela.

Katarzyna Szczepkowska-Szcześniak w swojej prelekcji przedstawi pracę zespołową jako podstawę funkcjonowania każdej szkoły. Przekaże jak przystępnie wprowadzać elementy pracy zespołowej w życie szkoły bez zbędnego formalizowania i dokumentowanie jej przebiegu. Wspólne działanie nauczycieli pozwala na zapewnienie efektywności i rozwoju placówki jako organizacji. Ewaluacja zewnętrzna zwraca uwagę zarówno na zespołowe planowanie działań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych, jak również na kolektywne rozwiązywanie problemów i doskonalenie metod i form pracy oświatowej.

Więcej informacji i pełny program: konferencja.dyrektorszkoly.pl...

redakcja


Zaświadczenie onlinenumer online: 53 gości

reklama