Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
10304
rok szkolny
2012/2013

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

"Zwierciadło" życia codziennego

Bardzo efektywną formą wykorzystania karykatury jako źródła historycznego jest projekt edukacyjny, który integruje zdobytą wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin (przedmiotów). W związku z ponadprzedmiotowym charakterem projektu oraz z faktem, że wykracza on poza ramy typowej lekcji szkolnej wymagana jest od nauczyciela duża aktywność. Dlatego staje się on przewodnikiem, koordynatorem całego projektu. Dla zilustrowania przełomowości projektu w edukacji historycznej odwołam się do konkretnego przykładu:

Projekt przeznaczony jest dla uczniów III klasy Gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalnej. Ma charakter międzyprzedmiotowy i dotyczy edukacji w zakresie historii, historii i społeczeństwa, historii sztuki, wiedzy o społeczeństwie, wiedzy o kulturze oraz języka polskiego.
Czas realizacji: 16 godz. lekcyjnych.

Projekt ma na celu zapoznanie uczniów z historią społeczną, gospodarczą i polityczną Polski w okresie 1914-1945 przy wykorzystaniu źródła historycznego jakim jest karykatura. Źródło to daje możliwość szerokiego spojrzenia oraz zapoznania się ze sztuką, życiem codziennym, gospodarczym, politycznym, stereotypami oraz satyrą tamtego okresu.
Uczniowie projektu będą mieli okazję rozwinąć swą wiedzę w zakresie:
- sztuki nowoczesnej pocz. XX wieku
- najważniejszymi wydarzeniami politycznymi i postaciami II Rzeczypospolitej
- poznać życie codzienne mieszkańców tego okresu

Ponadto celem projektu jest również zaznajomienie uczniów z bogatą kolekcją karykatur zgromadzonych w Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie, przedstawionych w albumie pt: Czasy wojny i pokoju. Karykatura Polski 1914-1939. Uczniowie zaznajomią się z historią Polski w niekonwencjonalny sposób, a mianowicie pracując z karykaturą. W zbiorach muzeum znajdują się prace artystów zarówno polskich jak i zagranicznych o tematyce politycznej, społecznej czy obyczajowej. Poza treściami z zakresu historii satyry i wartość edukacyjną pod kątem kulturowym zawierają karykatury odnoszące się do nurtów artystycznych pocz. XX wieku m.in. impresjonistów, futurystów.

Celem dodatkowym jest poznanie i pogłębienie wiedzy na temat własnego regionu i jego kulturowej roli. Projekt daje możliwość poznania własnego regionu w skali mikro i w skali makro na tle całej Polski.

(...)


REKLAMA

Obszerna publikacja dostępna na naszej płycie CD
Płyta kompaktowa
serwisu Publikacje edukacyjne

Helena Staśkiewicz


Zaświadczenie onlinenumer online: 73 gości

reklama