Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
10189
rok szkolny
2012/2013

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Zmysłowe sacrum - jak reklama i kultura popularna ucieleśniają sacrum (na wybranych przykładach)

Tekst omawia współczesny status pojęcia sacrum na przykładzie wybranych reklam oraz innych sposobów przejawiania się materializmu i konsumpcjonizmu we współczesnym świecie. Autorka przygląda się w nim sposobom konstruowania znaczeń związanych z opozycją sacrum-profanum w reklamach, w których występują jawne odwołania do religii. Ukazuje funkcje, w jakich współczesna kultura popularna wykorzystuje motywy i symbole tradycyjnie kojarzone z chrześcijaństwem czy katolicyzmem. Ponadto, artykuł bada przesunięcia akcentów w postrzeganiu sacrum w reklamie i kulturze popularnej ze sfery duchowej do cielesnej oraz materialnej. Głównym celem pracy jest pokazanie, że współcześnie sacrum stało się atrybutem tego, co zewnętrzne. Wartości takie jak pieniądze, wygląd, uroda, zdrowie, hobby, intelekt oraz inne wkradają się do centrum życia człowieka, nierzadko przysłaniając wartości wyższego rzędu, takie jak duchowość. O nich pisał Max Scheler, że zajmują najwyższy szczebel hierarchii wartości w życiu człowieka.

(...)


REKLAMA

Pełna publikacja dostępna bezpośrednio ze stron serwisu:

otwórz (PDF)
lub prawym przyciskiem myszy: Zapisz element docelowy jako...
Do odczytu dokumentu konieczny jest np. program Adobe Reader

Magdalena Grabowska
Uniwersytet Gdański


Zaświadczenie onlinenumer online: 120 gości

reklama