Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
10157
rok szkolny
2012/2013

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

II Zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły "Problemy prawne dyrektorów szkół w 2013 roku"

Rok 2013 rokiem głębokich zmian w prawie oświatowym. Wolters Kluwer Polska organizuje 21 marca br. II zjazd AZDS 2013, który rozwieje wątpliwości prawne dyrektorów szkoły dotyczące wprowadzanych nowelizacji.

21 marca 2013 roku w Warszawie podczas II zjazdu Akademii Zarządzania "Dyrektora Szkoły" 2013, organizowanego przez Wolters Kluwer Polska wydawcę miesięcznika "Dyrektor Szkoły" zostaną szeroko omówione zmiany wprowadzone do ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela w przeciągu 2012 i 2013 roku, jak również zmiany będące w toku procesu legislacyjnego oraz planowane modyfikacje w prawie oświatowym czy też szczegóły finansowania oświaty w 2013 roku i wzrost subwencji oświatowej o 4,6% na jednego ucznia.


REKLAMA

Począwszy od lipca 2012 roku w prawie oświatowym rozpoczęły się zmiany dotykające wielu aspektów funkcjonowania placówek oświatowych, począwszy od finansowania oświaty poprzez nowe rozwiązania w Karcie Nauczyciela wpływające na politykę kadrową w szkole, a skończywszy na zmianach organizacji współpracy pomiędzy szkołą a placówkami pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Dr nauk prawnych Mateusz Pilich przekrojowo omówi zmiany w ustawie o systemie oświaty. Pod uwagę weźmie nie tylko wprowadzone już w lipcu ubiegłego roku nowelizacje, takie jak dotowanie szkół niesamorządowych czy ochrona danych osobowych uczniów. Oprócz tego dr Mateusz Pilich zaprezentuje szczegóły wprowadzanych właśnie modyfikacji na różnych etapach procesu legislacyjnego, takich jak: zrównanie religii z etyką (druk sejmowy nr. 884), czy upowszechnianie edukacji przedszkolnej (projekt Rady Ministrów). Wymuszone przez wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8.01.2013 zmiany w ustawowej regulacji kryteriów przyjmowania uczniów do przedszkoli i szkół publicznych również znajdą się w wystąpieniu dr Mateusza Pilicha.

Modyfikacje w prawie finansowania oświaty mają charakter wybitnie krótkoterminowy. Zmiany w oświatowej subwencji ogólnej, zasadach finansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli czy ich zakładowego funduszu świadczeń socjalnych będą obowiązywały tylko w 2013 roku. Subwencja oświatowa na 2013 rok wyniesie 5171 zł na ucznia, czyli będzie o 226 zł większa niż w 2012 r. (4,6%). Na dodatkowe pieniądze, 294 mln złotych, mogą za to liczyć placówki kształcące uczniów mniejszości narodowych lub posługujących się językiem regionalnym. Natomiast subwencja na jednego uczestnika kursów kwalifikacyjnych zawodowych zostało wyznaczona na średnim poziomie 3488 zł na kursanta. Konkretne akty prawne opisujące powyższe zmiany będą głównym tematem wystąpienia prof. Antoniego Jeżowskiego, eksperta w dziedzinie finansowania zadań oświatowych. C złonek rady programowej "Dyrektora Szkoły" omówi także postulowaną transformację relacji między budżetem centralnym a budżetami jednostek samorządu terytorialnego, skutki wprowadzenia systemu dotowania wychowania przedszkolnego z budżetu państwa oraz zagadnienia poruszające zadaniowe realizowanie usługi edukacyjnej.

Tegoroczne planowanie ruchów kadrowych w placówce musi uwzględniać zmiany dokonane w Karcie Nauczyciela, gdyż każda nawet najdrobniejsza modyfikacja jak np. ograniczenie prawa do urlopu zdrowotnego może mieć wpływ na sytuację kadrową w szkole. Wkomponowanie bieżących zmian do planów kadrowych placówki będzie podstawą wystąpienia Pani Teresy Konarskiej, prawnika specjalizującego się w prawie oświatowym. Poza tym podczas wystąpienia poruszone będą zagadnienia związane z dynamiką stosunku pracy wynikającą m.in. z wypowiadaniem umów w czasie absencji nauczyciela w okresie tzw. ruchu służbowego ze szczególnym zwróceniem uwagi na kolizję kodeksu pracy i Karty Nauczyciela w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego czy przekształcaniem umów także w trakcie roku szkolnego na podstawie ściśle określonych form.

Więcej informacji i pełny program: http://konferencja.dyrektorszkoly.pl...

redakcja


Zaświadczenie onlinenumer online: 51 gości

reklama