Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
10135
rok szkolny
2012/2013

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Rodzina i szkoła jako podstawowe środowiska wychowawcze

W pedagogice społecznej i socjologii istnieją różne spojrzenia na istotę środowiska wychowawczego. Na gruncie pedagogiki społecznej wyodrębnia się dwa ujęcia środowiska wychowawczego:
a) w interpretacji scjentystycznej - to określona, wyodrębniająca się przestrzeń wraz z czynnikami, elementami przyrodniczymi, społecznymi i kulturowymi, które są wzajemnie powiązane, stanowią swoistą funkcjonalną całość, którą określona grupa społeczna wykorzystuje do realizacji celów edukacyjnych;
b) w interpretacji humanistycznej – to określona przestrzeń przyrodniczo-społeczno-kulturalna, z którą dana jednostka czy też grupa społeczna miała lub ma styczność bezpośrednią i pośrednią, w wyniku czego stała się ona (ta przestrzeń) źródłem doświadczenia indywidualnego lub zbiorowego oraz swoistym środkiem do zaspokajania potrzeb tej jednostki, czy też grupy, zyskując przez to dlań szczególne znaczenie w wymiarze subiektywnym i obiektywnym”

Zdaniem F. Znanieckiego "odrębne środowisko społeczne, które grupa wytwarza dla osobnika mającego zostać jej członkiem po odpowiednim przygotowaniu, nazywamy środowiskiem wychowawczym."

W wyżej wymienionych definicjach zwraca się uwagę na istotną rolę środowiska wychowawczego w rozwoju jednostki. Zadaniem tego środowiska jest przygotowanie osoby do pozostania członkiem określonej grupy społecznej i nabycia przez nią cech społecznie akceptowanych i pożądanych. Do realizacji tego zadania niezbędne jest współdziałanie jednostki i środowiska wychowawczego.

(...)


REKLAMA

Pełna publikacja dostępna bezpośrednio ze stron serwisu:

otwórz (PDF)
lub prawym przyciskiem myszy: Zapisz element docelowy jako...
Do odczytu dokumentu konieczny jest np. program Adobe Reader

Hanna Nawrocka


Zaświadczenie onlinenumer online: 75 gości

reklama