Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
101
rok szkolny
2002/2003

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Średniowieczni ludzie z żelaza

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE I GIMNAZJUM

1. Tematyka: Średniowieczni ludzie z żelaza.

2. Cele operacyjne:

Uczeń:

 • Czyta ze zrozumieniem i gromadzi słownictwo na określony temat;
 • Dokonuje selekcji materiału słownikowego;
 • Rozumie pojęcia: kodeks rycerski, pareneza, wzorzec osobowy;
 • Buduje pola semantyczne związane ze słowem "rycerz" w odniesieniu do epoki średniowiecza, rozumie powiązania ze współczesnością.

  3. Metody:

 • Analizy dokumentacyjnej;
 • Zajęć warsztatowych;
 • Dramy.

  4. Przebieg lekcji:

 • Gromadzenie materiału słownikowego.
  Jako pracę domowa uczniowie mieli za zadanie przypomnieć sobie wszystkie znane sobie baśnie, filmy, opowiadania..., w których bohaterem był rycerz.
  Na pytanie nauczyciela uczniowie przedstawiają pracę domową przypominając różne gatunkowo utwory, w których bohaterami byli rycerze. Wymieniają, na przykład: bohaterów "Krzyżaków", Rolanda, rycerzy Króla Artura, rycerzy z bajek "O królewnie Śnieżce",
 • Co łączy te wszystkie postacie?
  Uczniowie odpowiadają, że tak samo wyglądali, mieli podobne zasady, przestrzegali kodeksu honorowego....
 • Praca z tekstem;
  Zapoznają się z tekstem pt. "Ludzie z żelaza" z podręcznika "Do Itaki";
 • Budowanie pól semantycznych wokół pojęcia "rycerz";
  Uczniowie pracują w grupach, potem przedstawiciele grup prezentują efekty pracy zespołu, wpisując do schematu na tablicy swoje skojarzenia.

 • Uczniowie dochodzą do wniosku, że mimo tylu różnych źródeł można stworzyć jeden wzorzec osobowy średniowiecznego rycerza.

  Rycerz to mężczyzna, ubrany w zbroję. Jeździ na koniu, który często ma imię, walczy przy pomocy miecza, temu też nadaje imię, bo jak przyjaciel, często ratuje go z opresji. Rycerz służy wiernie królowi i swojej damie serca, broni ubogich. Jest chrześcijaninem.
  Nauczyciel wyjaśnia, że wzorzec osobowy, to ideał (często o charakterze stereotypu). Jest zależny od czasów, w których został stworzony. Czasy rycerzy, to czasy WYPRAW KRZYŻOWYCH.
  Uczniowie sprawdzają w podręcznikach do historii dlaczego wyprawy krzyżowe były organizowane i kto w nich uczestniczył.
  Wyciągają wniosek: Rycerze w średniowieczu byli bardzo potrzebni jako obrońcy granic państwa i chrześcijaństwa.

 • Nauczyciel pyta w jaki sposób ludzie żyjący w średniowieczu mogli kształtować model osoby - rycerza?
  Uczniowie odpowiadają, że poprzez legendy, opowiadania, teksty pisane.
  Nauczyciel tłumaczy, że funkcjonowała literatura parenetyczna (pareneza - rada, pouczenie), która pokazywała porządne zachowania, postacie. Miała na celu wychowywanie czytelników.
 • Ćwiczenia redakcyjne związane z interpretowaniem znaczenia związków frazeologicznych, związanych z rycerstwem, np. zakuty łeb, wyzwać na ubitą ziemię, okrągły stół...
 • Praca domowa: przeczytać z podręcznika "Pieśni o Rolandzie", wyjaśnić znaczenie dosłowne i przenośne trzech związków frazeologicznych.

  Grażyna Wichorowska
  Zespół Szkół w Żdanowie


 • Zaświadczenie online  numer online: 199 gości

  reklama