Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
10035
rok szkolny
2012/2013

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Przestępczość i dewiacja. Wybrane koncepcje psychologiczno-socjologiczne

Chcąc pisać o przestępczości należy najpierw zastanowić się nad takimi terminami jak dewiacja i niedostosowanie społeczne. Pozwolą nam one lepiej zrozumieć wcale nie jednoznaczne pojęcie przestępczości.

W pewnym sensie, choć nie był on kryminologiem, prekursorem socjologii dewiacji był E. Durkheim, który stanął na czele trzech nurtów teoretycznych tejże dziedziny. Przyjął on bowiem koncepcję "pożytków z dewiacji" zakładając, że:
a) "Dewiacja jest zjawiskiem normalnym, ponieważ występuje we wszystkich społeczeństwach, bez względu na ramy czasowe i przestrzenne".
b) "Dewiacja jest zjawiskiem normalnym ze statystycznego punktu widzenia przez swą powszechność występowania".
c) "Dewiacja stanowi czynnik zdrowia publicznego (i w tym sensie jest integralną częścią wszelkiego zdrowego społeczeństwa)".

Współcześnie dewiację można definiować jako "nieprzestrzeganie zespołu norm przyjętych przez członków danej społeczności lub społeczeństwa". Normy zaś to reguły, które zawierają w sobie wartości danej kultury. To one wspólnie kształtują sposób, w jaki mają zachowywać się uczestnicy kultury, czyli jednostki. Nie należy jednak dzielić społeczeństwa na tych, którzy przestrzegają normy i tych, którzy tego nie robią. Każdy z nas czasami przekracza pewne ogólnie przyjęte normy, czy sprzeciwia się ogólnie przyjętym wartościom. Przykładem może być przekraczanie ograniczenia prędkości jadąc samochodem, czy przechodzenie na czerwonym świetle. Termin dewiacji obejmuje wiele zachowań, które nie są prawnie sankcjonowane (np. naturyzm, czy subkultury dewiacyjne). Zdecydowanie są to odbiegające od społecznie wytworzonych norm zachowania, ale nie jest to postępowanie nonkonformistyczne, które jest jednoznaczne ze złamaniem prawa.

(...)


REKLAMA

Pełna publikacja dostępna bezpośrednio ze stron serwisu:

otwórz (PDF)
lub prawym przyciskiem myszy: Zapisz element docelowy jako...
Do odczytu dokumentu konieczny jest np. program Adobe Reader

Magdalena Ciołak


Zaświadczenie onlinenumer online: 49 gości

reklama