Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
10011
rok szkolny
2012/2013

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Manipulacja w mediach jako problem etyczny - etyczne aspekty pracy psychologa reklamy

W niniejszym artykule przedstawiony został wykorzystania taktyk manipulacji w reklamie dóbr i usług konsumpcyjnych. Autorka rozważa również etyczne aspekty pracy psychologa reklamy, zwracając szczególną uwagę na konieczność przestrzegania zapisów Kodeksu etyki reklamy.

Zawód psychologa - jako jeden z zawodów zaufania publicznego - wymaga od swych przedstawicieli szczególnej troski o przestrzeganie standardów etycznych. Zwłaszcza w niektórych obszarach aktywności zawodowej psychologów problem uwrażliwienia na etyczne aspekty profesjonalnej działalności psychologów nabiera istotnego znaczenia. Jedną z najbardziej krytykowanych i potępianych dziedzin z punktu widzenia pewnych zasad etycznych jest reklama. Psycholodzy, zatrudniani w mediach i agencjach reklamowych z racji swej kreatywności i otwartości, wydają się niejednokrotnie balansować na granicy tego, co dopuszczalne z punktu widzenia etyki i moralności. Pokusa łamania standardów etycznych jest tym silniejsza, że świat mediów swą niejednoznacznością oraz nieuchwytnością może stwarzać iluzję bezkarności i nieszkodliwości.

Zagrożenie związane z naruszaniem przez psychologa reklamy standardów etycznych jest tym większe, że współczesna reklama bazuje na różnorodnych technikach perswazji, które mają za zadanie skłonić odbiorcę przekazu reklamowego do nabycia określonego dobra. Stymulowanie konsumenta do coraz większych zakupów odbywa się na wszelkie możliwe sposoby. Reklamodawcy, starając się przyciągnąć uwagę potencjalnych klientów, niejednokrotnie wykorzystują wiedzę z zakresu psychologii społecznej, poznawczej czy ekonomicznej. Dlatego też tak istotne jest, aby psycholog współtworzący komunikat reklamowy był w stanie rozpoznać sytuację, gdy jego profesjonalna wiedza mogłaby zostać wykorzystana w sposób niezgodny z zasadami etycznymi obowiązującymi twórców przekazu reklamowego.

(...)


REKLAMA

Pełna publikacja dostępna bezpośrednio ze stron serwisu:

otwórz (PDF)
lub prawym przyciskiem myszy: Zapisz element docelowy jako...
Do odczytu dokumentu konieczny jest np. program Adobe Reader

Elżbieta Sanecka


Zaświadczenie onlinenumer online: 116 gości

reklama