Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
1
rok szkolny
2002/2003

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Organizacja regionalnych konkursów komputerowych

Chciałbym podzielić się uwagami i refleksjami na temat organizowanych przeze mnie w latach 2000-2003 konkursów komputerowych dla dzieci i młodzieży ze szkół z regionu obejmującego ziemię rybnicko-wodzisławską.

Konkursy te o charakterze graficzno-internetowym obejmowały zakres takich prac jak: komputerowe prace graficzne, prezentacje multimedialne oraz strony internetowe.

Różnorodność form i tematyki opierała się jednak na pewnych wspólnych założeniach konkursowych.

  1. Przede wszystkim uczestnik konkursu (uczeń) bierze w nim udział jako przedstawiciel szkoły, a nie jako osoba prywatna. Stąd nagrody główne przyznawane są szkole, a uczniom w poszczególnych kategoriach nagrody rzeczowe w postaci książek lub akcesoriów komputerowych.
  2. Nagrody fundowane są przez sponsorów (organizatorem konkursów jest zawsze szkoła). Założenie to z jednej strony nie obciąża finansowo organizatora, z drugiej strony powoduje konieczność poszukiwania darczyńców.
  3. Dla każdego konkursu poszukuje się patronatów, zapewniających większy prestiż konkursu. Ma te to także walor współpracy z organami samorządowymi oraz z mediami.
  4. Tematyka konkursu związana jest z edukacją regionalną.
  5. Uczestnictwo w konkursie zmusza do korzystania z internetu przez zamieszczanie w sieci od strony organizatora stron informacyjnych o konkursie, zawierających między innymi regulaminy, karty zgłoszenia uczestnictwa, prezentacje pokonkursowe.
  6. Stałym elementem oceny prac jest ich autoprezentacja przez uczestników.

Wszystkie konkursy realizują pewne cele dydaktyczno-wychowawcze oraz ogólne takie jak: poszerzanie wiedzy historycznej i geograficznej o regionie, pogłębianie i kreowanie nowych umiejętności komputerowych z zakresu prac multimedialnych i projektowania stron internetowych, umiejętności autoprezentacyjne, wkład regionu w dziedzictwo kulturowe Śląska, Polski i Europy, promocja regionu w internecie.


REKLAMA

Do tej pory zorganizowano trzy takie konkursy, czwarty jest w trakcie przebiegu.

Pierwszy z konkursów zorganizowany był w roku szkolnym 2000/2001 (z założenia przebieg wszystkich konkursów - od ogłoszenia do finału, rozłożony jest na kilka miesięcy ze względu na pracochłonność form konkursowych). Konkurs przebiegał pod tematem przewodnim: "Ziemia Wodzisławska na progu XXI wieku". Głównym celem było wskazanie i przedstawienie walorów regionu stanowiących lub mogących stanowić łącznik między teraźniejszością a przyszłością. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu wodzisławskiego. Patronat nad konkursem objął Starosta Powiatu Wodzisławskiego. Forma prac obejmowała komputerowe prace graficzne oraz strony internetowe (zamieszczane indywidualnie przez uczestników na serwerach, dostępnych online, co stanowi warunek tej formy prac). W sumie napłynęło 27 komputerowych prac graficznych oraz zgłoszono 8 witryn internetowych. Wszystkie prace można zobaczyć na internetowej stronie konkursu pod adresem: www.edukacja.rownet.pl/konkurs. Główną nagrodą w konkursie był skaner ufundowany przez patrona konkursu. Nagrody rzeczowe dla uczniów ufundowała firma sponsorująca.

Drugi z konkursów również zorganizowany był w roku szkolnym 2000/2001. Temat przewodni "Ja i moje hobby" odbiegał nieco od głównych założeń konkursowych, choć w swoim zakresie obejmował, także tematyką regionalną. Konkurs skierowany był tylko do gimnazjalistów, lecz całego regionu obejmującego powiaty: rybnicki, wodzisławski i grodzki żorski. Forma prac obejmowała strony internetowe. Zgłoszono 22 prace wykonane przez jedno lub dwuosobowe zespoły uczniowskie. Nagrodę główną dla szkoły oraz nagrody rzeczowe dla uczniów ufundowały firmy sponsorujące. Zasadą jest zamieszczanie informacji o nich na stronach głównych konkursów, w tym przypadku www.edukacja.rownet.pl/mojehobby. Na stronach tych można również zapoznać się z regulaminami, listami uczestników, fotoreportażami z finałów i uroczystości wręczenia nagród.

Trzeci konkurs zorganizowany w roku szkolnym 2001/2002 był niejako kontynuacją pierwszego. Jego temat przewodni: "Dziedzictwo historyczne Ziemi Wodzisławskiej i jego związek z dniem dzisiejszym i przyszłością" kładł nacisk na wykazanie związków pomiędzy historycznymi walorami regionu i ich wpływem na czasy dzisiejsze oraz na przyszłość. Ponownie patronat nad konkursem przyjął Starosta Powiatu Wodzisławskiego. Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu. Forma prac obejmowała oprócz komputerowych prac graficznych i stron internetowych, także prezentacje multimedialne. Do konkursu stanęły 23 prace graficzne, 13 prezentacji multimedialnych oraz 8 stron internetowych prezentujące walory historyczne ziemi wodzisławskiej, głównie zabytki oraz omawiające postaci działaczy społecznych i regionalnych. Główne nagrody, tym razem dwie drukarki ufundował patron konkursu, a nagrody rzeczowe dla uczniów przekazały firmy i instytucje sponsorujące. Zgłoszone prace, laureatów oraz relację z finału można zobaczyć na internetowej stronie konkursu pod adresem: www.edukacja.rownet.pl/dziedzictwo.

Organizatorem powyższych konkursów był Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Pszowie.

Obecnie w roku szkolnym 2002/2003 realizowany jest czwarty konkurs pod tematem przewodnim "Ziemia Rybnicka w Unii Europejskiej". Tym razem skierowany jest on do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów powiatu rybnickiego. Patronat nad konkursem objął Starosta Rybnicki. Jak sugeruje temat konkursu cele związane są z tematyką integracji Polski z Unią Europejską. W regulaminie konkursu dostępnym na stronie www.edukacja.rownet.pl/ziemiarybnicka zachęca się do wykonania prac również w wersjach językowych z wyborem jednego z języków unijnych. Finał konkursu przewidziano na przypadający 9 maja Dzień Europy. Organizatorem obecnego konkursu jest Gimnazjum w Lyskach.

Organizowanie tego typu konkursów wymaga sporego zaangażowania zarówno od strony organizatora (szkoły), przede wszystkim jednak od osoby koordynującej przebieg konkursu. Wymaga głębokiego przemyślenia regulaminu konkursu pod kątem uczestnika, zakresu prac, tematyki oraz obszaru administracyjnego obejmującego konkurs (obszar ten nie powinien wykraczać poza zakres patronatu). Konkursy takie powinny być organizowane w odpowiednio długim czasie pomiędzy ogłoszeniem a finałem. Ważnym elementem jest sprawna reklama konkursu przez wysłanie do wszystkich szkół zaproszeń do udziału, a także promocja w środkach masowego przekazu takich jak prasa regionalna. Przebieg finału wymaga zastosowania sprawnego łącza z internetem oraz projektora multimedialnego. Obowiązkowe również jest zorganizowanie wystawy pokonkursowej z udziałem jednostki samorządowej sprawującej patronat nad konkursem. Nie można zapomnieć o odpowiedniej formie zaproszeń oraz podziękowań za sprawowanie patronatów, za ufundowanie nagród, za udział w konkursie.

Udział dzieci i młodzieży w tego typu konkursach posiada głębokie walory dydaktyczne poprzez realizowanie celów dalece wykraczających poza standardowe cele wynikające z programów nauczania. Daje również nauczycielom okazje do lepszego rozpoznania zdolności i talentów swoich uczniów. Dla szkół organizujących konkursy jest to okazja do zaprezentowania się od strony organizacyjnej i zacieśniania współpracy z jednostkami samorządowymi. Dzięki takim konkursom oprócz szerokiej gamy prac graficznych i prezentacji multimedialnych powstaje wiele istniejących online stron internetowych o regionie, w którym konkurs jest organizowany. Przyczynia się do automatycznie do promocji tego regionu poprzez nowe medium jakim jest internet.

Bogusław Kuczek


Zaświadczenie onlinenumer online: 40 gości

reklama