GRANIASTOSŁUPY I OSTROSŁUPY

KRZYŻÓWKA

Rozpocznij od kliknięcia odpowiedniego numeru w krzyżówce,aby zobaczyć pytanie. Po podaniu odpowiedzi naciśnij "Wpisz odpowiedź". Po wypełnieniu całej krzyżówki naciśnij "Sprawdź wszystkie odpowiedzi", aby otrzymać punktację. Jeżeli masz problem z odpowiedzią naciśnij "Podpowiedź", aby otrzymać jedną literę. Jeżeli odpowiedzią jest liczba to wpisz ją SŁOWNIE.Hasła dwuczłonowe proszę wpisywać razem
1              2                     
                               
                               
    3       4                        
    5                             
6                                 
      7                           
                             8    
                         9        
 10         11                         
                         12        
    13                             
                     14            
                               
       15                          
                               
   16                              
                               
  17           18                      
                               
          19      20                   
 21                                
                               
 22             23      24                 
                               
                               
                               
 25                                
                               
                               
                               
                               

POZIOMO:

1. ma 5 ścian i 9 krawędzi
5. ma pięć ścian i pięć wierzchołków
6. w trójkącie prostokątnym stosunek długości przyprostokątnej leżącej naprzeciw kąta ostrego do długości przeciwprostokątnej
7. w trójkącie prostokątnym leży naprzeciw kąta prostego
10. między sąsiednimi krawędziami prostopadłościanu jest kąt ...
11. jego siatka składa się z czterech trójkątów równobocznych
12. ostrosłup o 14 krawędziach ma ....ścian
13. jednostka objętości
14. jest w podstawie ostrosłupa o czterech wierzchołkch
15. długość wysokości ostrosłupa prawidłowego czworokątnego o krawędzi podstawy 2, w którym ściana boczna jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 60 stopni
16. w trójkącie prostokątnym boki leżące przy kącie prostym
17. w trójkącie prostokątnym stosunek długości przyprostokątnej leżącej naprzeciw kąta ostrego do długości przyprostokątnej leżącej przy kącie ostrym
18. inaczej ostrosłup trójkątny
19. figura w podstawie graniastosłupa o ośmiu ścianach
21. objętość graniastosłupa liczymy mnożąć pole ... ...razy wysokość
22. każda ściana graniastosłupa prostego ma kształt .......
23. jego siatka składa się z 6 kwadratów
25. ma go w podstawie ostrosłup prawidłowy czworokątny

PIONOWO:

2. pole powierzchni całkowitej ostrosłupa to pole podstawy plus ......
3. w trójkącie prostokątnym stosunek długości przyprostokatnej leżącej przy kącie ostrym do długości przeciwprostokątnej
4. objętość sześcianu o boku długośći 2
8. liczba wierzchołków ostrosłupa mającego w podstawie ośmiokąt
9. odcinek łączący wierzchołek ostrosłupa z jego rzutem prostokątnym na płaszczyznę
10. figura w podstawie ostrosłupa o 10 krawędziach
16. graniastosłup, którego podstawy są wielokątami foremnymi
20. długość krawędzi sześcianu o objętości 64 metry sześcienne
22. odcinek łączący dwa wierzchołki graniastosłupa, a niezawierający się w żadnej z jego ścian
24. w trójkącie prostokątnym stosunek długości przyprostokątnej leżącej przy kącie ostrym do długości przyprostokątnej leżącej naprzeciw kąta ostrego