Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  płyta CD  redakcja 
               płyta CD serwisu


 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

dziedzina, przedmiot: religia, katecheza

Św. Siostra Faustyna
autor: Beata Dylla
kategoria: prezentacja multimedialna

Wyposażenie kościoła
autor: Beata Dylla
kategoria: prezentacja multimedialna

Toleracja religijna
autor: Mariola Rogowicz
kategoria: scenariusz przedstawienia

Ulotka o chlebie "Chleb w tradycji polskiej"
autor: Barbara Kowalska
kategoria: opracowanie

Wielkanoc w pytaniach i odpowiedziach
autor: Gabriela Bonk
kategoria: ocenianie

Hello Kitty produktem konwencjonalizującym znaczenia w języku i kulturze popularnej
autor: Magdalena Grabowska
kategoria: artykuł

Zmysłowe sacrum - jak reklama i kultura popularna ucieleśniają sacrum (na wybranych przykładach)
autor: Magdalena Grabowska
kategoria: artykuł

Aksjologia w kreacji wizerunku polskiego polityka, czyli co o wartościach i wartościwaniu mają nam do powiedzenia rywale polityczni toczący bój na słowa na polskiej scenie politycznej
autor: Magdalena Grabowska
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Magdalena Kardas
kategoria: awans zawodowy

Żywe słowa i osoba Jana Pawła II zawsze wśród nas
autor: Magdalena Kardas
kategoria: scenariusz przedstawienia

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Krystyna Michnik
kategoria: awans zawodowy

Święta Jadwiga Śląska
autor: Gabriela Bonk
kategoria: prezentacja multimedialna

Pomysły na książkę
autor: Aneta Kołat
kategoria: twórczość własna

Śladami Jezusa Chrystusa
autor: Ewa Knyspel
kategoria: prezentacja multimedialna

Wybór życia w wierze
autor: Joanna Listkiewicz
kategoria: scenariusz lekcji

Wielki Post
autor: Joanna Listkiewicz
kategoria: scenariusz lekcji

Miłosierdzie Boże największym darem Boga dla człowieka
autor: Joanna Listkiewicz
kategoria: scenariusz lekcji

Okazywanie szacunku innym osobom
autor: Aneta Kruczyńska
kategoria: scenariusz lekcji

Scenariusz Wieczornicy
autor: Agnieszka Sikorska
kategoria: scenariusze

Opieka w innym systemie etycznym - Mahometanizm
autor: Magdalena Ciołak
kategoria: artykuł

Sprawozdanie z pracy zespołu katechetycznego
autor: Ewa Maria Gajewska
kategoria: plany pracy

Boże Narodzenie łączy narody
autor: Ewa Maria Gajewska
kategoria: scenariusz przedstawienia

Bracia starsi w wierze. Losy Narodu Wybranego na przestrzeni dziejów
autor: Beata Balinowska
kategoria: prezentacja multimedialna

Program koła historycznego dla klas piątych i szóstych
autor: Beata Balinowska
kategoria: plany pracy

Poezja Jana Pawła II
autor: Ewa Maria Gajewska
kategoria: scenariusz montażu słowno-muzycznego

Sprawdzian "Obok zdania dopisz Piotr lub Paweł"
autor: Beata Adamczyk
kategoria: ocenianie

Słowa z Testamentu Ojca Świętego Jana Pawła II
autor: Elżbieta Borowska
kategoria: prezentacja multimedialna

Jan Paweł II
autor: Elżbieta Borowska
kategoria: prezentacja multimedialna

Scenariusz inscenizacji z okazji rocznicy śmierci Jana Pawła II
autor: Elżbieta Borowska
kategoria: scenariusze

Jan Paweł II
autor: Agnieszka Bratkowska
kategoria: prezentacja multimedialna

Konkurs plastyczny "Jan Paweł II"
autor: Justyna Bartkowiak
kategoria: konkursy

Montaż słowno-muzyczny "O błogosławionym Janie Pawle II"
autor: Alicja Grabowska
kategoria: scenariusze

Kościół i globalizacja - pierwsze spotkanie
autor: Martyna Kozłowska
kategoria: artykuł

Encyklika Quanta cura - źródło konfliktu czy próba porozumienia
autor: Martyna Kozłowska
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego
autor: Jerzy Uchman
kategoria: awans zawodowy

Chrześcijańska koncepcja sumienia
autor: Agnieszka Kraj
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego wraz z aneksem
autor: Paweł Pomarański
kategoria: awans zawodowy

Wniebowstąpienie Pana Jezusa
autor: Barbara Socha
kategoria: konspekt lekcji + prezentacje multimedialne

Przeżywamy tajemnice wiary. Rok liturgiczny
autor: Agnieszka Skup
kategoria: konspekt lekcji

"Nie lękajcie się" - konkurs o Janie Pawle II
autor: Monika Sochacka
kategoria: konkursy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Daniela Laska
kategoria: awans zawodowy

Karta monitoringu zadań określonych w planie rozwoju zawodowego
autor: Agata Ziętek
kategoria: awans zawodowy

Jan Paweł II - Odwaga Świętości
autor: Aneta Szlędak
kategoria: scenariusz przedstawienia

Droga powrotu do Boga i ludzi - sakrament pokuty i pojednania
autor: Aneta Szlędak
kategoria: scenariusz lekcji

Miłosierdzie Boże
autor: Aneta Szlędak
kategoria: scenariusz przedstawienia

Bóg jest miłością
autor: Aneta Szlędak
kategoria: opracowanie

Plan rozwoju zawodowego
autor: Marta Wasiak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Jadwiga Gołębiewska
kategoria: awans zawodowy

Program upamiętniający VI rocznicę śmierci Jana Pawła II "Pan wezwał Go do siebie"
autor: Urszula Ignacak
kategoria: scenariusze

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
autor: Joanna Latacz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Joanna Latacz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Dariusz Hamera
kategoria: awans zawodowy

Sobór Watykański II
autor: Jarosław Michalak
kategoria: prezentacja multimedialna

Kościół na przestrzeni wieków
autor: Jarosław Michalak
kategoria: konspekt lekcji

Konkurs o Ojcu Świętym "Jan Paweł II Wielki"
autor: Irena Nagrodzka
kategoria: konkursy

Konkurs biblijny "Listy św. Pawła do Filipian, Kolosan, 1-2 Tesaloniczan"
autor: Krystyna Adamczyk
kategoria: konkursy

Konkurs biblijny "Księga Wyjścia"
autor: Krystyna Adamczyk
kategoria: konkursy

Konkurs biblijny "Dzieje Apostolskie"
autor: Krystyna Adamczyk
kategoria: konkursy

Zwyczaje i tradycje świąt Bożego Narodzenia
autor: Irena Nagrodzka
kategoria: artykuł

Montaż słowno-muzyczny w oparciu o teksty księdza Jana Twardowskiego "Budzić nadzieję"
autor: Anna Miozga
kategoria: scenariusz przedstawienia

Bóg miłosierny wzywa nas do miłosierdzia
autor: Danuta Lenkowska
kategoria: konspekt lekcji

Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie
autor: Danuta Lenkowska
kategoria: konspekt lekcji

Zwyczaje i tradycje wielkanocne
autor: Irena Nagrodzka
kategoria: opracowanie

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego
autor: Maria Krupska
kategoria: awans zawodowy

Wielki Post - zwyczaje i obrzędy
autor: Agnieszka Chabraszewska
kategoria: prezentacja multimedialna

Rozważania Drogi Krzyżowej dla dzieci
autor: Agnieszka Chabraszewska
kategoria: scenariusze

Największe pragnienia duszy człowieka według Świętego Jana od Krzyża
autor: Adam Trubny
kategoria: artykuł

Scenariusz inscenizacji "Jonasz"
autor: Renata Łęczyńska
kategoria: scenariusz przedstawienia

Turniej Wiedzy o Janie Pawle II
autor: s. Wiktoria Janina Warzecha
kategoria: konkursy

Czynnik religijny w historii turystyki i rekreacji na przestrzeni różnych epok
autor: Ewelina Sacała
kategoria: opracowanie

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego
autor: Karolina Joanna Olejarz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Karolina Olejarz
kategoria: awans zawodowy

Liturgia Mszy świętej szkolnej - Święto Podwyższenia Świętego Krzyża
autor: Iwona Remplewska
kategoria: scenariusz

Droga krzyżowa dla dzieci
autor: Iwona Remplewska
kategoria: scenariusz

Czuwanie dzieci przy Bożym Grobie
autor: Iwona Remplewska
kategoria: scenariusz

Cechy współczesnej cywilizacji hinduizmu
autor: Grzegorz Osuch
kategoria: referat

Program autorski "Pismo Święte źródłem wiedzy o wychowaniu"
autor: Roman Badziąg
kategoria: plany pracy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Roman Badziąg
kategoria: awans zawodowy

Księgi Nowego Testamentu - Listy Apostolskie
autor: Dorota Dąbrowska
kategoria: konspekt lekcji

Oprawa liturgiczna Mszy Świętej z udziałem dzieci przyjmujących I Komunię Świętą
autor: Agnieszka Serowik
kategoria: scenariusze

Główne problemy Katolickiej Nauki Społecznej w rozwoju historycznym
autor: Jacek Gołuch
kategoria: artykuł

Moje spotkanie z Jezusem
autor: Marzena Piątkowska
kategoria: innowacja programowa

Kardynał August Hlond
autorzy: Gabriela Bonk, Arkadiusz Król
kategoria: prezentacja multimedialna

Wizerunek kościoła katolickiego w zakresie nauczania i wychowania na łamach "Trybuny Ludu" w latach 1948-1953
autor: Jacek Gołuch
kategoria: artykuł

Bóg obietnic
autor: Katarzyna Popiela
kategoria: scenariusz lekcji + prezentacja multimedialna

Jezus - nowy Adam
autor: Katarzyna Popiela
kategoria: scenariusz lekcji + prezentacja multimedialna

Regiony Włoch
autor: Monika Warchoł
kategoria: materiały pomocnicze

Katecheza w okresie adolescencji w dokumentach katechetycznych Kościoła
autor: Małgorzata Krasucka
kategoria: artykuł

Konspekt katechezy "Kościół domem Bożym"
autor: Agnieszka Staszak
kategoria: konspekt lekcji

Konkurs wiedzy o papieżu Janie Pawle II
autor: Ilona Szetela
kategoria: konkursy

Zastosowanie pedagogiki Marii Montessori w wychowaniu religijnym dziecka niepełnosprawnego intelektualnie
autor: Krzysztof Kopala
kategoria: prezentacja multimedialna

Sprawdzian znajomości tekstów biblijnych dla klasy VI
autor: Elżbieta Krajewska
kategoria: ocenianie

Program "Jan Paweł II - wychowawca i przyjaciel dzieci"
autor: Anna Robak
kategoria: program edukacyjny

Program koła biblijnego "Spotkania z Ewangelią - Ewangelia według świętego Mateusza"
autor: Anna Robak
kategoria: plany pracy

Zastosowanie pedagogiki Marii Montessori w wychowaniu religijnym dziecka niepełnosprawnego intelektualnie
autor: Krzysztof Kopala
kategoria: artykuł

Scenariusz Misterium Bożonarodzeniowego "Światło zwycięża mrok"
autor: s. Barbara Koreń
kategoria: scenariusze

Scenariusz przedstawienia "Radosny poranek"
autor: s. Barbara Koreń
kategoria: scenariusze

Plan rozwoju zawodowego
autor: Elżbieta Jarosz
kategoria: awans zawodowy

Katechetyczny tor przeszkód dla klas III, czyli powtórzenie i utrwalenie wiadomości z religii inaczej
autor: s. Barbara Koreń
kategoria: scenariusze

Scenariusz Apelu Wielkanocnego
autor: Teresa Skrzypek
kategoria: scenariusze

Spotkanie z Janem Pawłem II
autor: Renata Koper
kategoria: prezentacja multimedialna

Koncert poświęcony Papieżowi Janowi Pawłowi II w III rocznicę jego śmierci
autorzy: Marzanna Maciąg, Magdalena Mendak
kategoria: scenariusz przedstawienia

Scenariusz montażu słowno-muzycznego "Jak żyć pomiędzy ziemią a wiecznością ?"
autor: Izabela Krzemińska
kategoria: scenariusz przedstawienia

Plan rozwoju zawodowego
autor: Katarzyna Lipińska
kategoria: awans zawodowy

Metody aktywizujące w katechezie
autor: Aneta Robak
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego
autor: Barbara Alina Golon
kategoria: awans zawodowy

Scenariusz Międzyszkolnego Konkursu o Janie Pawle II
autor: Agnieszka Sierzputowska
kategoria: konkursy

"Mały Katechizm" dla klasy III
autor: Aldona Puk
kategoria: opracowanie

Program autorski na spotkania pozalekcyjne z grupą młodzieżowa przy parafii "Kim Jesteś ? - człowiek istotą powołaną do wieczności"
autor: Aldona Puk
kategoria: plany pracy

Scenariusz przedstawienia na Święto Rodziny "Rodzina Dobrowolskich"
autor: Halina Raszka
kategoria: scenariusze

Cud w Kanie Galilejskiej
autor: Renata Firek
kategoria: konspekt + prezentacja multimedialna

Dni Paschalne - przygotowanie do Zmartwychwstania Pańskiego
autorzy: Renata Firek, Monika Tkaczyk
kategoria: konspekt + prezentacja multimedialna

Scenariusz akademii w rocznicę śmierci Jana Pawła II
autorzy: Agnieszka Kuwak, Urszula Szmukier
kategoria: scenariusze

Program na VII Dzień Papieski
autor: Aldona Puk
kategoria: scenariusze

Scenariusze apelu z okazji 1 i 2 listopada
autor: Maksymilian Skorek
kategoria: scenariusze

Program słowno-muzyczno-multimedialny w II-rocznicę śmierci Jana Pawła II
autor: Aldona Puk
kategoria: scenariusze

Konspekt katechezy dla klasy IV "Mojżesz pośrednik Narodu Wybranego"
autor: Jolanta Nakielska
kategoria: scenariusze

I Komunia Święta
autor: Honorata Klimczak
kategoria: scenariusze

Scenariusz Rocznicy I Komunii Świętej
autor: Honorata Klimczak
kategoria: scenariusze

Scenariusz uroczystości I Komunii Świętej
autor: Aneta Masternak
kategoria: scenariusze

Sumienie człowieka XXI wieku w świetle przykazań kościelnych
autor: Regina Jamrożek
kategoria: referat

Scenariusz lekcji religii "Kocham innych jak Matka Maria"
autor: Regina Jamrożek
kategoria: scenariusze

Spotkania dla rodziców i dzieci pierwszokomunijnych
autor: Ewa Burzało
kategoria: opracowanie

Wychowanie chrześcijańskie w środowisku szkolnym
autor: Ewa Burzało
kategoria: prezentacja multimedialna

Rola rodziny w wychowaniu chrześcijańskim na przestrzeni XIX i XX stulecia
autor: Małgorzata Michałowska
kategoria: artykuł

Eucharystia szkołą świętości w przesłaniu Błogosławionego Zygmunta Szczęsnego Felińskiego
autor: Małgorzata Michałowska
kategoria: artykuł

Jak uczyć i przemawiać, aby dzieci nas słuchały
autor: Anna Świst
kategoria: referat

Scenariusze katechez otwartych w klasie IV szkoły podstawowej
autor: Anna Świst
kategoria: scenariusze

Scenariusze zajęć zrealizowanych w kościele parafialnym w ramach programu dla dzieci z Kółka Różańcowego
autor: Anna Świst
kategoria: scenariusze

Zagrożenia wynikające z nieumiejętnego korzystania z programów i gier komputerowych
autor: Anna Świst
kategoria: referat

Materiały dydaktyczne dla Kółka Wzorowego Chrześcijanina
autor: Anna Świst
kategoria: scenariusze / ankiety

Cenna umiejętność - upomnienie brata
autor: Marzena Dembicka
kategoria: artykuł

Scenariusz Misterium Bożonarodzeniowego
autor: Bożena Załuska
kategoria: scenariusze

Scenariusz katechezy do klasy I gimnazjum "Odnaleźć siebie na kartach Biblii"
autor: Marzena Dembicka
kategoria: scenariusze

Metody aktywizujące na lekcjach katechezy
autor: Anna Świst
kategoria: opracowanie

Scenariusze katechez w szkole podstawowej
autor: Anna Świst
kategoria: scenariusze

Scenariusz obchodów i rocznicy śmierci papieża Jana Pawła II
autor: Anna Świst
kategoria: scenariusze

Program edukacyjno-profilaktyczny "Otwórz oczy i bądź wolny od przemocy"
autor: Anna Świst
kategoria: program edukacyjny

Program Kółka Żywego Różańca
autor: Anna Świst
kategoria: plany pracy

Program Szkolnego Kółka Wzorowego Chrześcijanina
autor: Anna Świst
kategoria: plany pracy

Program słowno-muzyczny w rocznicę śmierci Jana Pawła II
autor: Aldona Puk
kategoria: scenariusze

Liturgia Sakramentu Bierzmowania
autor: Aldona Puk
kategoria: opracowanie

Jasełka
autor: Małgorzata Michałowska
kategoria: scenariusze

Kolędnicy
autor: Małgorzata Michałowska
kategoria: scenariusze

Motywowanie uczniów do nauki
autor: Ewa Burzało
kategoria: opracowanie

Wychowanie i ewangelizacja na religii
autor: Ewa Burzało
kategoria: opracowanie

Katecheza rodziców i dzieci pierwszokomunijnych
autor: Ewa Burzało
kategoria: opracowanie

Program wspomagający nauczanie religii "9 Spotkań przy Sercu Jezusa"
autorzy: Małgorzata Michałowska, Marzena Dembicka
kategoria: plany pracy, scenariusze

Środki i metody nauczania i ich rola w katechezie
autor: Ewa Burzało
kategoria: opracowanie

Metoda projektu w katechezie
autor: Ewa Burzało
kategoria: opracowanie

Św. Jadwiga
autor: Ewa Burzało
kategoria: prezentacja multimedialna

Jak uratowano św. Mikołaja
autor: Ewa Burzało
kategoria: scenariusz przedstawienia

Będzie zawsze z nami
autor: Jolanta Dolna
kategoria: prezentacja multimedialna

Święto Objawienia Pańskiego
autor: Jolanta Dolna
kategoria: prezentacja multimedialna

Święty Mikołaj
autor: Jolanta Dolna
kategoria: prezentacja multimedialna

Uroczystość Narodzenia Pańskiego
autor: Jolanta Dolna
kategoria: prezentacja multimedialna

Modlitwy dziecka
autor: Jolanta Dolna
kategoria: prezentacja multimedialna

Konspekt katechezy "Tajemnice Różańca świętego"
autor: Beata Hanysz
kategoria: konspekty

Konspekt katechezy "Święta Jadwiga Śląska"
autor: Beata Hanysz
kategoria: konspekty

Konkurs o św. Jadwidze Śląskiej
autor: Beata Hanysz
kategoria: konkursy

Kroczymy drogami przymierza
autor: s. Aldona Puk
kategoria: scenariusze spotkań

Przedsięwzięcie promujące wolontoriat wśród młodzieży gimnazjalnej
autor: Barbara Miller
kategoria: program edukacyjny

Scenariusz jasełek opracowany na podstawie "Żłóbka" x J. Łabaja wydanego w Krakowie w 1908 roku
autor: Barbara Miller
kategoria: scenariusz przedstawienia

Analiza przypadku wychowawczego - stosunek uczniów do modlitwy
autor: Barbara Miller
kategoria: analiza przypadku

Rodzina a rozwój młodego człowieka
autor: Ilona Puchała
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
autor: Aldona Puk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Renata Szefler
kategoria: awans zawodowy

Program kółka religijnego "Rodziną Bożą jesteśmy"
autor: Beata Nowak
kategoria: plany pracy

Program kółka religijnego "Jan Paweł II - wychowawca i przyjaciel dzieci"
autor: Beata Nowak
kategoria: plany pracy

Edukacja religijna a rozwój moralny dziecka niepełnosprawnego intelektualnie jako efekt własnych obserwacji
autor: Zofia Golianek
kategoria: artykuł

Pod Chrystusowym Krzyżem
autor: Anna Kancerek
kategoria: scenariusz przedstawienia

Rola katechety w wychowaniu młodzieży do miłości jako daru z siebie
autor: Anna Wzięch
kategoria: artykuł

Program Eucharystycznego Ruchu Młodych "Rycerze Jezusa"
autor: Anna Wzięch
kategoria: program edukacyjny

Kościoły okolic Brzegu Dolnego
autor: Anna Wzięch
kategoria: prezentacja multimedialna

Konspekt katechezy "...jako i my odpuszczamy"
autor: Tatiana Paszenda
kategoria: konspekt lekcji

Konspekt katechezy "Pokusy"
autor: Tatiana Paszenda
kategoria: konspekt lekcji

Telefon do Nieba
autor: Anna Wzięch
kategoria: scenariusz przedstawienia

Matoda projektów w katechezie
autor: Anna Wzięch
kategoria: referat

Montaż słowno-muzyczny "Nie lękajcie się"
autorzy: Anastazja Natkańska, Anna Stępień, Ewa Kułak
kategoria: scenariusz przedstawienia

Papież Jan Paweł II - Świadek Chrystusa
autor: Bożena Rybak
kategoria: scenariusz lekcji

Święta Teresa od Dzieciątka Jezus
autor: Jadwiga Jagła
kategoria: scenariusz lekcji

Plan rozwoju zawodowego na stopień awansu nauczyciela dyplomowanego
autor: Krystyna Wiese
kategoria: plany rozwoju

Moja odpowiedzialność za misje w Kościele - propozycje metod wprowadzających w tematykę misji
autor: Wioletta Łakomiec
kategoria: opracowanie

Pobyt Apostoła Pawła na Malcie wg Dziejów Apostolskich
autor: Wioletta Łakomiec
kategoria: prezentacja multimedialna

Ankieta na lekcję religii
autor: Danuta Młyńska
kategoria: ankiety

Święty Dominik Savio
autor: Danuta Młyńska
kategoria: prezentacja multimedialna

Scenariusz uroczystości I Komunii Świętej
autor: Danuta Młyńska
kategoria: scenariusze

Wartości chrześcijańskie w wychowaniu
autor: Danuta Młyńska
kategoria: artykuł

Program konferencji ewangelizacyjnych dla rodziców dzieci I komunijnych "Rola rodziców w wychowaniu sakramentalnym dzieci"
autor: Anna Wzięch
kategoria: plany pracy

Program spotkań ewangelizacyjnych dla rodziców i dzieci pierwszokomunijnych "Jezu jesteś moim Panem"
autor: Anna Wzięch
kategoria: plany pracy

Rodzina a społeczności w nauczaniu Prymasa Stefana Wyszyńskiego
autor: Grzegorz Wilkowojski
kategoria: artykuł

Rodzina a wychowanie w nauczaniu Prymasa Stefana Wyszyńskiego
autor: Grzegorz Wilkowojski
kategoria: artykuł

Scenariusz przedstawienia "Inny..."
autor: Małgorzata Gogolewska
kategoria: scenariusze

Podstawowe zagrożenia dla Kościoła w dzisiejszych czasach
autor: Grzegorz Wilkowojski
kategoria: artykuł

Godność osoby ludzkiej
autor: Grzegorz Wilkowojski
kategoria: artykuł

Scenariusz Jasełek
autor: Anna Spyra
kategoria: scenariusz przedstawienia

Wartości chrześcijańskie w wychowaniu dzieci i młodzieży
autor: Anna Wzięch
kategoria: prezentacja multimedialna

Konkurs wiedzy religijnej dla klas I-III
autor: Beata Kujawa
kategoria: konkursy

Scenariusz katechezy poświęcony Maryi - Matce Kościoła
autor: Anna Spólna
kategoria: scenariusze

Staropolskie świętowanie, czyli jak obchodzono Święta Wielkanocne w dawnej Polsce
autor: Anna Spólna
kategoria: artykuł

Mistrzowie prawdziwej pobożności eucharystycznej. Siostra Faustyna Kowalska.
autor: Anna Spólna
kategoria: referat

Poznajemy postać św. Mateusza i Jego Ewangelię
autor: Anna Spólna
kategoria: scenariusz lekcji

Droga Krzyżowa
autor: Anna Spólna
kategoria: opracowanie

Mój krzyż
autor: Edyta Bem
kategoria: scenariusz inscenizacji

Misterium pasyjne "Oczami świadków"
autor: Romana Elżbieta Mazur
kategoria: scenariusz przedstawienia

W rocznicę śmierci
autor: Romana Elżbieta Mazur
kategoria: scenariusz przedstawienia

Czym jest wartość i jaką pełni rolę w życiu człowieka ?
autor: Anita Złocka
kategoria: artykuł

Scenariusz spotkania "Dlaczego wolontariat ?"
autor: Małgorzata Posturzyńska
kategoria: scenariusze

Regulamin konkursu "Na wytrwałego chrześcijanina"
autor: Małgorzata Posturzyńska
kategoria: konkursy

Czuwanie przed pasterką
autor: Małgorzata Posturzyńska
kategoria: scenariusze

Rozwój religijny dziecka w rodzinie
autor: Małgorzata Posturzyńska
kategoria: artykuł

Spotkanie opłatkowe dla nauczycieli
autor: Edyta Bem
kategoria: scenariusz montażu słowno-muzycznego

"Kształtowanie sumienia w rodzinie" - w nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II
autor: Joanna Borek
kategoria: referat

"Wychowawcza rola modlitwy w rodzinie" - w nauczaniu Ojca Świętego Jana Pawła II
autor: Joanna Borek
kategoria: referat

Święci patronowie Europy
autor: Beata Berłowska
kategoria: scenariusz lekcji

Zło dobrem zwyciężaj
autor: Zofia Golianek
kategoria: scenariusz lekcji

Święto Objawienia Pańskiego - Trzech Króli
autor: Grażyna Sulima
kategoria: scenariusz lekcji

Boże Narodzenie
autor: Grażyna Sulima
kategoria: scenariusz lekcji

Adwent
autor: Grażyna Sulima
kategoria: scenariusz lekcji

Pielgrzymowanie - czasem powrotu
autor: Jolanta Chrostowska
kategoria: artykuł

Rola katechety w rozbudzeniu w dziecku pragnienia wszechstronnego rozwoju osobowości
autor: Beata Chlewicka
kategoria: artykuł

Jan Paweł II
autor: Katarzyna Szweda
kategoria: prezentacja multimedialna

Tradycje bożonarodzeniowe - choinka symbol żywego Boga
autor: Brygida Fudała
kategoria: scenariusz zajęć

Gra dydaktyczna "Salomon"
autor: Joanna Grudzień
kategoria: gra dydaktyczna

Scenariusz lekcji z języka niemieckiego i religii "Tradycje Świąt Bożego Narodzenia w Polsce i w Niemczech"
autorzy: Renata Labuda, Anna Sikorska
kategoria: scenariusz lekcji

Konspekt lekcji z języka niemieckiego i religii "Wielkanocne zwyczaje w Polsce i w Niemczech"
autorzy: Renata Labuda, Anna Sikorska
kategoria: konspekt lekcji

Biblijno - teologiczne podstawy kierownictwa duchowego
autor: Lilla Wiśniewska
kategoria: artykuł

Pokora podstawową cnotą rodziny chrześcijańskiej
autor: Renata Labuda
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
autor: Renata Labuda
kategoria: plan rozwoju

Linie rozwojowe współczesnej katechezy polskiej - katecheza spotkania międzyosobowego
autor: Beata Chlewicka
kategoria: artykuł

Życie sakramentalne wiernych fundamentem realizacji Kościoła - Sakrament Bierzmowania
autor: Beata Chlewicka
kategoria: artykuł

Wychowanie do miłości w rodzinie w świetle nauczania papieskiego
autor: Beata Chlewicka
kategoria: artykuł

Scenariusz "Święta Wielkanocne"
autor: Alina Jedanowska
kategoria: scenariusz

Konspekt katechezy dla klasy I Szkoły Podstawowej "Jezus jest z nami w rodzinie gdy się kochamy"
autor: Alina Jedanowska
kategoria: konspekt

Niebezpieczeństwo zagubienia w wierze - sekty
autor: Urszula Gruszka
kategoria: scenariusz lekcji

Być czy mieć ?   Co to znaczy kochać ?
autor: Urszula Gruszka
kategoria: scenariusz lekcji

Człowiek współczesny wobec propagandy i rzeczywistości
autor: ks. Ryszard Legan
kategoria: artykuł

Młodość i odpowiedzialność - paradoks czy rzeczywistość ?
autor: ks. Ryszard Legan
kategoria: artykuł

"Otwarte serca, otwarte dłonie" - program autorski z zakresu wychowania społeczno - religijnego
autor: Katarzyna Byrdy
kategoria: program autorski

Rozważanie rekolekcyjne dla uczniów liceum "Nadzieja prawdziwej ojczyzny"
autor: Katarzyna Byrdy
kategoria: artykuł

Konkurs o św. Teresie od Dzieciątka Jezus pod hasłem "Mała Teresa - moja bratnia dusza"
autor: Katarzyna Byrdy
kategoria: opracowanie

Czy w szkole chcę katechizować, czy nauczać religii
autor: Teresa Liszewska
kategoria: artykuł

Telewizja - wróg czy sojusznik wychowania
autor: Teresa Liszewska
kategoria: opracowanie

Ocenianie uczniów na katechezie
autor: Teresa Liszewska
kategoria: artykuł

Wiara jest wtedy, kiedy (...) - nasze rozmowy o wierze
autorzy: Anna Dańko, Joanna Rodecka
kategoria: scenariusz lekcji

Nie gaś nigdy światła nadziei - rozważania o nadziei
autorzy: Anna Dańko, Joanna Rodecka
kategoria: scenariusz lekcji

Miłość cierpliwa jest, łaskawa... - refleksje o miłości
autorzy: Anna Dańko, Joanna Rodecka
kategoria: scenariusz lekcji

Ujrzą wszystkie narody zbawienie Boga Naszego
autorzy: Tatiana Kowalska, Gabriela Więcko
kategoria: scenariusz inscenizacji teatralnej

O tanzańskich przygodach misjonarza
autorzy: Tatiana Kowalska, Gabriela Więcko
kategoria: scenariusz lekcji


Wybierz dziedzinę, przedmiot:

 • pedagogika, psychologia
 • wychowanie, pedagogizacja rodziców
 • metodyka, innowacje pedagogiczne
 • socjologia, edukacja społeczna
 • pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika
 • logopedia
 • organizowanie imprez szkolnych
 • język polski, nauka o języku
 • wiedza o kulturze
 • etnologia, etnografia
 • szkoła artystyczna
 • matematyka
 • języki obce
 • nauczanie zintegrowane
 • edukacja wczesnoszkolna, nauczanie początkowe
 • wychowanie przedszkolne
 • historia, wiedza o społeczeństwie
 • informatyka, edukacja komputerowa
 • technika pracy biurowej
 • geografia
 • biologia, przyroda, środowisko, ochrona środowiska
 • fizyka, chemia
 • technika, wychowanie komunikacyjne
 • sztuka, plastyka, muzyka
 • teoria muzyki
 • wychowanie fizyczne, wychowanie zdrowotne, higiena
 • przysposobienie obronne, obrona cywilna
 • ekonomia, przedsiębiorczość, techniki biurowe
 • religia, katecheza
 • kształcenie zawodowe
 • elektronika, automatyka
 • budownictwo
 • gastronomia, cukiernictwo
 • doradztwo zawodowe
 • biblioteka, edukacja czytelnicza i medialna
 • świetlica, internat, zajęcia pozalekcyjne
 • dom dziecka
 • edukacja europejska
 • edukacja regionalna
 • zarządzanie, organizacja pracy
 • prawo
 • ścieżki edukacyjne
 • filozofia
 • resocjalizacja, kryminalistyka

 • szukanie w treści publikacji

 • szukanie wg kategorii publikacji

 • szukanie wg nazwisk autorów

  prosimy o wszelkie uwagi i sugestie związane z powyższym podziałem
  na adres:

 •    numer online: 31 gości

  reklama
  Dowiedz się jak skuteczne bywają innowacyjne oczyszczacze powietrza! Kliknij! Jeżeli natomiast nie wiesz do czego one służą to polecamy odwiedzić naszą stronę która posiada sporo informacji na ten temat.
  Portal Domodi poleca wygodne koszule męskie. Wygodna wysyłka.
  Sklep z meblami posiadający w swojej ofercie duży asortyment produktów postaci klimatyzatory ar09fsfpkgmn/x i inne, wejdź i sprawdź sam.