Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

dziedzina, przedmiot: pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika

Czy da się żyć z tikami ?
autor: Agata Majda
kategoria: artykuł

Diagnoza widzenia funkcjonalnego - studium przypadku dziecka ze złożoną niepełnosprawnością
autor: Izabela Havrlent
kategoria: opracowanie

Ekspresja słowna a autyzm
autor: Ewa Kiśluk
kategoria: artykuł

Plan działań wspierających w zakresie terapii pedagogicznej
autor: Ewa Trzeszan
kategoria: plany pracy

Porady dla młodych terapeutów. Rysunek postaci ludzkiej
autor: Ewa Trzeszan
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Edyta Czarnecka
kategoria: awans zawodowy

Formy i metody pracy osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną
autor: Karolina Knapczyk
kategoria: prezentacje multimedialne

Indywidualny program rewalidacji w oparciu o orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niedowidzenie
autor: Daria Pieczka
kategoria: plany pracy

W kim drzemie ta moc, skąd ta chwała? Kreacja bohatera narodowego w utworze Adama Mickiewicza "Śmierć Pułkownika"
autor: Katarzyna Rogowicz
kategoria: scenariusz lekcji

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Aleksandra Strzelczyk
kategoria: awans zawodowy

Terapia krótkoterminowa Alberta Ellisa
autor: Urszula Konrad
kategoria: opracowanie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Karolina Stefanowicz
kategoria: awans zawodowy

Psychika i obraz kliniczny osób niewidomych i niedowidzących
autor: Barbara Szajnar
kategoria: opracowanie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Barbara Szajnar
kategoria: awans zawodowy

Zabawy dla grup wg I. Griesbecka
autor: Ewa Trzeszan
kategoria: scenariusz zajęć

Jesień, czyli Tosia wśród kolorowych liści
autor: Ewa Trzeszan
kategoria: scenariusz zajęć

Język Kosmitów - utrwalanie wymowy głoski r
autor: Ewa Trzeszan
kategoria: scenariusz zajęć

Zabawy z rytmem i muzyką
autor: Ewa Trzeszan
kategoria: scenariusz zajęć

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Katarzyna Kaszuba
kategoria: awans zawodowy

Międzyszkolny Konkurs Polonistyczny dla Szkół Specjalnych "W zaczarowanym świecie krakowskich legend"
autor: Joanna Śnieżek-Grabowska
kategoria: scenariusz konkursu

Przysłowia, powiedzenia i związki frazeologiczne - czy warto je znać?
autor: Anna Grzesica
kategoria: konspekt zajęć

Program własny zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów gimnazjum ze specyficznymi trudnościami w nauce
autor: Tomasz Krall
kategoria: plany pracy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Olga Drab
kategoria: awans zawodowy

Program indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dziecka upośledzonego w stopniu znacznym
autor: Barbara Zegarowska
kategoria: plany pracy

Program indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dziecka upośledzonego w stopniu głębokim
autor: Barbara Zegarowska
kategoria: plany pracy

Organizacja terapii z dzieckiem autystycznym
autor: Magdalena Maciejewska
kategoria: artykuł

Arkusz dokumentacji postępów dziecka z orzeczeniem o autyzmie wczesnoszkolnym
autor: Magdalena Maciejewska
kategoria: opracowanie

Trudności dziecka autystycznego i dostosowanie wymagań w edukacji szkolnej
autor: Izabela Stadnik
kategoria: prezentacja multimedialna

Autyzm - zagadnienia związane z zaburzeniem rozwoju
autor: Izabela Stadnik
kategoria: prezentacja multimedialna

Zbiorcza karta zajęć rewalidacyjnych (zajęcia orietntacji przestrzennej i poruszania się)
autor: Kinga Haremza
kategoria: opracowanie

Zbiorcza karta zajęć rewalidacyjnych (usprawnianie technik szkolnych, usprawnianie procesów motoryczno-poznawczych)
autor: Kinga Haremza
kategoria: opracowanie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Marzena Wilk
kategoria: awans zawodowy

Świat widziany oczami dziecka/osoby niepełnosprawnej
autor: Edyta Dyjak
kategoria: artykuł

Dogoterapia. Zajęcia z Udziałem Zwierząt - definicja, cele, korzyści
autor: Edyta Dyjak
kategoria: referat

Program rewalidacji ucznia klasy I gimnazjum ze stwierdzonym niedosłuchem
autor: Karolina Besztak
kategoria: plany pracy

Program rewalidacji uczennicy klasy IV z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
autor: Karolina Besztak
kategoria: plany pracy

Sprawdzian "Poznajemy najbliższe otoczenie"
autor: Magdalena Bałchan
kategoria: ocenianie

Sprawdzian "Odkrywamy tajemnice zdrowia"
autor: Magdalena Bałchan
kategoria: ocenianie

Sprawdzian "Odkrywamy tajemnice życia"
autor: Magdalena Bałchan
kategoria: ocenianie

Sprawdzian "Odkrywamy tajemnice warsztatu przyrodnika"
autor: Magdalena Bałchan
kategoria: ocenianie

Program zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
autor: Beata Bujniewicz
kategoria: plany pracy

Pierwszy sukces niestandardowego programu Atos dla niewidomych
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Zajęcia rewalidacyjne dla ucznia 6-letniego
autor: Anna Laskowska
kategoria: scenariusz zajęć

Ćwiczenia usprawniające pracę lewej i prawej półkuli
autor: Anna Laskowska
kategoria: opracowanie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Anna Półgęsek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Joanna Śnieżek-Grabowska
kategoria: awans zawodowy

Nauczanie uczniów ze spektrum autyzmu wyzwaniem dla systemu edukacji - z doświadczeń nauczyciela-terapeuty
autor: Aneta Pergoł-Dąbrowska
kategoria: artykuł

Scenariusz balu karnawałowego dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodziców
autor: Ala Kabelska
kategoria: scenariusz zajęć

"(...) O typie biograficznym zboczeńca" - analiza artykułu A. Makowskiej
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Recenzja książki Temple Grandin "Byłam dzieckiem autystycznym"
autor: Bożena Ciesielska
kategoria: artykuł

Rozwój i funkcjonowanie społeczne osób z niepełnosprawnością intelektualną. Ujęcie porównawcze czterech stopni upośledzenia umysłowego
autor: Bożena Ciesielska
kategoria: opracowanie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Karolina Hajda
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Wioletta Loster
kategoria: awans zawodowy

II Kongres Edukacja i Rozwój
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Widzieć i zobaczyć jako elementy tanatopedagogiki
autor: Elżbieta Rogalska
kategoria: artykuł

Psychologiczne aspekty funkcjonowania w szkole dzieci przewlekle chorych
autor: Monika Mach
kategoria: artykuł

Ćwiczenie analizy i syntezy wyrazowej
autor: Elżbieta Placzyńska
kategoria: konspekt zajęć

Program zajęć rewalidacyjnych ucznia upośledzonego w stopniu lekkim
autor: Elżbieta Placzyńska
kategoria: plany pracy

Program zajęć rewalidacyjnych ucznia upośledzonego w stopniu znacznym
autor: Elżbieta Placzyńska
kategoria: plany pracy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Teresa Dworakiewicz
kategoria: awans zawodowy

Objawy ryzyka dysleksji u dzieci pięcio- i sześcioletnich
autor: Jolanta Piech
kategoria: artykuł

Zajęcia muzykoterapii "Jesienne pogody"
autor: Katarzyna Czajkowska
kategoria: scenariusz zajęć

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Iwona Gruszka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Barbara Szajna
kategoria: awans zawodowy

Przykładowe rozwiązania socjoterapeutyczne w profilaktyce dzieci agresywnych
autor: Małgorzata Giec
kategoria: artykuł

Plan wychowawczy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
autor: Iwona Gruszka
kategoria: plany pracy

Gry i zabawy na jesienne smutki
autor: Marzena Bagińska
kategoria: scenariusz spotkania integracyjnego

"Kolorowy tydzień" - powitanie wiosny w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
autor: Małgorzata Malaga-Guzik, Bożena Kot
kategoria: scenariusz imprezy

Współpraca z rodzicami dziecka niepełnosprawnego
autor: Dagmara Wodzińska
kategoria: artykuł

W marcu jak w garncu
autor: Marcin Tyszka
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz konkursu zachowania w Wielkim Poście "Nasze dłonie Ci pomogą"
autor: Marcin Tyszka
kategoria: scenariusz zajęć

Rozwój umiejętności społecznych - metody pracy z dzieckiem autystycznym
autor: Dagmara Wodzińska
kategoria: artykuł

Program pracy z uczniem dyslektycznym dla uczniów szkoły podstawowej
autor: Agata Dolińska
kategoria: program edukacyjny

Konspekt zajęć hipoterapeutycznych dla pacjenta z niepełnosprawnością intelektualną
autor: Marcin Tyszka
kategoria: konspekt zajęć

Konspekt zajęć hipoterapeutycznych dla pacjenta z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
autor: Marcin Tyszka
kategoria: konspekt zajęć

Masaż Shantala
autor: Ilona Dudzik
kategoria: artykuł

Stymulacja sensomotoryczna jako sposób wspomagania rozwoju osób z głęboką wieloraką niepełnosprawnością
autor: Ilona Dudzik
kategoria: artykuł

Program Rozumnego Działania Dłoni według podejścia Felicji Affolter dla wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego
autor: Marta Sługocka-Pelczar
kategoria: program edukacyjny

"Odkrywcy przeszłości" - Śladami historii miasta Malborka
autor: Katarzyna Chrobak
kategoria: program edukacyjny

Przełamać ciszę - z sukcesem w przyszłość
autor: Anna Baran, Monika Ojrzyńska, Katarzyna Suszyna
kategoria: program edukacyjny

"Cztery pory roku" - ćwiczenia kalendarzowe
autor: Justyna Dryniak
kategoria: konspekt zajęć

Program zajęć muzyczno-ruchowych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym "Cztery pory roku w świetlicy"
autor: Elżbieta Kaczmarek
kategoria: program edukacyjny

Nazwy części twarzy
autor: Sabina Ostrycharczyk
kategoria: konspekt lekcji

Program zajęć plastycznych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym "Cztery pory roku w świetlicy"
autor: Elżbieta Kaczmarek
kategoria: program edukacyjny

Konkurs literacki "Ferie zimowe"
autor: Bernadeta Długosz
kategoria: konkursy

Gry i zabawy integracyjne
autor: Marta Tylka
kategoria: konspekt zajęć

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Marta Tylka
kategoria: awans zawodowy

Doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem na podstawie tekstu opartego o losy bohatera lektury szkolnej
autor: Rafał Płocharczyk
kategoria: konspekt zajęć

Wybrane metody pracy z dziećmi upośledzonymi
autor: Marzena Maćkula
kategoria: prezentacja multimedialna

Ćwiczenie umiejętności ortograficznych z zakresu pisowni wyrazów z "h"
autor: Rafał Płocharczyk
kategoria: konspekt zajęć

Konstrukcja "There is" / "there are"
autor: Sabina Ostrycharczyk
kategoria: konspekt lekcji

Kraje i narodowości
autor: Sabina Ostrycharczyk
kategoria: konspekt lekcji

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Edyta Dyjak
kategoria: awans zawodowy

Program wychowawczy grupy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
autor: Kamila Kaliska
kategoria: plany pracy

Normy społeczne i reguły zachowań w naszym życiu
autor: Kamila Kaliska
kategoria: scenariusz zajęć

Konkurs wiedzy o życiu i twórczości Juliana Tuwima
autor: Kamila Kaliska
kategoria: konkursy

Konspekt zajęć terapii pedagogicznej "Sylaby i głoski"
autor: Agnieszka Wiśniewska
kategoria: konspekt zajęć

Program z zakresu rozwoju zainteresowań czytelniczych "Zabawy żywym słowem"
autor: Jowita Żabicka
kategoria: program edukacyjny

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Magdalena Budny
kategoria: awans zawodowy

Konspekt zajęć psychoedukacyjnych
autor: Grażyna Piątek
kategoria: konspekt zajęć

Jaka jest dziś pogoda ?
autor: Sabina Ostrycharczyk
kategoria: konspekt lekcji

Czasowniki: dance, sing, jump, skip - wyrażanie swoich umiejętności
autor: Sabina Ostrycharczyk
kategoria: konspekt lekcji

Sprawozdanie z realizacji stażu na nauczyciela mianowanego
autor: Joanna Śnieżek-Grabowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Anna Laskowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Tomasz Siciarz
kategoria: awans zawodowy

Scenariusz zajęć z wychowania do życia w rodzinie "Dojrzewamy..."
autor: Agnieszka Osowska
kategoria: scenariusz zajęć

IPET dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
autor: Urszula Pielużek
kategoria: opracowanie

Scenariusze zajęć socjoterapeutycznych
autor: Joanna Śnieżek-Grabowska
kategoria: scenariusze zajęć

Praca z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie w stopniu głębokim - nowe metody pracy relaksacji - pomoce
autor: Agnieszka Średnicka, Magdalena Przyborek-Pawełek
kategoria: prezentacja multimedialna

Indywidualny program zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dziecka z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim
autor: Magdalena Przyborek-Pawełek
kategoria: plany pracy

Potrzeby osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i wynikające z nich zasady terapii
autor: Wioletta Błaż
kategoria: opracowanie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Marlena Zjawińska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Agnieszka Zybek
kategoria: awans zawodowy

Metody pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy szkolnej i świetlicy socjoterapeutycznej
autor: Anna Suchcicka
kategoria: prezentacja multimedialna

Karta miesięcznego procesu Terapii zajęciowej w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Jaworze - Dokumentacja Terapeuty zajęciowego
autor: Dariusz Trybuła
kategoria: opracowanie

Karta rocznej aktywizacji pacjenta/podopiecznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Jaworze
autor: Dariusz Trybuła
kategoria: opracowanie

Usprawnianie pamięci wzrokowej i spostrzegawczości w oparciu o materiał obrazkowy i słowny związany z tematem Bożego Narodzenia
autor: Marta Iwaszkiewicz
kategoria: scenariusz zajęć

Stopniowanie przymiotników - przymiotniki regularne i nieregularne
autor: Sabina Ostrycharczyk
kategoria: konspekt lekcji

Opis charakteru
autor: Sabina Ostrycharczyk
kategoria: konspekt lekcji

Halloween - tradycje i zwyczaje
autor: Sabina Ostrycharczyk
kategoria: konspekt lekcji

Plan pracy grup wychowawczych w internacie dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie
autor: Marlena Zjawińska
kategoria: plany pracy

Roczny plan pracy Terapii zajęciowej w świetlicy terapeutycznej w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Jaworze w 2014 roku
autor: Dariusz Trybuła
kategoria: plany pracy

Roczny plan pracy Terapii zajęciowej w świetlicy terapeutycznej w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Jaworze
autor: Dariusz Trybuła
kategoria: plany pracy

Program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy zawodowej
autor: Anna Kaczmarek
kategoria: plany pracy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Izabela Kukuć-Falatyk
kategoria: awans zawodowy

Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Magdalena Szafrańska
kategoria: awans zawodowy

Indywidualny program pracy na zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych na podstawie zaleceń z opinii psychologiczno-pedagogicznej
autor: Edyta Pietrowska-Gruszka
kategoria: plany pracy

Past Simple - ćwiczenia utrwalające
autor: Sabina Ostrycharczyk
kategoria: konspekt lekcji

Zwierzęta
autor: Sabina Ostrycharczyk
kategoria: konspekt lekcji

Kolorowe koła - mandale
autor: Agnieszka Kacprowicz
kategoria: scenariusz zajęć

"Wędrówka pokarmu" - kolorowe kanapki, budowa i rola układu pokarmowego człowieka
autor: Agnieszka Kacprowicz
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz apelu patriotycznego z okazji Narodowego Święta Niepodległości
autor: Agnieszka Kacprowicz
kategoria: scenariusz uroczystości

Scenariusz zajęć profilaktycznych "Przygody niedźwiadków"
autor: Monika Dziubałka
kategoria: scenariusz zajęć

Sporządzanie i wydawanie posiłków
autor: Agnieszka Kacprowicz
kategoria: scenariusz zajęć

Doskonalenie szycia ręcznego - wyszywanie wzorów na serwetce ściegiem "przed igłą". Obsługa żelazka - prasowanie wykrochmalonej serwetki
autor: Agnieszka Kacprowicz
kategoria: scenariusz zajęć

Imieniny mamy
autor: Agnieszka Kacprowicz
kategoria: scenariusz zajęć

"Przyjœcie lata" - odpowiedzi dotyczące wiersza J. Brzechwy. Podział wyrazów na sylaby. Przepisywanie wg wzoru
autor: Agnieszka Kacprowicz
kategoria: scenariusz zajęć

Żabi koncert
autor: Agnieszka Kacprowicz
kategoria: scenariusz zajęć

Zima w Literkowie
autor: Agnieszka Kacprowicz
kategoria: scenariusz zajęć

Zakładamy ptasią stołówkę
autor: Agnieszka Kacprowicz
kategoria: scenariusz zajęć

Ciepła odzież zimowa
autor: Agnieszka Kacprowicz
kategoria: scenariusz zajęć

Warzywa z naszej działki - "Urodziny marchewki"
autor: Agnieszka Kacprowicz
kategoria: scenariusz zajęć

Urządzenia techniczne w domu
autor: Agnieszka Kacprowicz
kategoria: scenariusz zajęć

Poznajemy wróbelka Elemelka
autor: Agnieszka Kacprowicz
kategoria: scenariusz zajęć

Pada deszcz na dworze...
autor: Agnieszka Kacprowicz
kategoria: scenariusz zajęć

Mój tornister
autor: Agnieszka Kacprowicz
kategoria: scenariusz zajęć

Nasze ulubione zabawki
autor: Agnieszka Kacprowicz
kategoria: scenariusz zajęć

Kim jestem ? - moje miejsce w rodzinie
autor: Agnieszka Kacprowicz
kategoria: scenariusz zajęć

Jesienne liście
autor: Agnieszka Kacprowicz
kategoria: scenariusz zajęć

Jak pomagam w domu ? - moje obowiązki w rodzinie
autor: Agnieszka Kacprowicz
kategoria: scenariusz zajęć

Poznajemy zwierzęta i odgłosy z wiejskiego podwórka
autor: Agnieszka Kacprowicz
kategoria: scenariusz zajęć

Opowiadamy zimowe przygody
autor: Agnieszka Kacprowicz
kategoria: scenariusz zajęć

Ozdabiamy choinkę w klasie
autor: Agnieszka Kacprowicz
kategoria: scenariusz zajęć

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Joanna Śnieżek-Grabowska
kategoria: awans zawodowy

Przygody niedźwiadków
autor: mgr Monika Dziubałka
kategoria: scenariusz zajęć

Rozróżnianie i nazywanie figur geometrycznych: prostokąta, kwadratu, trójkąta i koła
autor: Agnieszka Kozień
kategoria: konspekt zajęć

Zimowe zabawy
autor: Agnieszka Kozień
kategoria: konspekt zajęć

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Magdalena Ciarczyńska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Katarzyna Maraszkiewicz
kategoria: awans zawodowy

Program koła astronomicznego "Sagittarius"
autor: Sylwia Krawczyk
kategoria: plany pracy

Rodzaje trójkątów i ich własności
autor: Sylwia Krawczyk
kategoria: konspekt lekcji

Podstawowe sposoby przedstawiania danych statystycznych. Tabele i diagramy
autor: Sylwia Krawczyk
kategoria: konspekt lekcji

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Małgorzata Łobasz
kategoria: awans zawodowy

Autokorekcja i hiperkorekcja. Jak uczyć dziecko brania odpowiedzialności za swoje postępowanie
autor: Magdalena Szajner
kategoria: artykuł

Propozycje kierunków działań w placówce oświatowej (szkoła, przedszkole) zapewniających warunki do pracy z dziećmi niewidomymi i słabo widzącymi
autor: Bożena Wajda-Kasprzyk
kategoria: artykuł

Nawlekanie nitką igły brajlowskiej
autor: Bożena Wajda-Kasprzyk
kategoria: scenariusz zajęć

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Mariola Bała
kategoria: awans zawodowy

Wiosna w sadzie
autor: Katarzyna Kozikowska
kategoria: konspekt zajęć

Dary jesieni - owoce z sadu: jabłka, gruszki, śliwki
autor: Katarzyna Kozikowska
kategoria: konspekt zajęć

Owoce z sadu - wykonujemy sok
autor: Katarzyna Kozikowska
kategoria: konspekt zajęć

Podróż do Krainy Warzyw
autor: Katarzyna Kozikowska
kategoria: scenariusz lekcji

Program z języka polskiego do realizacji z uczniem z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim w klasie I gimnazjum
autor: Iwona Dawidziak
kategoria: program nauczania

Wykorzystanie plastykoterapii jako metody arteterapeutycznej w edukacji uczniów - propozycje rozwiązań metodycznych
autor: Aneta Nosal
kategoria: artykuł

Rewalidacja indywidualna w parcy z dzieckiem z upośledzeniem umysłowym
autor: Anna Chyżewska
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Katarzyna Zgierska
kategoria: awans zawodowy

Dyslektyk też człowiek
autor: Ewa Demków
kategoria: artykuł

Nauka czytania i pisania uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
autor: Anna Chyżewska
kategoria: artykuł

Zaduszki rockowe
autor: Luiza Bijak
kategoria: scenariusz przedstawienia

Regulamin konkursu "Multimedialny nauczyciel"
autor: Elżbieta Sołowiej
kategoria: konkursy

Czasownik have got - ćwiczenia
autor: Sabina Ostrycharczyk
kategoria: konspekt lekcji

Zespół FAS zagrożeniem współczesnej rodziny
autor: Artur Krzyżanowski, Aneta Krzyżanowska
kategoria: artykuł

Program autorski nauczania języków obcych w szkole ponadgimnazjalnej specjalnej
autor: Gabriela Kędziorek
kategoria: programy nauczania

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Sabina Ostrycharczyk
kategoria: awans zawodowy

Wybrane metody pracy z dzieckiem przejawiającym trudności szkolne i wychowawcze. Kinezjologia Edukacyjna i Integracja Odruchów Wzrokowych i Słuchowych
autor: Anna Paziuk-Figura
kategoria: artykuł

Ćwiczenia wspomagające wszechstronny rozwój dziecka z wykorzystaniem gimnastyki mózgu i integracji odruchów wzrokowych i słuchowych
autor: Anna Paziuk-Figura
kategoria: artykuł

Program stymulacji procesów myślenia, koncentracji uwagi oraz percepcji słuchowej z zastosowaniem elementów Kinezjologii Edukacyjnej i Integracji Odruchów Wzrokowych i Słuchowych według Świetłany Masgutowej
autor: Anna Paziuk-Figura
kategoria: scenariusz zajęć

Porównanie umiejętności dziecka upośledzonego w zależności od stopnia upośledzenia umysłowego
autor: Otylia Mordel
kategoria: opracowanie

Środki transportu - poznanie nowego słownictwa
autor: Ewa Pawlak
kategoria: scenariusz lekcji

Szkolny konkurs "Kocham Cię Polsko" - dyplom
autor: Ewa Pawlak
kategoria: materiały pomocnicze

Szkolny konkurs języka angielskiego - dyplom
autor: Ewa Pawlak
kategoria: materiały pomocnicze

ADHD skuteczna diagnoza i terapia
autor: Agata Majda
kategoria: artykuł

Scenariusz zajęć z dziećmi autystycznymi (2)
autor: Katarzyna Kulka-Gudaniec
kategoria: scenariusz zajęć

Patologie społeczne - przemoc w rodzinie
autor: Mariola Wolska-Surmacz
kategoria: referat

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Izabela Krawczyk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Izabela Krawczyk
kategoria: awans zawodowy

Kryteria oceniania z techniki w klasie III gimnazjum
autor: Renata Franelak
kategoria: ocenianie

Kryteria oceniania z techniki w klasie II gimnazjum
autor: Renata Franelak
kategoria: ocenianie

Kryteria oceniania z techniki w klasie I gimnazjum
autor: Renata Franelak
kategoria: ocenianie

Kryteria oceniania z techniki w klasie VI
autor: Renata Franelak
kategoria: ocenianie

Tradycje, zwyczaje i ozdoby wielkanocne
autor: Magdalena Pańko
kategoria: konspekt zajęć

Wpływ współczesnego trendu "Zamieszkajmy - sprawdźmy się" na założenie rodziny
autor: Diana Aksamit-Staszkievicz
kategoria: artykuł

Kontrakt o wzajemnej współpracy z opiekunem stażu
autor: Agnieszka Kozień
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: autor anonimowy
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Małgorzata Sławik
kategoria: awans zawodowy

Opinia o wychowanku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
autor: Jolanta Wereszczyńska
kategoria: opracowanie

Taniec łączy ludzi
autor: Jolanta Wereszczyńska
kategoria: opracowanie

Ankieta ewaluacyjna dla rodziców dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną
autor: Aleksandra Lewecka-Latosińska
kategoria: ankiety

Kim dla mnie są rodzice 
autor: Agnieszka Bełdycka
kategoria: scenariusz zajęć

Indywidualny program zajęć rewalidacyjnych dla ucznia klasy II gimnazjum
autor: Mariola Gadziała-Mamulska
kategoria: plany pracy

Usprawnianie koordynacji ruchowo-wzrokowo-słuchowej
autor: Mariola Gadziała-Mamulska
kategoria: konspekt zajęć

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Mariola Gadziała-Mamulska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Kinga Wiśniowska
kategoria: awans zawodowy

Teksty do czytania metodą sylabową
autor: Grażyna Piechowska
kategoria: opracowanie

Ćwiczenia ortograficzne dla klas IV-VI (2)
autor: Grażyna Piechowska
kategoria: opracowanie

Ćwiczenia ortograficzne dla klas IV-VI (1)
autor: Grażyna Piechowska
kategoria: opracowanie

Badanie wyników nauczania z języka angielskiego dla klasy IV szkoły podstwowej specjalnej
autor: Magdalena Straszewska
kategoria: ocenianie

Projekt edukacyjny "Mały aktor"
autor: Joanna Urbaniak
kategoria: projekty edukacyjne

Sprawdzian dla klasy 2 specjalnej po pierwszym semestrze nauki
autor: Joanna Urbaniak
kategoria: ocenianie

Sprawdzian dla klasy 1 specjalnej po pierwszym semestrze nauki
autor: Joanna Urbaniak
kategoria: ocenianie

Wyprawa w krainę fantazji
autor: Barbara Rzeźnik
kategoria: scenariusz zajęć

Lubimy tańczyć
autor: Barbara Rzeźnik
kategoria: scenariusz zajęć

Jaki jestem - jaki jesteś ?
autor: Barbara Rzeźnik
kategoria: scenariusz zajęć

W lesie - odgłosy przyrody o różnych wysokościach
autor: Barbara Rzeźnik
kategoria: scenariusz zajęć

Chcemy być lepsi
autor: Barbara Rzeźnik
kategoria: scenariusz zajęć

Pokaż, jak mnie lubisz
autor: Barbara Rzeźnik
kategoria: scenariusz zajęć

Konspekt zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim
autor: Urszula Witaszczyk
kategoria: konspekt zajęć

"Spotkanie na łące". Ćwiczenia w dodawaniu
autor: Urszula Witaszczyk
kategoria: konspekt zajęć

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Urszula Witaszczyk
kategoria: awans zawodowy

Program zajęć arteterapeutycznych "Mały twórca"
autor: Barbara Rzeźnik
kategoria: program edukacyjny

Zestawienie bibliograficzne "Formy opieki zastępczej: rodzinne domy dziecka, pogotowie rodzinne"
autor: Agnieszka Pogorzelska
kategoria: opracowanie

Funkcjonowanie psychospołeczne osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym
autor: Katarzyna Ostrowska
kategoria: artykuł

Mózgowe porażenie dziecięce w ujęciu teoretycznym
autor: Katarzyna Ostrowska
kategoria: artykuł

Indywidualny przypadek osoby chorej na mózgowe porażenie dziecięce w stopniu znacznym. Rodzice w obliczu choroby dziecka
autor: Katarzyna Ostrowska
kategoria: analiza przypadku

Charakterystyka szkockiego systemu opieki nad osobami z trudnościami w uczeniu się
autor: Marcin Jurczyk
kategoria: artykuł

Program doskonalący wrażliwość słuchową uwzględniający wstępne ćwiczenia słuchu fonematycznego przeznaczony dla dzieci 6 i 7-letnich z zaburzeniami słuchu fonematycznego
autor: Beata Gierat-Hołota
kategoria: program edukacyjny

Porządkujemy łazienkę
autor: Marlena Marciniak
kategoria: konspekt zajęć

Pokonujemy ścieżkę zdrowia
autor: Marlena Marciniak
kategoria: konspekt zajęć

Praca nad "Albumem tożsamości" w placówce opiekuńczo-wychowawczej
autorzy: Anna Piekacz, Weronika Panek
kategoria: artykuł

Aktywni Razem - partnerstwo na rzecz wprowadzenia osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Ćwiczenia wdrażające do opanowania techniki czytania
autor: Grażyna Rajkowska
kategoria: konspekt zajęć

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Grażyna Rajkowska
kategoria: awans zawodowy

Plan metodyczny zajęć wychowawczych "Emocje - dobry czy zły doradca"
autor: Kamila Kaliska
kategoria: plany pracy

Plan metodyczny zajęć wychowawczych "Co to jest higiena ?"
autor: Kamila Kaliska
kategoria: plany pracy

Program pracy z uczniem dyslektycznym w liceum ogólnokształcącym
autor: Joanna Zając
kategoria: plany pracy

Wykorzystanie metody EEG Biofeedback w szkole
autor: Jarosław Heinrich
kategoria: artykuł

Indywidualny plan terapii EEG Biofeedback
autor: Jarosław Heinrich
kategoria: plany pracy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Marta Pawłowska
kategoria: awans zawodowy

Integracja osób niepełnosprawnych
autor: Katarzyna Udycz
kategoria: artykuł

Karta obserwacji dla upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym
autor: Alina Zdziebłowska
kategoria: opracowanie

Integracja społeczna ucznia z dysfunkcjami
autor: Alina Zdziebłowska
kategoria: artykuł

Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne dla dwójki dzieci ze znacznym upośledzeniem umysłowym
autor: Alina Zdziebłowska
kategoria: plany pracy

Jakim nauczycielem był "Pan od przyrody" Z. Herberta ?
autor: Halina Kuryś
kategoria: konspekt lekcji

W lodowej krainie
autor: Katarzyna Kulka-Gudaniec
kategoria: scenariusz zajęć

"Podstawa programowa" czyli obsesja polskiej edukacji
autor: Zbigniew Młynarski
kategoria: artykuł

Bawię się z innymi w zgodzie
autor: Beata Stachowska
kategoria: scenariusz zajęcia

Nadwrażliwość sensoryczna osób z autyzmem i z Zespołem Aspergera
autor: Marzena Grygiel
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Anna Baran
kategoria: awans zawodowy

Metoda Warnkego - trening percepcji słuchowej, mowy i prawidłowej pisowni - nowość w terapii dysleksji
autor: Agata Majda
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Justyna Połetek
kategoria: awans zawodowy

Poznajemy krajobraz zimowy
autor: Anita Kania
kategoria: konspekt zajęć

Komputerowe wspomaganie edukacji u osób z lekkim upośledzeniem umysłowym
autor: Dorota Adam
kategoria: opracowanie

Stemplowanie
autor: Ewa Gordel
kategoria: scenariusz zajęć

Zdrowe ząbki
autor: Ewa Gordel
kategoria: scenariusz zajęć

Bajka terapeutyczna "Małe jest wielkie"
autor: Edyta Szejna
kategoria: twórczość własna

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Katarzyna Domagała
kategoria: awans zawodowy

Usprawnianie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej oraz doskonalenie umiejętności zapamiętywania
autor: Halina Kolińska
kategoria: konspekt zajęć

Praca z rodzicami dziecka niepełnosprawnego prezentującymi różne postawy rodzicielskie
autor: Monika Szymańska-Kamińska
kategoria: referat

Uczennica z mózgowym porażeniem dziecięcym na lekcjach języka angielskiego
autor: Magdalena Knauer
kategoria: analiza przypadku

Indywidualny program pracy z dzieckiem niesłyszącym w zakresie wspomagania rozwoju
autor: Ala Kabelska
kategoria: plany pracy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Magdalena Demeszuk
kategoria: awans zawodowy

Recenzja artykułu Mariusza Grabowskiego "Teoretyczny i praktyczny wymiar biblioterapii. Rola terapii czytelniczej w usprawnianiu osób niepełnosprawnych"
autor: Katarzyna Marcinek
kategoria: artykuł

Plany pracy grupy wychowawczej
autor: Katarzyna Marcinek
kategoria: plany pracy

Sprawozdanie z realizacji planu pracy sekcji sanitarno-porządkowej
autor: Katarzyna Marcinek
kategoria: plany pracy

Plan pracy sekcji sanitarno-porządkowej
autor: Katarzyna Marcinek
kategoria: plany pracy

Potrawy regionalne i ich wartości odżywcze
autor: Katarzyna Marcinek
kategoria: konspekt zajęć

Obrazek z filiżanką - żaglówką
autor: Katarzyna Marcinek
kategoria: scenariusz zajęć

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Katarzyna Marcinek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Katarzyna Marcinek
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Kinga Gliniecka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Anna Laskowska
kategoria: awans zawodowy

Opinia o wychowanku internatu (z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim)
autor: Marlena Zjawińska
kategoria: opracowanie

Działanie terapeutyczne z wykorzystaniem mnemotechniki
autor: Magdalena Goraj
kategoria: opracowanie

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Katarzyna Wieradzka
kategoria: awans zawodowy

Poznajemy warzywa - ziemniak
autor: Beata Kręciewska
kategoria: scenariusz zajęć

Znaczenie tworzenia grup wychowawczych integrujących dzieci z lekkim i umiarkowanym upośledzeniem umysłowym
autor: Teresa Sarba-Bilor
kategoria: artykuł

Konspekt zajęć prowadzonych metodą ośrodków pracy w klasie piątej szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym
autor: Justyna Salak
kategoria: konspekt zajęć

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Teresa Sarba-Bilor
kategoria: awans zawodowy

Gra dydaktyczna "Stany skupienia ciał"
autor: Izabela Szmaglińska
kategoria: scenariusz zajęć

Człowiek
autor: Izabela Szmaglińska
kategoria: sprawdzian

Węgiel i metale
autor: Izabela Szmaglińska
kategoria: sprawdzian

Jak najlepiej odpoczywać ?
autor: Izabela Szmaglińska
kategoria: sprawdzian

Stany skupienia ciał
autor: Izabela Szmaglińska
kategoria: sprawdzian

Pogoda
autor: Izabela Szmaglińska
kategoria: sprawdzian

Polska - państwo położone w środkowo-wschodniej Europie. Ćwiczenie umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz kształtowanie orientacji w przestrzeni
autor: Anna Rojek
kategoria: konspekt zajęć

Sprawdzian z matematyki dla dzieci z lekkim upośledzeniem w klasie szóstej
autor: Anna Szymańska
kategoria: ocenianie

Doskonalimy nasze zmysły - węch
autor: Katarzyna Wilk
kategoria: konspekt zajęć

W wiejskiej zagrodzie - kura
autor: Katarzyna Wilk
kategoria: konspekt zajęć

Plan dydaktyczny dla uczennicy klasy I Przysposabiającej do Pracy "Kreatywność"
autor: Izabela Siepka
kategoria: plany pracy

Program zajęć w zakresie opieki nad noworodkiem, niemowlęciem i małym dzieckiem dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy
autorzy: Jagna Matuszak, Paulina Roszyk
kategoria: plany pracy

Rozbudzanie uczuć patriotycznych w związku z obchodami Dnia Niepodległości w Polsce. Dodawanie i odejmowanie na konkretach i w pamięci (zakres liczbowy do 30)
autor: Jagna Matuszak
kategoria: konspekt zajęć

Kinezjologia edukacyjna P.E.Dennisona w terapii zaburzeń komunikacji i koncentracji uwagi u dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
autor: Aneta Wojtowicz
kategoria: program profilaktyczno-terapeutyczny

Autorski program nauczania języka angielskiego dla klas I-III gimnazjum specjalnego
autor: Anna Łojek
kategoria: programy nauczania

Jak rozmawiać o seksie z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie ?
autor: Katarzyna Szmaglik
kategoria: artykuł

Charakterystyka osoby upośledzonej w stopniu umiarkowanym
autor: Żaneta Waszkinel
kategoria: referat

Test sprawdzający wiedzę uczniów klasy pierwszej na konkurs "Omnibus"
autor: Żaneta Waszkinel
kategoria: ocenianie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Marzena Rawa-Kotowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Iwona Kochanowska
kategoria: awans zawodowy

Program kółka historycznego dla uczniów gimnazjum z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
autor: Romualda Tarasiuk
kategoria: plany pracy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego
autor: Dariusz Baniowski
kategoria: awans zawodowy

Integracyjny Tor Przeszkód
autor: Izabella Polkowska
kategoria: scenariusz imprezy sportowej

Segregujesz - odzyskujesz, czyli proste rady na odpady
autor: Ewa Lipkowska
kategoria: scenariusz zajęć

Co możemy zrobić, aby chronić środowisko ?
autor: Ewa Lipkowska
kategoria: scenariusz zajęć

Konspekt zajęć rewalidacji indywidualnej "Idą Święta..."
autor: Joanna Bober
kategoria: konspekty

Funkcjonowanie rodziny z dzieckiem autystycznym
autor: Edyta Łęczycka
kategoria: referat

Scenariusz zajęcia z programu "Klucz do uczenia się" - moduł Ty-Ja-Świat
autor: Beata Stachowska
kategoria: scenariusze

Karta pobytu wychowanka(ki) / Wniosek o przyznanie kieszonkowego / Opinia stałego zespołu do spraw oceny sytuacji dziecka w placówce
autor: Arkadiusz Formela
kategoria: opracowanie

Gry i zabawy w terapii pedagogicznej
autor: Małgorzata Ciupa
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Marta Krzywda
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Małgorzata Michalak-Jarosz
kategoria: awans zawodowy

Semestralne sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego
autor: Izabella Polkowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Anna Półgęsek
kategoria: awans zawodowy

Dziecko niesłyszące
autor: Justyna Jarecka
kategoria: artykuł

Różne formy tańca w programie zajęć dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie
autor: Marlena Zjawińska
kategoria: opracowanie

Oswoić autyzm. Problematyka zaburzenia. Diagnoza i terapia dziecka z autyzmem wczesnodziecięcym
autor: Agnieszka Kuzia
kategoria: prezentacja multimedialna

Rola ekspresji plastycznej w rozwoju dzieci o obniżonej sprawności umysłowej
autor: Alina Smuła
kategoria: artykuł

Program arteterapeutyczny o profilu artystyczno-badawczo-społecznym "Formy fraktalne"
autor: Julia Kaczmarczyk-Piotrowska
kategoria: program edukacyjny

Program arteterapeutyczny "Formy fraktalne"
autor: Julia Kaczmarczyk-Piotrowska
kategoria: prezentacja multimedialna

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Katarzyna Wieradzka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Iwona Nowakowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Joanna Klepacka
kategoria: awans zawodowy

13 metod pracy z dzieckiem upośledzonym umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym
autor: Jolanta Mielniczek-Boszkiewicz
kategoria: artykuł

Aktywność ruchowa i formy jej rozwijania w pracy z osobami głęboko upośledzonymi umysłowo
autor: Anita Woźnicka
kategoria: artykuł

Studium indywidualnego przypadku dziecka z niepełnosprawnością umysłową w stopniu lekkim
autor: Aneta Szmelter-Ubramek
kategoria: opracowanie / analiza przypadku

Wykorzystywanie seksualne małoletnich a prostytucja nieletnich
autor: Mariusz Wiśniewski
kategoria: artykuł

Bajka terapeutyczna "Najmniejsze drzewo w lesie"
autor: Katarzyna Łopińska
kategoria: twórczość własna

Bajka terapeutyczna "Zawsze warto pomagać"
autor: Katarzyna Łopińska
kategoria: twórczość własna

Praktyczne wykorzystanie zabaw ruchowych, do podniesienia jakości funkcjonowania dziecka w grupie rówieśniczej
autor: Barbara Wróbel
kategoria: scenariusz zajęć

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Agnieszka Godlewska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Arkadiusz Formela
kategoria: awans zawodowy

Dziecko niepełnosprawne na drodze do niezależności
autor: Małgorzata Knapik
kategoria: referat

Roczny plan pracy rewalidacyjno-wychowawczej
autor: Małgorzata Knapik
kategoria: plany pracy

Upośledzenie umysłowe - przegląd literatury
autor: Barbara Michałowska
kategoria: opracowanie

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego (I semestr)
autor: Izabella Polkowska
kategoria: awans zawodowy

Konspekt zajęć rewalidacyjno-wychowawch "Doznania wielozmysłowe"
autor: Justyna Poręba-Maciejowska
kategoria: konspekt zajęć

Agresja u dzieci z upośledzeniem umysłowym
autor: Danuta Anisimo
kategoria: referat

Postępowanie wychowawcze w zajęciach muzyczno-rytmicznych
autor: Danuta Anisimo
kategoria: referat

Konspekty zajęć socjoterapeutycznych dla gimnazjalistów
autor: Katarzyna Kuncewicz
kategoria: konspekty

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Katarzyna Kuncewicz
kategoria: awans zawodowy

Konspekt zajęć z chorób reumatoidalnych
autor: Katarzyna Bazylewicz
kategoria: konspekty

Opisywanie zwierząt z użyciem czasownika "have got" i "can"
autor: Marta Sznober
kategoria: konspekt lekcji

Opis twarzy
autor: Marta Sznober
kategoria: konspekt lekcji

Plan rozwoju zawodowego
autor: Anna Darowska
kategoria: awans zawodowy

Program indywidualnych zajęć rewalidacyjnych dla ucznia upośledzonego w stopniu lekkim
autor: Joanna Słupecka
kategoria: plany pracy

Praca klasowa "Składniki żywności"
autor: Agnieszka Żuk
kategoria: ocenianie

Plan rozwoju zawodowego
autor: Agnieszka Żuk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Agnieszka Kuriata
kategoria: awans zawodowy

Metoda kinezjologii edukacyjnej Paula Dennisona
autor: Elżbieta Baranowska
kategoria: opracowanie

Co jedzą nasi skrzydlaci przyjaciele ?
autor: Anna Bednarska
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusze zajęć z techniki w szkole podstawowej specjalnej
autor: Norbert Bławat
kategoria: scenariusze

Plan rozwoju zawodowego
autor: Norbert Bławat
kategoria: awans zawodowy

Zestaw ćwiczeń przygotowujących do mówienia
autor: Marta Łukasik
kategoria: opracowanie

Przykładowe ćwiczenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych do realizacji na rewalidacji indywidualnej
autor: Marta Łukasik
kategoria: opracowanie

Indywidualny program edukacyjny dla ucznia upośledzonego w stopniu umiarkowanym
autor: Ewa Wróblewska
kategoria: plany pracy

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny
autor: Marta Piaszczyk
kategoria: plany pracy

Przywitanie wiosny
autor: Joanna Inez Świadkowska
kategoria: scenariusz zajęć

Święto Książki
autor: Joanna Inez Świadkowska
kategoria: scenariusz zajęć

Narzędzie do diagnozy wstępnej z wychowania fizycznego w warunkach szkoły specjalnej (podstawówka i gimnazjum)
autor: Tomasz Drobny
kategoria: ocenienie

Plan rozwoju zawodowego
autor: Tomasz Drobny
kategoria: awans zawodowy

Scenariusze uroczystości szkolnych z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja
autorzy: Elżbieta Andrulonis, Izabela Mierzejek
kategoria: scenariusze

Konspekt zajęć indywidualnych z plastyki dla ucznia klasy 6 z upośledzeniem w stopniu lekkim
autor: Małgorzata Woś
kategoria: konspekt zajęć

Techniki pracy szkolnej C. Freineta jako inspiracja do opracowywania i stosowania kart pracy oraz fiszek w pracy z dzieckiem chorym
autor: Małgorzata Wojdyła
kategoria: artykuł

Indywidualny program edukacyjny dla uczennicy upośledzonej w stopniu umiarkowanym "Ja też potrafię"
autor: Aleksandra Wenclewska
kategoria: programy nauczania

Realizacja potrzeb psychospołecznych dziecka przewlekle chorego
autor: Violetta Nowak
kategoria: artykuł

Ćwiczenia mające na celu stymulację sensoryczną
autor: Anna Zielińska
kategoria: opracowanie

Program zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla ucznia upośledzonego w stopniu głębokim
autor: Anna Zielińska
kategoria: plany pracy

Zbiorek gier i zabaw dydaktycznych w kształceniu dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
autor: Elżbieta Matysiak
kategoria: opracowanie

Ankieta na temat działalności świetlic socjoterapeutycznych
autor: Agnieszka Sergiej
kategoria: ankiety

Zaburzenia emocjonalne
autor: Anna Zielińska
kategoria: artykuł

Idywidualny program rewalidacyjny dla dziecka o umiarkowanym stopniu upośledzenia umysłowego
autor: Iwona Gruszka
kategoria: plany pracy

Opóźnienia funkcji wzrokowych i słuchowych jako przyczyna trudności czytania i pisania
autor: Krystyna Nawara
kategoria: artykuł

Konspekt indywidualnych zajęć rewalidacyjnych "Przypomnienie i utrwalenie wiadomości o rzeczowniku"
autor: Magdalena Nadolna
kategoria: konspekty

Program indywidualnych zajęć rewalidacyjnych dla ucznia II klasy gimnazjum z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
autor: Magdalena Nadolna
kategoria: plany pracy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Teresa Suchara
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Agnieszka Kaczorek
kategoria: awans zawodowy

Konspekt lekcji techniki "Wieś techniką origami"
autor: Ewa Przybylska
kategoria: konspekty

Scenariusz zajęcia indywidualnego metodą M.Ch. Knillów
autor: Beata Stachowska
kategoria: scenariusze

Dlaczego warto wykorzystywać komputer w nauczaniu dzieci upośledzonych umysłowo ?
autor: Urszula Stuczyńska
kategoria: artykuł

Przykłady wykorzystania komputera w nauczaniu dzieci upośledzonych umysłowo
autor: Urszula Stuczyńska
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Agnieszka Zawadzka
kategoria: awans zawodowy

Program Pracy Zespołu ds. Pracy z Osobami Głęboko Niepełnosprawnymi Intelektualnie
autor: Ewa Przybylska
kategoria: plany pracy

Program edukacyjny "Pomóżmy kasztanowcom"
autor: Ewa Przybylska
kategoria: program edukacyjny

Program Integracji Uczniów ze środowiskiem społeczno-kulturowym
autor: Ewa Przybylska
kategoria: program edukacyjny

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Izabella Polkowska
kategoria: awans zawodowy

Metoda Warnkego
autor: Agata Majda
kategoria: artykuł

Wybrane metody resocjalizacyjne w pracy pedagoga z młodzieżą niedostosowaną społecznie w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Szerzawach
autor: Maciej Herwart
kategoria: opracowanie

Biblioteka - ważne miejsce w mojej szkole
autor: Alicja Szalewska
kategoria: scenariusz lekcji

Opis stosowanych w pracy rewalidacyjnej programów komputerowych
autor: Anna Zielińska
kategoria: opracowanie

Dziecko z zespołem Tourette'a
autor: Anna Bilińska
kategoria: prezentacja multimedialna

Indywidualny program rozwoju dla uczennicy upośledzonej w stopniu lekkim
autorzy: Izabela Polak-Apolinarska, Anna Zielińska
kategoria: plany pracy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Joanna Inez Świadkowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego
autor: Sebastian Krasny
kategoria: awans zawodowy

Dziecko ryzyka dysleksji w przedszkolu
autor: Elżbieta Awsiukiewicz
kategoria: artykuł

Podstawowe potrzeby wychowanków Pogotowia Opiekuńczego
autor: Mariola Mroczek
kategoria: artykuł

Zaczarowany świat bajek
autor: Mariola Mroczek
kategoria: artykuł

Dysleksja rozwojowa a nauka języka obcego
autor: Joanna Anolik
kategoria: referat

Scenariusz zajęć "Zabawy z wodą"
autor: Katarzyna Kunicka-Leśniara
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęć "Moje rączki"
autor: Katarzyna Kunicka-Leśniara
kategoria: scenariusze

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Katarzyna Kunicka-Leśniara
kategoria: awans zawodowy

Scenariusze zajęć dydaktycznych dotyczące terapii dziecka dyslektycznego
autor: Elżbieta Awsiukiewicz
kategoria: scenariusze

Program autorski "Pismo Święte źródłem wiedzy o wychowaniu"
autor: Roman Badziąg
kategoria: plany pracy

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego
autor: Małgorzata Tomicka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Małgorzata Tomicka
kategoria: awans zawodowy

Konspekt zajęć "Śnieżnobiały uśmiech - dbamy o higienę jamy ustnej"
autor: Monika Piotrowska
kategoria: konspekty

Konspekt zajęć "Kto pracuje w naszej szkole? - w gabinecie lekarskim"
autor: Monika Piotrowska
kategoria: konspekty

Konspekt zajęć "Nadchodzi Wielkanoc - poznajemy tradycje świąteczne"
autor: Monika Piotrowska
kategoria: konspekty

Plan rozwoju zawodowego
autor: Anna Kubik
kategoria: awans zawodowy

Metody aktywizujące na lekcjach języka polskiego w szkole specjalnej - metaplan
autor: Marlena Kowalska
kategoria: opracowanie

Metody aktywizujące na lekcjach języka polskiego w szkole specjalnej - mapa skojarzeń
autor: Marlena Kowalska
kategoria: opracowanie

Socjoterapia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną - między rewalidacją a socjalizacją
autor: Monika Świerc
kategoria: prezentacja multimedialna

Plan rozwoju zawodowego
autor: Marta Wildangier
kategoria: awans zawodowy

Sytuacja psychologiczna i społeczna rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie
autor: Anna Zborowska
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego
autor: Agnieszka Zybek
kategoria: awans zawodowy

Metody pracy z dziećmi z głębszą niepełnosprawnością intelektualną
autor: Renata Marczewska
kategoria: opracowanie

Adam Mickiewicz "Pan Tadeusz" - praca klasowa dla uczniów z wadą słuchu
autor: Katarzyna Szymańska
kategoria: ocenianie

Plan wynikowy z podstaw przedsiębiorczości
autor: Łukasz Kencler
kategoria: plany pracy

Podejmowanie działalności gospodarczej
autor: Łukasz Kencler
kategoria: scenariusz zajęć

Plan rozwoju zawodowego
autor: Łukasz Kencler
kategoria: awans zawodowy

Biblioterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną
autor: Joanna Rudawska
kategoria: artykuł

Program autorski "Spotkania w kuchni"
autor: Zofia Śliwińska
kategoria: program edukacyjny

W teatrze
autor: Beata Piechowiak
kategoria: konspekt zajęć

Kolorowe liczby - doskonalenie liczenia w zakresie 20
autor: Beata Piechowiak
kategoria: konspekt zajęć

Diagnoza dziecka z trudnościami w czytaniu i pisaniu
autor: Anna Zborowska
kategoria: opracowanie

Trudności w czytaniu i pisaniu występujące u uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
autorzy: Marlena Kowalska, Anna Chyżewska
kategoria: opracowanie

Spotkanie z operą
autor: Andżelika Leciejewska
kategoria: scenariusze lekcji

Plan rozwoju zawodowego
autor: Justyna Chmielewska
kategoria: awans zawodowy

Budowa chemiczna i właściwości białek
autor: Kinga Derezińska
kategoria: scenariusz lekcji

Zajęcia rewalidacyjne dla ucznia upośledzonego umysłowo na pograniczu upośledzenia w stopniu lekkim i umiarkowanym
autor: Kinga Derezińska
kategoria: plany pracy

Styl życia, a zdrowie człowieka
autor: Kinga Derezińska
kategoria: artykuł

Rola i znaczenie mszaków w przyrodzie
autor: Kinga Derezińska
kategoria: scenariusz lekcji

Nauczanie metodą projektów jedną z form na ciekawą lekcję w pracy z dzieckiem z upośledzeniem umysłowym
autorzy: Anna Chyżewska, Marlena Kowalska
kategoria: artykuł + scenariusze

Znaczenie zabawy w pracy z dzieckiem upośledzonym umysłowo w stopniu lekkim
autor: Agnieszka Stanek
kategoria: referat

Program zajęć z uczniem dyslektycznym "Nie taki diabeł straszny, jak go malują"
autorzy: Anna Grabek, Barbara Trzop
kategoria: plany pracy

Scenariusze zajęć socjoterapeutycznych przeznaczone do pracy z dziećmi nieśmiałymi
autor: Magdalena Janeczek
kategoria: scenariusze

Moja pierwsza praca z niepełnosprawnymi
autor: Magdalena Górska
kategoria: artykuł

Scenariusz zajęć indywidualnych prowadzonych w Sali Doświadczania Świata
autor: Magda Lewandowska
kategoria: scenariusze

Konspekt zajęć "Stłuczona bombka"
autor: Aleksandra Małecka-Jabłońska
kategoria: konspekty

Konspekt zajęć "Życzenia dla Babci i Dziadzia"
autor: Aleksandra Małecka-Jabłońska
kategoria: konspekty

Konspekt zajęć "Wykonujemy sok warzywno-owocowy"
autor: Aleksandra Małecka-Jabłońska
kategoria: konspekty

Zastosowanie pedagogiki Marii Montessori w wychowaniu religijnym dziecka niepełnosprawnego intelektualnie
autor: Krzysztof Kopala
kategoria: prezentacja multimedialna

Program edukacji proekologicznej i prozdrowotnej dla zespołu edukacyjno-terapeutycznego
autor: Danuta Dzikowska
kategoria: program edukacyjny

Program edukacyjny dla dzieci z zakresu twórczości Marii Konopnickiej "Krasnoludki są wśród nas"
autorzy: Danuta Dzikowska, Izabela Pokojska
kategoria: program edukacyjny

Plan rozwoju zawodowego
autor: Danuta Dzikowska
kategoria: awans zawodowy

Program koła astronomicznego
autor: Sylwia Krawczyk
kategoria: plany pracy

Program koła fizycznego
autor: Sylwia Krawczyk
kategoria: plany pracy

Plan wychowawczy "Człowiek we współczesnym świecie"
autor: Sylwia Krawczyk
kategoria: plany pracy

Plan współpracy z rodzicami
autor: Sylwia Krawczyk
kategoria: plany pracy

Funkcjonowanie dziecka z padaczką w środowisku społecznym
autor: Beata Jakubiec
kategoria: opracowanie

Plan rozwoju zawodowego
autor: Lidia Loranc-Wiśniewska
kategoria: awans zawodowy

Zastosowanie pedagogiki Marii Montessori w wychowaniu religijnym dziecka niepełnosprawnego intelektualnie
autor: Krzysztof Kopala
kategoria: artykuł

Konspekt zajęć "Sygnalizacja świetlna i znaki drogowe"
autor: Kamil Kuracki
kategoria: konspekty

Konspekt zajęć "Podręczniki szkolne"
autor: Kamil Kuracki
kategoria: konspekty

Konspekt zajęć "Moja droga do szkoły"
autor: Kamil Kuracki
kategoria: konspekty

Praktyczne sposoby segregowania śmieci
autor: Agnieszka Welskopk
kategoria: konspekt lekcji

Plan rozwoju zawodowego
autor: Agnieszka Welskopk
kategoria: awans zawodowy

Scenariusz lekcji przyrody w klasie V "Miasta i miasteczka"
autor: Magdalena Skorska-Sierotko
kategoria: scenariusze

Indywidualne programy do zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla uczniów z głębokim stopniem upośledzenia umysłowego
autor: Małgorzata Lotko
kategoria: plany pracy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Ewa Papakul
kategoria: awans zawodowy

Program zajęć pozalekcyjnych z informatyki dla drugiego etapu edukacyjnego w szkole specjalnej dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim "Czytam i piszę z komputerem"
autor: Waldemar Pietrzak
kategoria: plany pracy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Anna Kwiatkowska
kategoria: awans zawodowy

Scenariusz zajęć warsztatowych dla młodzieży z grupy profilaktyczno-wychowawczej "Młodzież a wartości"
autor: Dorota Ławecka-Bednarska
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęć warsztatowych dla nauczycieli i wychowawców "Relacje nauczyciel-uczeń"
autor: Dorota Ławecka-Bednarska
kategoria: scenariusze

Scenariusze do zajęć z zakresu przemocy
autor: Dorota Ławecka-Bednarska
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęć "Zabawa andrzejkowa"
autor: Dorota Ławecka-Bednarska
kategoria: scenariusze

Życiorys Adama Mickiewicza
autor: Izabela Szozda
kategoria: konspekt lekcji

Opis obrazu J. Mehoffera Dziwny ogród
autor: Izabela Szozda
kategoria: konspekt lekcji

Testy na rozumienie czytanego tekstu dla pierwszej i drugiej klasy gimnazjum specjalnego
autor: Izabela Szozda
kategoria: testy

Harry Potter
autor: Izabela Szozda
kategoria: prezentacja multimedialna

Henryk Sienkiewicz. Najważniejsze dzieła.
autor: Izabela Szozda
kategoria: prezentacja multimedialna

Omówienie wybranych publikacji dotyczących problemu dysleksji
autor: Joanna Nawrocka
kategoria: artykuł

Wpływ środowiska rodzinnego na zaburzenia w zachowaniu się u dzieci
autor: Mariola Nawrocka
kategoria: referat

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla ucznia z Zespołem Downa
autor: Mariola Nawrocka
kategoria: plany pracy

Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla ucznia z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym
autor: Mariola Nawrocka
kategoria: plany pracy

Program Promocji Zdrowia "Myśl i jedz"
autorzy: Marianna Pałys, Izabela Gędek
kategoria: program edukacyjny

Struktury wyrazowe I-IV
autor: Małgorzata Błahut
kategoria: prezentacje multimedialne

Metoda malowania dziesięcioma palcami - wykorzystanie w diagnozie i terapii dzieci
autor: Monika Świerc
kategoria: artykuł

Program nauczania języka angielskiego dostosowany do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka
autor: Małgorzata Księżopolska
kategoria: plany pracy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego
autor: Justyna Gumkowska
kategoria: awans zawodowy

E-learning w szkole dla osób niewidzących oraz niedowidzących
autor: Ewa Zjadewicz
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego
autor: Janina Kanonik
kategoria: awans zawodowy

Rola rodziny w procesie rehabilitacji dzieci niedowidzących
autor: Ewa Witowska
kategoria: opracowania / analizy

Kryteria wymagań na poszczególne oceny z biologii w klasie III gimnazjum dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim
autor: Beata Podmokła
kategoria: ocenianie

Rozkłady materiału z biologii w klasie III gimnazjum dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim
autor: Beata Podmokła
kategoria: plany pracy

Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla ucznia I klasy gimnazjum upośledzonego w stopniu lekkim
autor: Beata Podmokła
kategoria: plany pracy

"Dbam o siebie i o otoczenie" - program edukacyjny z zakresu higieny, bezpieczeństwa i ekologii
autorzy: Anna Jaczewska, Justyna Kamińska
kategoria: programy edukacyjne

Indywidualny program rewalidacji dla ucznia pierwszej klasy gimnazjum z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
autor: Joanna Marczyk
kategoria: plany pracy

Rozpoznawanie poszczególnych liter własnego imienia i nazwiska; ćwiczenia grafomotoryczne. Usprawnianie manualne poprzez wykonywanie pracy plastycznej "Nietypowy witraż".
autor: Beata Ciosek
kategoria: konspekty

Doskonalenie umiejętności związanych z samoobsługą: parzenie herbaty, ścieranie jabłka na tarce, mycie naczyń. Ćwiczenia z elementami rzutu i toczenia
autor: Beata Ciosek
kategoria: konspekty

"Poranny krąg" - stymulacja polisensoryczna według pór roku (zima)
autor: Beata Ciosek
kategoria: konspekty

Indywidualny program rewalidacyjno-wychowawczy
autor: Beata Ciosek
kategoria: plany pracy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Monika Bukowska
kategoria: awans zawodowy

Konspekt zajęć otwartych "Muzyczne improwizacje"
autor: Grażyna Trześniewska
kategoria: konspekty

Plan rozwoju zawodowego
autor: Grażyna Trześniewska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Izabela Pokojska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Monika Kujawska
kategoria: awans zawodowy

Konspekt do zajęć na podstawie metody ośrodków pracy z dzieckiem upośledzonym w stopniu umiarkowanym
autor: Elżbieta Kot
kategoria: konspekty

Scenariusz przedstawienia wigilijnego
autor: Dagmara Bednarek
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęć do klasy 5 (integracyjnej) z edukacji przyrodniczej dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym "Łąka i jej mieszkańcy"
autor: Anna Jufimiuk
kategoria: scenariusze

Usprawnianie manualne uczniów w szkole specjalnej
autor: Jolanta Dłużniewska
kategoria: artykuł

Sprawdzian kompetencji ucznia w klasie III integracyjnej z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym
autor: Aleksandra Sieja
kategoria: ocenianie

Jasełka
autor: Elżbieta Bilska-Skóra
kategoria: scenariusze

Metoda Felicie Affolter
autor: Katarzyna Kunicka
kategoria: esej

Obraz samego siebie u osób z niepełnosprawnością intelektualną
autor: Katarzyna Kunicka
kategoria: esej

Konspekt do zajęć wychowawczych "Żyjemy wśród ludzi niepełnosprawnych. Czy naprawdę jesteśmy inni ?"
autor: Katarzyna Kunicka
kategoria: konspekty

Teoria neurotyczna niepłynności mowy
autor: Beata Wawrecka
kategoria: referat

Analiza przypadku dziecka z zaburzeniami zachowania w placówce opiekuńczej
autor: Beata Wilk
kategoria: analiza przypadku

Program zajęć wychowawczo-reedukacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie przejawiających zachowania agresywne
autor: Dorota Kosior-Maleta
kategoria: program edukacyjny

Program nauczania matematyki "Matematyczne więzi"
autor: Krystyna Kołodziejska
kategoria: plany pracy

Nowe tendencje w pedagogice specjalnej i oligofrenopedagogice
autor: Małgorzata Nietrzpiel
kategoria: artykuł

Program rewalidacji indywidualnej ucznia niepełnosprawnego w stopniu znacznym
autor: Małgorzata Nietrzpiel
kategoria: plany pracy

Scenariusz zajęć zintegrowanych w I klasie specjalnej.
autor: Kamila Kossowska
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęć zintegrowanych (otwartych) dla zespołu rewalidacyjno-edukacyjno-wychowawczego
autor: Anna Parakiewicz
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęć otwartych w Świetlicy Terapeutycznej "Nie jesteś sam, spójrz dookoła"
autor: Ilona Jarczyk
kategoria: scenariusze

Program wychowawczy "Integracja"
autor: Krystyna Kołodziejska
kategoria: program edukacyjny + scenariusze

Program Szkolnego Koła Turystycznego "Wokół nas"
autorzy: Kinga Grochal, Joanna Hanusz, Teresa Lalik
kategoria: plany pracy

Terapia przez sztukę jako forma wspomagania dziecka w osiąganiu dojrzałości w sferze emocjonalno-społecznej
autor: Alina Krywolewicz
kategoria: opracowanie

Geometryczne koło fortuny
autor: Iwona Guzek
kategoria: konspekt lekcji

Matematyczny tor przeszkód
autorzy: Iwona Guzek, Renata Mazur
kategoria: konkursy / turnieje

Zaburzenia napędu psychoruchowego
autor: Beata Rupala
kategoria: artykuł

Metody pracy z dzieckiem upośledzonym w stopniu głębokim
autor: Swietłana Dbaj
kategoria: referat

Wybrane zagadnienia z arteterapii - muzykoterapia
autor: Justyna Filipiak
kategoria: artykuł

Porządek na lekcji
autor: Anna Świst
kategoria: referat

Jak sobie radzić i postępować z dziećmi, które przejawiają zachowania agresywne
autor: Anna Świst
kategoria: referat

Ankiety ewaluacyjne dla uczestników zajęć w Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej
autor: Anna Świst
kategoria: ankiety

Scenariusze zajęć w Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej
autor: Anna Świst
kategoria: scenariusze

Dobro i zło w świadomości osób niepełnosprawnych intelektualnie
autor: Monika Wąż
kategoria: opracowanie

Projekt edukacyjny "Poznajemy polskie legendy"
autor: Barbara Kusiak
kategoria: projekty edukacyjne

Terapia przez zabawę z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych
autor: Renata Tomaszewska
kategoria: artykuł

Sprawozdanie z realizacji programu oddziaływań wychowawczych promujacego zdrowy styl życia i przeciwdziałajacego uzależnieniom i przemocy
autor: Ewa Borecka
kategoria: prezentacja multimedialna

Program z arteterapii
autorzy: Krystyna Knap, Teresa Lalik
kategoria: plany pracy

Ocenianie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
autor: Irena Wołoszyn
kategoria: opracowanie

Figury płaskie i przestrzenne inaczej - zajęcia warsztatowe
autorzy: Irena Wołoszyn, Jadwiga Greszta
kategoria: opracowanie

Indywidualny program zajęć dla ucznia upośledzonego umysłowo w stopniu głębokim
autor: Dorota Drab
kategoria: plany pracy

Plan pracy wychowawczej dla klasy I Gimnazjum Specjalnego
autor: Dorota Drab
kategoria: plany pracy

Program zajęć Kółka Zajęć Plastyczno-Rękodzielniczych "Artystyczny Kramik"
autor: Dorota Drab
kategoria: plany pracy

ADHD i ADD
autor: Jolanta Krzcińska
kategoria: artykuł

Wykorzystanie bajek i baśni w psychoterapii dzieci
autor: Bernadeta Duława
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego
autor: Ewa Rybska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego
autor: Karolina Drelak
kategoria: awans zawodowy

Wpływ działalności plastycznej na rozwój psychofizyczny dzieci niepełnosprawnych
autor: Ewa Grzesik
kategoria: referat

Duża kobieta i Aduś
autor: Joanna Miller
kategoria: artykuł

W jaki sposób przebiega proces uczenia dzieci autystycznych zachowań społecznych ?
autor: Magdalena Blicharz
kategoria: referat

Czy z dysleksją można wygrać ?
autor: Jadwiga Judycka
kategoria: artykuł

Ćwiczenia mające na celu doskonalenie zmiany kształtu i położenia masy języka oraz precyzyjności i szybkości ruchów specyficznych dla artykulacji głosek
autor: Elżbieta Niedziałkowska
kategoria: opracowanie

Program nauczania geografii w zasadniczej szkole zawodowej specjalnej
autor: Lidia Loranc
kategoria: plany pracy

"W świecie mitów greckich" - testy sprawdzające umiejętność czytania ze zrozumieniem w klasie II i III gimnazjum specjalnego
autor: Katarzyna Skrzypczyk
kategoria: testy

O jakich ludziach mówi wiersz Wisławy Szymborskiej pt. "Gawęda o miłości ziemi ojczystej" ?
autor: Katarzyna Skrzypczyk
kategoria: scenariusz lekcji

Czy Leszka i Mieszka łączyła prawdziwa przyjaźń ?
autor: Katarzyna Skrzypczyk
kategoria: scenariusz lekcji

O dobrym i złym postępowaniu, czyli czego uczy nas baśń pt. "Wróżki" Ch. Perraulta
autor: Katarzyna Skrzypczyk
kategoria: scenariusz lekcji

Scenariusze zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
autor: autor anonimowy
kategoria: scenariusze

Metody pracy z dzieckiem głęboko upośledzonym
autor: autor anonimowy
kategoria: opracowanie

Charakterystyka dziecka upośledzonego umysłowo w stopniu umiarkowanym
autor: Anna Witulska
kategoria: opracowania/analizy

Ramowy program wychowawczy indywidualnej opieki wychowawczej
autor: Marek Zawartko
kategoria: plany pracy

Metody prowadzenia nauki pływania wychowanków Pogotowia Opiekuńczego
autor: Marek Zawartko
kategoria: opracowanie

Scenariusz programu "Jesienny rajd rowerowy do Jesionki"
autor: Marek Zawartko
kategoria: plany pracy

Scenariusz konkursu "Mały krasomówca"
autor: Ewa Michałowska
kategoria: konkursy

Międzyszkolny Konkurs o tytuł: Mistrz Mowy Polskiej 2006
autor: Ewa Michałowska
kategoria: konkursy

Konspekt do indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych "Higiena osobista"
autor: Monika Zimmermann
kategoria: konspekty

Opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych (znaczny stopień niepełnosprawności intelektualnej oraz niedosłuch)
autor: Monika Zimmermann
kategoria: analiza przypadku

Nietypowe zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i dzieci o  specjalnych potrzebach edukacyjnych
autor: Gabriela Rotter
kategoria: opracowanie

Bajka terapeutyczna "Wołanie o pomoc"
autor: Danuta Sorotowicz
kategoria: twórczość własna

Bądź razem ze swoim dzieckiem
autor: Jarosław Janicki
kategoria: program edukacyjny

Edukacja religijna a rozwój moralny dziecka niepełnosprawnego intelektualnie jako efekt własnych obserwacji
autor: Zofia Golianek
kategoria: artykuł

Rodzina dysfunkcyjna
autorzy: Sylwia Rezmer, Joanna Włodarska, Magdalena Ślizanowska
kategoria: opracowanie

Niemy krzyk
autorzy: Sylwia Rezmer, Joanna Włodarska, Dominik Włoch
kategoria: opracowanie

Charakterystyka dziecka z dyskalkulią rozwojową i zasady pomocy takiemu dziecku
autor: Danuta Kocoń
kategoria: opracowanie

Skala ryzyka dysleksji na podstawie badań klasy I szkoły podstawowej w środowisku wiejskim
autor: Katarzyna Konieczna
kategoria: opracowanie

System wspierania w procesie jakości edukacji -  świetlica socjoterapeutyczna
autor: Joanna Zdanowicz
kategoria: prezentacja multimedialna

Postawy rodziców wobec dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
autor: Sabina Kłosowska
kategoria: artykuł

Kwestionariusz wywiadu z rodzicami dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
autor: Sabina Kłosowska
kategoria: ankieta

"Śniegowy bałwanek" - scenariusz zajęcia do pracy indywidualnej z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie w wieku przedszkolnym (nie posługującym się mową czynną)
autorzy: Gabriela Rotter, Grażyna Stryczek
kategoria: scenariusze

Wykorzystanie stymulacji polisensorycznej w terapii osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu znacznym i głębokim
autor: Jolanta Piankowska-Teleszko
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego
autor: Michał Tarkowski
kategoria: plany rozwoju

Rozwijanie wyobraźni plastycznej - lepienie z gliny
autor: Anna Ewa Kugler
kategoria: scenariusz zajęć

Warsztaty integracyjne dla klas I gimnazjalnych
autorzy: Mariola Dębowska-Zielińska, Małgorzata Gadomska
kategoria: scenariusze

Praca nauczyciela z dzieckiem niepełnosprawnym
autor: Aneta Złotowska
kategoria: artykuł

Być dla innych
autor: Ewa Gnoza
kategoria: artykuł

Znaczenie spotkań integracyjnych dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych
autor: Grażyna Jurek
kategoria: artykuł

Istota i warunki sensownej integracji
autor: Barbara Socha
kategoria: artykuł

Rola i miejsce zabawy w nauczaniu dzieci upośledzonych umysłowo
autor: Radosława Janicka
kategoria: opracowanie

Przyczyny trudności w nauce szkolnej
autor: Beata Kuczek
kategoria: artykuł

Wspomaganie uczniów z wadami wymowy przez nauczyciela w klasach I-III
autor: Małgorzata Grzeszczak
kategoria: artykuł

Wpływ języka migowego na poprawę relacji i komunikacji między rodzicami i dziećmi z wadą słuchu
autor: Donata Tokarska
kategoria: artykuł

Scenariusze zajęć socjoterapeutycznych
autor: Renata Ciszewska
kategoria: scenariusze

Poradzić sobie ze złością
autor: Renata Ciszewska
kategoria: prezentacja multimedialna

Opady i ich charakterystyka
autor: Lidia Loranc
kategoria: scenariusz lekcji (plan metodyczny)

Zasoby wodne na świecie
autor: Lidia Loranc
kategoria: scenariusz lekcji (plan metodyczny)

Utrwalenie prawidłowej wymowy głosek syczących
autor: Arleta Kubacka-Gill
kategoria: programa edukacyjny

Konspekt lekcji rewalidacyjno-wychowawczej z dzieckiem upośledzonym umysłowo w stopniu znacznym
autor: Agnieszka Drozd
kategoria: konspekty

Usprawnianie psychoruchowe dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
autor: Janusz Went
kategoria: artykuł

Wybrane scenariusze zajęć z elementami socjoterapii do wykorzystania w pracy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego
autor: Joanna Płachta
kategoria: scenariusze zajęć

Poznaj swoje emocje
autor: Joanna Płachta
kategoria: scenariusze zajęć

Jak panować nad własną złością ?
autor: Joanna Płachta
kategoria: scenariusze zajęć

Program indywidualnych zajęć rewalidacyjnych dla ucznia upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim obejmujący pierwszy etap kształcenia
autor: Joanna Flakus
kategoria: plany pracy

Scenariusz międzyszkolnego konkursu wiedzy o Unii Europejskiej "Europa - to nasz wspólny dom"
autorzy: Alina Kasprzyk, Marek Hajda
kategoria: konkursy

Wykorzystanie metodyki harcerskiej w rewalidacji osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym
autor: Barbara Zajączkowska
kategoria: artykuł

Szkolny konkurs "Żyjmy zdrowo"
autor: Alina Kasprzyk
kategoria: konkursy

Kultura rycerska - wzorzec rycerza
autor: Edyta Borowicz-Czuchryta
kategoria: konspekt lekcji

Katalog metod integracyjnych
autor: Edyta Borowicz-Czuchryta
kategoria: opracowanie

Dzielenie wyrazów na sylaby
autor: Barbara Rusin
kategoria: scenariusz zajęć

Integracja niepełnosprawnych umysłowo w aktualnej rzeczywistości społecznej
autor: Beata Janowiak
kategoria: referat

Konspekt zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla uczniów z głęboką niepełnosprawnością intelektualną
autor: Aleksandra Cybińska
kategoria: konspekt zajęć

Znaczenie aktywności twórczej w radzeniu sobie z własną niepełnosprawnością
autorzy: Bożena Seroka, Agnieszka Zięba, Sylwia Zaręba
kategoria: artykuł

Analiza przypadku edukacyjnego ucznia klasy pierwszej nauczania zintegrowanego
autor: Dorota Górska
kategoria: analiza przypadku

Szkoła masowa a praktyka
autor: Edyta Borowicz-Czuchryta
kategoria: artykuł

Studium indywidualnego przypadku
autor: Edyta Borowicz-Czuchryta
kategoria: analiza przypadku

Formy oddziaływań niewerbalnych. Muzykoterapia.
autor: Edyta Borowicz-Czuchryta
kategoria: referat

Scenariusze zajęć z uczniami słobowidzącymi i niewidomymi
autor: Edyta Borowicz-Czuchryta
kategoria: scenariusze

Usprawnienie wychowanie i nauczanie osób z głębszym upośledzeniem umysłowym
autor: Iwona Kukla
kategoria: recenzja

Proces rewalidacji dziecka niesłyszącego
autor: Elżbieta Moskwa
kategoria: opracowanie

Co o dysleksji wiedzieć sie powinno - materiały dla rodziców i nauczycieli
autor: Agnieszka Kurdel
kategoria: materiały pomocnicze

Zabawa w teatr
autorzy: Urszula Bednarek, Elżbieta Walus
kategoria: referat

Recenzja książki Hanny Jaklewicz "Autyzm wczesnodziecięcy"
autor: Edyta Borowicz-Czuchryta
kategoria: artykuł

Scenariusz zajęć socjoterapeutycznych "Aktywizacja do współdziałania w grupie"
autor: Edyta Borowicz-Czuchryta
kategoria: scenariusze

Turystyka osób niepełnosprawnych
autor: Iwona Gunia
kategoria: prezentacja multimedialna

Testy z języka polskiego dla uczniów specjalnej szkoły podstawowej
autor: Iwona Witkowska
kategoria: testy

Praca z dzieckiem niesfornym - model pracy dla nauczyciela
autor: Katarzyna Herda
kategoria: artykuł

Indywidualny program wychowawczy
autor: Jolanta Czajkowska
kategoria: plany pracy

Program oraz preliminarz wypoczynku letniego
autor: Jolanta Czajkowska
kategoria: plany pracy

Agresja w internacie
autor: Jolanta Czajkowska
kategoria: ankieta

Ryzyko dysleksji
autor: Barbara Śliwińska
kategoria: referat

Kształcenie i wychowanie dzieci niepełnosprawnych w systemie szkolnictwa otwartego
autor: Małgorzata Szamborska
kategoria: artykuł

Trudności w czytaniu i pisaniu
autor: Małgorzata Chlipała
kategoria: opracowanie

Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo
autor: Izabela Chłód
kategoria: opracowanie

O dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w nauce
autor: Urszula Sulima
kategoria: referat

Terapia jąkania - przykłady sylab, wyrazów, fraz i zdań
autor: Grażyna Halaszka
kategoria: opracowanie

Terapia dziecka odchylonego od normy
autor: Agata Marszałek
kategoria: opracowanie

Diagnoza i ewaluacja indywidualna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
autor: Grażyna Halaszka
kategoria: opracowanie

Program koła fotograficznego
autorzy: Anna Gąsior, Iwona Petz
kategoria: plany pracy

Piłka nożna w wychowaniu fizycznym upośledzonych umysłowo w oparciu o organizację obozów sportowych i turniejów piłkarskich
autor: Krzysztof Sobiegraj
kategoria: artykuł

By pomaganie było leczące - rozważania wokół pomocy osobom upośledzonym umysłowo
autor: Krzysztof Sobiegraj
kategoria: artykuł

Program działania grupy wsparcia "Nie jestem sam"
autor: Krzysztof Sobiegraj
kategoria: program edukacyjny

Postawa fair play w kształtowaniu godności osoby ludzkiej
autor: Krzysztof Sobiegraj
kategoria: scenariusz zajęć

Analiza dzieci z trudnościami w nauce pisania i czytania
autor: Danuta Pilarska
kategoria: opracowanie

Tyflopedagogika (dzieci niewidome i słabowidzące)
autor: Danuta Pilarska
kategoria: artykuł

Psychodrama i jej znaczenie w pracy Młodzieżowej Grupy Wsparcia
autor: Danuta Pilarska
kategoria: artykuł

Udział dziecka z zespołem Downa w zajęciach gimnastyczno-tanecznych
autor: Anna Ziemann
kategoria: artykuł

Problem występowania agresji wśród dzieci upośledzonych umysłowo w badaniach pedagogicznych
autor: Elżbieta Gumienna
kategoria: opracowanie / analiza badań

Zastosowanie komputera i edukacyjnych programów komputerowych w pracy z dzieckiem niepełnosprawnym
autor: Anna Dylewska
kategoria: artykuł

Zastosowanie komputera w terapii dzieci niesprawnych ruchowo, mających problemy w porozumiewaniu się
autor: Anna Dylewska
kategoria: prezentacja multimedialna

Dysleksja, dysortografia, dysgrafia - specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu
autor: Krystyna Zduniak
kategoria: artykuł

Pojęcie dysleksji i jej typy
autor: Grażyna Zając
kategoria: artykuł

"Piękna i Bestia" - scenariusz przedstawienia na motywach baśni Charlesa Perrault
autorzy: Aleksandra Miłowska, Aldona Kasprzak
kategoria: scenariusz przedstawienia

Zło dobrem zwyciężaj
autor: Zofia Golianek
kategoria: scenariusz lekcji

ADHD - przyczyny, objawy, sposoby postępowania w sytuacjach szkolnych
autor: Agnieszka Izdebska-Wojna
kategoria: artykuł

Opis i analiza przypadku adaptacji i akceptacji dziecka niepełnosprawnego umysłowo w klasie szkolnej
autor: Dorota Nasiadka
kategoria: opis i analiza przypadku

Sprawnośc fizyczna dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym
autor: Anna Kloskowska
kategoria: artykuł

Indywidualny program edukacyjny dla dziecka upośledzonego w stopniu umiarkowanym
autor: Beata Schaffner
kategoria: program edukacyjny

Rewalidacja indywidualna w szkole podstawowej dla upośledzonych umysłowo
autor: Beata Schaffner
kategoria: artykuł

Moje doświadczenia w pracy z uczniami z dysleksją
autor: Wiesława Mandziak
kategoria: artykuł

Jąkanie - jedna z najczęstszych wad mowy
autor: Małgorzata Lach
kategoria: opracowanie

Metody i techniki stosowane w socjoterapii
autor: Anna Matyja
kategoria: artykuł

Wczesne wspomaganie rozwoju osób niepełnosprawnych
autor: Sebastian Zieliński
kategoria: artykuł

Program integracji klas czwartych "Tacy sami"
autor: Agnieszka Dziok
kategoria: plany pracy

Metoda Dobrego Startu
autor: Aneta Konefał
kategoria: artykuł

Żeby dotyk nie bolał
autor: Marzenna Wasiluk
kategoria: artykuł

Diagnozowanie ryzyka dysleksji
autor: Aneta Konefał
kategoria: artykuł

Patomechanizm dysleksji
autor: Aneta Konefał
kategoria: artykuł

Terapia pedagogiczna - opracowania zwarte
autor: Aneta Konefał
kategoria: opracowanie

Terapia pedagogiczna - artykuły z czasopism
autor: Aneta Konefał
kategoria: opracowanie

Etapy pracy terapeutycznej
autor: Aneta Konefał
kategoria: artykuł

Typy dysleksji rozwojowej
autor: Aneta Konefał
kategoria: artykuł

Etiologia - pierwotne przyczyny dysleksji rozwojowej
autor: Aneta Konefał
kategoria: artykuł

Diagnoza dysleksji rozwojowej
autor: Aneta Konefał
kategoria: artykuł

Integracja sensoryczna w pracy z dziećmi głębiej upośledzonymi umysłowo
autor: Elżbieta Bukowska
kategoria: artykuł

Dyslalia jako zaburzenie mowy
autor: Anna Bryska-Zawadzka
kategoria: referat

Sytuacja szkolna dziecka dyslektycznego na przykładzie uczniów klas III Gimnazjum Nr 5 w Grudziądzu
autor: Anna Bryska-Zawadzka
kategoria: referat

Dysleksja jako specyficzne trudności w uczeniu się
autor: Anna Bryska-Zawadzka
kategoria: referat

Scenariusz spotkania z okazji Dnia Dziecka
autor: Wisława Glińska
kategoria: scenariusz imprezy

Metoda projektu jako terapeutyczna strategia kształcenia w pracy z dziećmi z zaburzeniami parcjalnymi
autor: Wisława Glińska
kategoria: artykuł

Projekt artystyczno-twórczy "Organizujemy festiwal zabaw ździebko zapomnianych"
autor: Wisława Glińska
kategoria: projekt edukacyjny

Kształcenie językowe w systemie integralnym
autor: Wisława Glińska
kategoria: opracowanie

Dyskalkulia
autorzy: Barbara Waligórska, Anna Maćczak, Witold Oleszczyk
kategoria: artykuł

Praca i zabawa z osobami głuchoniewidomymi
autor: Lucyna Sawczuk
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego
autor: Monika Grabowska-Dobrowolska
kategoria: plan rozwoju zawodowego

Scenariusz przedstawienia pt. "Klub doktora Dennisona"
autor: Lidia Jędryczka
kategoria: scenariusz przedstawienia

Problemy wychowawcze pojawiajace się w pracy z dzieckiem niesłyszącym
autor: Dorota Mietelska
kategoria: referat

Dysleksja rozwojowa - wspólne zadanie dla rodziców i nauczycieli
autor: Adam Flis
kategoria: referat

Historia badań nad dysleksją
autor: Aneta Konefał
kategoria: artykuł

Indywidualny plan zajęć edukacyjnych dziecka z uszkodzonym słuchem
autor: Małgorzata Bendza
kategoria: plany pracy

Rola internatu w procesie wychowania dziecka
autorzy: Beata Piecha-Frycowska, Bożena Korchut
kategoria: artykuł

Mam "trudne" dziecko !
autor: Ilona Bociąga-Puchała
kategoria: artykuł

Trudności szkolne dziecka nadpobudliwego
autor: Jolanta Hruszowicz
kategoria: analiza przypadku

Indywidualny program terapeutyczno-edukacyjny dziecka 5 l. z zespołem ADHD
autor: Nina Prychodko
kategoria: plany pracy

Rola języka polskiego w klasach IV-VI w rewalidacji lekko upośledzonych umysłowo
autor: Anna Dobrowolska
kategoria: opracowanie

Wigilia z porami roku i postaciami z bajek
autor: Grażyna Jaszczuk
kategoria: scenariusz uroczystości

Scenariusz akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej
autor: Joanna Warpas
kategoria: scenariusz montażu słowno-muzycznego

Muzykoterapia jako forma wspomagająca biblioterapię
autor: Agnieszka Ostrowska
kategoria: artykuł

Misterium Męki Pańskiej
autor: Wioletta Janiak
kategoria: scenariusz przedstawienia

Program do realizacji ścieżki edukacyjnej: edukacja europejska w klasach I-III gimnazjum dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim
autor: Agnieszka Szymanik
kategoria: plany pracy

Program pracy opiekuna samorządu uczniowskiego gimnazjum specjalnego dla uczniów upośledzonych w stopniu lekkim
autor: Agnieszka Szymanik
kategoria: plany pracy

Dysleksja, dysgrafia, dysortografia. Jak je rozpoznać ? Jak im przeciwdziałać ?
autor: Monika Banak
kategoria: artykuł

Dysleksja, cóż to takiego ?
autor: Elżbieta Dumania
kategoria: artykuł

Praca z dzieckiem autystycznym - moje doświadczenia
autor: Ewa Mikołajczyk
kategoria: artykuł

Scenariusz spotkania integracyjnego
autor: Renata Tchorek
kategoria: scenariusz zajęć

Rewalidacyjna funkcja aktywności ruchowej dzieci z upośledzeniem umysłowym
autor: Marianna Tomasik
kategoria: artykuł

Jak pomagam dzieciom mającymi trudności w nauce czytania i pisania w klasach I-III
autor: Elżbieta Dobrzykowska
kategoria: artykuł

Prometeusz - test sprawdzający umiejętność czytania ze zrozumieniem przeznaczony dla uczniów z dysfunkcją słuchu
autor: Barbara Białkowska
kategoria: testy

Sprawdziany wiadomości i umiejętności z języka polskiego dla uczniów z dysfunkcjami słuchu
autor: Barbara Białkowska
kategoria: testy

Plan współpracy opiekuna stażu z nauczycielem stażystą
autor: Iwona Stachlewska
kategoria: plany pracy

Program komputerowy Crayola Amazing Art jako narzędzie rewalidacyjne w pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym
autor: Iwona Stachlewska
kategoria: analiza przypadku

Scenariusze zajęć do pracy z programem Crayola Amazing Art
autor: Iwona Stachlewska
kategoria: scenariusze zajęć

Definicje uszkodzeń słuchu, klasyfikacja, etiologia i wczesna diagnoza
autor: Agata Gruszczyk
kategoria: opracowanie

Nauczanie bezpośrednie na przykładzie matematyki w klasie VI szkoły specjalnej ułamki - części drugie i części czwarte
autor: Iwona Wojciechowska
kategoria: opracowanie

Obliczanie pola i obwodu figur geometrycznych: trójkąt, prostokąt, trapez, kwadrat
autor: Iwona Wojciechowska
kategoria: konspekt lekcji

Rewalidacja dzieci z uszkodzonym słuchem
autor: Agata Gruszczyk
kategoria: artykuł

Rewalidacja indywidualna - podstawowe zadania i zasady organizacji zajęć
autor: Agnieszka Nowińska
kategoria: artykuł

Rewalidacja małego dziecka niewidomego
autor: Gabriela Kupka
kategoria: artykuł

Sylwetka osobowościowa pedagoga specjalnego
autor: Julita Pudzianowska
kategoria: artykuł

Kontekst teoretyczny
metody 18 struktur wyrazowych

autor: Alina Grzegorczyk
kategoria: artykuł

Dzieci upośledzone umysłowo w stopniu lekkim
autor: Beata Czogalik
kategoria: artykuł

Planowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej w internacie specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego w Szklarach Górnych
autor: Michalina Stefaniak
kategoria: artykuł + plan pracy

Etapy pracy w metodzie ośrodków pracy
autor: Bożena Niezabitowska
kategoria: artykuł

Modele nauczania integracyjnego w niektórych krajach europejskich
autor: Maria Babicka
kategoria: referat

Problemy dziecka autystycznego i jego rodziny w świetle literatury psychologiczno-pedagogicznej
autor: Małgorzata Mrozek
kategoria: esej

Indywidualny program edukacyjny dla uczennicy upośledzonej w stopniu głębokim
autor: Bogumiła Kaczmarek
kategoria: plan pracy

Rozwój mowy dziecka
autor: Iwona Madecka-Kozieł
kategoria: artykuł

Integracja jako szansa rozwoju dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
autor: Iwona Madecka-Kozieł
kategoria: artykuł

Terapia i wspomaganie psychoruchowego rozwoju dziecka autystycznego
autor: Iwona Madecka-Kozieł
kategoria: artykuł

Szkoła - a dzieci dyslektyczne
autor: Barbara Hoffman-Rękoś
kategoria: artykuł

Dysleksja rozwojowa, czyli specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu
autor: Barbara Hoffman-Rękoś
kategoria: artykuł

Funkcjonowanie społeczne młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim
autor: Joanna Cesarz-Kaczorowska
kategoria: artykuł

Analiza przypadku problemu edukacyjnego i wychowawczego
autor: Beata Kardas
kategoria: analiza przypadku

Dziecko z deficytem uwagi w szkole
autor: Beata Kardas
kategoria: referat

Współpraca z rodzicami uczniów niepełnosprawnych
autor: Beata Kardas
kategoria: referat

Zajęcia plastyczne w pracy rewalidacyjnej z uczniem ze złożoną niepełnosprawnością psychofizyczną
autor: Teresa Nawojska
kategoria: konspekt lekcji

Bajka w pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie i ruchowo w stopniu znacznym
autor: Teresa Nawojska
kategoria: artykuł

Autorski program nauczania dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym dla trzeciej klasy szkoły podstawowej realizowany metodami innowacyjnymi
autor: Gabriela Gajdzik
kategoria: program nauczania

Program profilaktyki realizowany w klasie III A w roku szkolnym 2003/2004 w ramach kształcenia zintegrowanego oraz zajęć socjoterapeutycznych
autor: Gabriela Gajdzik
kategoria: program profilaktyki

Propozycje ćwiczeń dla dzieci mających trudności w pisaniu i czytaniu
autor: Bogumiła Kaczmarek
kategoria: opracowanie

Trudności w pisaniu i czytaniu występujące u uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim
autor: Joanna Sowa
kategoria: artykuł

Terapeutyczny wpływ Drużyny Harcerskiej i Gromady Zuchowej Nieprzetartego Szlaku na rewalidację i resocjalizację uczniów Szkoły Życia
autor: Gabriela Gajdzik
kategoria: analiza wyników badań

Zaburzenia związane z percepcją wzrokową
autor: Genowefa Grzeszczuk
kategoria: opracowanie

Zaburzenia związane z percepcją słuchową
autor: Genowefa Grzeszczuk
kategoria: opracowanie

Zaburzenia związane z motoryką dużą
autor: Genowefa Grzeszczuk
kategoria: opracowanie

Zaburzenia związane z motoryką małą
autor: Genowefa Grzeszczuk
kategoria: opracowanie

Psychospołeczny rozwój dzieci niepełnosprawnych. Ograniczenia i szanse.
autor: Julita Pudzianowska
kategoria: artykuł

Scenariusz "Wieczoru andrzejkowego" przeznaczonego dla uczniów Gimnazjum i Szkoły Zawodowej Specjalnej
autorzy: Barbara Brzezińska, Barbara Myśliwiec
kategoria: scenariusz imprezy

Scenariusz "Studniówki" dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej
autorzy: Barbara Brzezińska, Barbara Myśliwiec
kategoria: scenariusz imprezy

Sprawdzian z fizyki dla uczniów III klasy gimnazjum
autor: Barbara Myśliwiec
kategoria: sprawdzian

Poznajemy zjawisko tarcia
autor: Joanna Sikorska
kategoria: scenariusz lekcji

Jaki powinien być prawdziwy przyjaciel ?
autor: Arletta Pichlińska
kategoria: konspekt lekcji

Współpraca szkoły z domem rodzinnym dziecka upośledzonego umysłowo
autor: Edyta Jaszczuk
kategoria: artykuł

Różnicowanie liter o podobnym kształcie graficznym. Różnicowanie słuchowe i wzrokowe liter "d" i "b".
autorzy: Alina Grzegorczyk, Mariola Kmiecik
kategoria: scenariusz

Karty obserwacji osiągnięć postępów w nauce ucznia upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim klas I-III nauczania zintegrowanego
autorzy: Barbara Kuczyńska, Małgorzata Lesiewicz
kategoria: opracowanie

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
autor: Bożena Niezabitowska
kategoria: opracowanie

Zobacz także inne publikacje w tej tematyce tutaj


Wybierz dziedzinę, przedmiot:

 • pedagogika, psychologia
 • wychowanie, pedagogizacja rodziców
 • metodyka, innowacje pedagogiczne
 • socjologia, edukacja społeczna
 • pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika
 • logopedia
 • organizowanie imprez szkolnych
 • język polski, nauka o języku
 • wiedza o kulturze
 • etnologia, etnografia
 • szkoła artystyczna
 • matematyka
 • języki obce
 • nauczanie zintegrowane
 • edukacja wczesnoszkolna, nauczanie początkowe
 • wychowanie przedszkolne
 • historia, wiedza o społeczeństwie
 • informatyka, edukacja komputerowa
 • technika pracy biurowej
 • geografia
 • biologia, przyroda, środowisko, ochrona środowiska
 • fizyka, chemia
 • technika, wychowanie komunikacyjne
 • sztuka, plastyka, muzyka
 • teoria muzyki
 • wychowanie fizyczne, wychowanie zdrowotne, higiena
 • przysposobienie obronne, obrona cywilna
 • ekonomia, przedsiębiorczość, techniki biurowe
 • religia, katecheza
 • kształcenie zawodowe
 • elektronika, automatyka
 • budownictwo
 • mechanika
 • gastronomia, cukiernictwo
 • górnictwo
 • doradztwo zawodowe
 • biblioteka, edukacja czytelnicza i medialna
 • świetlica, internat, zajęcia pozalekcyjne
 • dom dziecka
 • edukacja europejska
 • edukacja regionalna
 • zarządzanie, organizacja pracy
 • prawo
 • ścieżki edukacyjne
 • filozofia
 • resocjalizacja, kryminalistyka

 • szukanie w treści publikacji

 • szukanie wg kategorii publikacji

 • szukanie wg nazwisk autorów

  prosimy o wszelkie uwagi i sugestie związane z powyższym podziałem
  na adres:

 •    numer online: 89 gości

  reklama