Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

dziedzina, przedmiot: geografia

Ruch obiegowy Ziemi
autor: Dorota Dziedzic
kategoria: scenariusz lekcji

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Dorota Dziedzic
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Barbara Szajnar
kategoria: awans zawodowy

Quiz wiadomości o mieście Poznaniu
autor: Agnieszka Piwosz
kategoria: konkursy

Program szkolnego koła krajoznawczo-turystycznego
autor: Mariola Mazur
kategoria: plany pracy

Wzmocnienie podłoża gruntowego za pomocą wybranej metody geoinżynierskiej
autor: Joanna Kielar
kategoria: opracowanie

The USA - podstawowe informacje
autor: Monika Łazarska
kategoria: prezentacja + karta pracy

The United Kingdom, Great Britain or England ?
autor: Monika Łazarska
kategoria: prezentacja + karta pracy

Mazowsze moje Mazowsze
autor: Edyta Cytloch
kategoria: opracowanie

Atrakcje turystyczne Polski
autor: Anna Pondo
kategoria: konspekt lekcji

Francja - rolnictwo XXI wieku
autor: Anna Pondo
kategoria: konspekt lekcji

Test sprawdzający (Ziemia: kształt, ruchy i następstwa + mapa)
autor: Jarosław Bochnak
kategoria: ocenianie

Kraje Europy Południowe
autor: Jolanta Sas-Flisak
kategoria: scenariusz lekcji

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Dorota Wrona
kategoria: awans zawodowy

Kraków
autor: Stanisław Nowak
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Marta Traczyńska
kategoria: awans zawodowy

Zasoby wodne, rzeki w Polsce
autor: Tomasz Ziemiński
kategoria: konspekt zajęć

Krzyżówka matematyczno-geograficzna
autor: Iwona Gałuszewska
kategoria: materiały pomocnicze

Szkolny konkurs matematyczno-geograficzny dla uczniów klas pierwszych gimnazjum
autor: Iwona Gałuszewska
kategoria: konkursy

Podhale
autor: Barbara Wojciechowska
kategoria: prezentacja multimedialna

Beskid Śląski i Żywiecki
autor: Elżbieta Konieczny
kategoria: prezentacja multimedialna + karta pracy

Metody prezentacji kartograficznej
autor: Olga Bułatowicz
kategoria: prezentacje multimedialne

Zajęcia terenowe - nie takie straszne...
autor: Olga Bułatowicz
kategoria: artykuł

Wyróżniamy krainy geograficzne Polski
autor: Ksenia Dźwigońska
kategoria: scenariusz lekcji

Polska - państwo położone w środkowo-wschodniej Europie. Ćwiczenie umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz kształtowanie orientacji w przestrzeni
autor: Anna Rojek
kategoria: konspekt zajęć

Wielcy żeglarze w epoce wielkich odkryć geograficznych
autor: Zdzisław Sikorski
kategoria: prezentacja multimedialna

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Bartłomiej Kwiasowski
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Justyna Nagórska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Justyna Nagórska
kategoria: awans zawodowy

Środowisko przyrodnicze Malty
autor: Alicja Postawka
kategoria: artykuł

Zagłada lasów równikowych
autor: Jolanta Bubacz
kategoria: prezentacja multimedialna

Plan rozwoju zawodowego
autor: Aneta Szmelter-Ubramek
kategoria: awans zawodowy

Analiza porównawcza regionu Lubuskiego oraz regionu Wielkopolskiego
autorzy: Alina Kieres, Magdalena Figura
kategoria: opracowanie

Proces społecznego wytwarzania przestrzeni miasta Wodzisławia Śląskiego
autorzy: Alina Kieres, Magdalena Figura
kategoria: opracowanie

Afryka jako kontynent kontrastów językowych
autor: Anna Brzostek
kategoria: artykuł

Struktura zatrudnienia i problem bezrobocia ludności w Polsce
autor: Monika Hajduga
kategoria: scenariusz lekcji

Rzym
autor: Edwarda Derkowska
kategoria: prezentacja multimedialna

Polskie góry
autor: Małgorzata Sipowicz
kategoria: konspekt lekcji

Kartkówka - skala
autor: Małgorzata Sipowicz
kategoria: ocenianie

Wody śródlądowe Polski
autor: Małgorzata Sipowicz
kategoria: prezentacja multimedialna

Położenie i środowisko przyrodnicze Polski
autor: Mirosława Banaszek
kategoria: test

Gleby Polski
autor: Mirosława Banaszek
kategoria: opracowanie (karta pracy)

Szkolny turniej geograficzny
autor: Monika Teodorowska
kategoria: konkursy

Antarktyda - kraina wieczego lodu
autor: Jadwiga Masłyk
kategoria: prezentacja multimedialna

Lekcja e-learningowa "Surowce i ich rola w gospodarce światowej"
autor: Marzenna Kamińska
kategoria: scenariusze

Plan rozwoju zawodowego
autor: Damian Dąbrowski
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Paulina Kamińska
kategoria: awans zawodowy

Persoenlichkeiten - Deutschland
autor: Anna Rożdżestwieńska
kategoria: prezentacja multimedialna

Berlin
autor: Anna Rożdżestwieńska
kategoria: prezentacja multimedialna

Aneks dp planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego
autor: Jan Zamora
kategoria: awans zawodowy

Związki i współzależności pomiędzy wybranymi sferami Ziemi
autor: Ewelina Sacała
kategoria: artykuł

Walory turystyczne wyspy Korfu
autor: Ewelina Sacała
kategoria: opracowanie

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego
autor: Jan Zamora
kategoria: awans zawodowy

Walory i atrakcje turystyczne Ustronia
autorzy: Alina Kieres, Zuzanna Handy, Karolina Zaród
kategoria: prezentacja multimedialna

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Kamil Marek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Daniela Ambrochowicz
kategoria: awans zawodowy

Ziemia Święta czasów Jezusa i współcześnie
autor: Lidia Łysoniewska
kategoria: scenariusz lekcji

Cechy gospodarki postindustrialnej
autor: Monika Młynarczuk
kategoria: prezentacja multimedialna

Perły natury Chile i Argentyny
autor: Marzanna Kinasz
kategoria: prezentacja multimedialna

Niemcy - potęgą gospodarczą Europy
autor: Renata Mazurek
kategoria: scenariusz lekcji

Plan rozwoju zawodowego
autor: Renata Mazurek
kategoria: awans zawodowy

Ziemia w przestrzeni i czasie - sprawdzian pisemny
autor: Marzanna Kinasz
kategoria: ocenianie

Innowacja pedagogiczna "Palcem po mapie"
autor: Lilianna Ziajka
kategoria: innowacje

Wiatr i jego typy
autor: Janusz Prochownik
kategoria: opracowanie

Ukształtowanie powierzchni Azji
autor: Lidia Loranc-Wiśniewska
kategoria: prezentacja multimedialna

Kontynenty i oceany na kuli ziemskiej
autor: Lidia Loranc-Wiśniewska
kategoria: prezentacja multimedialna

Program koła geograficznego
autor: Izabela Maciejewska
kategoria: plany pracy

Czechy i Słowacja - nasi południowi sąsiedzi
autor: Izabela Maciejewska
kategoria: scenariusz lekcji

Zadania na wycieczkę w Góry Stołowe
autor: Elżbieta Dziecielska
kategoria: opracowanie

Konspekt lekcji geografii "Pogoda i jej składniki"
autor: Elżbieta Dziecielska
kategoria: konspekty

Plan rozwoju zawodowego
autor: Agnieszka Zdrodowska
kategoria: awans zawodowy

Praca klasowa "Podział Polski na regiony fizycznogeograficzne"
autor: Tomasz Kraczaj
kategoria: sprawdziany

Konspekt lekcji geografii "Wody śródlądowe Ziemi - rzeki"
autor: Anna Borowiec
kategoria: konspekty

Surowce mineralne Polski
autor: Andrzelika Hołubowska
kategoria: opracowanie

Słońce
autor: Andrzelika Hołubowska
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego
autor: Andrzelika Hołubowska
kategoria: awans zawodowy

Scenariusz zajęć edukacyjnych "Skały i minerały dokumentami dziejów Ziemi"
autor: Maria Załęska
kategoria: scenariusze

Bądź badaczem Geografa z "Małego Księcia" Antoine'a de Saint-Exupéry
autor: Ewa Mazur
kategoria: scenariusz lekcji

Program "Wyrównywanie szans edukacyjnych" - pomoc w odrabianiu zadań domowych
autor: Lucyna Pirch
kategoria: programy edukacyjne

Program koła geograficznego dla uczniów klas trzecich gimnazjum
autor: Ewa Ewert
kategoria: plany pracy

Na spotkanie człowieka z człowiekiem - pielgrzymki Jana Pawła II
autor: Dorota Stachoń
kategoria: projekt edukacyjny

Test z geografii dla gimnazjum "Azja, Australia z Oceanią, Antarktyda"
autor: Lucyna Pirch
kategoria: testy

Program własny "Geografia z elementami astronomii i astrofizyki"
autor: Ewa Szabłowska
kategoria: innowacje

Program nauczania geografii w zasadniczej szkole zawodowej specjalnej
autor: Lidia Loranc
kategoria: plany pracy

Rzeźbiarze powierzchni Ziemi - formy i skutki czynników wewnętrznych
autor: Janusz Prochownik
kategoria: materiały pomocnicze

Długość geograficzna
autor: Anna Czarnota
kategoria: scenariusz lekcji

Czynniki kształtujące rzeźbę powierzchni Ziemi
autor: Janusz Prochownik
kategoria: opracowanie

Rodzaje jezior na Ziemi
autor: Janusz Prochownik
kategoria: materiały pomocnicze

Największe jeziora świata
autor: Janusz Prochownik
kategoria: materiały pomocnicze

Sprawdzian powtórzeniowy z geografii "Planeta Ziemia"
autor: Małgorzata Hajduk
kategoria: sprawdziany

Przewodnik po najbliższej okolicy "Szprotawa - Leszno Dolne"
autor: Beata Bartkowiak
kategoria: prezentacja multimedialna

Wyżyny w Polsce - ogólna charakterystyka
autor: Ewa Głuc
kategoria: konspekt lekcji

Opady i ich charakterystyka
autor: Lidia Loranc
kategoria: scenariusz lekcji (plan metodyczny)

Zasoby wodne na świecie
autor: Lidia Loranc
kategoria: scenariusz lekcji (plan metodyczny)

Turniej "Litosfera"
autor: Janusz Prochownik
kategoria: konkursy

Hiszpania - historia i dzień dzisiejszy
autor: Jadwiga Guzik
kategoria: prezentacja multimedialna

Największe rzeki świata
autor: Janusz Prochownik
kategoria: materiały pomocnicze

Ankieta ewaluacyjna
autor: Janusz Prochownik
kategoria: ankiety

Zastosowanie matematyki w geografii
autor: Alina Kasprzyk
kategoria: opracowanie

Dwie Europy ?
autor: Janusz Prochownik
kategoria: konspekt lekcji

Główne gleby kuli ziemskiej
autor: Janusz Prochownik
kategoria: materiały pomocnicze

Gleba
autor: Janusz Prochownik
kategoria: materiały pomocnicze

Lodowce i lądolody na Ziemi - część II
autor: Janusz Prochownik
kategoria: konspekt lekcji

Główne typy mórz na Ziemi
autor: Janusz Prochownik
kategoria: matariały pomocnicze

Plan rozwoju zawodowego
autor: Danuta Hartman
kategoria: plany rozwoju

"Skały Polski" - scenariusz zajęć edukacyjnych
autor: Jacek Załęski
kategoria: scenariusz zajęć

Nazwy znane i mniej znane prowadzące do Sosnowca
autor: Ewa Prządka
kategoria: artykuł

Wyżyna Śląska krainą wielu kultur
autor: Ewa Prządka
kategoria: artykuł

Spotkania z edukacją regionalną
autor: Ewa Prządka
kategoria: artykuł

Granica między Europą a Azją
autor: Janusz Prochownik
kategoria: artykuł

Konkurs szkolny "Moja gmina, powiat, województwo"
autor: Ewa Wiszenko-Bednarowicz
kategoria: konkursy

Sudety i Przedgórze Sudeckie - charakterystyka fizycznogeograficzna i gospodarcza regionu
autor: Ewa Wiszenko-Bednarowicz
kategoria: scenariusz zajęć

Geomorfologia okolic Kaźmierza i jej wykorzystanie w procesie dydaktycznym
autor: Anna Kubiak
kategoria: artykuł

Ludność i dziedzictwo kulturowe
autor: Marta Rutkowska
kategoria: scenariusz lekcji

Środowisko przyrodnicze mojego regionu
autor: Marta Rutkowska
kategoria: scenariusz lekcji

Plan wynikowy z geografii dla klasy I gimnazjum
autor: Dorota Laskowska
kategoria: plany pracy

Plan wynikowy z geografii dla klasy II gimnazjum
autor: Dorota Laskowska
kategoria: plany pracy

Scenariusz lekcji geografii z wykorzystaniem technologii komputerowej "Korona Europy"
autor: Dorota Stolarska
kategoria: scenariusz lekcji

Karty pracy (z zakresu przyrody i geografii)
autorzy: Grażyna Szklarska, Ewa Lorenc, Maria Gołębiewska, Magdalena Kurzawa
kategoria: opracowanie

Scenariusz szkolnego konkursu "Sądecczyzna moja mała ojczyzna"
autor: Marta Zaweracz
kategoria: scenariusz konkursu

Scenariusz zajęć zintegrowanych "Poznajemy okolice naszego regionu"
autorzy: Ewa Nawizowska, Dorota Wojaczek
kategoria: scenariusz zajęć

Przyrodnicze zajęcia terenowe w rejonie Pomyska Wielkiego
autor: Izabella Kleinszmidt
kategoria: opracowanie

Gospodarka i społeczeństwo krajów Ameryki Środkowej
autor: Małgorzata Kozłowska
kategoria: artykuł

Program edukacji regionalnej "Koszalin - perspektywy i szanse dla nas"
autorzy: Jerzy Jasiakiewicz, Anna Szynkiewicz
kategoria: program edukacyjny

Z dawnego i współczesnego Torubina
autor: Marek Majewski
kategoria: prezentacja (HTML)

Edukacja regionalna w szkole ponadgimnazjalnej
autorzy: Jerzy Jasiakiewicz, Anna Szynkiewicz
kategoria: referat

Różnice klimatyczne, kulturowe między obszarem śródziemnomorskim a Polską
autor: Maria Bogdanowicz
kategoria: scenariusz lekcji

Siedem cudów świata
autor: Bożena Górniak
kategoria: opracowanie

Zapraszamy do pięknego Biecza
autor: Jacek Niezgoda
kategoria: prezentacja multimedialna

Wyjście awaryjne... w przenośni i dosłownie
autor: Stella Blachnierek
kategoria: scenariusz przedstawienia

Plany metodyczne z geografii
autor: Sylwester Blachnierek
kategoria: plany pracy

Historia Regionu Latowickiego. Dziedzictwo kulturowe w regionie. Program nauczania w klasach I-III gimnazjum.
autor: Zygmunt Gajowniczek
kategoria: programy nauczania

Historia Regionu Latowickiego. Dziedzictwo kulturowe w regionie. Podręcznik dla ucznia.
autor: Zygmunt Gajowniczek
kategoria: materiały pomocnicze

Jestem mieszkańcem tej gminy
autorzy: Jolanta Dziuba Małecka, Małgorzata Magdalen, Jan Michał Wołoszczuk
kategoria: projekt edukacyjny

Profil topograficzny przez dolinę Soły i wzniesienia w Beskidzie Żywieckim
autor: Hanna Trojgo
kategoria: scenariusz lekcji

Historia mojej miejscowości i jej związki z Europą
autorzy: Ewa Abramczyk, Hanna Trojgo
kategoria: projekt (scenariusz lekcji)

Czy znamy planety ?
autor: Mariola Olechnowska
kategoria: opracownie (materiały pomocnicze)

Scenariusz lekcji przyrody w klasie V "Kraków - dawna stolica Polski"
autor: Mariola Olechnowska
kategoria: scenariusz lekcji

Parki Narodowe w Polsce
autor: Mariola Olechnowska
kategoria: prezentacja multimedialna

Rozkłady materiałów z geografii wraz z celami wynikowymi dla klas I i II szkoły ponadgimnazjalnej
autor: Mariusz Niemycki
kategoria: plany pracy

Opis mapy fizycznej Polski
autor: Mariusz Niemycki
kategoria: opracowanie

Regionalizm - spostrzeżenia i refleksje
autor: Waldemar Grzesiak
kategoria: artykuł

Jaworzynka
autor: Grażyna Przybyła
kategoria: opracownie - informator

Handicraft (Rękodzieło)
autorzy: Bożena Hiller, Kinga Kostecka-Berny
kategoria: prezentacja multimedialna

Projekt edukacyjny "Potrawy kuchni śląskiej"
autor: Irena Bączkowicz
kategoria: projekt edukacyjny

Wędrujemy wzdłuż rzeki Wisły
autor: Urszula Strzała
kategoria: prezentacja mutimedialna + scenariusz zajęć

Sprawdzian wiadomości "Australia i Oceania"
autor: Barbara Dąbrowska
kategoria: opracowanie

Program innowacyjny edukacji regionalnej w nauczaniu przedmiotu historia i społeczeństwo w klasie IV
autor: Jolanta Kwiatkowska-Reichel
kategoria: program innowacyjny

Rozważania o pewnej wycieczce. Regionalizm i ekologia.
autor: Joanna Sikorska
kategoria: artykuł

Warsztaty terenowe w Czarnym Dunajcu
autor: Małgorzata Marszałek-Hałasa
kategoria: scenariusze zajeć

Mój program autorski "Edukacja regionalna uczniów w klasie I. Moja mała ojczyzna - Gryfice i okolice"
autor: Anna Chojnacka
kategoria: program edukacyjny

Rydułtowy
autor: Barbara Pawłowicz
kategoria: prezentacja multimedialna

Scenariusz lekcji geografii w III klasie gimnazjum szkoły specjalnej dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim z zastosowaniem technik komputerowych
autor: Joanna Sikorska
kategoria: scenariusz lekcji

Projekt badawczy "Moja mała ojczyzna"
autor: Witold Zając
kategoria: projekt

Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie
autorzy: Jolanta Herczyk, Andrzej Rożnowicz
kategoria: program edukacyjny

Śląsk słowem malowany - oblicza językowe, kulturowe i literackie naszego regionu
autor: Gabriela Więcko
kategoria: konspekt

Projekt ścieżki dydaktycznej "Rydułtowy - moja mała ojczyzna". Konspekt zajęć w terenie "Nad zbiornikiem wodnym - Zawalisko".
autor: Michalina Matuszek
kategoria: projekt ścieżki dydaktycznej + konspekt zajęć


Wybierz dziedzinę, przedmiot:

 • pedagogika, psychologia
 • wychowanie, pedagogizacja rodziców
 • metodyka, innowacje pedagogiczne
 • socjologia, edukacja społeczna
 • pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika
 • logopedia
 • organizowanie imprez szkolnych
 • język polski, nauka o języku
 • wiedza o kulturze
 • etnologia, etnografia
 • szkoła artystyczna
 • matematyka
 • języki obce
 • nauczanie zintegrowane
 • edukacja wczesnoszkolna, nauczanie początkowe
 • wychowanie przedszkolne
 • historia, wiedza o społeczeństwie
 • informatyka, edukacja komputerowa
 • technika pracy biurowej
 • geografia
 • biologia, przyroda, środowisko, ochrona środowiska
 • fizyka, chemia
 • technika, wychowanie komunikacyjne
 • sztuka, plastyka, muzyka
 • teoria muzyki
 • wychowanie fizyczne, wychowanie zdrowotne, higiena
 • przysposobienie obronne, obrona cywilna
 • ekonomia, przedsiębiorczość, techniki biurowe
 • religia, katecheza
 • kształcenie zawodowe
 • elektronika, automatyka
 • budownictwo
 • mechanika
 • gastronomia, cukiernictwo
 • górnictwo
 • doradztwo zawodowe
 • biblioteka, edukacja czytelnicza i medialna
 • świetlica, internat, zajęcia pozalekcyjne
 • dom dziecka
 • edukacja europejska
 • edukacja regionalna
 • zarządzanie, organizacja pracy
 • prawo
 • ścieżki edukacyjne
 • filozofia
 • resocjalizacja, kryminalistyka

 • szukanie w treści publikacji

 • szukanie wg kategorii publikacji

 • szukanie wg nazwisk autorów

  prosimy o wszelkie uwagi i sugestie związane z powyższym podziałem
  na adres:

 •    numer online: 106 gości

  reklama