Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

dziedzina, przedmiot: fizyka, chemia

Poznajemy zjawisko elektryzowania
autor: Emilia Pawlina
kategoria: prezentacja multimedialna

Badamy przewodnictwo elektryczne ciał
autor: Emilia Pawlina
kategoria: prezentacja multimedialna

Prąd elektryczny
autor: Emilia Pawlina
kategoria: prezentacja multimedialna

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Iwona Malinowska
kategoria: awans zawodowy

Quiz wiedzy ogólnej o krajach europejskich
autor: Katarzyna Berner
kategoria: prezentacja multimedialna

Rozszerzalność temperaturowa ciał
autor: Marzena Borkowska
kategoria: prezentacja multimedialna

Czym są dźwięki ?
autor: Marzena Borkowska
kategoria: prezentacja multimedialna

Sprawdzian "Jak pracuje naukowiec ?"
autor: Małgorzata Błaszczak
kategoria: ocenianie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Katarzyna Lipska
kategoria: awans zawodowy

Raport z badania wyników nauczania chemii w klasach trzecich gimnazjum
autor: Monika Lewandowska
kategoria: opracowanie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Monika Lewandowska
kategoria: awans zawodowy

Węgiel i jego związki z wodorem
autor: Karina Sowa
kategoria: konspekt lekcji

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Malgorzata Krzyszczak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Agnieszka Sienkiewicz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Agnieszka Mucha
kategoria: awans zawodowy

Nowa filozofia przyrody. Analiza artykułu księdza Michała Hellera
autor: Krzysztof Gancarz
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Norbert Włodek
kategoria: awans zawodowy

Sprawdzian wiadomości "Jądrowa budowa atomu"
autor: Joanna Szyc
kategoria: ocenianie

Sprawdzian wiadomości "Chemia roztworów wodnych"
autor: Joanna Szyc
kategoria: ocenianie

O skałach wapiennych i ich znaczeniu dla gospodarki
autor: Joanna Szyc
kategoria: konspekt lekcji

Sole - powtórzenie wiadomości
autor: Monika Farot
kategoria: scenariusz lekcji

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Monika Farot
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Agnieszka Olejniczak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Joanna Szyc
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Sebastian Topolski
kategoria: awans zawodowy

Kartkówka "Otrzymywanie soli"
autor: Monika Farot
kategoria: ocenianie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Małgorzata Bieniasz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Małgorzata Kierat
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Dorota Skonieczna
kategoria: awans zawodowy

Otrzymywanie soli w reakcji metali z kwasami
autor: Aneta Kutnowska
kategoria: scenariusz lekcji

Wzory sumaryczne i nazewnictwo soli - lekcja utrwalająca
autor: Agnieszka Tokarska, Małgorzata Czajkowska
kategoria: scenariusz lekcji

Wzory sumaryczne oraz nazewnictwo kwasów i wodorotlenków - lekcja utrwalająca
autor: Agnieszka Tokarska, Małgorzata Czajkowska
kategoria: scenariusz lekcji

Kartkówka "Właściwości alkanów i otrzymywanie alkanów"
autor: Alicja Nowak
kategoria: ocenianie

Rodzaje oddziaływań w przyrodzie
autor: Kazimiera Malisz
kategoria: scenariusz lekcji + prezentacja

Objętość molowa gazów - zadania
autor: Agnieszka Nadbrzeżna
kategoria: konspekt lekcji

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Katarzyna Poraj
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Beata Grabowska
kategoria: awans zawodowy

Powtórzenie wiadomości - pole magnetyczne
autor: Katarzyna Piontek
kategoria: konspekt lekcji

Test matematyczno-przyrodniczy dla klas piątych szkoły podstawowej
autor: Ilona Ryś-Bebech
kategoria: ocenianie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Anna Mazur
kategoria: awans zawodowy

Praca klasowa - optyka
autor: Barbara Kaczmarzyk
kategoria: ocenianie

Egzamin z fizyki
autor: Łukasz Muszarski
kategoria: ocenianie

Prawo Archimedesa
autor: Joanna Jędrzejek
kategoria: scenariusz lekcji

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Marta Ciepiela
kategoria: awans zawodowy

Siła elektrodynamiczna
autor: Marek Miśkiewicz
kategoria: konspekt lekcji

Drgania wielowymiarowe. Figury Lissajous
autor: Marek Miśkiewicz
kategoria: konspekt lekcji

Transformator i induktor
autor: Marek Miśkiewicz
kategoria: konspekt lekcji

Elektryczny obwód drgający
autor: Marek Miśkiewicz
kategoria: konspekt lekcji

Kinematyka - zadania w grupach - powtórzenie wiadomości
autor: Marek Miśkiewicz
kategoria: konspekt lekcji

Szeregowe i równoległe łączenie kondensatorów
autor: Marek Miśkiewicz
kategoria: konspekt lekcji

Całkowite wewnętrzne odbicie
autor: Marek Miśkiewicz
kategoria: konspekt lekcji

Oddziaływania i ich klasyfikacja
autor: Marek Miśkiewicz
kategoria: konspekt lekcji

Doświadczalna weryfikacja prawa Charlesa
autor: Marek Miśkiewicz
kategoria: konspekt lekcji

Podbój kosmosu
autor: Sylwia Krawczyk
kategoria: prezentacja multimedialna

Księżyc
autor: Sylwia Krawczyk
kategoria: prezentacja multimedialna

Uczeni w anegdotach
autor: Sylwia Krawczyk
kategoria: prezentacja multimedialna

Glicerol jako przykład alkoholu polihydroksylowego
autor: Małgorzata Seyda
kategoria: scenariusz lekcji

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Małgorzata Jagusiak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Maciej Templin
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Agnieszka Skaruz
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Dorota Hinca
kategoria: awans zawodowy

Regulamin szkolnego konkursu fizycznego "Sławni fizycy"
autor: Małgorzata Głąb-Likus
kategoria: konkursy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Dorota Hinca
kategoria: awans zawodowy

Sprawdzian z dynamiki
autor: Iwona Kruszyńska
kategoria: ocenianie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Iwona Kruszyńska
kategoria: awans zawodowy

Pierwsza zasada termodynamiki
autor: Iwona Kruszyńska
kategoria: konspekt lekcji

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Magdalena Zakęs
kategoria: awans zawodowy

Energia odnawialna: wody - wiatru - Słońca
autor: Violetta Lewandowska
kategoria: scenariusz lekcji

Energia jądrowa tak czy nie ?
autor: Violetta Lewandowska
kategoria: scenariusz lekcji

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Małgorzata Głąb-Likus
kategoria: awans zawodowy

Program pracy z uczniem uzdolnionym w ramach zajęć koła fizycznego w gimnazjum
autor: Violetta Lewandowska
kategoria: program edukacyjny

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Małgorzata Głąb-Likus
kategoria: awans zawodowy

Rok 2011 - Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie
autor: Monika Szymańska-Kamińska
kategoria: prezentacja multimedialna

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
autor: Barbara Maciejczyk
kategoria: awans zawodowy

Otrzymywanie soli różnymi metodami
autor: Barbara Maciejczyk
kategoria: konspekt lekcji

Stężenie molowe roztworów
autor: Barbara Maciejczyk
kategoria: konspekt lekcji

Otrzymywanie soli w reakcjach wodorotlenków metali z tlenkami niemetali
autor: Barbara Maciejczyk
kategoria: konspekt lekcji

Wniosek o rozpoczęcie stażu
autor: Barbara Maciejczyk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Barbara Maciejczyk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Małgorzata Żurawska
kategoria: awans zawodowy

Przykłady przemian fizycznych i chemicznych w życiu codziennym
autor: Małgorzata Redmann
kategoria: scenariusz lekcji

Parcie a ciśnienie. Prawo Pascala
autor: Iwona Kowalska
kategoria: scenariusz lekcji

Optyka geometryczna - lekcja powtórzeniowa
autor: Elżbieta Michałowska
kategoria: scenariusz lekcji

Szybkość rozpuszczania się substancji
autor: Małgorzata Sobiela-Woźniak
kategoria: scenariusz lekcji

Pomiar natężenia prądu i napięcia elektrycznego
autor: Justyna Salak
kategoria: konspekt lekcji

Skrobia to też cukier
autor: Beata Nalewajko
kategoria: konspekt lekcji

Odczyn roztworu, skala pH
autor: Beata Nalewajko
kategoria: konspekt lekcji

Elektroliza soli - praca z komputerem
autor: Beata Nalewajko
kategoria: konspekt lekcji

Kwas octowy - budowa cząsteczki, właściwości i zastosowanie
autor: Beata Nalewajko
kategoria: konspekt lekcji

Glicerol to też alkohol
autor: Beata Nalewajko
kategoria: konspekt lekcji

Na czym polega dysocjacja jonowa kwasów ?
autor: Beata Nalewajko
kategoria: konspekt lekcji

Czy każdy wodorotlenek jest zasadą ? Przykłady innych wodorotlenków
autor: Beata Nalewajko
kategoria: konspekt lekcji

Cukry proste: glukoza i fruktoza
autor: Beata Nalewajko
kategoria: konspekt lekcji

Alkohol etylowy - jego własności i wpływ na zdrowie człowieka
autor: Beata Nalewajko
kategoria: konspekt lekcji

Mikołaj Kopernik
autor: Dorota Jachimiuk
kategoria: projekt edukacyjny

Budowa i ewolucja gwiazd - powtórzenie
autor: Małgorzata Dancewicz
kategoria: scenariusz lekcji

Energia kinetyczna i potencjalna w rzucie poziomym i ukośnym
autor: Małgorzata Dancewicz
kategoria: scenariusz lekcji

Ciśnienie atmosferyczne
autor: Joanna Majerowicz
kategoria: scenariusz przedstawienia

Krzyżówka o Mikołaju Koperniku
autor: Grażyna Szczęsna
kategoria: materiały pomocnicze

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Iwona Nowakowska
kategoria: awans zawodowy

Odnawialne źródła energii jako element bezpieczeństwa energetycznego
autor: Agnieszka Kardasz
kategoria: artykuł

Tlenek węgla (IV) - właściwości i rola w przyrodzie
autor: Kamila Borowiec
kategoria: plan metodyczny

Ziarnista budowa materii
autor: Kamila Borowiec
kategoria: plan metodyczny

Rozpuszczanie a rozpuszczalność substancji
autor: Kamila Borowiec
kategoria: plan metodyczny

Kwas etanowy (octowy) - budowa cząsteczki, właściwości i zastosowanie
autor: Kamila Borowiec
kategoria: plan metodyczny

Etanol - budowa cząsteczki, właściwości i zastosowanie
autor: Kamila Borowiec
kategoria: plan metodyczny

Poznajemy budowę cząsteczek, rodzaje i właściwości tłuszczów
autor: Kamila Borowiec
kategoria: plan metodyczny

Kwasy beztlenowe: kwas chlorowodorowy i siarkowodorowy
autor: Kamila Borowiec
kategoria: plan metodyczny

Elektrolity i nieelektrolity
autor: Kamila Borowiec
kategoria: plan metodyczny

Badanie właściwości chemicznych tlenu
autor: Kamila Borowiec
kategoria: plan metodyczny

Zjawisko fizyczne a reakcja chemiczna
autor: Kamila Borowiec
kategoria: plan metodyczny

Siły międzycząsteczkowe - zjawisko napięcia powierzchniowego
autor: Joanna Prymon
kategoria: scenariusz lekcji

Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych
autor: Kamila Borowiec
kategoria: opracowanie

Zadania z chemii
autor: Kamila Borowiec
kategoria: opracowanie

Karty pracy ucznia
autor: Kamila Borowiec
kategoria: opracowanie

Sprawdziany z chemii
autor: Kamila Borowiec
kategoria: ocenianie

Ciekwostki chemiczne
autor: Kamila Borowiec
kategoria: materiały pomocnicze

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
autor: Katarzyna Czatrowska
kategoria: awans zawodowy

Projekt "Zanieczyszczenia powietrza"
autor: Kamila Borowiec
kategoria: projekt edukacyjny

Węgiel - czytanie tekstu chemicznego ze zrozumieniem
autor: Kamila Borowiec
kategoria: opracowanie

Elektrolity i nieelektrolity
autor: Kamila Borowiec
kategoria: scenariusze (plan metodyczny)

Kryteria oceniania z chemii
autor: Kamila Borowiec
kategoria: ocenianie

Test z działu "Kwasy i wodorotlenki"
autor: Lucyna Lemańczyk
kategoria: ocenianie

Poznajemy rodzaje rekcji chemicznych
autor: Katarzyna Rakowska
kategoria: scenariusz lekcji

Sprawdzian z działu "Budowa atomu a układ okresowy pierwiastków chemicznych"
autor: Elżbieta Mędrzycka
kategoria: ocenianie

Sprawdzian z działu "Związki chemiczne w żywieniu"
autor: Elżbieta Mędrzycka
kategoria: ocenianie

Sprawdzian z działu "Łączenie się atomów"
autor: Elżbieta Mędrzycka
kategoria: ocenianie

Kwaśne deszcze - metaplan
autor: Elżbieta Mędrzycka
kategoria: konspekt lekcji

Woda jako rozpuszczalnik
autor: Elżbieta Mędrzycka
kategoria: konspekt lekcji

Cząsteczka pierwiastka i cząsteczka związku chemicznego
autor: Elżbieta Mędrzycka
kategoria: konspekt lekcji

Budowa chemiczna skorupy ziemskiej
autor: Elżbieta Mędrzycka
kategoria: konspekt lekcji

Scenariusz konkursu z wiedzy matematyczno-przyrodniczej klas I-III gimnazjum "Rusz głową"
autor: Elżbieta Mędrzycka
kategoria: konkursy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Elżbieta Mędrzycka
kategoria: awnas zawodowy

Praca klasowa "Składniki żywności"
autor: Agnieszka Żuk
kategoria: ocenianie

Oddziaływania elektrostatyczne
autor: Włodzimierz Jachnik
kategoria: prezentacja multimedialna

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Edyta Jaskólska
kategoria: awans zawodowy

Arkusz badania wyników nauczania z fizyki w klasach pierwszych gimnazjum
autor: Anna Więcek
kategoria: ocenianie

Scenariusz inscenizacji "A. A. Michelson"
autorzy: Dorota Kasprzyk, Dorota Marczewska
kategoria: scenariusze

Scenariusze lekcji "Chemia w przetwórstwie żywnosci"
autor: Małgorzata Adler-Natkaniec
kategoria: scenariusze

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Anna Stachowiak
kategoria: awans zawodowy

Kartkówka - siła Lorentza i elektrodynamiczna
autor: Elżbieta Augustyniak
kategoria: ocenianie

Chemograf - związki nieorganiczne
autor: Adam Makówka
kategoria: sprawdzian

Program zajęć wyrównawczych z fizyki i astronomii
autor: Elżbieta Augustyniak
kategoria: plany pracy

Masa a ciężar ciała
autor: Agnieszka Głowacka
kategoria: konspekt lekcji

Metale kolorowe
autor: Agnieszka Zimny
kategoria: opracowanie

Badanie wpływu różnych czynników na szybkość rozpuszczania się substancji w wodzie
autor: Joanna Ryfczyńska-Moc
kategoria: scenariusz lekcji

Scenariusz lekcji otwartej "Odczyn roztworu / die Reaktion einer wässrigen Lösung"
autorzy: Ewa Ratajszczak, Marlena Wachtor
kategoria: scenariusze

Plan rozwoju zawodowego
autor: Renata Rydel
kategoria: awans zawodowy

Model upodmiotowiającego zajęcia dydaktycznego z zastosowaniem teleologicznej strategii O "Wiązania chemiczne"
autor: Aneta Manecka
kategoria: konspekt lekcji

Model upodmiotowiającego zajęcia dydaktycznego z zastosowaniem teleologicznej strategii O "Monosacharydy"
autor: Aneta Manecka
kategoria: konspekt lekcji

Jakie związki nazywamy solami, przykłady popularnych soli
autor: Aneta Manecka
kategoria: konspekt lekcji

Kwaśny odczyn bywa niekorzystny - reakcje zobojętniania
autor: Aneta Manecka
kategoria: konspekt lekcji

Odczyn, czyli co to jest pH ?
autor: Aneta Manecka
kategoria: konspekt lekcji

Różne materiały z tych samych atomów - alotropia
autor: Aneta Manecka
kategoria: konspekt lekcji

Utrwalenie wiadomości o imiesłowach i przypomnienie poznanych lektur
autor: Alina Łoboda
kategoria: konspekt lekcji

Substancje toksyczne - pojęcie względne. Substancje trujące w gospodarstwie domowym i najbliższym otoczeniu człowieka.
autor: Zygmunt Tomasz Gajowniczek
kategoria: artykuł

Szybkość reakcji i równowaga chemiczna
autor: Zygmunt Tomasz Gajowniczek
kategoria: artykuł

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
autor: Zygmunt Tomasz Gajowniczek
kategoria: awans zawodowy

Chemia - foliogramy
autor: Zygmunt Tomasz Gajowniczek
kategoria: opracowanie

Wpływ promieniowania na organizmy żywe
autor: Zygmunt Tomasz Gajowniczek
kategoria: artykuł

Plan wynikowy z chemii w gimnazjum
autor: Zygmunt Tomasz Gajowniczek
kategoria: plany pracy

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
autor: Zygmunt Tomasz Gajowniczek
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
autor: Aleksandra Błażejewska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Danuta Buczkowska
kategoria: awans zawodowy

Ciepło właściwe
autor: Aleksandra Błażejewska
kategoria: konspekt lekcji

Ciała niebieskie Układu Słonecznego
autor: Aleksandra Błażejewska
kategoria: konspekt lekcji

Powtórzenie wiadomości z działu "dynamika" - zadania
autor: Aleksandra Błażejewska
kategoria: konspekt lekcji

Siła jako miara oddziaływań. Pomiar siły.
autor: Aleksandra Błażejewska
kategoria: konspekt lekcji

Sprawdzian z działu "prąd elektryczny" dla klasy II gimnazjum
autor: Aleksandra Błażejewska
kategoria: ocenianie

Sprawdzian z elektrostatyki dla klasy II gimnazjum
autor: Aleksandra Błażejewska
kategoria: ocenianie

Egzamin poprawkowy z fizyki - klasa III gimnazjum
autor: Aleksandra Błażejewska
kategoria: ocenianie

Egzamin poprawkowy z fizyki - klasa II gimnazjum
autor: Aleksandra Błażejewska
kategoria: ocenianie

Egzamin poprawkowy z fizyki - klasa I gimnazjum
autor: Aleksandra Błażejewska
kategoria: ocenianie

Plan rozwoju zawodowego
autor: Marcin Waszak
kategoria: awans zawodowy

Oko jako soczewka. Wady wzroku.
autor: Maria Pietruś
kategoria: scenariusz lekcji

Kontrakt miedzy nauczycielem stażystą a opiekunem stażu
autor: Maria Pietruś
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego
autor: Maria Pietruś
kategoria: awans zawodowy

Sprawdzian z działu "sole"
autor: Marzena Pietrucha
kategoria: ocenianie

Plan rozwoju zawodowego
autor: Marzena Pietrucha
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
autor: Dorota Witerska
kategoria: awans zawodowy

Obieg wody w przyrodzie
autor: Monika Lenartowicz
kategoria: scenariusz lekcji

Konspekt do zajęć pozalekcyjnych z fizyki z wykorzystaniem komputera
autor: Małgorzata Żygała
kategoria: konspekty

Wpływ używek na organizm człowieka
autor: Iwona Zieranek
kategoria: scenariusz lekcji

Reakcje zachodzące w roztworach wodnych
autor: Iwona Zieranek
kategoria: scenariusz lekcji

Plan rozwoju zawodowego
autor: Dorota Witerska
kategoria: awans zawodowy

Inne źródła energii
autor: Monika Wasiluk
kategoria: scenariusz lekcji

Metody otrzymywania soli
autor: Monika Wasiluk
kategoria: konspekt lekcji

Test z działu "Elektrostatyka"
autor: Lucyna Ulanowska
kategoria: ocenianie

Sprawdzian "Zwierciadła i soczewki"
autor: Lucyna Ulanowska
kategoria: ocenianie

Sprawdzian z optyki
autor: Lucyna Ulanowska
kategoria: ocenianie

Zjawisko fizyczne a przemiana chemiczna
autor: Anna Szymczyk-Kozal
kategoria: konspekt lekcji

Poliestry i ich zastosowanie w konserwacji zabytków
autor: Karolina Babiarz
kategoria: prezentacja multimedialna

Co dalej z butelką ?
autor: Monika Wasiluk
kategoria: konspekt lekcji

Budowa chemiczna i właściwości białek
autor: Kinga Derezińska
kategoria: scenariusz lekcji

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
autor: Magdalena Witt
kategoria: awans zawodowy

Od czego zależy szybkość rozpuszczania się substancji stałych w wodzie ?
autor: Ewa Byra
kategoria: konspekt lekcji

Dwutlenek węgla - składnik powietrza
autor: Ewa Byra
kategoria: konspekt lekcji

Konspekty lekcji chemii w liceum (wybrane zagadnienia)
autor: Magdalena Witt
kategoria: konspekty

Konspekty lekcji chemii w gimnazjum (wybrane zagadnienia)
autor: Magdalena Witt
kategoria: konspekty

Plan rozwoju zawodowego
autor: Magdalena Witt
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Małgorzata Filipiak
kategoria: awans zawodowy

Jak mierzono czas kiedyś a jak dziś
autor: Astryda Baprawska
kategoria: prezentacja multimedialna

Program koła astronomicznego
autor: Sylwia Krawczyk
kategoria: plany pracy

Program koła fizycznego
autor: Sylwia Krawczyk
kategoria: plany pracy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Beata Grabowska
kategoria: awans zawodowy

Układ Słoneczny
autor: Mariusz Gawrysiuk
kategoria: prezentacja multimedialna

Sprawdzian z działu dynamika
autor: Małgorzata Bartoszuk
kategoria: sprawdziany

Sprawdzian z działu optyka
autor: Małgorzata Bartoszuk
kategoria: sprawdziany

Dzień Przedmiotów Matematyczno-Przyrodniczych "Wodo, jaka jesteś i co z tobą będzie ?"
autor: Katarzyna Hernes
kategoria: scenariusz imprezy

Atom i cząsteczka - powtórzenie wiadomości
autor: Katarzyna Hernes
kategoria: scenariusz lekcji

Scenariusz konkursu "Czysta woda"
autor: Joanna Kudlicka
kategoria: konkursy

Wirowy charakter pola elektrycznego. Szklaneczka Faradaya i inne pomoce dydaktyczne do zajęć z fizyki.
autor: Waldemar Pietrzak
kategoria: scenariusz lekcji / opracowanie

Plan rozwoju zawodowego
autor: Agnieszka Wojtal
kategoria: awans zawodowy

Budowa atomu - jądro i elektrony
autor: Grażyna Pająk
kategoria: scenariusz lekcji

Rzut ukośny i poziomy oraz ich zastosowanie w rzucie piłką lekarską
autorzy: Andrzej Kwaśkiewicz, Paweł Sosiński
kategoria: scenariusze lekcji

Scenariusz konkursu "Woda na wagę złota"
autorzy: Grażyna Mataczyńska, Alicja Kuropka
kategoria: konkursy

Paliwa węglowodorowe i biopaliwa
autor: Grażyna Mataczyńska
kategoria: projekt edukacyjny

Polimery i opakowania z tworzyw sztucznych
autor: Grażyna Mataczyńska
kategoria: projekt edukacyjny

Alkohole jako pochodne węglowodorów
autor: Iwona Zbieranek
kategoria: scenariusz lekcji

Z kwasami za pan brat
autor: Magdalena Smolińska-Luleczka
kategoria: projekt edukacyjny

Podsumowanie wiadomości o kwasach nieorganicznych
autor: Magdalena Smolińska-Luleczka
kategoria: konspekt lekcji

Analiza wykresu rozpuszczalności różnych substancji w wodzie
autor: Magdalena Smolińska-Luleczka
kategoria: konspekt lekcji

Planu rozwoju zawodowego
autor: Barbara Olsztyn
kategoria: awans zawodowy

Planu rozwoju zawodowego
autor: Karina Mazurek
kategoria: awans zawodowy

Plan pracy komisji matematyczno-fizyczno-chemicznej
autorzy: Agnieszka Heba, Urszula Mroczka, Urszula Romanowska
kategoria: plany pracy

Praca klasowa "Podstawowe pojęcia fizyczne"
autor: Tomasz Kraczaj
kategoria: sprawdziany

Praca klasowa "Kwasy i wodorotlenki"
autor: Tomasz Kraczaj
kategoria: sprawdziany

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Edyta Kunce
kategoria: awans zawodowy

Scenariusz lekcji fizyki w liceum ogólnokształcącym "Zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne"
autor: Tadeusz Dolny
kategoria: scenariusze

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Katarzyna Werbińska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Krzysztof Rewers
kategoria: awans zawodowy

"Chemia wokół nas" - innowacja do programu nauczania chemii
autor: Iwona Zbieranek
kategoria: innowacje

Słońce
autor: Andrzelika Hołubowska
kategoria: artykuł

Scenariusz lekcji pokazowej z chemii "Alkohol - wróg czy przyjaciel ?"
autor: Bożena Jaksik
kategoria: scenariusze

Egzamin klasyfikacyjny z chemii
autor: Aneta Senczuk
kategoria: ocenianie

"Jak oceniam ?" - karta informacyjna dla ucznia
autor: Aneta Senczuk
kategoria: ocenianie

Test z kinematyki
autor: Małgorzata Żybura
kategoria: testy

Wpływ hałasu na organizm ludzki
autor: Małgorzata Żybura
kategoria: referat

Energia na Ziemi
autor: Dariusz Firmanty
kategoria: prezentacja multimedialna

Podsumowanie wiadomości o węglowodorach - konkurs chemiczny
autor: Aneta Senczuk
kategoria: konspekt lekcji

Siły wzajemnego oddziaływania ciał, Prawo Coulomba - zadania
autor: Katarzyna Wiśniewska
kategoria: scenariusz lekcji

Zorza polarna
autor: Kornelia Nowicka-Bielecka
kategoria: artykuł

Powstawanie i rozchodzenie się fal dźwiękowych
autor: Kornelia Nowicka-Bielecka
kategoria: konspekt lekcji

Problemy środowiskowe i społeczno-ekonomiczne związane z wykorzystaniem energii
autor: Krzysztof Wiśniewski
kategoria: artykuł

Podstawowe źródła energii i ich charakterystyka
autor: Krzysztof Wiśniewski
kategoria: artykuł

Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Magdalena Tendaj
kategoria: awans zawodowy

Konkurs chemiczny "Z Chemią Za Pan Brat"
autor: Bożena Jaksik
kategoria: konkursy

Konkurs chemiczny
autor: Justyna Wierzbicka
kategoria: konkursy

Program pracy z uczniem zdolnym z chemii i fizyki
autor: Anna Kruczalok
kategoria: plany pracy

Uczeń mający trudności w zapamiętywaniu symboli pierwiastków i wzorów chemicznych
autor: Anna Kruczalok
kategoria: analiza przypadku

Sprawdzian z fizyki "Właściwości materii"
autor: Elżbieta Góra
kategoria: sprawdziany

Antyoksydanty, jako składniki żywności
autor: Marta Kurkiewicz
kategoria: artykuł

Właściwości związków manganu
autor: Marta Kurkiewicz
kategoria: scenariusz lekcji

Cybernetyczny Wszechświat
autor: Marian Gruca
kategoria: artykuł

Prawo Ohma
autor: Waldemar Mosio
kategoria: scenariusz lekcji

Zwierciadła kuliste
autor: Waldemar Mosio
kategoria: scenariusz lekcji

Wahadło matematyczne
autor: Waldemar Mosio
kategoria: scenariusz lekcji

Sposoby elektryzowania ciał
autor: Katarzyna Kupczak
kategoria: scenariusz lekcji

Jak walczyć z zanieczyszczeniami powietrza ?
autor: Katarzyna Trych
kategoria: scenariusz lekcji

Krzywe Lissajous
autor: Izabela Pękowska
kategoria: aplikacja Excel

Planety Układu Słonecznego
autorzy: Emilia Dębska, Elżbieta Rabek
kategoria: konspekt lekcji

Planety Układu Słonecznego
autorzy: Emilia Dębska, Elżbieta Rabek
kategoria: prezentacja multimedialna

Konkurs wiedzy o Mikołaju Koperniku
autor: Bożena Kurak
kategoria: konkursy

Tajemnice śniegu i lodu
autor: Barbara Siwczak
kategoria: prezentacja multimedialna

Witam w świecie fizyki
autor: Izabela Pękowska
kategoria: prezentacja multimedialna

Sprawdzian wiadomości z działu "Kwasy" z uwzględnieniem celów operacyjnych i poziomów wymagań
autor: Małgorzata Kupijaj
kategoria: sprawdziany

Przemiany jądrowe
autor: Małgorzata Żurada
kategoria: test

Obliczenia oparte na pojęciu mola i objętości molowej
autor: Małgorzata Żurada
kategoria: test

Szybkość rozchodzenia się ultradźwięków w ciekłych układach dwuskładnikowych
autor: Małgorzata Żurada
kategoria: opracowanie

Oddziaływania międzymolekularne w ciekłych układach dwuskładnikowych
autor: Małgorzata Żurada
kategoria: opracowanie

Test z fizyki - praca, moc, energia
autor: Joanna Szymonik
kategoria: testy

Sprawdzian z fizyki "Budowa i właściwości materii"
autor: Magdalena Dulkiewicz
kategoria: sprawdziany

Sprawdzian z fizyki "Energia mechaniczna"
autor: Magdalena Dulkiewicz
kategoria: sprawdziany

Sprawdzian z fizyki "Kinematyka"
autor: Magdalena Dulkiewicz
kategoria: sprawdziany

Ankieta "Ocena zajęć edukacyjnych"
autor: Beata Majerska
kategoria: ankiety

Plan metodyczny "Kształcenie umiejętności w obszarze Standartu I i Standartu II wymagań egzaminacyjnych z chemii dla poziomu podstawowego"
autor: Beata Majerska
kategoria: scenariusz zajęć

Estry - produkty reakcji kwasów z alkoholami
autor: Magdalena Dulkiewicz
kategoria: konspekt lekcji

Dyfuzja i ruchy Browna
autor: Iwona Kowalska
kategoria: scenariusz lekcji

Zbiór testów z fizyki dla gimnazjum
autor: Jarosław Duryło
kategoria: testy

Chemia także leczy - konspekt lekcji chemii dla klasy III gimnazjum
autor: Zdzisława Grzybowska
kategoria: konspekt lekcji

Badania Marsa
autor: Stanisław Łukoś
kategoria: prezentacja multimedialna

Galaktyki
autor: Stanisław Łukoś
kategoria: prezentacja multimedialna

Fraktale
autor: Stanisław Łukoś
kategoria: prezentacja multimedialna

Eksperyment i obserwacja w edukacji ekologicznej jako element rozwijania zainteresowań chemicznych
autor: Dorota Rzempołuch
kategoria: opracowanie

Życie i praca naukowa Marii Skłodowskiej-Curie
autor: Monika Cader
kategoria: konkursy

Ocena Osiagnięć Ucznia. Przedmiotowy system oceniania z chemii w gimnazjum.
autor: Hanna Elak
kategoria: ocenianie

Scenariusz przedstawienia pt. "Czy wiesz co jesz ?"
autor: Hanna Elak
kategoria: scenariusze

Enceladus - tajemniczy księżyc Saturna
autor: Stanisław Łukoś
kategoria: prezentacja multimedialna

Mgławice
autor: Stanisław Łukoś
kategoria: prezentacja multimedialna

Układ Słoneczny
autor: Stanisław Łukoś
kategoria: prezentacja multimedialna

Wynikowy plan nauczania chemii dla klas I gimnazjum
autor: Hanna Elak
kategoria: plany pracy

Kształtowanie kompetencji w procesie nauczania i uczenia się fizyki
autor: Małgorzata Rojewska
kategoria: artykuł

Sytuacje dydaktyczne w dynamicznym i twórczym procesie nauczania i uczenia się fizyki
autor: Małgorzata Rojewska
kategoria: artykuł

Plan wynikowy z chemii dla gimnazjum
autor: Halina Anioł
kategoria: plany pracy

Doświadczenia z fizyki do samodzielnego wykonania przez uczniów gimnazjum
autor: Dorota Zarzeczna
kategoria: opracowanie

Czy Archimedes mógł podnieść Ziemię ?
autor: Halina Anioł
kategoria: artykuł

Program Koła Astronomicznego "Życie we Wszechświecie"
autor: Grażyna Dereń-Jamnicka
kategoria: plany pracy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela chemii
autor: Agnieszka Łysio
kategoria: plany rozwoju

Program pracy z uczniem zdolnym z chemii w klasie II w gimnazjum
autor: Agnieszka Łysio
kategoria: plany pracy

Na czym polega dysocjacja jonowa kwasów ?
autor: Rafał Dunajczan
kategoria: karta pracy

Podsumowanie wiadomości z kinematyki
autor: Rafał Dunajczan
kategoria: konspekt lekcji

Konkurs "Potyczki chemiczne"
autor: Teresa Raszkowska
kategoria: konkursy

Wykorzystanie metod aktywizujących na lekcjach chemii
autor: Teresa Raszkowska
kategoria: artykuł

Prezentacje z cyklu "Czy wiesz co jesz ?"
autor: Krystyna Drozda
kategoria: prezentacje multimedialne

Prezentacje z dynamiki
autor: Krystyna Drozda
kategoria: prezentacje multimedialne

Badamy właściwości gazów
autor: Elżbieta Jankowska
kategoria: scenariusz lekcji

Badamy właściwości cieczy
autor: Elżbieta Jankowska
kategoria: scenariusz lekcji

Prezentacje - mechanika, elektrostatyka, elektromagnetyzm
autor: Krystyna Drozda
kategoria: prezentacje multimedialne

Prezentacje multimedialne z fizyki
autor: Krystyna Drozda
kategoria: prezentacje multimedialne

Energia i jej związki ze środowiskiem
autor: Beata Kowlaczyk
kategoria: prezentacja (HTML)

Dlaczego słyszymy ? - cechy dźwięku
autor: Tomasz Tomalak
kategoria: prezentacja multimedialna

Turniej Chemiczny "Budowa atomu - i Ty możesz być chemikiem"
autor: Adam Makówka
kategoria: materiały pomocnicze (krzyżówka)

Rozkłady nauczania i kryteria wymagań z chemii na oceny szkolne w Gimnazjum w Wielgolesie. Klasy 1-3.
autor: Zygmunt Gajowniczek
kategoria: plany pracy

Zależność między budową atomu pierwiastka a jego położeniem w układzie okresowym
autor: Katarzyna Werbińska
kategoria: konspekt lekcji

Substancje dodatkowe w żywności
autor: Joanna Chmielewska-Daczyszyn
kategoria: konspekt lekcji

Roztwory jako specyficzny rodzaj mieszanin
autor: Joanna Chmielewska-Daczyszyn
kategoria: konspekt lekcji

Jednostki długości, pola, objętości i ich zamiana
autor: Zofia Kwaśnik
kategoria: program komputerowy

Test z dynamiki z elementami astronomii
autor: Wojciech Dębski
kategoria: testy

Test z kinematyki
autor: Wojciech Dębski
kategoria: testy

Rola doświadczeń w nauczaniu chemii
autor: Adam Makówka
kategoria: artykuł

Modelowanie wybranych cząsteczek węglowodorów i analiza właściwości fizycznych
autor: Jerzy Jasiakiewicz
kategoria: scenariusz lekcji

Maszyny proste
autor: Aneta Drzazga
kategoria: scenariusz lekcji

Programy komputerowe w nauczaniu chemii
autor: Jolanta Mańkowska
kategoria: opracowanie

Właściwości pierwiastków na tle układu okresowego
autor: Jolanta Mańkowska
kategoria: scenariusz lekcji

Wkład Polaków w rozwój chemii
autor: Elżbieta Artyszuk
kategoria: scenariusz lekcji

Zanieczyszczenia wód naturalnych
autor: Małgorzata Kapitan
kategoria: scenariusz lekcji

Scenariusz zajęć "Woda w przyrodzie" - metoda projektu
autor: Adam Makówka
kategoria: konspekt zajęć

Zjawisko zaćmienia Słońca
autor: Irena Niezgoda
kategoria: opracowanie

Sprawdzian z fizyki dla uczniów III klasy gimnazjum
autor: Barbara Myśliwiec
kategoria: sprawdzian

Poznajemy zjawisko tarcia
autor: Joanna Sikorska
kategoria: scenariusz lekcji

Etapy wykonania haftu Richelieu
autor: Barbara Brzezińska
kategoria: referat

Przedmiotowy System Oceniania z fizyki w gimnazjum
autor: Beata Giza
kategoria: opracowanie

Ruch drgający i falowy - lekcja powtórzeniowa
autor: Beata Giza
kategoria: konspekt lekcji

Fale elektromagnetyczne
autor: Beata Giza
kategoria: konspekt lekcji

Perpetum mobile
autor: Stanisław Włodarczyk
kategoria: prezentacja multimedialna

Silnik spalinowy
autor: Wacław Walas
kategoria: program komputerowy

Doświadczenia z rozszerzalności temperaturowej ciał
autor: Jacek Działak
kategoria: opracownie

Doświadczenia z elektrostatyki
autor: Jacek Działak
kategoria: opracownie

Zjawisko burzy
autorzy: Małgorzata Fabiszewska, Tadeusz Jasiński, Joanna Mioduska, Hanna Zuba
kategoria: scenariusz lekcji

Obwody elektryczne
autor: Urszula Nagórzańska-Róg
kategoria: konspekt lekcji

Ruch pęcherzyka - scenariusz
autor: Krzysztof Domas
kategoria: scenariusz lekcji

Ruch_rj.xls - oprogramowanie do badania ruchu jednostajnego
autor: Krzysztof Domas
kategoria: oprogramowanie komputerowe

Węgiel i jego związki z tlenem
autor: Magdalena Bielańska
kategoria: scenariusz lekcji

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Chemia. Klasa I Gimnazjum.
autor: Magdalena Bielańska
kategoria: opracowanie

Fenole - konspekt lekcji chemii dla klasy II liceum ogólnokształcącego
autor: Grażyna Stanek
kategoria: konspekt lekcji

Analiza przypadku - problemu edukacyjnego z chemii
autor: Grażyna Stanek
kategoria: opracowanie

Pochodne węglowodorów
autor: Bernadetta Gancarz
kategoria: prezentacja multimedialna

Wykorzystanie elementów fizyki w nauczaniu przyrody
autorzy: Anna Kieś, Michalina Matuszek, Irena Szramowska
kategoria: opracowanie


Wybierz dziedzinę, przedmiot:

 • pedagogika, psychologia
 • wychowanie, pedagogizacja rodziców
 • metodyka, innowacje pedagogiczne
 • socjologia, edukacja społeczna
 • pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika
 • logopedia
 • organizowanie imprez szkolnych
 • język polski, nauka o języku
 • wiedza o kulturze
 • etnologia, etnografia
 • szkoła artystyczna
 • matematyka
 • języki obce
 • nauczanie zintegrowane
 • edukacja wczesnoszkolna, nauczanie początkowe
 • wychowanie przedszkolne
 • historia, wiedza o społeczeństwie
 • informatyka, edukacja komputerowa
 • technika pracy biurowej
 • geografia
 • biologia, przyroda, środowisko, ochrona środowiska
 • fizyka, chemia
 • technika, wychowanie komunikacyjne
 • sztuka, plastyka, muzyka
 • teoria muzyki
 • wychowanie fizyczne, wychowanie zdrowotne, higiena
 • przysposobienie obronne, obrona cywilna
 • ekonomia, przedsiębiorczość, techniki biurowe
 • religia, katecheza
 • kształcenie zawodowe
 • elektronika, automatyka
 • budownictwo
 • mechanika
 • gastronomia, cukiernictwo
 • górnictwo
 • doradztwo zawodowe
 • biblioteka, edukacja czytelnicza i medialna
 • świetlica, internat, zajęcia pozalekcyjne
 • dom dziecka
 • edukacja europejska
 • edukacja regionalna
 • zarządzanie, organizacja pracy
 • prawo
 • ścieżki edukacyjne
 • filozofia
 • resocjalizacja, kryminalistyka

 • szukanie w treści publikacji

 • szukanie wg kategorii publikacji

 • szukanie wg nazwisk autorów

  prosimy o wszelkie uwagi i sugestie związane z powyższym podziałem
  na adres:

 •    numer online: 109 gości

  reklama