Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

nr 9801-9900   inne

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Justyna Gurgul
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Sabina Ostrycharczyk
kategoria: awans zawodowy

Walory dydaktyczne i muzyczne 42 Etiud Rudolfa Kreutzera na skrzypce
autor: Sylwia Morasiewicz-Michna
kategoria: opracowanie

Lesson Plan "Touring of London"
autor: Barbara Frasik
kategoria: scenariusz lekcji

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Anna Kryczka-Wysokińska
kategoria: awans zawodowy

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych jako podstawowe źródło ochrony projektów autorskich
autor: Katarzyna Gordat, Patrycja Kontny
kategoria: referat

Tauron Wytwarzanie S.A. - analiza wg modelu 7S
autor: Martyna Niedbała
kategoria: opracowanie

Story Telling as a Tool for Teaching Past Simple Tense at Primary Level
autor: Joanna Zawada
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: mgr Sylwia Leśniacka
kategoria: awans zawodowy

Inteligencja, zdolności i aktywność twórcza przejawiane przez uczniów a sposoby ich percypowania przez nauczycieli - próba syntezy dwóch perspektyw
autor: Anna Kołodziej
kategoria: artykuł

Autoprezentacyjna maska czy spontaniczna ekspresja i "wierność sobie" - problem autentyczności w relacjach interpersonalnych
autor: Anna Kołodziej
kategoria: artykuł

Rozumienie pojęcia kariery zawodowej, typ wykonywanego zawodu oraz możliwoœci autoprezentacyjne studentów jako wyznaczniki sukcesu zawodowego
autor: Anna Kołodziej
kategoria: artykuł

Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się - doświadczenia szkoły z uczestnictwa w pilotażu projektu "Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"
autor: Anna Kołodziej
kategoria: prezentacja multimedialna

Sadyzm i masochizm w bliskich związkach interpersonalnych
autor: Anna Kołodziej
kategoria: prezentacja multimedialna

Samorządy szukają pieniędzy w kieszeniach nauczycieli
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Konkurs "Lektury szkolne i ich bohaterowie"
autor: Jadwiga Tomczyk
kategoria: konkursy

Dyplom za udział w konkursie "Lektury szkolne i ich bohaterowie"
autor: Jadwiga Tomczyk
kategoria: materiały pomocnicze

Wybrane metody pracy z dzieckiem przejawiającym trudności szkolne i wychowawcze. Kinezjologia Edukacyjna i Integracja Odruchów Wzrokowych i Słuchowych
autor: Anna Paziuk-Figura
kategoria: artykuł

Ćwiczenia wspomagające wszechstronny rozwój dziecka z wykorzystaniem gimnastyki mózgu i integracji odruchów wzrokowych i słuchowych
autor: Anna Paziuk-Figura
kategoria: artykuł

Program stymulacji procesów myślenia, koncentracji uwagi oraz percepcji słuchowej z zastosowaniem elementów Kinezjologii Edukacyjnej i Integracji Odruchów Wzrokowych i Słuchowych według Świetłany Masgutowej
autor: Anna Paziuk-Figura
kategoria: scenariusz zajęć

Functions of games in teaching process
autor: Ewelina Marta Zych
kategoria: artykuł

Jest taka noc
autor: Marzena Wasilewska
kategoria: scenariusz inscenizacji

Projekt edukacyjny dla nauczania zintegrowanego "W baśniowej krainie"
autor: Aneta Kołat
kategoria: scenariusze

Scenariusz apelu z okazji rocznicy uchwalenia Kontystucji 3-go Maja
autor: Julita Kubczyk
kategoria: scenariusze

Konferencja "Jestem gotowy, żeby edukować. Już teraz !"
autor: redakcja
kategoria: aktualności

"Bądź jednym z nas". Pasowanie na Świetlika
autor: Agnieszka Gromelska, Renata Żukowska
kategoria: scenariusz zajęć

Czas wolny poświęcany dzieciom przez rodziców
autor: Dorota Głowacka
kategoria: artykuł

Miesięczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej dla grupy "starszaków"
autor: Lucyna Ukleja
kategoria: plany pracy

Mi casa (Mój dom)
autor: Edyta Denst-García
kategoria: prezentacja multimedialna + konspekt zajęć

Scenariusz zajęć zintegrowanych "Ziemia w naszych rękach"
autor: Aldona Klepacz
kategoria: scenariusz zajęć

Publikacja usunięta
autor: - - -
kategoria: - - -

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Judyta Młynarska-Kiełb
kategoria: awans zawodowy

Kulturowy wymiar międzynarodowego zarządzania kadrami
autor: Barbara Krukowska
kategoria: opracowanie

Środki ochrony autorskich praw osobistych
autor: Stanisław Nowak
kategoria: artykuł

Śladami Jezusa Chrystusa
autor: Ewa Knyspel
kategoria: prezentacja multimedialna

Ocena rozwoju dziecka wstępującego do szkoły
autor: Ewa Knyspel
kategoria: opracowanie

Scenariusz Dnia Zdrowego Odżywiania
autor: Ewa Knyspel
kategoria: scenariusze

Scenariusz Konkursu Tańca
autor: Ewa Knyspel
kategoria: scenariusze

Ślubowanie klasy pierwszej
autor: Ewa Knyspel
kategoria: scenariusz uroczystości

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Krzysztof Kurzepa
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Gabriela Błażków
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: autor anonimowy
kategoria: awans zawodowy

Zestawienie bibliograficzne w wyborze "Bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu"
autor: Małgorzata Pataj
kategoria: opracowanie

Zestawienie bibliograficzne w wyborze "Zapraszamy do szkoły - adaptacja uczniów w szkole"
autor: Małgorzata Pataj
kategoria: opracowanie

Zestawienie bibliograficzne w wyborze "Będę przedszkolakiem - adaptacja dziecka w przedszkolu"
autor: Małgorzata Pataj
kategoria: opracowanie

Scenariusz uroczystości pasowania pierwszoklasistów szkoły podstawowej
autor: Ewa Mizera
kategoria: scenariusz uroczystości

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Magdalena Głasek
kategoria: awans zawodowy

Czasowe opuszczenie zakładu karnego formš przygotowania skazanego do wolnoœci ?
autor: Martyna Niedbała
kategoria: artykuł

Witchcraft and magic
autor: Martyna Niedbała
kategoria: artykuł

Essen und Trinken in Deutschland
autor: Beata Pelc
kategoria: quiz (prezentacja multimedialna)

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Beata Pelc
kategoria: awans zawodowy

Rysunek jako diagnoza wstępna. Poznanie środowiska rodzinnego ucznia rozpoczynającego naukę w szkole
autor: Małgorzata Nizińska-Bałabuszka
kategoria: artykuł

"How much cheese ?" or "How many cheese ? - which is correct ?" - rozróżnienie zastosowania wyrażeń "how much" i "how many" w pytaniu; wyrażenia z "of"+ rzeczownik niepoliczalny
autor: Magdalena Ratajczyk
kategoria: scenariusz lekcji

Revision of grammar is not the lesson which has to be boring !
autor: Magdalena Ratajczyk
kategoria: scenariusz lekcji

Months - wprowadzenie nazw miesięcy
autor: Magdalena Ratajczyk
kategoria: scenariusz lekcji

Projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Magdalena Ratajczyk
kategoria: awans zawodowy

Dziewczyna z kainowym piętnem - ocena czynów Balladyny
autor: Otylia Mordel
kategoria: konspekt lekcji

Zapożyczenia wyrazowe z języka angielskiego - zbędne czy konieczne ?
autor: Otylia Mordel
kategoria: konspekt lekcji

Porównanie umiejętności dziecka upośledzonego w zależności od stopnia upośledzenia umysłowego
autor: Otylia Mordel
kategoria: opracowanie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Monika Kinowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Dorota Cisowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Agnieszka Siwoń
kategoria: awans zawodowy

Definicja wzoru przemysłowego
autor: Stanisław Nowak
kategoria: artykuł

Procedura rejestracji wzoru przemysłowego w Polsce
autor: Stanisław Nowak
kategoria: artykuł

Dzień Edukacji Narodowej
autor: Ilona Składny
kategoria: scenariusz uroczystości

Dzień Babci i Dziadka
autor: Ilona Składny
kategoria: scenariusz uroczystości

Jasełka
autor: Ilona Składny
kategoria: scenariusz przedstawienia

Program warsztatów teatralnych dla klas IV-VI
autor: Renata Sypniewska
kategoria: plany pracy

Program koła historycznego
autor: Renata Sypniewska
kategoria: plany pracy

Walka o wolność - powstanie listopadowe
autor: Renata Sypniewska
kategoria: scenariusz przedstawienia

Obliczanie obwodu prostokąta
autor: mgr Żaneta Bąk
kategoria: scenariusz lekcji

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: mgr Żaneta Bąk
kategoria: awans zawodowy

Konkurs poetycko-plastyczny pod hasłem "Ulubiony bohater z wierszy J. Tuwima"
autor: Dorota Przybylska
kategoria: konkursy

Kraków
autor: Stanisław Nowak
kategoria: artykuł

Przemoc rówieśnicza
autor: Agata Majda
kategoria: prezentacja multimedialna

Program profilaktyki "Przeciwdziałanie agresji w szkole"
autor: Agata Majda
kategoria: program edukacyjny

Środki transportu - poznanie nowego słownictwa
autor: Ewa Pawlak
kategoria: scenariusz lekcji

Szkolny konkurs "Kocham Cię Polsko" - dyplom
autor: Ewa Pawlak
kategoria: materiały pomocnicze

Szkolny konkurs języka angielskiego - dyplom
autor: Ewa Pawlak
kategoria: materiały pomocnicze

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Małgorzata Pacławska
kategoria: awans zawodowy

System wynagrodzeń w firmie
autor: Barbara Krukowska
kategoria: opracowanie

Fantasy adventure – gra RPG (Role Playing Game)
autor: Dorota Palak
kategoria: konspekt lekcji

Kryzys tożsamości osób homoseksualnych
autor: Angelika Kubik
kategoria: prezentacja multimedialna

Europejski Bank Centralny
autor: Martyna Niedbała
kategoria: opracowanie

Sylwetki prawników i filozofów
autor: Martyna Niedbała
kategoria: artykuł

Leczenie farmakologiczne w ADHD
autor: Agata Majda
kategoria: artykuł

Międzyklasowy konkurs ortograficzny - dyplom
autor: Ilona Składny
kategoria: materiały pomocnicze

Konkurs plastyczny "Wiatr, wypadek, ogień, woda - strażak zawsze rękę poda" - dyplom
autor: Ilona Składny
kategoria: materiały pomocnicze

Klasowy konkurs recytatorski - dyplom
autor: Ilona Składny
kategoria: materiały pomocnicze

Dyplom za udział w kółku plastycznym
autor: Ilona Składny
kategoria: materiały pomocnicze

Konkurs o Januszu Korczaku - dyplom
autor: Ilona Składny
kategoria: materiały pomocnicze

Przedszkolny konkurs piosenki - dyplom
autor: Ilona Składny
kategoria: materiały pomocnicze

Zwierzęta naszymi przyjaciółmi
autor: Agnieszka Borko
kategoria: scenariusz zajęć

Sztuka przetrwania wymaga współdziałania
autor: Agnieszka Borko
kategoria: scenariusz zajęć

Równania i nierówności - ćwiczenia utrwalające
autor: Monika Golenia
kategoria: konspekt lekcji

Układy równań - ćwiczenia utrwalające
autor: Monika Golenia
kategoria: konspekt lekcji

Sprawdzian z języka polskiego dla klasy II
autor: Ilona Składny
kategoria: ocenianie

Sprawdzian z matematyki dla klasy II
autor: Ilona Składny
kategoria: ocenianie

Sprawdzian z matematyki dla klasy III
autor: Ilona Składny
kategoria: ocenianie

Kartkówka z lektury "Dzieci pana Astronoma"
autor: Ilona Składny
kategoria: ocenianie


 

Wybierz kategorię:

 • artykuły / referaty / eseje

 • scenariusze / konspekty

 • opracowania / analizy

 • ocenianie/ testy / ankiety / konkursy

 • projekty / programy edukacyjne

 • innowacje pedagogiczne

 • plany pracy / programy nauczania

 • poradniki / pomoce

 • aplikacje / programy komputerowe

 • prezentacje multimedialne

 • plany rozwoju / awans zawodowy

 • analizy przypadku

 • twórczość własna
 •   Opcje wyszukiwania:

 • wg przedmiotów i dziedzin

 • wszystkie publikacje

 • najnowsze publikacje

 • w treści publikacji

 • wg wydania, numeru, daty

 • strony autorskie

 • wydanie z dnia:
  14 września 2020 roku

   

  Ilość publikacji: 13684
  w tym nr 19 (2020/2021): 25

     numer online: 54 gości

  reklama