Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

nr 9501-9600   inne

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Alicja Pyznar
kategoria: awans zawodowy

Miesięczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej w grupie starszaków
autor: Lucyna Ukleja
kategoria: plany pracy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Marta Antczak
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Anna Czyż
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Anna Czyż
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Anna Urban
kategoria: awans zawodowy

Kilka latek mam, wszystko robię sam...
autor: Agnieszka Paszenda
kategoria: scenariusz zajęć

Nieletnie matki
autor: Angelika Kubik
kategoria: prezentacja multimedialna

Katalog programów profilaktycznych - charakterystyka niektórych pozycji
autor: Angelika Kubik
kategoria: prezentacja multimedialna

Instystucje wychowania resocjalizacyjnego, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, pogotowie, charakterystyka
autor: Angelika Kubik
kategoria: prezentacja multimedialna

Konkurs wiedzy dla uczniów klasy drugiej szkoły podstawowej
autor: Anna Świderska
kategoria: konkursy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Sandra Dorota Ziółkowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Kinga Wiśniowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Teresa Bartoś
kategoria: awans zawodowy

Innowacyjne metody pisania swobodnych tekstów na podstawie pedagogiki Celestyna Freineta - wykorzystanie technik freinetowskich do tworzenia wierszy - twórczość dziecięca
autor: Barbara Przytuła
kategoria: innowacja pedagogiczna

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Anna Lewandowska
kategoria: awans zawodowy

Utrwalenie stosowania zwrotów “there is / there are”. Pytania z wyrażeniem “how many”
autor: Regina Góralska-Łyko
kategoria: scenariusz lekcji

The Past Simple tense based on "No son of mine" (Phil Collins)
autor: Regina Góralska-Łyko
kategoria: scenariusz lekcji

The Passive Voice based on "I was brought to my senses" (Sting)
autor: Regina Góralska-Łyko
kategoria: scenariusz lekcji

Stopień najwyższy przymiotników
autor: Regina Góralska-Łyko
kategoria: scenariusz lekcji

The Reported Speech - "Big lie, small world" (Sting)
autor: Regina Góralska-Łyko
kategoria: scenariusz lekcji

Obietnice i prośby na podstawie "When I'm 64" (The Beatles)
autor: Regina Góralska-Łyko
kategoria: scenariusz lekcji

Rola komunikacji niewerbalnej w pracy nauczyciela terapeuty
autor: Magdalena Michalina Włodarczak
kategoria: artykuł

Rzecz o niezliczonych funkcjach zabawy
autor: Magdalena Michalina Włodarczak
kategoria: artykuł

Konstanty Wolny
autor: Gabriela Bonk
kategoria: prezentacja multimedialna

PS - doskonalenie posiadanych umiejętnoœci piłce siatkowej - małe gry (2:2, 3:3)
autor: Anna Ciślik-Kaszany
kategoria: scenariusz lekcji

Zestawy domowych ćwiczeń korygujących wady postawy
autor: Monika Kozłowska
kategoria: opracowanie

Plan zajęć wychowawczych do realizacji z młodzieżą szkoły zawodowej uwzględniający specyfikę określonego kierunku kształcenia zawodowego
autor: Aneta Zarzyka
kategoria: plany pracy

Scenariusz obchodów "Światowego Dnia Praw Człowieka"
autor: Aneta Zarzyka
kategoria: scenariusze

Turniej wiedzy o Śląsku Opolskim "Opolszczyzna - moja mała ojczyzna"
autor: Aneta Zarzyka
kategoria: konkursy

Projekt socjalny "Pokażmy, że warto..." dotyczący organizacji i prowadzenia bezpłatnych zajęć z języka angielskiego dla dzieci z rodzin ubogich i zaniedbanych
autor: Marcin Gierczyk
kategoria: innowacja pedagogiczna

Dodawanie liczb całkowitych
autor: Małgorzata Wodyńska
kategoria: opracowanie

The Present Simple and Continuous tenses based on "Man on the corner" (Genesis)
autor: Regina Góralska-Łyko
kategoria: scenariusz lekcji

Czas The Present Perfect Simple na podstawie piosenki "I still haven't found" (U2)
autor: Regina Góralska-Łyko
kategoria: scenariusz lekcji

Utrwalenie wiadomości - Stopień wyższy przymiotników / porównanie czasów teraźniejszych / słownictwo określające warunki pogodowe – tworzenie przysłówków od rzeczowników
autor: Regina Góralska-Łyko
kategoria: scenariusz lekcji

The future simple tense
autor: Regina Góralska-Łyko
kategoria: scenariusz lekcji

The 2nd conditional based on the song: "If I were a rich man" ("Fiddler on the roof")
autor: Regina Góralska-Łyko
kategoria: scenariusz lekcji

0 and 1st Conditionals - "Don't worry, be happy" (Bobby McFerrin)
autor: Regina Góralska-Łyko
kategoria: scenariusz lekcji

Święta w krajach anglojęzycznych - Walentynki
autor: Regina Góralska-Łyko
kategoria: scenariusz lekcji

Holidays in English Speaking Countries - Thanksgiving Day
autor: Regina Góralska-Łyko
kategoria: scenariusz lekcji

November festivals - Listopadowe święta
autor: Regina Góralska-Łyko
kategoria: scenariusz lekcji

Emigration - countries with the English language
autor: Regina Góralska-Łyko
kategoria: scenariusz lekcji

Scenariusz uroczystości zakończenia roku szkolnego klas III gimnazjum
autor: Regina Góralska-Łyko
kategoria: scenariusz apelu

Lekcje języka angielskiego dla przedszkolaków
autor: Bogusława Wrona
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Paweł Polnik
kategoria: awans zawodowy

Scenariusze zajęć kulinarnych
autor: Ilona Grzegorczyk
kategoria: scenariusze zajęć

O autyzmie dla dzieci
autor: Katarzyna Stefaniak
kategoria: scenariusz zajęć

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Izabela Koziarz
kategoria: awans zawodowy

Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Andrzej Gozdecki
kategoria: awans zawodowy

W poszukiwaniu niespodzianki św. Mikołaja
autor: Krystyna Kołodziej
kategoria: scenariusz zajęć

Na podstawie wiersza L.J. Kerna "Zimowe marzenie" – wypowiedzi dzieci na temat: "Namaluj słowem zimę, o której marzysz", zwrócenie uwagi na umiejętność poprawnego formułowania wypowiedzi. Prace plastyczne na temat: "Moja kolorowa zima", z wykorzystaniem kredek, farb, pasteli, plasteliny i kolorowego papieru
autor: Krystyna Kołodziej
kategoria: scenariusz zajęć

Andrzej Kmicic - zdrajca czy bohater ?
autor: Małgorzata Jatulewicz
kategoria: scenariusz lekcji

Scenariusz montażu słowno-muzycznego poświęconego Fryderykowi Chopinowi w 200. rocznicę urodzin
autor: Małgorzata Jatulewicz
kategoria: scenariusz przedstawienia

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Małgorzata Jatulewicz
kategoria: awans zawodowy

Niewerbalne metody porozumiewania się
autor: Iwona Pastuszak
kategoria: artykuł

Kinezyterapia. Terapia psychomotoryczna
autor: Iwona Pastuszak
kategoria: artykuł

Diagnoza i terapia zaburzeń psychoruchowych i sensorycznych u dzieci poniżej 4 r.ż.
autor: Iwona Pastuszak
kategoria: artykuł

W jaki sposób fale i prądy morskie "rzeźbią" krajobraz wybrzeża ?
autor: Katarzyna Masiera
kategoria: scenariusz lekcji

Stres - mój wróg, czy przyjaciel ?
autor: Agnieszka Waląg
kategoria: artykuł

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Dorota Hinca
kategoria: awans zawodowy

Uroczyste przyjęcie uczniów klasy pierwszej w poczet czytelników biblioteki szkolnej
autor: Elżbieta Kaczyńska, Lidia Sułek
kategoria: scenariusz uroczystości

Tydzień Uśmiechu
autor: Elżbieta Adamczuk, Elżbieta Kaczyńska, Lidia Sułek
kategoria: scenariusz imprezy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Aneta Tuszyńska
kategoria: awans zawodowy

Rehabilitacja w onkologii
autor: Joanna Ostaszewska
kategoria: artykuł

Razem bawić się weselej
autor: Iwona Wal
kategoria: scenariusz zajęć

Dla Mamy i Taty
autor: Lucyna Ukleja
kategoria: scenariusz uroczystości

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Michał Spieczyński
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Joanna Nowak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Anna Bukowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Kamila Nowak
kategoria: awans zawodowy

Reklama jako forma komunikacji z rynkiem
autor: Joanna Jacyno-Bertman
kategoria: konspekt lekcji

Wpływ bajki i baśni na rozwój dziecka w wieku przedszkolnym
autor: Dorota Cicharska
kategoria: artykuł

Co robić aby nauczyć dziecko tak trudnej sztuki znajomości własnych emocji, uczuć i pomóc mu odważnie wejść w świat
autor: Dorota Cicharska
kategoria: artykuł

Teksty do czytania metodą sylabową
autor: Grażyna Piechowska
kategoria: opracowanie

Ćwiczenia ortograficzne dla klas IV-VI (2)
autor: Grażyna Piechowska
kategoria: opracowanie

Ćwiczenia ortograficzne dla klas IV-VI (1)
autor: Grażyna Piechowska
kategoria: opracowanie

Od ziarenka do bochenka
autor: Dorota Terlega
kategoria: scenariusz zajęcia

Dzień Matki i Ojca
autor: Dorota Terlega
kategoria: scenariusz uroczystości

Znamy swoje prawa i obowiązki
autor: Dorota Terlega
kategoria: scenariusz zajęcia

Jestem bezpiecznym przedszkolakiem
autor: Dorota Terlega
kategoria: scenariusz zajęć

Kulturalnie zachowuję się przy stole
autor: Dorota Terlega
kategoria: scenariusz zajęcia

Dzień Babci i Dziadka
autor: Dorota Terlega
kategoria: scenariusz uroczystości

Dbam o zdrowie
autor: Dorota Terlega
kategoria: scenariusz zajęć

Porównywanie długości: długi, krótki, oraz zabawy z wykorzystaniem chusty animacyjnej
autor: Dorota Terlega
kategoria: scenariusz zajęć

Zestaw zabaw ruchowych z wykorzystaniem chusty animacyjnej
autor: Dorota Terlega
kategoria: scenariusz zajęcia

Jasełka w przedszkolu
autor: Dorota Terlega
kategoria: scenariusz uroczystości

Zabawy ruchowe z wykorzystaniem metody R. Labana
autor: Dorota Terlega
kategoria: scenariusz zajęcia

Moja maska karnawałowa
autor: Dorota Terlega
kategoria: scenariusz zajęcia

Ułamki o mianownikach 10, 100, 1000, ...
autor: Monika Korczak
kategoria: prezentacja multimedialna

Ułamki o mianownikach 10, 100, 1000, ...
autor: Monika Korczak
kategoria: konspekt lekcji

Bezpieczny Przedszkolak w domu i na drodze
autor: Katarzyna Bębenek
kategoria: projekt edukacyjny

Prawa człowieka i ich ochrona
autor: Aneta Zarzyka
kategoria: scenariusz zajęć

Zima w malarstwie różnych epok
autor: Małgorzata Żak-Maślanka
kategoria: scenariusz zajęć

Co to jest witraż ?
autor: Małgorzata Żak-Maślanka
kategoria: scenariusz zajęć

W dalekim kosmosie - kompozycje astronomiczne St. Witkiewicza
autor: Małgorzata Żak-Maślanka
kategoria: scenariusz zajęć

Spotkanie ze sztuką - impresjonizm
autor: Małgorzata Żak-Maślanka
kategoria: scenariusz zajęć

Anioły
autor: Małgorzata Żak-Maślanka
kategoria: scenariusz zajęć

Otyłość i jej skutki
autor: Anna Górecka
kategoria: prezentacja multimedialna

Otyłość i jej skutki
autor: Anna Górecka
kategoria: scenariusz lekcji

Ways of expressing future
autor: Ewelina Piech
kategoria: prezentacja multimedialna


 

Wybierz kategorię:

 • artykuły / referaty / eseje

 • scenariusze / konspekty

 • opracowania / analizy

 • ocenianie/ testy / ankiety / konkursy

 • projekty / programy edukacyjne

 • innowacje pedagogiczne

 • plany pracy / programy nauczania

 • poradniki / pomoce

 • aplikacje / programy komputerowe

 • prezentacje multimedialne

 • plany rozwoju / awans zawodowy

 • analizy przypadku

 • twórczość własna
 •   Opcje wyszukiwania:

 • wg przedmiotów i dziedzin

 • wszystkie publikacje

 • najnowsze publikacje

 • w treści publikacji

 • wg wydania, numeru, daty

 • strony autorskie

 • wydanie z dnia:
  14 września 2020 roku

   

  Ilość publikacji: 13684
  w tym nr 19 (2020/2021): 25

     numer online: 41 gości

  reklama