Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

nr 801-900   inne

Dramat pokolenia Kolumbów zawarty w poezji K.K. Baczyńskiego
autor: Hanna Janczak
kategoria: konspekt lekcji

Scenariusz imprezy "Sprintem przez szkołę"
autorzy: Zofia Jabłońska, Izabela Purta
kategoria: scenariusz

Rola mecenatu w renesansowych Włoszech
autor: Małgorzata Kozłowska
kategoria: artykuł

Środki masowego przekazu a agresja u dzieci
autor: Renata Mołdoch
kategoria: artykuł

Lęki uczniów klas początkowych - lęk przed szkołą
autor: Iwona Walas
kategoria: artykuł

Montaż słowno-muzyczny na nadanie Szkole Podstawowej w Zendku imienia Jana Pawła II "Słowami patrona wsparci, za jego wzorem iść chcemy"
autor: Barbara Gryszczyk
kategoria: scenariusz uroczystości

Gry i zabawy dydaktyczne
autor: Barbara Gryszczyk
kategoria: artykuł

Komputerowe programy symulacyjne w pracowni elektronicznej
autor: Krzysztof Woźniak
kategoria: referat

Podstawa programowa informatyki
autor: Małgorzata Ewa Roguska
kategoria: referat

Bibliotekarz jest twórczy
autor: Bożena Daniłowska
kategoria: artykuł

Rozwiązywanie konfliktów w szkole na drodze negocjacji
autor: Małgorzata Kozłowska
kategoria: artykuł

Gospodarka i społeczeństwo krajów Ameryki Środkowej
autor: Małgorzata Kozłowska
kategoria: artykuł

Wydolność fizyczna
autor: Sławomir Łomotowski
kategoria: artykuł

Linie rozwojowe współczesnej katechezy polskiej - katecheza spotkania międzyosobowego
autor: Beata Chlewicka
kategoria: artykuł

Życie sakramentalne wiernych fundamentem realizacji Kościoła - Sakrament Bierzmowania
autor: Beata Chlewicka
kategoria: artykuł

Wychowanie do miłości w rodzinie w świetle nauczania papieskiego
autor: Beata Chlewicka
kategoria: artykuł

Scenariusz akademii z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę
autor: Elżbieta Płowy
kategoria: scenariusz uroczystości

Modelowanie wybranych cząsteczek węglowodorów i analiza właściwości fizycznych
autor: Jerzy Jasiakiewicz
kategoria: scenariusz lekcji

Program edukacji regionalnej "Koszalin - perspektywy i szanse dla nas"
autorzy: Jerzy Jasiakiewicz, Anna Szynkiewicz
kategoria: program edukacyjny

Trudności w adaptacji dziecka siedmioletniego do szkoły i sposoby ich przezwyciężania
autor: Iwona Walas
kategoria: artykuł

Przyczyny powodzeń i niepowodzeń szkolnych uczniów klas początkowych
autor: Iwona Walas
kategoria: artykuł

The types and the quality of TV programmes watched by children in Poland is absolutely horrifying. Discuss this statement and offer some possible solutions.
Rodzaje i jakość programów telewizyjnych oglądanych przez dzieci jest przerażająca. Jakie mogą być rozwiązania problemu.

autor: Aleksandra Kuczborska
kategoria: esej (język angielski)

Scenariusz zajęć realizowanych metodą projektu "Magiczny świat Harrego Pottera"
autor: Halina Cioroch
kategoria: scenariusz lekcji

Zabawy i kreatywne ćwiczenia językowe na lekcjach języka niemieckiego
autor: Alina Stefanek
kategoria: opracowanie

Etapy pracy w metodzie ośrodków pracy
autor: Bożena Niezabitowska
kategoria: artykuł

Karta oceny nauczyciela
Teacher evaluation form

autor: Magdalena Kruk
kategoria: karta oceny pracy (materiały pomocnicze)

Internet oraz edukacyjne programy multimedialne w procesie nauczania języka angielskiego
autor: Magdalena Kruk
kategoria: artykuł

Unia Europejska - korzyści i zagrożenia
The European Union - benefits and threats

autor: Magdalena Kruk
kategoria: konspekt zajęć

O czym mówią współczynniki funkcji liniowej ?
autor: Magdalena Kolasińska
kategoria: scenariusz lekcji

Test sprawdzający z matematyki po klasie I gimnazjum
autor: Magdalena Kolasińska
kategoria: testy

Modele nauczania integracyjnego w niektórych krajach europejskich
autor: Maria Babicka
kategoria: referat

Scenariusz zakończenia roku szkolnego klas trzecich gimnazjum
autor: Elżbieta Minzger
kategoria: scenariusz uroczystości

Scenariusz zakończenia roku szkolnego
autor: Agnieszka Łyszkiewicz
kategoria: scenariusz uroczystości

Scenariusz inauguracji roku szkolnego klas pierwszych gimnazjum
autor: Agnieszka Łyszkiewicz
kategoria: scenariusz uroczystości

Z dawnego i współczesnego Torubina
autor: Marek Majewski
kategoria: prezentacja (HTML)

Role - plays
autor: Ireneusz Błażkiewicz
kategoria: artykuł (w języku angielskim)

Sposób tworzenia filmów w technologii cyfrowej i ich wykorzystania przez nauczycieli nauk przyrodniczych
autor: Mariusz Szukalski
kategoria: referat

Mechanizmy powstawania stresu w szkole i sposoby jego eliminacji
autor: Mariusz Szukalski
kategoria: referat

Po zdrowie i edukację
autorzy: Ewa Głowacz, Jadwiga Pęcherek
kategoria: artykuł

Co robić, aby czytanie było dla dzieci łatwe i przyjemne
autor: Lidia Barylak
kategoria: referat

Scenariusz ślubowania i pasowania na ucznia klasy pierwszej
autorzy: Lidia Barylak, Małgorzata Skroś
kategoria: scenariusz uroczystości

Znaczenie ekspresji w arteterapii
autor: Hanna Gadzińska
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego
autor: Anna Chojecka
kategoria: plan rozwoju

Piechurzy i rowerzyści na szlak
autor: Alicja Paluch
kategoria: artykuł

Etapy osiągania dojrzałości
autor: Joanna Marcinkowska
kategoria: scenariusz zajęć

"Wyprawa z Molami Książkowymi" - scenariusz uroczystości w klasie I pasowania na członka biblioteki szkolnej
autor: Urszula Pietras
kategoria: scenariusz

Plan pracy z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo
autor: Urszula Pietras
kategoria: plan pracy

Scenariusz koncertu charytatywnego na rzecz dzieci potrzebujących "Pomóżmy dzieciom przetrwać zimę"
autor: Anna Kwiecień
kategoria: scenariusz

Fundamenty szczęśliwej rodziny
autor: Małgorzata Mrozek
kategoria: scenariusze + prezentacja multimedialna

Problemy dziecka autystycznego i jego rodziny w świetle literatury psychologiczno-pedagogicznej
autor: Małgorzata Mrozek
kategoria: esej

Gra w dwa światy
autorzy: Małgorzata Janaszkiewicz, Anna Połońska
kategoria: testy

Analiza i opis problemu edukacyjno-wychowawczego
autor: Małgorzata Pawlak
kategoria: analiza przypadku

Pomóżmy dyslektykom
autor: Elżbieta Długozima
kategoria: artykuł

Młodzież niedostosowana społecznie a zagrożenie HIV/AIDS - wybrane zagadnienia empiryczne
autor: Beata Krzemińska
kategoria: analiza problemu edukacyjno-wychowawczego

Współdziałanie z instytucjami w pracy pedagogicznej na przykładzie programu profilaktyczno-terapeutycznego "SCHRON" - z doświadczeń pedagoga szkolnego
autor: Beata Krzemińska
kategoria: artykuł

Świat bajek Ignacego Krasickiego
autor: Jolanta Podkańska
kategoria: artykuł

Scenariusz części artystycznej przygotowanej z okazji Święta Patrona Szkoły
autor: Anna Hermann, Anna Mizerska
kategoria: scenariusz uroczystości

Jubileusz szkoły
autor: Bożena Gala
kategoria: scenariusz uroczystości

Zakończenie roku szkolnego
autor: Bożena Gala
kategoria: scenariusz uroczystości

Rysowane wierszyki - jak łączyć poezję i plastykę w nauczaniu zintegrowanym ?
autor: Agata Adamowicz
kategoria: opracowania/analizy

Oto jestem... - oceniamy postępowanie Ani i jej bliskich - bohaterów opowiadania B. Tylickiej
autor: Iwona Lewszyk
kategoria: scenariusz lekcji

Leśne wagary a Unia Europejska, czyli jak przyjemnie i pożytecznie spędzić "Dzień wagarowicza"
autor: Jolanta Jelonek
kategoria: artykuł

Gminny Konkurs Historyczny "Prymas Tysiąclecia - kardynał Stefan Wyszyński - a władze PRL"
autor: Jolanta Jelonek
kategoria: testy/konkursy

Die Geburtstagsfeier
autor: Urszula Bernatowicz-Nyga
kategoria: konspekt lekcji

Pojęcia geometryczne w klasie I
autor: Urszula Kasiak
kategoria: opracowanie

Jak przeciwdziałać agresji ?
autor: Anna Bzdurska
kategoria: scenariusz lekcji

Recenzja książki: "Burze mózgów dzieci i komputery" (Seymour Papert)
autor: Małgorzata Ewa Roguska
kategoria: recenzja

Edukacja regionalna w szkole ponadgimnazjalnej
autorzy: Jerzy Jasiakiewicz, Anna Szynkiewicz
kategoria: referat

Kocham Ojczyznę więcej niż własne serce
autorzy: Anna Hermann, Anna Mizerska, Alicja Szal
kategoria: scenariusz przedstawienia

Rozliczenie z urzędem skarbowym z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych
autor: Barbara Wysota
kategoria: scenariusz lekcji

Metody wykorzystywane w pracy z dzieckiem przejawiającym trudności w procesie adaptacji
autor: Elżbieta Śmietanka
kategoria: artykuł

Program pracy aktywu bibliotecznego
autor: Bożena Hermanowska
kategoria: plan pracy

Zatrzymać się na chwilę
autor: Bożena Hermanowska
kategoria: scenariusz montażu poetycko-muzycznego

Maszyny proste
autor: Aneta Drzazga
kategoria: scenariusz lekcji

Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały ? Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły ?
autor: Anna Bzdurska
kategoria: referat

Uzależnienia wśród młodzieży - narkomania
autor: Barbara Wysota
kategoria: referat

Program Koła Ekonomicznego
autorzy: Anna Bzdurska, Barbara Wysota
kategoria: plan pracy

Co to znaczy zdrowy styl życia ?
autor: Lucyna Pestka
kategoria: artykuł

Przygotowanie dzieci 6-letnich do nauki pisania przed rozpoczęciem zajęć w przedszkolu w świetle badań własnych
autor: Lucyna Pestka
kategoria: opracowanie

Konkurs wiedzy o Białej Podlaskiej dla uczniów klas trzecich
autor: Anna Głuch
kategoria: testy

Bezpieczne zabawy na śniegu i lodzie
autor: Anna Głuch
kategoria: scenariusz

"Słucham, co to za wymowa ? - Słowa, słowa, słowa"
autor: Barbara Czarny
kategoria: scenariusz lekcji

Scenariusz zajęć otwartych z języka angielskiego dla nauczyciela stażysty
autor: Aleksandra Kuczborska
kategoria: scenariusz

Rozwijanie zdolności twórczych uczniów na lekcjach "muzyki"
autor: Urszula Wysocka
kategoria: artykuł

Zaburzenia rozwoju psychoruchowego u dzieci w wieku wczesnoszkolnym
autorzy: Krystyna Drewnicka, Anna Jakubowska
kategoria: referat

System punktowy w ocenianiu szkolnym. Jego rola w przygotowaniu ucznia do Nowej Matury.
autor: Grażyna Leśniak
kategoria: opracowanie

Przyczyny i skutki palenia tytoniu
autor: Danuta Słodownik
kategoria: scenariusz

Skutki zażywania narkotyków
autor: Danuta Słodownik
kategoria: scenariusz

AIDS - wszystko, co powinieneś wiedzieć
autor: Danuta Słodownik
kategoria: scenariusz

Wpływ wychowawcy na kształtowanie się postaw moralnych wychowanków
autor: Łucja Niewińska
kategoria: artykuł

Programy komputerowe w nauczaniu chemii
autor: Jolanta Mańkowska
kategoria: opracowanie

Właściwości pierwiastków na tle układu okresowego
autor: Jolanta Mańkowska
kategoria: scenariusz lekcji

Plan metodyczny: "Zastosowanie galerii ClipArt i WordArt w dokumentach edytora Word na przykładzie ogłoszeń"
autor: Waldemar Czapiewski
kategoria: plan metodyczny

Udział przedszkolaków z Przedszkola Miejskiego nr 163 w Łodzi w Wielkim Finale Świątecznej Pomocy
autorzy: Teresa Brejner, Małgorzata Jędraszkiewicz-Wojciechowska
kategoria: felieton

Test na kartę rowerową
autor: Andrzej Sawicki
kategoria: testy

Indywidualny program edukacyjny dla uczennicy upośledzonej w stopniu głębokim
autor: Bogumiła Kaczmarek
kategoria: plan pracy

Język jako instrument wyrażania myśli i komunikowania się z otoczeniem w oparciu o wybrane pozycje z literatury pedagogicznej, przedmiotowej i metodycznej z odwołaniem się do moich doświadczeń zawodowych
autor: Bogumiła Kaczmarek
kategoria: referat

Scenariusz zajęć w szpitalnym zespole edukacyjno - terapeutycznym dla dzieci z upośledzeniem w stopniu lekkim - korelacja języka polskiego z zajęciami logopedycznymi
autor: Bogumiła Kaczmarek
kategoria: scenariusz

Polonez - propozycja układu choreograficznego przy niewielkiej ilości miejsca (studniówka, zabawa kończąca gimnazjum)
autor: Małgorzata Olewska
kategoria: opracownie (materiały pomocnicze)

"Fair Play" w sporcie i w życiu
autor: Małgorzata Olewska
kategoria: artykuł

 

Wybierz kategorię:

 • artykuły / referaty / eseje

 • scenariusze / konspekty

 • opracowania / analizy

 • ocenianie/ testy / ankiety / konkursy

 • projekty / programy edukacyjne

 • innowacje pedagogiczne

 • plany pracy / programy nauczania

 • poradniki / pomoce

 • aplikacje / programy komputerowe

 • prezentacje multimedialne

 • plany rozwoju / awans zawodowy

 • analizy przypadku

 • twórczość własna
 •   Opcje wyszukiwania:

 • wg przedmiotów i dziedzin

 • wszystkie publikacje

 • najnowsze publikacje

 • w treści publikacji

 • wg wydania, numeru, daty

 • strony autorskie

 • wydanie z dnia:
  14 września 2020 roku

   

  Ilość publikacji: 13684
  w tym nr 19 (2020/2021): 25

     numer online: 87 gości

  reklama