Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

nr 8801-8900   inne

Psychologiczne aspekty grupowej przestępczości nieletnich
autor: Magdalena Bolek
kategoria: artykuł

Naturalistyczny wizerunek kobiety - matki w powieści Kaśka Kariatyda Gabrieli Zapolskiej
autor: Katarzyna Prażmowska
kategoria: artykuł

Obliczanie ułamka danej liczby - ćwiczenia
autor: Joanna Königsberg
kategoria: konspekt lekcji

Oś liczbowa - ćwiczenia praktyczne
autor: Joanna Königsberg
kategoria: konspekt lekcji

Zamki polskie na rysunkach Napoleona Ordy
autor: Henryk Broda
kategoria: prezentacja multimedialna

Pamięć autobiograficzna. Problem amnezji dziecięcej
autor: Katarzyna Kubacka
kategoria: artykuł

Prostytucja dziecięca jako zagrożenie dla współczesnego społeczeństwa
autor: Katarzyna Kubacka
kategoria: artykuł

Postawa człowieka wobec choroby
autor: Katarzyna Kubacka
kategoria: artykuł

Działania na ułamkach zwykłych - powtórzenie wiadomości
autor: Joanna Königsberg
kategoria: konspekt lekcji

Praca zespołowa. Integracja, partnerstwo i aktywne działanie
autor: Honorata Sekuterska
kategoria: artykuł

"Dzieje Tristana i Izoldy" - cykl lekcji
autor: Honorata Sekuterska
kategoria: konspekty lekcji

Wyobrażenia o niebie w wierszu Bolesława Leśmiana "Urszulka Kochanowska" - interpretacja
autor: Honorata Sekuterska
kategoria: konspekt lekcji

Wskazówki moralne zawarte w "Przesłaniu Pana Cogito" Zbigniewa Herberta - interpretacja
autor: Honorata Sekuterska
kategoria: konspekt lekcji

Bajka terapeutyczna "Małe jest wielkie"
autor: Edyta Szejna
kategoria: twórczość własna

Forma osobowa i nieosobowa czasownika
autor: Honorata Sekuterska
kategoria: konspekt lekcji

"Tango" Sławomira Mrożka. Wskazywanie elementów groteski i parodii
autor: Honorata Sekuterska
kategoria: konspekt lekcji

Problematyka filantropijna w noweli "Dobra pani" Elizy Orzeszkowej
autor: Honorata Sekuterska
kategoria: konspekt lekcji

Problemy egzystencjalne w "Kamizelce" Bolesława Prusa
autor: Honorata Sekuterska
kategoria: konspekt lekcji

Związki frazeologiczne. Pracujemy ze słownikami
autor: Honorata Sekuterska
kategoria: konspekt lekcji

Komunikacja werbalna i niewerbalna - uczymy się dyskutować
autor: Honorata Sekuterska
kategoria: konspekt lekcji

Uczymy się planować zajęcia szkolne, domowe, pozaszkolne
autor: Honorata Sekuterska
kategoria: konspekt lekcji

Co to znaczy ? Jak to się pisze ? Pracujemy ze słownikami
autor: Honorata Sekuterska
kategoria: konspekt lekcji

Niezwykła podróż do krainy, która świetlicą się zwie
autor: Iwona Nowosielska
kategoria: artykuł

Wpływ powszechnej dostępności środków psychoaktywnych na przestępczość nieletnich
autor: Magdalena Bolek
kategoria: referat

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Katarzyna Domagała
kategoria: awans zawodowy

Losy wyrazu krzyczeć
autor: Katarzyna Prażmowska
kategoria: artykuł

Projekt szkolny - Tydzień Kultury Brytyjskiej
autor: Anna Pacholska
kategoria: projekty edukacyjne

Co to znaczy cieszyć się życiem ? Anthony de Mello "Zadowolony rybak"
autor: Honorata Sekuterska
kategoria: konspekt lekcji

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego
autor: Agnieszka Nowaczyk
kategoria: awans zawodowy

Memento mori
autor: Katarzyna Prażmowska
kategoria: scenariusz lekcji + prezentacja multimedialna

Preferowane zajęcia świetlicowe - analiza wyników badań przeprowadzonych z rodzicami i uczestnikami zajęć
autor: Magdalena Wrucha
kategoria: opracowanie

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Małgorzata Majewska
kategoria: awans zawodowy

Na wiejskim podwórku
autor: Emilia Pietrzak
kategoria: scenariusz zajęcia

Scenariusz części artystycznej z okazji "Dnia Rodziny"
autor: Emilia Pietrzak
kategoria: scenariusz uroczystości

Życie Konrada Adenauera
autor: Martyna Kozłowska
kategoria: artykuł

Zmiany w polityce bezpieczeństwa Niemiec po II wojnie światowej
autor: Martyna Kozłowska
kategoria: artykuł

Kościół i globalizacja - pierwsze spotkanie
autor: Martyna Kozłowska
kategoria: artykuł

Encyklika Quanta cura - źródło konfliktu czy próba porozumienia
autor: Martyna Kozłowska
kategoria: artykuł

Istota i rola komunikowania się w naszym życiu
autor: Waldemar Szczepański
kategoria: artykuł

Plan współpracy z rodzicami dzieci objętych terapią logopedyczną
autor: Katarzyna Czechowicz-Gołaszewska
kategoria: plany pracy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
autor: Katarzyna Rosłoniec
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Katarzyna Rosłoniec
kategoria: awans zawodowy

Język perswazji w reklamie - czyli w jaki sposób twórcy reklam starają się wpłynąć na decyzje konsumentów
autor: Katarzyna Prażmowska
kategoria: artykuł

Z ortografią za pan brat !
autor: Katarzyna Prażmowska
kategoria: konspekt lekcji + prezentacja multimedialna

Plan rozwoju zawodowego
autor: Jerzy Uchman
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Ewa Pawłowska
kategoria: awans zawodowy

Złośliwe oprogramowanie
autor: Bernadeta Walenta
kategoria: prezentacja multimedialna

Masz problemy wewnątrz swojej firmy ? Oto dlaczego tak się dzieje
autor: Waldemar Szczepański
kategoria: artykuł

Identifying and describing people - opisywanie wyglądu
autor: Aldona Ślęzak-Majda
kategoria: scenariusz lekcji

Can we help ?
autor: Aldona Ślęzak-Majda
kategoria: scenariusz lekcji

"Jacy jestemy ?" - lepiej poznajemy siebie i kolegów z klasy
autor: Halina Kolińska
kategoria: scenariusz lekcji

Agresja w nas i wokół nas
autor: Halina Kolińska
kategoria: scenariusz lekcji

Usprawnianie koordynacji ruchowo-słuchowo-wzrokowej oraz doskonalenie umiejętności zapamiętywania
autor: Halina Kolińska
kategoria: konspekt zajęć

Gminny konkurs "W świecie mitów greckich"
autor: Halina Kolińska
kategoria: konkursy

Daj się uwieść matematyce. Ciąg Fibonacciego i złota liczba
autor: Tomasz Owsiany
kategoria: prezentacja multimedialna

Sprawozdanie z prac zespołu przedmiotowego języka niemieckiego
autor: Magdalena Paczkowska
kategoria: opracowanie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Magdalena Paczkowska
kategoria: awans zawodowy

Polska Złota Jesień
autor: Magdalena Kulczewska
kategoria: konspekt zajęć

Zebranie wiadomości o czworokątach i ich własnościach
autor: Wioletta Zych
kategoria: konspekt lekcji + prezentacja multimedialna

Programowanie w RealBasic (cz. III)
autor: Maciej Buzicki
kategoria: programy komputerowe

Program zajęć dodatkowych z języka angielskiego
autor: Dorota Palak
kategoria: plany pracy

Sprawozdanie z przebiegu stażu poprzedzającego ubieganie się o stopień nauczyciela dyplomowanego
autor: Dorota Palak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego
autor: Dorota Palak
kategoria: awans zawodowy

Ortograficzna corrida
autor: Monika Szymańska-Kamińska
kategoria: prezentacja multimedialna / konkurs

Magia lecznicza
autor: Joanna-Dorota Piaskowska
kategoria: artykuł

Teoretyczna analiza zachowań dziecka nadpobudliwego psychoruchowo w świetle literatury przedmiotu
autor: Anna Worobiec
kategoria: referat

Animacja na wieczory - propozycje zabaw
autor: Karolina Gacal
kategoria: opracowanie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Klaudia Kostka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Ewa Sałaciak
kategoria: awans zawodowy

Rok 2011 - Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie
autor: Monika Szymańska-Kamińska
kategoria: prezentacja multimedialna

Prehistoria
autor: Monika Szymańska-Kamińska
kategoria: prezentacja multimedialna

Sprawdzian z działu "U źródeł filozofii"
autor: Katarzyna Gryszka
kategoria: ocenianie

Sprawdzian z działu "Śladami cywilizacji - Dom"
autor: Katarzyna Gryszka
kategoria: ocenianie

Sprawdzian z działu "Prawa i obowiązki"
autor: Katarzyna Gryszka
kategoria: ocenianie

Praca z rodzicami dziecka niepełnosprawnego prezentującymi różne postawy rodzicielskie
autor: Monika Szymańska-Kamińska
kategoria: referat

British Culture - quiz
autor: Ewa Zderkiewicz-Kula
kategoria: quiz

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Leszek Polkowski
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
autor: Barbara Maciejczyk
kategoria: awans zawodowy

Periodyzacja dziejów
autor: Monika Szymańska-Kamińska
kategoria: prezentacja multimedialna

Blake as a Prophet of the New Age
autor: Bernarda Gołębiowska-Łuszczki
kategoria: artykuł

Otrzymywanie soli różnymi metodami
autor: Barbara Maciejczyk
kategoria: konspekt lekcji

Stężenie molowe roztworów
autor: Barbara Maciejczyk
kategoria: konspekt lekcji

Otrzymywanie soli w reakcjach wodorotlenków metali z tlenkami niemetali
autor: Barbara Maciejczyk
kategoria: konspekt lekcji

Wniosek o rozpoczęcie stażu
autor: Barbara Maciejczyk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Barbara Maciejczyk
kategoria: awans zawodowy

Podróż po krajach Unii Europejskiej
autor: Alicja Borowska
kategoria: konspekt zajęcia

Pobawmy się razem wesoło
autor: Alicja Borowska
kategoria: konspekt zajęcia

Scenariusz inscenizacji "Leśna majówka"
autor: Alicja Borowska
kategoria: scenariusze

A za oknem deszcz
autor: Alicja Borowska
kategoria: konspekt zajęcia

Spacer z wiosną
autor: Alicja Borowska
kategoria: konspekt zajęcia

Artystyczna Sztafeta Przedszkoli
autor: Alicja Borowska
kategoria: scenariusze

Scenariusz uroczystości "Powitanie wiosny"
autor: Alicja Borowska
kategoria: scenariusze

Witajcie w Irlandii - lekcja kulturowa
autor: Agata Sawicka
kategoria: scenariusz lekcji

Ile to razem ?
autor: Beata Stachowska
kategoria: scenariusz zajęcia

Uczennica z mózgowym porażeniem dziecięcym na lekcjach języka angielskiego
autor: Magdalena Knauer
kategoria: analiza przypadku

Mój przyjaciel - książka. Fascynujący świat książek
autor: Marek Polak
kategoria: scenariusz lekcji

Kleksografia, czyli pomysł na ciekawą lekcję
autor: Marek Polak
kategoria: scenariusz lekcji

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Magdalena Frydrych
kategoria: awans zawodowy

"Na łące" - zabawa matematyczna
autor: Barbara Kuziorowicz
kategoria: scenariusz zajęcia

Zabawy muzyczno-ruchowe przy melodiach znanych piosenek
autor: Barbara Kuziorowicz
kategoria: scenariusz zajęcia


 

Wybierz kategorię:

 • artykuły / referaty / eseje

 • scenariusze / konspekty

 • opracowania / analizy

 • ocenianie/ testy / ankiety / konkursy

 • projekty / programy edukacyjne

 • innowacje pedagogiczne

 • plany pracy / programy nauczania

 • poradniki / pomoce

 • aplikacje / programy komputerowe

 • prezentacje multimedialne

 • plany rozwoju / awans zawodowy

 • analizy przypadku

 • twórczość własna
 •   Opcje wyszukiwania:

 • wg przedmiotów i dziedzin

 • wszystkie publikacje

 • najnowsze publikacje

 • w treści publikacji

 • wg wydania, numeru, daty

 • strony autorskie

 • wydanie z dnia:
  14 września 2020 roku

   

  Ilość publikacji: 13684
  w tym nr 19 (2020/2021): 25

     numer online: 77 gości

  reklama