Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

nr 8601-8700   inne

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Ewa Mozer
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Ewa Mozer
kategoria: awans zawodowy

Dekalog dobrego nauczyciela czyli traktuj mnie nauczycielu "po ludzku"
autor: Beata Kręciewska
kategoria: opracowanie

Przygotowanie dziecka do kształtowania pojęcia liczby naturalnej
autor: Beata Kręciewska
kategoria: artykuł

Poznajemy warzywa - ziemniak
autor: Beata Kręciewska
kategoria: scenariusz zajęć

Zabawy twórcze z folią malarską
autor: Beata Kręciewska
kategoria: scenariusz zajęć

Trzy tradycje oświatowe na Wyspach Brytyjskich
autor: Beata Kręciewska
kategoria: opracowanie

Przedmiotowy System Oceniania z matematyki
autor: Beata Szymańska
kategoria: ocenianie

Program pracy pedagoga-terapeuty
autor: Teresa Sarba Bilor
kategoria: plany pracy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Sylwia Taranowicz-Husar
kategoria: awans zawodowy

Ankieta badająca środowisko domowe ucznia
autor: Julita Mirowska
kategoria: ankiety

Gazetka ścienna z języka angielskiego "Christmas"
autor: Julita Mirowska
kategoria: materiały pomocnicze

Zadania opiekuna grupy
autor: Zyta Warachowska
kategoria: plany pracy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Martyna Zagórska
kategoria: awans zawodowy

Szkolna olimpiada z języka angielskiego dla szkoły podstawowej
autor: Klaudia Szymura
kategoria: konkursy

Znaczenie tworzenia grup wychowawczych integrujących dzieci z lekkim i umiarkowanym upośledzeniem umysłowym
autor: Teresa Sarba-Bilor
kategoria: artykuł

Wpływ klasy szkolnej na rozwój społeczno-emocjonalny dziecka
autor: Magdalena Kołodziejczyk
kategoria: artykuł

Sposoby integracji zespołu klasowego
autor: Magdalena Kołodziejczyk
kategoria: artykuł

Opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemu wychowawczego (absencja ucznia na zajęciach szkolnych)
autor: Monika Ośmiałowska
kategoria: analiza przypadku

Utrwalenie dni tygodnia
autor: Ewa Kiśluk
kategoria: scenariusz zajęć

Konspekt zajęć prowadzonych metodą ośrodków pracy w klasie piątej szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym
autor: Justyna Salak
kategoria: konspekt zajęć

Parcie a ciśnienie. Prawo Pascala
autor: Iwona Kowalska
kategoria: scenariusz lekcji

Scenariusz zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień "Nałóg nikotynowy"
autor: Iwona Kowalska
kategoria: scenariusz zajęć

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Teresa Sarba-Bilor
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Beata Gola
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Renata Prądzińska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Joanna Zawada
kategoria: awans zawodowy

Koleżanka, kolega, przyjaciółka, przyjaciel - współpraca
autor: Jolanta Mielniczek-Boszkiewicz
kategoria: prezentacja multimedialna

Nordic Walking
autor: Jolanta Mielniczek-Boszkiewicz
kategoria: prezentacja multimedialna

Ćwiczenia korygujące płaskostopie z wykorzystaniem nietypowych przyborów
autor: Jolanta Mielniczek-Boszkiewicz
kategoria: konspekt zajęć

Optyka geometryczna - lekcja powtórzeniowa
autor: Elżbieta Michałowska
kategoria: scenariusz lekcji

Morza i oceany. Droga morska - najsławniejsi żeglarze i podróżnicy
autor: Ewa Słowik
kategoria: scenariusz zajęć

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Ewa Słowik
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
autor: Małgorzata Nowak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Marta Wiechowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Tomasz Jarecki
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Agnieszka Kiernozek
kategoria: awans zawodowy

Ustalenie wyniku finansowego
autor: Renata Miśkiewicz
kategoria: konspekt lekcji

Obliczamy podatki korzystając z Internetu i komputera
autor: Renata Miśkiewicz
kategoria: konspekt lekcji

Program Koła Młodego Handlowca
autor: Renata Miśkiewicz
kategoria: plany pracy

Upowszechnienie kultury muzycznej we współczesnym świecie
autor: Edyta Kozłowska-Lange
kategoria: artykuł

Scenariusz zabaw muzycznych "Moje zabawy z tatą"
autor: Bożena Kościelecka
kategoria: scenariusz zajęć

Gospodarka rynkowa
autor: Agnieszka Kiernozek
kategoria: test

Podatek dochodowy i podatek VAT
autor: Agnieszka Kiernozek
kategoria: test

Pojęcie i formy pieniądza
autor: Agnieszka Kiernozek
kategoria: scenariusz lekcji

Zamiana zdań z mowy niezależnej na zależną - ćwiczenia z wykorzystaniem Internetu
autor: Marta Powęska-Okoń
kategoria: konspekt lekcji

Strona bierna innych czasów gramatycznych - ćwiczenia
autor: Marta Powęska-Okoń
kategoria: konspekt lekcji

Czas Past Simple i Past Continuous - ćwiczenia
autor: Marta Powęska-Okoń
kategoria: konspekt lekcji

Cykl zajęć zintegrowanych z językiem angielskim w klasie II w oparciu o lekturę "Zaczarowana zagroda"
autor: Violetta Pietrzak
kategoria: scenariusze zajęć

Autorefleksja na temat realizacji zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego w okresie stażu
autor: Roksana Jarecka
kategoria: awans zawodowy

Test sprawdzający wiadomości i umiejętności zdobyte w klasie II
autor: Roksana Jarecka
kategoria: sprawdzian

Stefan Żeromski "Syzyfowe prace"; Jan Kochanowski Treny, Fraszki
autor: Roksana Jarecka
kategoria: sprawdzian

Ankieta dla rodziców
autor: Roksana Jarecka
kategoria: ankiety

Ankieta "Nasza klasa"
autor: Roksana Jarecka
kategoria: ankiety

Gra dydaktyczna "Stany skupienia ciał"
autor: Izabela Szmaglińska
kategoria: scenariusz zajęć

Człowiek
autor: Izabela Szmaglińska
kategoria: sprawdzian

Węgiel i metale
autor: Izabela Szmaglińska
kategoria: sprawdzian

Jak najlepiej odpoczywać ?
autor: Izabela Szmaglińska
kategoria: sprawdzian

Stany skupienia ciał
autor: Izabela Szmaglińska
kategoria: sprawdzian

Pogoda
autor: Izabela Szmaglińska
kategoria: sprawdzian

Wniebowstąpienie Pana Jezusa
autor: Barbara Socha
kategoria: konspekt lekcji + prezentacje multimedialne

Utonięcie
autor: Renata Wadas
kategoria: prezentacja multimedialna

Polska i Europa w XIX wieku
autor: Agnieszka Pyka
kategoria: test

Komu otworzyć ?
autor: Elżbieta Daszke
kategoria: scenariusz zajęć

Ocena stanu faktycznego rozwoju fizycznego i sprawności ogólnej chłopców klasy pierwszej gimnazjum
autor: Tomasz Jarecki
kategoria: artykuł

Czym jest GeoGebra? Przykład zastosowania
autor: Renata Mielczarek
kategoria: artykuł

Ćwiczenia w rozwiązywaniu równań I stopnia z jedną niewiadomą
autor: Renata Mielczarek
kategoria: konspekt lekcji

Przygotowanie wspólnego projektu na podstawie programu Publisher
autor: Rafał Krzemiński
kategoria: konspekt lekcji

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Rafał Krzemiński
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Aleksandra Sakowicz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Dariusz Wilczyński
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego
autor: Beata Szymańska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Renata Juszkiewicz-Boral
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego
autor: Agnieszka Małek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Zyta Warachowska
kategoria: awans zawodowy

Bajkowe pasowanie na Świetlika
autor: Marta Natalia Mielczarek
kategoria: scenariusz urocztości

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Marta Natalia Mielczarek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Marta Natalia Mielczarek
kategoria: awans zawodowy

Woda podstawą życia na Ziemi
autor: Katarzyna Załucka
kategoria: scenariusz lekcji + prezentacja multimedialna

Polska - państwo położone w środkowo-wschodniej Europie. Ćwiczenie umiejętności czytania ze zrozumieniem oraz kształtowanie orientacji w przestrzeni
autor: Anna Rojek
kategoria: konspekt zajęć

Porównywanie liczb naturalnych
autor: Bogusława Trafisz
kategoria: scenariusz lekcji

Jesienny konkurs przyrodniczy dla pięciolatków
autor: Lucyna Spica
kategoria: konkursy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Kamila Chojecka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego
autor: Renata Miśkiewicz
kategoria: awans zawodowy

Sprawdzian z matematyki dla dzieci z lekkim upośledzeniem w klasie szóstej
autor: Anna Szymańska
kategoria: ocenianie

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego
autor: Anna Szymańska
kategoria: awans zawodowy

Sprawdzian z przyrody dla klasy szóstej
autor: Anna Szymańska
kategoria: ocenianie

Obraz wojny w opowiadaniu E. Hemingwaya "Stary człowiek przy moście"
autor: Daniel Prałat
kategoria: scenariusz lekcji

Ideał kobiecego piękna wczoraj i dziś
autor: Daniel Prałat
kategoria: scenariusz lekcji

Tworzymy scenopis do wiersza B. Leśmiana "W malinowym chruśniaku"
autor: Daniel Prałat
kategoria: scenariusz lekcji

Plan rozwoju zawodowego
autor: Daniel Prałat
kategoria: awans zawodowy

Dramat treści i formy - "Okno romańskie i gotyckie"
autor: Barbara Potocka
kategoria: konspekt lekcji

Czy znasz przygody Pinokia - pajaca, który zmienił się w chłopca ?
autor: Dorota Frątczak
kategoria: scenariusz lekcji

Dyplomy z języka angielskiego
autor: Marta Kaczmarek
kategoria: materiały pomocnicze

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego
autor: Anna Starzec
kategoria: awans zawodowy

Witamy Cię Wiosenko
autor: Brygida Pieczonka
kategoria: scenariusz przedstawienia

Funkcja liniowa i jej własności
autor: Lucyna Piotrzkowska
kategoria: sprawdzian

...żeby z wycieczki wszyscy wrócili zdrowi i cali
autor: Bożena Dutkiewicz
kategoria: artykuł

Opis i analiza przypadku dyskryminacji jednej z uczennic przez zespół klasowy
autor: Agnieszka Bejger
kategoria: analiza przypadku

Opis i analiza przypadku asymilacji uczennicy innej narodowości w polskiej szkole
autor: Agnieszka Bejger
kategoria: analiza przypadku


 

Wybierz kategorię:

 • artykuły / referaty / eseje

 • scenariusze / konspekty

 • opracowania / analizy

 • ocenianie/ testy / ankiety / konkursy

 • projekty / programy edukacyjne

 • innowacje pedagogiczne

 • plany pracy / programy nauczania

 • poradniki / pomoce

 • aplikacje / programy komputerowe

 • prezentacje multimedialne

 • plany rozwoju / awans zawodowy

 • analizy przypadku

 • twórczość własna
 •   Opcje wyszukiwania:

 • wg przedmiotów i dziedzin

 • wszystkie publikacje

 • najnowsze publikacje

 • w treści publikacji

 • wg wydania, numeru, daty

 • strony autorskie

 • wydanie z dnia:
  14 września 2020 roku

   

  Ilość publikacji: 13684
  w tym nr 19 (2020/2021): 25

     numer online: 89 gości

  reklama