Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

nr 701-800   inne

Poprawa sprawdzianu ze składni zdania pojedynczego i złożonego
autor: Barbara Czarny
kategoria: scenariusz lekcji

Gimnastyka buzi i języka - 5 minut ćwiczeń oddechowych każdego dnia
autor: Joanna Pierzchała
kategoria: artykuł

Stanisław Moniuszko - kompozytor oper i pieśni
autor: Urszula Wysocka
kategoria: scenariusz lekcji

Organizacja WDN z zakresu wdrażania technologii informacyjnych w szkole
autor: Waldemar Czapiewski
kategoria: opracowanie metodyczne

Zasady wykorzystywania programów multimedialnych w dydaktyce
autor: Marek Chemperek
kategoria: artykuł

Rodzaje mediów i umiejętność ich odbioru
autor: Urszula Bernatowicz-Nyga
kategoria: konspekt lekcji

"Podróżujemy z Tony Halikiem" - turniej wiedzy o Tony Haliku
autorzy: Beata Filipska, Barbara Grzybowska, Henryka Kurtas
kategoria: konspekt

Gminny konkurs ortograficzno-gramatyczny
autorzy: Małgorzata Bidzińska, Barbara Grzybowska, Henryka Kurtas, Małgorzata Szydłowska
kategoria: konspekt (testy)

Inspirowanie ekspresji plastycznej dziecka w wieku przedszkolnym
autor: Beata Laszczkowska
kategoria: artykuł

Różnice klimatyczne, kulturowe między obszarem śródziemnomorskim a Polską
autor: Maria Bogdanowicz
kategoria: scenariusz lekcji

Jak przeczytać list ?
autor: Alina Kozubska
kategoria: scenariusz inscenizacji

Znaczenie fazy rozwoju i dojrzałości mózgu w nauczaniu języków obcych u dzieci
autor: Małgorzata Bakalarska
kategoria: artykuł

Percepcja i koncentracja w nauczaniu języka obcego dzieci
autor: Małgorzata Bakalarska
kategoria: artykuł

Aktywność twórcza w nauczaniu zintegrowanym
autor: Iwona Arciszewska
kategoria: artykuł

Patron szkoły - Jan Brzechwa
autor: Jolanta Napiórkowska
kategoria: scenariusz przedstawienia

Pamiętaj o symetrii
autor: Agnieszka Grądys
kategoria: projekt przedmiotowy / plany pracy

Czworokąty - ich rodzaje i właściwości
autor: Agnieszka Grądys
kategoria: konspekt lekcji

Przemoc i agresja w szkole
autor: Agnieszka Grądys
kategoria: referat

Ścieżki edukacyjne w nowym systemie edukacji
autor: Agnieszka Grądys
kategoria: referat

Jak należy pisać protokół z Rady Pedagogicznej ?
autor: Agnieszka Grądys
kategoria: referat

Rozwój mowy dziecka
autor: Iwona Madecka-Kozieł
kategoria: artykuł

Integracja jako szansa rozwoju dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
autor: Iwona Madecka-Kozieł
kategoria: artykuł

Terapia i wspomaganie psychoruchowego rozwoju dziecka autystycznego
autor: Iwona Madecka-Kozieł
kategoria: artykuł

Czytelniczy konkurs międzyszkolny pt.: "Świat powieści Małgorzaty Musierowicz"
autor: Barbara Hoffman-Rękoś
kategoria: scenariusz

Szkoła - a dzieci dyslektyczne
autor: Barbara Hoffman-Rękoś
kategoria: artykuł

Dysleksja rozwojowa, czyli specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu
autor: Barbara Hoffman-Rękoś
kategoria: artykuł

Funkcjonowanie społeczne młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim
autor: Joanna Cesarz-Kaczorowska
kategoria: artykuł

Komputer w nauczaniu
autor: Grażyna Ogórkis
kategoria: artykuł

Charakterystyka inkunabułów
autor: Bożena Górniak
kategoria: artykuł

Siedem cudów świata
autor: Bożena Górniak
kategoria: opracowanie

Scenariusz spotkania z rodzicami czyli wywiadówka profilaktyczna
autor: Kazimierz Marcinkowski
kategoria: scenariusz

Holizm w szkole. Nauczanie zintegrowane w kontekście bloku przedmiotowego.
autor: Anna Kurzok
kategoria: artykuł + scenariusz zajęć terenowych

Zainteresowania i zaciekawienia dzieci w przedszkolu
autor: Renata Mołdoch
kategoria: artykuł

Recenzja podręczników "Między nami"
autor: Małgorzata Gołagusz-Michalik
kategoria: artykuł

Noc i jej tajemnice
autorzy: Iwona Arciszewska, Jolanta Napiórkowska
kategoria: scenariusz

Holandia, kraj Unii Europejskiej
autor: Elżbieta Łoniewska
kategoria: scenariusz przedstawienia

Wkład Polaków w rozwój chemii
autor: Elżbieta Artyszuk
kategoria: scenariusz lekcji

Kiedy dziecko powinno się uczyć, czyli udany start w karierze szkolnej poprzez kształtowanie pozytywnych nawyków
autor: Arleta Sierszulska
kategoria: referat

Edukacja regionalna w kształceniu zintegrowanym
autor: Anna Józala
kategoria: artykuł

Analiza przypadku problemu edukacyjnego i wychowawczego
autor: Beata Kardas
kategoria: analiza przypadku

Dziecko z deficytem uwagi w szkole
autor: Beata Kardas
kategoria: referat

Współpraca z rodzicami uczniów niepełnosprawnych
autor: Beata Kardas
kategoria: referat

Dzień matematyki 2004
autor: Elżbieta Łoniewska
kategoria: scenariusz

Zadania przedszkola w procesie adaptacji dziecka
autor: Anna Kamińska
kategoria: artykuł

Postawy rodzicielskie a formy karania i nagradzania dzieci przez rodziców
autor: Anna Kamińska
kategoria: opracowanie

Wykorzystanie piłek edukacyjnych "dr Edubala" w edukacji wczesnoszkolnej
autor: Maria Babicka
kategoria: artykuł

Integracja w grupie przedszkolnej
autor: Ewa Galeja
kategoria: artykuł

Przedmiotowy System Oceniania - biologia - gimnazjum
autor: Ewa Lecyk
kategoria: ocenianie

Plany metodyczne powtórzeniowych lekcji biologii w klasie III gimnazjum
autor: Ewa Lecyk
kategoria: scenariusze lekcji

Depresja młodzieńcza i próby samobójcze - problemy współczesnej szkoły
autor: Agnieszka Stochmal
kategoria: referat

Po co nam mity ?
autor: Agnieszka Stochmal
kategoria: esej

Witamy wiosnę na ludowo
autor: Anna Walczak
kategoria: scenariusz inscenizacji

Test - podróże z Tony Halikiem
autor: Henryka Kurtas
kategoria: testy

Zanieczyszczenie powietrza
autor: Irena Świerzowicz
kategoria: prezentacja multimedialna

Program pracy z uczniem zdolnym
autor: Joanna Łukaszek
kategoria: plany pracy / programy

Nauczmy się cieszyć życiem
autor: Joanna Łukaszek
kategoria: scenariusz spektaklu

Wpływ telewizji na rozwój dziecka
autor: Jarosław Drożdżyński
kategoria: artykuł

Integracja muzyki z plastyką na podstawie polskich tańców narodowych
autor: Arleta Sierszulska
kategoria: opracowanie

Filozofia w szkole
autor: Arleta Sierszulska
kategoria: eseje

Program profilaktyki uzależnienia narkotykowego "Narkotyki - Nie, dziękuję"
autor: Małgorzata Kapitan
kategoria: plany pracy / programy

Wykorzystywanie opowiadań i krótkich tekstów literackich w nauczaniu języka angielskiego w gimnazjum
autor: Radosław Kubicki
kategoria: artykuł

Learn English by funny quizzes and games
autor: Danuta Myczkowska
kategoria: scenariusz lekcji

Konkurs czytelniczy "Brzechwa - dzieciom"
autor: Dorota Skierczyńska
kategoria: testy

Propozycje zabaw z wykorzystaniem lektury w nauczaniu zintegrowanym
autor: Dorota Skierczyńska
kategoria: scenariusze

Komputer w życiu dziecka. Możliwości i ograniczenia.
autor: Dariusz Dudek
kategoria: referat

Dichter und Denken in Deutschland
autor: Andrzej Chojnacki
kategoria: scenariusz lekcji + prezentacja multimedialna

Durch sechzehn Bundesländer
autor: Andrzej Chojnacki
kategoria: scenariusz lekcji + prezentacja multimedialna

Walentynki w świecie zwierząt
autor: Elżbieta Artyszuk
kategoria: scenariusz lekcji

Ćwiczenia ortofoniczne w oparciu o bajkę Ewy Szelburg - Zarembiny pt.: "O gęsim jaju, raku Nieboraku, kogucie Pijaku, kaczce Kwaczce, kocie Mruczku i psie Kruczku"
autor: Katarzyna Cicha
kategoria: scenariusz zajęć

Opowiadanie pt.: "Kitka" ilustrowane pacynką
autor: Katarzyna Cicha
kategoria: scenariusz zajęć

Bohater fikcyjny jako osoba znacząca
autor: Beata Jankowska
kategoria: artykuł

Propozycje scenariuszy zajęć dla grupy (6-8) dzieci z objawami nadpobudliwości psychoruchowej w warunkach placówki opiekuńczo-wychowawczej
autor: Małgorzata Głowala
kategoria: scenariusze zajęć

Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci - charakterystyka zaburzenia
autor: Małgorzata Głowala
kategoria: referat

Trening werbalny w pracy z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo w wieku przedszkolnym
autor: Ilona Kawulok
kategoria: artykuł

Przełamywanie barier w mówieniu na lekcjach języka angielskiego
autor: Danuta Myczkowska
kategoria: artykuł

Autonomia na lekcjach języka angielskiego
autor: Danuta Myczkowska
kategoria: artykuł

Wieczór przyjaciół szkoły
autor: Justyna Holona
kategoria: scenariusz uroczystości

Jednostka lekcyjna z piłki koszykowej
autor: Jacek Hofman
kategoria: scenariusz lekcji

Test sprawdzający wiedzę uczniów klas IV z zakresu znajomości zasad ruchu drogowego
autor: Kinga Łańcuchowska
kategoria: testy

Testowanie sprawności fizycznej w procesie wychowania fizycznego
autor: Zbigniew Podkański
kategoria: opracowanie

Wprowadzenie do kultury żywego słowa
autor: Jolanta Podkańska
kategoria: opracowanie

Pasowanie pierwszoklasistów
autor: Bogumiła Wochnowicz
kategoria: scenariusz uroczystości

Jak znaleźć pracę przez Internet ?
Scenariusz lekcji języka rosyjskiego.

autor: Alla Stryjewska
kategoria: scenariusz lekcji

Ankieta - "Ja w klasie"
autor: Danuta Foryś
kategoria: ankiety

Program współpracy wychowawczej z rodzicami "Pomagamy dorastać naszym dzieciom"
autor: Iwona Lipińska-Kulczewska
kategoria: plan pracy

Ignacy Jan Paderewski - życie i działalność
autor: Joanna Otlewska
kategoria: artykuł

"Omnibus" trzecioklasistów na koniec pierwszego etapu kształcenia
autor: Elżbieta Sutkowska
kategoria: testy

Ścieżka przyrodniczo-ekologiczna w parku pałacowym w Kozienicach
autor: Dariusz Kowalczyk
kategoria: opracowanie

Szkodliwe rośliny i narkotyki pochodzenia naturalnego
autor: Małgorzata Kapitan
kategoria: konspekt lekcji

Scenariusz akademii z okazji "Dnia nauczyciela"
autorzy: Agata Głowińska, Edyta Matyjasik
kategoria: scenariusz

Powitajmy godnie Jezusa
autor: Małgorzata Mendel
kategoria: scenariusz przedstawienia

Szyfrowanie informacji
autor: Dorota Domagała
kategoria: prezentacja multimedialna

Szyfrowanie danych
autor: Barbara Nowak
kategoria: scenariusz lekcji

Arkusz Kalkulacyjny. Wprowadzanie danych, formatowanie komórek. Wstawianie formuł i funkcji do arkusza.
autor: Barbara Nowak
kategoria: scenariusz lekcji

Analiza wyników ankiety - Wewnątrzszkolny System Oceniania
autor: Barbara Nowak
kategoria: opracowanie

Kultura komunikowania się drogą do sukcesu organizacji
autor: Dagmara Modrzejewska
kategoria: artykuł

Hartowanie organizmu jako jedno z działań mających wpływ na zapobieganie stresom i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci w wieku przedszkolnym
autor: Anna Iwaniuk
kategoria: referat

Wady postawy u dzieci w wieku przedszkolnym-podział i przyczyny ich powstawania
autor: Anna Iwaniuk
kategoria: referat

Scenariusz zajęcia dla 3-latków "Spotkanie z Mikołajem - zabawy integrujące grupę"
autor: Anna Iwaniuk
kategoria: scenariusz

Kwestionariusz wywiadu "Aspiracje nauczycieli pracujących na wsi"
autor: Jolanta Fabiszewska
kategoria: ankieta

 

Wybierz kategorię:

 • artykuły / referaty / eseje

 • scenariusze / konspekty

 • opracowania / analizy

 • ocenianie/ testy / ankiety / konkursy

 • projekty / programy edukacyjne

 • innowacje pedagogiczne

 • plany pracy / programy nauczania

 • poradniki / pomoce

 • aplikacje / programy komputerowe

 • prezentacje multimedialne

 • plany rozwoju / awans zawodowy

 • analizy przypadku

 • twórczość własna
 •   Opcje wyszukiwania:

 • wg przedmiotów i dziedzin

 • wszystkie publikacje

 • najnowsze publikacje

 • w treści publikacji

 • wg wydania, numeru, daty

 • strony autorskie

 • wydanie z dnia:
  14 września 2020 roku

   

  Ilość publikacji: 13684
  w tym nr 19 (2020/2021): 25

     numer online: 80 gości

  reklama