Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

nr 7701-7800   inne

Własności funkcji kwadratowej
autor: Anna Lewicka
kategoria: prezentacja multimedialna

Poprawa pracy klasowej z ciągów arytmetycznych
autor: Anna Lewicka
kategoria: konspekt lekcji

Metoda projektu na lekcjach matematyki
autor: Anna Lewicka
kategoria: opracowanie

Wykonujemy działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
autor: Paweł Zieliński
kategoria: konspekt lekcji

Dzielniki i wielokrotności liczby naturalnej
autor: Paweł Zieliński
kategoria: konspekt lekcji

Program zajęć Szkolnej Drużyny Wojów
autor: Tomasz Pawłowski
kategoria: plany pracy

Regulamin konkursu z wiedzy o społeczeństwie "Z polityką na ty"
autor: Tomasz Pawłowski
kategoria: konkursy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Tomasz Pawłowski
kategoria: awans zawodowy

Zapraszamy do świata reklamy
autor: Magdalena Bienias
kategoria: projekt edukacyjny

Sen początkującego literata
autorzy: Magdalena Bienias, Iwona Zielińska
kategoria: scenariusz przedstawienia

Plan rozwoju zawodowego
autor: Małgorzata Książek
kategoria: awans zawodowy

Istota i funkcjonowanie kodeksu etycznego nauczyciela w procesie edukacyjnym
autor: Ferdynand Fruissart
kategoria: artykuł

Konflikty w rzeczywistości szkolnej oraz ich rozwiązywanie
autor: Izabela Truchan
kategoria: artykuł

Formy pracy ze słownictwem w nauczaniu j. niemieckiego
autor: Izabela Truchan
kategoria: artykuł

Zaangażowanie mieszkańców Brzeszcz w pomoc więźniom Oświęcimia w latach 1940-1945
autorzy: Adam Głowacki, Agata Malec
kategoria: artykuł

Konkurs czytelniczy "Czy znasz życie i twórczość Paulo Coelho"
autor: Anna Dalibóg
kategoria: konkursy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Monika Hommen
kategoria: awans zawodowy

Scenariusz inscenizacji "Rok i jego dzieci"
autor: Agnieszka Sumara
kategoria: scenariusze

Plan rozwoju zawodowego
autor: Ewa Boryła
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Monika Salamonowicz
kategoria: awans zawodowy

Uzupełniający autorski program zajęć "Najpiękniejsze miejsca krajów niemieckojęzycznych"
autor: Jolanta Guz
kategoria: plany pracy

Ein Tag mit Familie Weber
autor: Jolanta Guz
kategoria: scenariusz lekcji

Program Frostig i Horne
autor: Renata Wojtkowiak
kategoria: artykuł

Upośledzenie umysłowe
autor: Renata Wojtkowiak
kategoria: opracowanie

Geneza Metody Dobrego Startu
autor: Renata Wojtkowiak
kategoria: opracowanie

Edukacja matematyczna przedszkolaków
autor: Renata Wojtkowiak
kategoria: opracowanie

Scenariusz zajęcia z pojęć matematycznych dla 6-latków
autor: Anna Piaskowska-Stanek
kategoria: scenariusze

Plan pracy koła języka niemieckiego dla klas V
autor: Jolanta Guz
kategoria: plany pracy

Plan pracy koła języka niemieckiego dla klas VI
autor: Jolanta Guz
kategoria: plany pracy

Program pracy z uczniem zdolnym językowo "Gramatyka języka niemieckiego bez tajemnic"
autor: Jolanta Guz
kategoria: plany pracy

Razem bezpieczniej - realizacja ogólnopolskiej kampanii "Kocham. Nie biję"
autor: Renata Wojtkowiak
kategoria: artykuł

Program pracy z dzieckiem zdolnym
autor: Renata Wojtkowiak
kategoria: plany pracy

Przykładowy zestaw ćwiczeń o wykorzystania w terapii pedagogicznej baśnią "Czerwony Kapturek" Charles'a Perrault
autor: Renata Wojtkowiak
kategoria: opracowanie

Szkolenia z jakości w grupowym doradztwie zawodowym
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Helena i Kordian
autor: Gabriela Bonk
kategoria: prezentacja multimedialna

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
autor: Natalia Konieczka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Mirosław Nagórny
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Mirosław Nagórny
kategoria: awans zawodowy

Afryka jako kontynent kontrastów językowych
autor: Anna Brzostek
kategoria: artykuł

Stanisław Wyspiański
autor: Justyna Leśniak
kategoria: prezentacja multimedialna

Architektura secesyjna w Polsce
autor: Justyna Leśniak
kategoria: prezentacja multimedialna

Plan rozwoju zawodowego
autor: Justyna Leśniak
kategoria: awans zawodowy

Zieloną Noc
autor: Renata Wojtkowiak
kategoria: artykuł

Warsztaty bożonarodzeniowe "Maczki"
autor: Renata Wojtkowiak
kategoria: artykuł

Scenariusz bajki "Czerwony Kapturek"
autor: Renata Wojtkowiak
kategoria: scenariusze

Spotkanie adaptacyjne w grupie 3-latków
autor: Renata Wojtkowiak
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęcia pokazowego dla nauczycieli z wykorzystaniem programu rozwijania percepcji wzrokowej "Frostig horne"
autor: Renata Wojtkowiak
kategoria: scenariusze

Zakończenie starszaków
autor: Renata Wojtkowiak
kategoria: scenariusze

Książki są ciekawe - jesteś za czy przeciw ?
autor: Marta Pyrc-Jarosz
kategoria: konspekt zajęć

Balonowe wariacje
autor: Marta Pyrc-Jarosz
kategoria: konspekt zajęć

Plan rozwoju zawodowego
autor: Ewa Kiśluk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Barbara Woźniak
kategoria: awans zawodowy

O czarnej legendzie krakowskiej szkoły historycznej. Spojrzenie z literackiego podwórka
autor: Stefan Wrzosek
kategoria: artykuł

Dach - Länder
autor: Justyna Kopeć
kategoria: prezentacja multimedialna

Storytelling with children
autor: Anna Szymańska
kategoria: opracowanie

Program zajęć wyrównawczych z języka polskiego
autor: Aneta Lorenc-Jelonek
kategoria: plany pracy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Marta Balcarczyk
kategoria: awans zawodowy

Funkcje trygonometryczne kąta ostrego - wprowadzenie
autor: Małgorzata Czubacka
kategoria: scenariusz lekcji

Scenariusz przedstawienia "Prawa Dziecka" w oparciu o powieść Janusza Korczaka "Król Maciuś I"
autor: Małgorzata Czubacka
kategoria: scenariusz przedstawienia

Filozofowanie z dziećmi na temat uczuć
autor: Anna Szymańska
kategoria: scenariusz zajęć

W kręgu niesamowitych historii i legend Chorwacji
autor: Anna Szymańska
kategoria: scenariusz zajęć

Organizacja systemów informacyjnych
autor: Michalina Pieniążek
kategoria: opracowanie

Test językowy - części mowy odmienne
autor: Krystyna Wojciechowska
kategoria: ocenianie

Ostatni sejm Rzeczyposopolitej Wł. St. Reymonta. Reportaż historyczny czy zmetaforyzowane dzieło fikcji artystycznej ?
autor: Stefan Wrzosek
kategoria: esej

Plan rozwoju zawodowego
autor: Jolanta Skiba
kategoria: awans zawodowy

Rodzaje zakładów karnych i ich przeznaczenie, systemy wykonywania kary oraz klasyfikacja skazanych
autorzy: Hanna Jarosz, Katarzyna Kubacka
kategoria: artykuł

Recydywiści - droga wykolejenia społecznego oraz przeciwdziałanie zjawisku
autorzy: Hanna Jarosz, Katarzyna Kubacka
kategoria: artykuł

Wiosna na wesoło
autor: Lucyna Ginter
kategoria: scenariusze

Awans zawodowy - autoprezentacja
autor: Aleksander Przychocki
kategoria: prezentacja multimedialna

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
autor: Aleksander Przychocki
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego
autor: Aleksander Przychocki
kategoria: awans zawodowy

Analiza i interpretacja dzieła plastycznego Obraz Jacka Malczewskiego "Kobiety grabiące siano"
autor: Anna Maria Suchcicka
kategoria: artykuł

Rola pedagoga, nauczyciela, wychowawcy w procesie wspierania rozwoju dziecka dotkniętego dysleksją
autor: Anna Maria Suchcicka
kategoria: artykuł

Recenzja artykułu Wiesławy Limont "Uczeń zdolny jako problem wychowawczy"
autor: Anna Maria Suchcicka
kategoria: artykuł

Recykling i gospodarka odpadami na podstawie przedsiębiorstwa (zakład stolarski)
autor: Michalina Pieniążek
kategoria: opracowanie

Scenariusz zajęcia otwartego "Jedz zdrowo warzywnie i owocowo" z inscenizacją "Bajka o witaminkach zawartych w owocach i warzywach"
autor: Anna Betlej
kategoria: scenariusze

Konkurs Recytatorski Przedszkolaków "Maria Konopnicka dzieciom"
autor: Anna Betlej
kategoria: konkursy

Pszczoła miodna
autor: Halina Szajna
kategoria: prezentacja multimedialna

Analiza parametrów fizykochemicznych wód Wisłoka w rejonie Krosna w latach 1999-2005
autor: Halina Szajna
kategoria: prezentacja multimedialna

Ankieta diagnozująca środowisko klasowe
autor: Anita Koperniak
kategoria: ankiety

Oczekiwania rodziców wobec wychowawcy
autor: Anita Koperniak
kategoria: ankiety

Propozycje rozkładów tematów godzin do dyspozycji wychowawcy dla szkół ponadgimnazjalnych
autor: Anita Koperniak
kategoria: plany pracy

Proces komunikowania się nauczyciel-dziecko
autor: Agnieszka Jankowska
kategoria: artykuł

Pomoc postpenitencjarna w Polsce - stan prawny i aktualne problemy
autor: Agata Malec
kategoria: artykuł

"Jest taki dzień" - propozycja spotkania przedświątecznego z rodzicami
autor: Lucyna Ginter
kategoria: scenariusze

Oficyna Wydawnicza Impuls zaprasza
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Wykorzystywanie seksualne małoletnich a prostytucja nieletnich
autor: Mariusz Wiśniewski
kategoria: artykuł

Program upamiętniający VI rocznicę śmierci Jana Pawła II "Pan wezwał Go do siebie"
autor: Urszula Ignacak
kategoria: scenariusze

Oferta szkoleń
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Bajka terapeutyczna "Najmniejsze drzewo w lesie"
autor: Katarzyna Łopińska
kategoria: twórczość własna

Bajka terapeutyczna "Zawsze warto pomagać"
autor: Katarzyna Łopińska
kategoria: twórczość własna

Praktyczne wykorzystanie zabaw ruchowych, do podniesienia jakości funkcjonowania dziecka w grupie rówieśniczej
autor: Barbara Wróbel
kategoria: scenariusz zajęć

Odnawialne źródła energii jako element bezpieczeństwa energetycznego
autor: Agnieszka Kardasz
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Agnieszka Godlewska
kategoria: awans zawodowy

Konspekty lekcji języka angielskiego do podręcznika Shine
autor: Iwona Orzechowska-Wiater
kategoria: konspekty

Diagramy procentowe - zastosowanie w życiu codziennym
autor: Edyta Litwin
kategoria: konspekt lekcji

I wojna światowa - sprawdzian wiadomości
autor: Agnieszka Szulc
kategoria: ocenianie

Plan rozwoju zawodowego
autor: Agnieszka Szulc
kategoria: awans zawodowy

Opracowujemy zaproszenie dla rodziców w programie do zarządzania projektami
autor: Katarzyna Koszyk
kategoria: scenariusz lekcji

O bohaterze, którego nikt nie chciał poznać - bajka przeznaczona do pracy w grupie z problemem braku akceptacji nowego ucznia
autor: Katarzyna Łopińska
kategoria: twórczość własna


 

Wybierz kategorię:

 • artykuły / referaty / eseje

 • scenariusze / konspekty

 • opracowania / analizy

 • ocenianie/ testy / ankiety / konkursy

 • projekty / programy edukacyjne

 • innowacje pedagogiczne

 • plany pracy / programy nauczania

 • poradniki / pomoce

 • aplikacje / programy komputerowe

 • prezentacje multimedialne

 • plany rozwoju / awans zawodowy

 • analizy przypadku

 • twórczość własna
 •   Opcje wyszukiwania:

 • wg przedmiotów i dziedzin

 • wszystkie publikacje

 • najnowsze publikacje

 • w treści publikacji

 • wg wydania, numeru, daty

 • strony autorskie

 • wydanie z dnia:
  14 września 2020 roku

   

  Ilość publikacji: 13684
  w tym nr 19 (2020/2021): 25

     numer online: 58 gości

  reklama