Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

nr 7601-7700   inne

Rola Internetu w bibliotece szkolnej
autor: Mariusz Widz
kategoria: opracowanie

Zestawienie bibliograficzne "Wypalenie zawodowe - mit czy rzeczywistość ?"
autor: Małgorzata Pataj
kategoria: opracowanie

Zestawienie bibliograficzne "Asertywność"
autor: Małgorzata Pataj
kategoria: opracowanie

Plan rozwoju zawodowego
autor: Agata Lorenc
kategoria: awans zawodowy

Struktura zatrudnienia i problem bezrobocia ludności w Polsce
autor: Monika Hajduga
kategoria: scenariusz lekcji

Mały quiz matematyczno-ekonomiczny
autor: Aleksandra Hołdyk
kategoria: ocenianie

Opis i analiza działań podjętych w celu wyeliminowania dużej liczby zwolnień lekarskich z gimnastyki podstawowej i wytrzymałości biegowej dziewcząt
autor: Zbigniew Zalewski
kategoria: analiza przypadku

Rejonowe Dyktando dla Szkół Ponadgimnazjalnych
autor: Alicja Szmidt
kategoria: opracowanie

Film na lekcji języka niemieckiego
autor: Alicja Szmidt
kategoria: scenariusz lekcji

Zadania i ćwiczenia z podstaw przedsiębiorczości
autor: Monika Hajduga
kategoria: opracowanie

Krzyżówka - inflacja
autor: Monika Hajduga
kategoria: materiały pomocnicze

Foliogramy z przedsiębiorczości
autor: Monika Hajduga
kategoria: materiały pomocnicze

Cieszyn - moja mała ojczyzna
autorzy: Joanna Berek, Ewa Drozd, Małgorzata Itner
kategoria: program edukacyjny

Dangerous dining (Niebezpieczne jedzenie)
autor: Natalia Piekarska
kategoria: konspekt lekcji

Arkusz obserwacji lekcji
autor: Magdalena Filipek
kategoria: opracowanie

Rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z wielkościami wprost proporcjonalnymi
autor: Magdalena Filipek
kategoria: konspekt lekcji

Liczby i działania
autor: Magdalena Filipek
kategoria: sprawdzian

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
autor: Magdalena Filipek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Magdalena Filipek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Anna Zielińska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Arkadiusz Formela
kategoria: awans zawodowy

Einkaufen, aber wo ?
autor: Justyna Kopeć
kategoria: scenariusz lekcji + prezentacja multimedialna

Agresja i sposoby jej zapobiegania
autor: Małgorzata Rokosz
kategoria: scenariusz zajęć

Proszę, dziękuję, przepraszam...
autor: Małgorzata Rokosz
kategoria: scenariusz zajęć

Ćwiczenia słuchu fonematycznego (rozróżnianie głosek [k] i [g])
autor: Małgorzata Rokosz
kategoria: scenariusz zajęć

Konkurs przysłów i idiomów niemieckich
autor: Agnieszka Kapłańska
kategoria: konkursy

Konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych
autor: Agnieszka Kapłańska
kategoria: konkursy

Pytania, ćwiczenia z zagadnień ekonomicznych
autor: Iwona Brzyszczan-Prochownik
kategoria: opracowanie

Krzyżówka ekonomiczna
autor: Iwona Brzyszczan-Prochownik
kategoria: opracowanie

Ciekawe materiały dla nauczycieli języka niemieckiego
autor: Maria Aftyka
kategoria: materiały pomocnicze

Plan rozwoju zawodowego
autor: Maria Aftyka
kategoria: awans zawodowy

Rozpoznawanie emocji
autor: Mariola Tomczyk
kategoria: prezentacja multimedialna

Pingwiny
autor: Mariola Tomczyk
kategoria: prezentacja multimedialna

Teatr dla najmłodszych
autor: Mariola Tomczyk
kategoria: prezentacja multimedialna

"Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci", Adele Faber, Elaine Mazlish
autor: Ewelina Adamczyk
kategoria: artykuł

"Rycerze i ich świat" - lekcja muzealna dla klas 5 i 6 w Zamku Królewskim w Warszawie
autor: Ewelina Adamczyk
kategoria: artykuł

Rozbiór logiczny zdania
autor: Ewelina Adamczyk
kategoria: sprawdzian

Rola pieniądza w gospodarce rynkowej
autor: Monika Dziechciarz
kategoria: prezentacja multimedialna

Projekt edukacyjny "Matematyka w przyrodzie"
autorzy: Joanna Piegowska, Jadwiga Świeczewska
kategoria: projekty edukacyjne

Ekosystem leśny. Zajęcia terenowe
autor: Joanna Piegowska
kategoria: konspekt zajęć

Lekcja powtórzeniowa. Pogoda i jej składniki, obieg wody w przyrodzie
autor: Joanna Piegowska
kategoria: konspekt zajęć

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Małgorzata Kwiatkowska
kategoria: awans zawodowy

Test z Wewnątrzszkolnej Olimpiady Przedsiębiorczości
autor: Monika Dziechciarz
kategoria: konkursy

Tlenek węgla (IV) - właściwości i rola w przyrodzie
autor: Kamila Borowiec
kategoria: plan metodyczny

Ziarnista budowa materii
autor: Kamila Borowiec
kategoria: plan metodyczny

Rozpuszczanie a rozpuszczalność substancji
autor: Kamila Borowiec
kategoria: plan metodyczny

Kwas etanowy (octowy) - budowa cząsteczki, właściwości i zastosowanie
autor: Kamila Borowiec
kategoria: plan metodyczny

Etanol - budowa cząsteczki, właściwości i zastosowanie
autor: Kamila Borowiec
kategoria: plan metodyczny

Poznajemy budowę cząsteczek, rodzaje i właściwości tłuszczów
autor: Kamila Borowiec
kategoria: plan metodyczny

Kwasy beztlenowe: kwas chlorowodorowy i siarkowodorowy
autor: Kamila Borowiec
kategoria: plan metodyczny

Elektrolity i nieelektrolity
autor: Kamila Borowiec
kategoria: plan metodyczny

Badanie właściwości chemicznych tlenu
autor: Kamila Borowiec
kategoria: plan metodyczny

Zjawisko fizyczne a reakcja chemiczna
autor: Kamila Borowiec
kategoria: plan metodyczny

Sztuka baroku - architektura, rzeźba, malarstwo
autor: Anna Babiak
kategoria: scenariusz lekcji + prezentacja multimedialna

Scenariusz programu artystycznego na otwarcie sali sportowej
autor: Renata Urbaniak
kategoria: scenariusz imprezy

Wyścigi rzędów z wykorzystaniem różnych przyborów
autor: Renata Urbaniak
kategoria: konspekt lekcji

Plan rozwoju zawodowego
autor: Renata Urbaniak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Marta Kiszewska
kategoria: awans zawodowy

Scenariusz z okazji "Dnia Mamy i Taty" w grupie dzieci 3-letnich
autor: Sylwia Książek-Szymoniak
kategoria: scenariusz zajęć

Sprawdziany z historii
autor: Radosław Sobala
kategoria: ocenianie

Siły międzycząsteczkowe - zjawisko napięcia powierzchniowego
autor: Joanna Prymon
kategoria: scenariusz lekcji

Dzień Dziecka w indiańskiej wiosce
autor: Beata Perak
kategoria: scenariusz zajęć

Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli na temat potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego
autor: Agnieszka Hryniszyn
kategoria: ankiety

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Agnieszka Hryniszyn
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Aleksandra Król-Berut
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Magdalena Musiał
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
autor: Anna Michalska
kategoria: awans zawodowy

Procenty - w szkole i życiu codziennym
autor: Renata Pasztor
kategoria: prezentacja multimedialna

The World of Nature - Natural and man-made disasters
autor: Ewelina Wnuk
kategoria: scenariusz zajęć

Konsekwencje naszych zachowań - zajęcia profilaktyczne
autor: Małgorzata Rokosz
kategoria: scenariusz zajęć

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Katarzyna Gołębiowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Justyna Królak
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Justyna Królak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Justyna Królak
kategoria: awans zawodowy

Dziecko niepełnosprawne na drodze do niezależności
autor: Małgorzata Knapik
kategoria: referat

Roczny plan pracy rewalidacyjno-wychowawczej
autor: Małgorzata Knapik
kategoria: plany pracy

Upośledzenie umysłowe - przegląd literatury
autor: Barbara Michałowska
kategoria: opracowanie

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego (I semestr)
autor: Izabella Polkowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Joanna Cichocka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Karolina Moroz
kategoria: awans zawodowy

Program autorski zajęć pozalekcyjnych "Airsoft"
autor: Damian Skiba
kategoria: plany pracy

Program autorski zajęć pozalekcyjnych "Sporty walki"
autor: Damian Skiba
kategoria: plany pracy

Relacje młodzież i dorośli
autor: Krzysztof Tyszka
kategoria: konspekt lekcji

Sprawdzian z fonetyki
autor: Beata Tyszka
kategoria: ocenianie

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
autor: Edyta Litwin
kategoria: awans zawodowy

Charakterystyka oprogramowania zabezpieczającego
autor: Bernadeta Walenta
kategoria: prezentacja multimedialna

Metody dydaktyczne
autor: Jakub Piekarczyk
kategoria: referat

Zajęcia dla dzieci 3-letnich "Poznaję pojazdy"
autor: Joanna Magner
kategoria: scenariusz zajęć

Konspekt zajęć rewalidacyjno-wychowawch "Doznania wielozmysłowe"
autor: Justyna Poręba-Maciejowska
kategoria: konspekt zajęć

Doskonalenie poznanych ćwiczeń gimnastycznych w obwodzie ćwiczebnym
autor: Kamil Puzdrakiewicz
kategoria: konspekt lekcji

Doskonalenie uderzeń piłki prostym podbiciem
autor: Kamil Puzdrakiewicz
kategoria: konspekt lekcji

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Izabela Grochal
kategoria: awans zawodowy

Projekt programu nauczania tenisa stołowego - I etap edukacji
autor: Beata Nowak
kategoria: programy nauczania

Rozkład materiału nauczania z tenisa stołowego dla klas IV-VI
autor: Beata Nowak
kategoria: plany pracy

Rozkład materiału nauczania z tenisa stołowego dla klas I-III
autor: Beata Nowak
kategoria: plany pracy

System oceniania z tenisa stołowego dla klas I-III
autor: Beata Nowak
kategoria: ocenianie

Konspekt lekcji wychowania fizycznego - turniej tenisa stołowego
autor: Beata Nowak
kategoria: konspekty

Stres
autor: Agnieszka Pietrzkiewicz-Kiluk
kategoria: konspekty (prezentacja multimedialna)

Program zajęć artystycznych w gimnazjum "Ziemia śląska - jedno dzieło w wielu egzemplarzach"
autor: Anna Babiak
kategoria: programy edukacyjne

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Jakub Piekarczyk
kategoria: awans zawodowy


 

Wybierz kategorię:

 • artykuły / referaty / eseje

 • scenariusze / konspekty

 • opracowania / analizy

 • ocenianie/ testy / ankiety / konkursy

 • projekty / programy edukacyjne

 • innowacje pedagogiczne

 • plany pracy / programy nauczania

 • poradniki / pomoce

 • aplikacje / programy komputerowe

 • prezentacje multimedialne

 • plany rozwoju / awans zawodowy

 • analizy przypadku

 • twórczość własna
 •   Opcje wyszukiwania:

 • wg przedmiotów i dziedzin

 • wszystkie publikacje

 • najnowsze publikacje

 • w treści publikacji

 • wg wydania, numeru, daty

 • strony autorskie

 • wydanie z dnia:
  14 września 2020 roku

   

  Ilość publikacji: 13684
  w tym nr 19 (2020/2021): 25

     numer online: 41 gości

  reklama