Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

nr 7401-7500   inne

Religie politeistyczne czasów rosnącego niepokoju - epoka cesarstwa rzymskiego
autor: Agnieszka Kowalska
kategoria: scenariusz lekcji

Przykład zadania na egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik agrobiznesu
autor: Katarzyna Czatrowska
kategoria: opracowanie

Korespondencja e-mailowa z biurem turystycznym (KFU)
autor: Katarzyna Dembska
kategoria: konspekt lekcji

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Alicja Bielas
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Wioleta Budnicka
kategoria: awans zawodowy

Doskonalenie koordynacji pracy RR i NN z oddychaniem w stylu kraulowym i grzbietowym
autorzy: Sabina Kazimierczyk, Artur Białecki, Andrzej Biskupski
kategoria: scenariusz zajęć

Apel z okazji 91 rocznicy Powstania Wielkopolskiego
autor: Monika Nawrocka-Paluszkiewicz
kategoria: scenariusz apelu

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Katarzyna Nowińska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Aleksandra Domżał
kategoria: awans zawodowy

Powstanie umów w rozwoju historycznym
autor: Tomasz Łotoczko
kategoria: artykuł

Wyobraźnia geometryczna dzieci w młodszym wieku szkolnym
autor: Sylwia Brzyska
kategoria: artykuł

"Romeo & Juliet" - uproszczona wersja dramatu dla teatru szkolnego
autor: Magdalena Pyszyńska
kategoria: scenariusz przedstawienia

Sprawdzian całoroczny z matematyki dla klasy IV
autor: Dorota Sokołowska
kategoria: ocenianie

Test z działu "Kwasy i wodorotlenki"
autor: Lucyna Lemańczyk
kategoria: ocenianie

Świat Baśni Andersena - "Królowa Śniegu"
autor: Agata Müller
kategoria: konspekt zajęć

Dawne i współczesne zwyczaje wielkanocne
autor: Agata Müller
kategoria: konspekt zajęć

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Joanna Jóźwiak
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
autor: Marcin Maćkowiak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Marcin Maćkowiak
kategoria: awans zawodowy

Konkurs Międzyszkolny dla Gimnazjalistów "Narnia"
autor: Gabriela Bonk
kategoria: konkursy / prezentacja multimedialna

Kradzież - skutki i odpowiedzialność prawna
autor: Agnieszka Zalewska
kategoria: scenariusz lekcji

Plan pracy Zespołu Nauczycieli Przedmiotów Humanistycznych
autor: Agnieszka Zalewska
kategoria: plany pracy

Die Relevanz der fremdsprachlichen Schreibkompetenz - zu Arten des Schreibens im Fremdsprachenunterricht
autor: Marek Jędrzejowski
kategoria: artykuł

Lesestile bei der Entwicklung des Leseverstehens im Fremdsprachenunterricht
autor: Marek Jędrzejowski
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego
autor: Agnieszka Pietrzyk
kategoria: awans zawodowy

Test "Podmioty gospodarcze"
autor: Lilianna Rękawek
kategoria: ocenianie

Plan rozwoju zawodowego
autor: Anna Trepka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Anna Żukrowska-Witek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Cezary Kwasiborski
kategoria: awans zawodowy

Zagadki-rymowanki o źródłach określonych składników pokarmowych
autor: Maria Budziosz
kategoria: konkursy

Personifikacja wybranych witamin i awitaminoz
autor: Maria Budziosz
kategoria: opracowanie

Lądy i oceany na Ziemi
autor: Maria Budziosz
kategoria: scenariusz lekcji

Poznajemy rodzaje rekcji chemicznych
autor: Katarzyna Rakowska
kategoria: scenariusz lekcji

Dlaczego warto być asertywnym ?
autor: Magdalena Piętak
kategoria: scenariusz lekcji

Lekcja integracyjna "Świat w ciemności"
autor: Elżbieta Trawczyńska
kategoria: scenariusz lekcji

Wzory skróconego mnożenia
autor: Grzegorz Janek
kategoria: prezentacja multimedialna

Plan rozwoju zawodowego
autor: Anna Kruliczak
kategoria: awans zawodowy

Język w reklamie
autor: Marzena Borkowska
kategoria: opracowanie

Rozpoznawanie roślin lądowych oraz roślin i zwierząt zbiornika wodnego
autor: Iwona Majewska
kategoria: scenariusze

Scenariusz imprezy z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia pod hasłem "Mój przyjaciel miś"
autor: Ewa Lesińska
kategoria: scenariusze

Hospitacja diagnozująca "Organizmy i ich środowisko. Populacja"
autor: Aleksandra Mazur
kategoria: scenariusz + prezentacja multimedialna

Scenariusz lekcji "Zmiany w życiu łabędzia"
autor: Aleksandra Mazur
kategoria: scenariusz + prezentacja multimedialna

Scenariusz zajęć w grupie 5-6-latków "W marcu jak w garncu"
autor: Aleksandra Mazur
kategoria: scenariusze

Plan rozwoju zawodowego
autor: Marzena Borkowska
kategoria: awans zawodowy

Turniej wiedzy o języku angielskim i kulturze krajów anglojęzycznych
autor: Agnieszka Lipka
kategoria: konkursy

Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego "English Ace 2010"
autor: Agnieszka Lipka
kategoria: konkursy

Polsko-angielski Konkurs Wiedzy o Książce
autor: Agnieszka Lipka
kategoria: konkursy

Czy babcia z wiersza T. Różewicza żyje wśród kochających ją ludzi ?
autor: Anna Rymarkiewicz
kategoria: konspekt lekcji

Boże Narodzenie tuż, tuż
autor: Anna Rymarkiewicz
kategoria: konspekt lekcji

Odkrywamy historię zatopionego miasta. A. Mickiewicz "Świteź"
autor: Anna Rymarkiewicz
kategoria: konspekt lekcji

Konkurs czytelniczy "Wyprawa do krainy baśni i legend"
autor: Anna Rymarkiewicz
kategoria: konkursy

Konkurs ortograficzny "Mistrz ortografii"
autor: Anna Rymarkiewicz
kategoria: konkursy

Pytania do powieści Małgorzaty Musierowicz "Kwiat kalafiora"
autor: Anna Rymarkiewicz
kategoria: ocenianie

Materiały pomocniczne w pracy biblioteki
autor: Anna Rymarkiewicz
kategoria: materiały pomocniczne

Gimnazjalna klasa teatralno-dziennikarska
autorzy: Ewa Kopczyńska, Wioletta Stachura
kategoria: innowacja pedagogiczna

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Małgorzata Mamaj
kategoria: awans zawodowy

Ekonomia ciągle w modzie !
autor: Lilianna Rękawek
kategoria: artykuł

Czasy: present simple & present continuous
autor: Grażyna Michałowska
kategoria: test

Program do analizy statystycznej i graficznej prezentacji wyników testu
autor: Ewa Krawczyk
kategoria: ocenianie

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Ewa Krawczyk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Ewa Krawczyk
kategoria: awans zawodowy

VAT należny, naliczony i wpłacony w 3 fazach obrotu towarowego
autor: Elżbieta Pawlak
kategoria: scenariusz lekcji

Pojęcie, rodzaje i metody kalkulacji
autor: Elżbieta Pawlak
kategoria: scenariusz lekcji

Zabawa taneczna pod hasłem "Sowi las"
autor: Bożena Tabiś
kategoria: artykuł

Obchody Dnia Marchewki
autorzy: Lucyna Byszko, Urszula Kawecka
kategoria: scenariusze

Scenariusz przedstawienia teatralnego dla babci i dziadka
autorzy: Lucyna Byszko, Urszula Kawecka
kategoria: scenariusze

Scenariusz przedstawienia teatralnego dla rodziców "Żyj z przyrodą w zgodzie"
autor: Urszula Kawecka
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy łączonej I-II
autor: Teresa Lackowska
kategoria: scenariusze

Opracowanie badania wyników nauczania z technologii informacyjnej
autor: Ewa Krawczyk
kategoria: ocenianie

Opisywanie zwierząt z użyciem czasownika "have got" i "can"
autor: Marta Sznober
kategoria: konspekt lekcji

Opis twarzy
autor: Marta Sznober
kategoria: konspekt lekcji

Twierdzenie Talesa
autor: Anna Kawecka
kategoria: konspekt lekcji

Wartość liczbowa wyrażenia algebraicznego
autor: Anna Kawecka
kategoria: konspekt lekcji

Plan rozwoju zawodowego
autor: Anna Darowska
kategoria: awans zawodowy

Dangerous dining (Niebezpieczne jedzenie)
autor: Natalia Piekarska
kategoria: konspekt lekcji

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Agnieszka Gajewska
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Marzena Dyndul
kategoria: awans zawodowy

Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej z wykorzystaniem materiału obrazkowego
autor: Beata Stachowska
kategoria: scenariusz zajęcia

Materiały i narzędzia stosowane w obróbce szkła
autor: Andrzej Pszczoła
kategoria: prezentacja multimedialna

Szkolny Konkurs Polonistyczny "W krainie mitów"
autor: Agnieszka Krasuska
kategoria: konkursy

Autorski program nauczania piłki siatkowej w klasach IV-VI
autor: Maciej Bartosik
kategoria: programy nauczania

Konkurs historyczno-przyrodniczy "Państwa sąsiedzi Polski"
autorzy: Teresa Kamińska Adamek, Małgorzata Redman, Elżbieta Malendowicz
kategoria: konkursy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Izabela Konopka
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Anita Haczyk
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Marzena Kościelniak
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Marzena Ilukowicz
kategoria: awans zawodowy

Scenariusz uroczystości Dnia Matki
autor: Teresa Lackowska
kategoria: scenariusze

Spotkanie z babciami i dziadkami z okazji ich święta
autor: Teresa Lackowska
kategoria: scenariusze

Plan rozwoju zawodowego
autor: Teresa Lackowska
kategoria: awans zawodowy

Chmury i inne zjawiska atmosferyczne
autor: Aleksandra Paździor
kategoria: konspekt lekcji

Sobór Watykański II
autor: Jarosław Michalak
kategoria: prezentacja multimedialna

Kościół na przestrzeni wieków
autor: Jarosław Michalak
kategoria: konspekt lekcji

Siedem cudów Złotogłowic
autor: Józefa Ryszka
kategoria: prezentacja multimedialna

Wielokrotności liczb naturalnych
autor: Józefa Ryszka
kategoria: konspekt lekcji

Sprawdzian z działu "Budowa atomu a układ okresowy pierwiastków chemicznych"
autor: Elżbieta Mędrzycka
kategoria: ocenianie

Sprawdzian z działu "Związki chemiczne w żywieniu"
autor: Elżbieta Mędrzycka
kategoria: ocenianie

Sprawdzian z działu "Łączenie się atomów"
autor: Elżbieta Mędrzycka
kategoria: ocenianie

Kwaśne deszcze - metaplan
autor: Elżbieta Mędrzycka
kategoria: konspekt lekcji

Woda jako rozpuszczalnik
autor: Elżbieta Mędrzycka
kategoria: konspekt lekcji

Cząsteczka pierwiastka i cząsteczka związku chemicznego
autor: Elżbieta Mędrzycka
kategoria: konspekt lekcji


 

Wybierz kategorię:

 • artykuły / referaty / eseje

 • scenariusze / konspekty

 • opracowania / analizy

 • ocenianie/ testy / ankiety / konkursy

 • projekty / programy edukacyjne

 • innowacje pedagogiczne

 • plany pracy / programy nauczania

 • poradniki / pomoce

 • aplikacje / programy komputerowe

 • prezentacje multimedialne

 • plany rozwoju / awans zawodowy

 • analizy przypadku

 • twórczość własna
 •   Opcje wyszukiwania:

 • wg przedmiotów i dziedzin

 • wszystkie publikacje

 • najnowsze publikacje

 • w treści publikacji

 • wg wydania, numeru, daty

 • strony autorskie

 • wydanie z dnia:
  14 września 2020 roku

   

  Ilość publikacji: 13684
  w tym nr 19 (2020/2021): 25

     numer online: 77 gości

  reklama