Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

nr 7101-7200   inne

Program zakończenia roku szkolnego
autor: Anna Stachowiak
kategoria: scenariusz uroczystości

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Anna Stachowiak
kategoria: awans zawodowy

Jacek Soplica - nowy typ bohatera romantycznego
autor: Grażyna Tuszyńska
kategoria: scenariusz lekcji + prezentacja multimedialna

Żywienie różnych grup ludności - żywienie dzieci w wieku przedszkolnym
autor: Joanna Dyrka
kategoria: scenariusz zajęć

Plan pracy szkolnego koła Ligi Ochrony Przyrody
autor: Beata Wizor
kategoria: plany pracy

Kartkówka - siła Lorentza i elektrodynamiczna
autor: Elżbieta Augustyniak
kategoria: ocenianie

Budowa i zasada działania komputera
autor: Adriana Trochim
kategoria: scenariusz lekcji

Świat opakowań zalety i wady. Segregujemy śmieci - czyli rady na odpady
autor: Adriana Trochim
kategoria: scenariusz lekcji

Żywność - wiesz co jesz ? Jak przechowywać żywność ?
autor: Adriana Trochim
kategoria: scenariusz lekcji

Projekt imprezy szkolnej "Dzień Ziemi"
autor: Adriana Trochim
kategoria: projekt edukacyjny

Plan rozwoju zawodowego
autor: Edward Borecki
kategoria: awans zawodowy

Konkurs języka angielskiego "Welcome" 2010
autorzy: Inna Miercałow, Agnieszka Dąbrowska, Anna Klasa
kategoria: konkursy

Konkurs języka angielskiego "Welcome" 2007
autorzy: Inna Miercałow, Agnieszka Konieczek, Anna Klasa
kategoria: konkursy

Konkurs języka angielskiego "Red, white & blue" - etap szkolny
autorzy: Inna Miercałow, Agnieszka Dąbrowska, Anna Klasa
kategoria: konkursy

Minitest z języka angielskiego "Plurals; indefinite articles a/an + vocabulary"
autor: Inna Miercałow
kategoria: ocenianie

Minitest z języka angielskiego "My village - fill in the blanks"
autor: Inna Miercałow
kategoria: ocenianie

Test z języka angielskiego - przymiotniki vs przysłówki
autor: Inna Miercałow
kategoria: ocenianie

Materiały do wykorzystania na lekcjach języka angielskiego w trakcie wizyty niemieckiej grupy uczniów w polskim gimnazjum
autor: Inna Miercałow
kategoria: opracowanie

The Lap dance
autor: Inna Miercałow
kategoria: plan lekcji

United in diversity - Imagine
autor: Inna Miercałow
kategoria: plan lekcji

Przedmiotowy System Oceniania języków obcych
autor: Inna Miercałow
kategoria: ocenianie

Plan pracy zespołu języków obcych
autor: Inna Miercałow
kategoria: plany pracy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Inna Miercałow
kategoria: awans zawodowy

Innowacja pedagogiczna "Moje ja w świecie muzyki"
autor: Aneta Wieczorek
kategoria: innowacje pedagogiczne

Ewaluacja wewnetrzna nadzoru pedagogicznego
autor: Aneta Wieczorek
kategoria: opracowanie

Godzina wychowawcza w klasie II gimnazjum
autor: Ewa Wróblewska
kategoria: plany pracy

Indywidualny program edukacyjny dla ucznia upośledzonego w stopniu umiarkowanym
autor: Ewa Wróblewska
kategoria: plany pracy

To be - exercises
autor: Barbara Wijatyk
kategoria: opracowanie

Present Continuous - exercises
autor: Barbara Wijatyk
kategoria: opracowanie

Fruits and vegetables (2)
autor: Barbara Wijatyk
kategoria: opracowanie

Fruits and vegetables (1)
autor: Barbara Wijatyk
kategoria: opracowanie

Konkurs wiedzy o Polsce "Piękna nasza Polska cała"
autorzy: Dorota Basiak, Anna Grzesiak
kategoria: konkursy

Zielony pałac Pani Wiosny
autor: Anna Grzesiak
kategoria: scenariusz zajęć

Bajka o smutnym mieście - czyli jak radzić sobie ze smutkiem
autor: Anna Grzesiak
kategoria: scenariusz zajęć

Na ratunek krainie figur geometrycznych
autor: Anna Grzesiak
kategoria: scenariusz zajęć

"Koty i kotki" - scenariusz zajęć usprawniających myślenie w grupie dzieci 4-letnich
autor: Anna Grzesiak
kategoria: scenariusz zajęć

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Agnieszka Gawliczek
kategoria: awans zawodowy

Matematyka pomaga w codziennych sytuacjach
autor: Anna Pyzel-Kamińska
kategoria: konspekt zajęć

Figury geometryczne płaskie i przestrzenna: kula
autor: Anna Pyzel-Kamińska
kategoria: konspekt zajęć

Co jest cięższe a co lżejsze. Waga
autor: Anna Pyzel-Kamińska
kategoria: konspekt zajęć

Wprowadzenie cyfry "3"
autor: Anna Pyzel-Kamińska
kategoria: konspekt zajęć

Józef Chełmoński
autor: Anna Rydzińska
kategoria: prezentacja multimedialna

Zwyczaje i obrzędy bożonarodzeniowe w różnych krajach
autor: Anna Rydzińska
kategoria: test

Propozycja zajęć plastycznych w przedszkolu w grupie dzieci 5-6 letnich
autor: Hanna Mączka Del Priore
kategoria: scenariusz zajęć

"Razem bawić się weselej" - w oparciu o opowiadanie Moniki Tirabański "Ropucha egoistka"
autor: Hanna Mączka Del Priore
kategoria: scenariusz zajęć

Współpraca w zespole trójkowym, nagranie - wystawienie - atak
autor: Małgorzata Ludwiczak
kategoria: konspekt lekcji

Plan wynikowy z wychowania fizycznego dla klasy III gimnazjum
autor: Małgorzata Ludwiczak
kategoria: plany pracy

Plan wynikowy z wychowania fizycznego dla klasy II gimnazjum
autor: Małgorzata Ludwiczak
kategoria: plany pracy

Plan wynikowy z wychowania fizycznego dla klasy I gimnazjum
autor: Małgorzata Ludwiczak
kategoria: plany pracy

Scenariusz lekcji języka angielskiego "Camping international"
autor: Nataliya Hrynchyshyn
kategoria: scenariusz lekcji

Plan rozwoju zawodowego
autor: Edyta Wiącek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Matylda Dziedzic
kategoria: awans zawodowy

Antarktyda - kraina wieczego lodu
autor: Jadwiga Masłyk
kategoria: prezentacja multimedialna

Konkurs języka angielskiego "Festivals in English-speaking countries"
autor: Joanna Buko
kategoria: konkursy

Tworzenie dokumentów ilustrowanych symbolami
autor: Joanna Werachowska-Pestka
kategoria: konspekt lekcji

Konkurs matematyczny "Rach-mistrz - mistrz rachunku pisemnego"
autor: Joanna Werachowska-Pestka
kategoria: konkursy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Beata Ziębicka
kategoria: awans zawodowy

Czy globalne zmiany klimatyczne są spowodowane przez człowieka XX wieku ?
autor: Eliza Juzyszyn-Szprejda
kategoria: prezentacja multimedialna + konspekt lekcji

Poznajemy obszary ekologicznego zagrożenia
autor: Eliza Juzyszyn-Szprejda
kategoria: konspekt lekcji

Plan rozwoju zawodowego
autor: Eliza Juzyszyn-Szprejda
kategoria: awans zawodowy

Dysleksja rozwojowa na lekcjach języków obcych
autor: Magdalena Garwol
kategoria: prezentacja multimedialna

Program działań dyydaktycznych realizowanych na szkolnym kole zainteresowań z języka angielskiego dla klas 4-6
autor: Magdalena Garwol
kategoria: plany pracy

Program działań dydaktycznych dla uczniów z dysleksją rozwojową
autor: Magdalena Garwol
kategoria: plany pracy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Magdalena Skulimowska
kategoria: awans zawodowy

Węgiel - czarne bogactwo
autor: Jadwiga Masłyk
kategoria: prezentacja multimedialna

Konspekt zajęć całodniowych "Pory dnia i roku"
autor: Jadwiga Masłyk
kategoria: konspekty

Budowa szkieletu człowieka
autor: Marta Cychner
kategoria: scenariusz lekcji

Utrwalenie wiadomości o komórce jako podstawowej jednostce strukturalnej organizmu
autor: Marta Cychner
kategoria: scenariusz lekcji

Oko jako narząd wzroku
autor: Marta Cychner
kategoria: scenariusz lekcji

Mechanizm oraz znaczenie replikacji
autor: Marta Cychner
kategoria: scenariusz lekcji

Interakcje międzypopulacyjne
autor: Marta Cychner
kategoria: scenariusz lekcji

Chemograf - związki nieorganiczne
autor: Adam Makówka
kategoria: sprawdzian

Psycholog w szkole, blaski i cienie
autor: Mirosława Misik
kategoria: artykuł

Program nauczania na dodatkowych zajęciach z matematyki
autor: Rafał Mikołajczak
kategoria: plany pracy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Joanna Śmieszek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Małgorzata Bzdyra
kategoria: awans zawodowy

Zagrożenia płynące z Internetu
autor: Rafał Mikołajczak
kategoria: scenariusz lekcji

Wzór zaproszenia na uroczystość Dnia Rodziny lub Dnia Matki i Ojca
autor: Iwona Szulc
kategoria: materiały pomocnicze

Program autorski z wychowania fizycznego w gimnazjum
autor: Iwona Czeropska
kategoria: plany pracy

Program zajęć pozalekcyjnych rozszerzających ofertę edukacyjną "Zdaj maturę z języka polskiego"
autor: Robert Piwowarczyk
kategoria: plany pracy

Karta pracy do ćwiczeń przygotowujących do matury - usystematyzowanie wiedzy (lektury - poziom podstawowy)
autor: Robert Piwowarczyk
kategoria: opracowanie

Uczymy się rzucać i chwytać piłkę. Poznajemy zasady gry w "Dwa ognie"
autor: Marta Karczewska
kategoria: konspekt lekcji

Kształtowanie nawyku poprawnej postawy w czasie ćwiczeń
autor: Marta Karczewska
kategoria: konspekt lekcji

Zastosowanie podań i chwytów w grach i zabawach
autor: Marta Karczewska
kategoria: konspekt lekcji

Klasa jako struktura formalna i nieformalna
autor: Marta Karczewska
kategoria: referat

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Izabela Mielniczek
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Klaudia Oleksy
kategoria: awans zawodowy

Osoby niepełnosprawne intelektualnie mogą pracować !
autor: redakcja
kategoria: aktualności

Matematyczne potyczki
autor: Katarzyna Szydłowska
kategoria: konkursy

Scenariusz zajęć edukacji wczesnoszkolnej "Wiosna zwyczaje wielkanocne"
autor: Małgorzata Ziemińska
kategoria: scenariusze

Scenariusz pasowania na ucznia
autor: Małgorzata Maruszewska
kategoria: scenariusze

Apel z okazji Międzynarodowego Dnia Zdrowia
autorzy: Joanna Latacz, Lidia Szewczyk
kategoria: scenariusze

Badanie techniki czytania ze zrozumieniem w nauczaniu zintegrowanym
autor: Aleksandra Muskietorz
kategoria: testy

Plan rozwoju zawodowego
autor: Aleksandra Muskietorz
kategoria: awans zawodowy

Ziemie polskie po Kongresie Wiedeńskim
autor: Maria Pakulla
kategoria: sprawdzian

Sejm Wielki
autor: Maria Pakulla
kategoria: sprawdzian

Polska Piastów
autor: Maria Pakulla
kategoria: sprawdzian

Polska za panowania Bolesława Chrobrego
autor: Maria Pakulla
kategoria: scenariusz lekcji

Powstanie warszawskie
autor: Maria Pakulla
kategoria: scenariusz lekcji

Program zajęć wyrównawczych z fizyki i astronomii
autor: Elżbieta Augustyniak
kategoria: plany pracy


 

Wybierz kategorię:

 • artykuły / referaty / eseje

 • scenariusze / konspekty

 • opracowania / analizy

 • ocenianie/ testy / ankiety / konkursy

 • projekty / programy edukacyjne

 • innowacje pedagogiczne

 • plany pracy / programy nauczania

 • poradniki / pomoce

 • aplikacje / programy komputerowe

 • prezentacje multimedialne

 • plany rozwoju / awans zawodowy

 • analizy przypadku

 • twórczość własna
 •   Opcje wyszukiwania:

 • wg przedmiotów i dziedzin

 • wszystkie publikacje

 • najnowsze publikacje

 • w treści publikacji

 • wg wydania, numeru, daty

 • strony autorskie

 • wydanie z dnia:
  14 września 2020 roku

   

  Ilość publikacji: 13684
  w tym nr 19 (2020/2021): 25

     numer online: 77 gości

  reklama