Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

nr 6901-7000   inne

Turniej przyrodniczy dla klasy I
autorzy: Małgorzata Maruszewska, Jadwiga Masłyk
kategoria: konkursy

Twórcza kara
autor: Marta Lachowicz
kategoria: referat

Konspekt zajęć indywidualnych z plastyki dla ucznia klasy 6 z upośledzeniem w stopniu lekkim
autor: Małgorzata Woś
kategoria: konspekt zajęć

Spotkanie "Dzieci Dzieciom" zorganizowane dla wszystkich dzieci z klas I i II
autor: Sylwia Świątek
kategoria: scenariusz zajęć

Wycieczka do Portu Lotniczego Poznań-Ławica im. Henryka Wieniawskiego
autor: Sylwia Świątek
kategoria: scenariusz zajęć

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Joanna Magner
kategoria: awans zawodowy

Scenariusz uroczystości otwarcia wielofunkcyjnego boiska szkolnego
autor: Renata Dobrowolska
kategoria: scenariusz imprezy

"Oswoić znaczy stworzyć więzy" - w czym tkwi piękno i radość przyjaźni ?
autor: Izabela Lewkowicz-Dziuba
kategoria: scenariusz lekcji

Rozwijamy twórczą aktywność naszego umysłu - cykl zajęć
autor: Alicja Grzywna
kategoria: konspekty zajęć

"Z opłatkiem w ręku..." - uroczysta kolacja wigilijna
autor: Alicja Grzywna
kategoria: scenariusze

Jasełka
autor: Alicja Grzywna
kategoria: scenariusz przedstawienia

Wieczorek Andrzejkowy - odkrywamy tajemnice przyszłości
autor: Alicja Grzywna
kategoria: scenariusze

Zasady oceniania z języków obcych
autor: Barbara Rzeźnik
kategoria: opracowanie

Konkurs gramatyczno-leksykalny z języka niemieckiego
autor: Barbara Rzeźnik
kategoria: konkursy

Projekt Dnia Europejskiego - prezentacja 15 krajów europejskich
autor: Barbara Rzeźnik
kategoria: scenariusz imprezy

Der Tagesablauf von Nico - czasowniki rozdzielnie złożone
autor: Barbara Rzeźnik
kategoria: scenariusz lekcji

Wertwelten, Freundschaft, Liebe. Wartości w życiu młodzieży, rola przyjaźni i miłości
autor: Barbara Rzeźnik
kategoria: scenariusz lekcji

Techniki pracy szkolnej C. Freineta jako inspiracja do opracowywania i stosowania kart pracy oraz fiszek w pracy z dzieckiem chorym
autor: Małgorzata Wojdyła
kategoria: artykuł

Masa a ciężar ciała
autor: Agnieszka Głowacka
kategoria: konspekt lekcji

Scenariusz programu z okazji Dnia Nauczyciela
autor: Iga A. Sadowska
kategoria: scenariusze

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Małgorzata Woś
kategoria: awans zawodowy

Scenariusz zajęć logopedycznych - terapia logopedyczna dziecka z dyzartrią
autor: Bożena Wrońska
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęć logopedycznych - terapia logopedyczna dziecka z niedosłuchem
autor: Bożena Wrońska
kategoria: scenariusze

Scenariusz grupowych zajęć logopedycznych
autor: Bożena Wrońska
kategoria: scenariusze

Plan rozwoju zawodowego
autor: Ewa Wawrzynowska
kategoria: awans zawodowy

Konkurs wiedzy "Symbole narodowe"
autor: Izabela Borys
kategoria: konkursy

Program autorski "Śladami zakonów i kościołów w województwie zachodniopomorskim"
autor: Izabela Borys
kategoria: program edukacyjny

Scenariusz przedstawienia "W Ekolandii"
autor: Magdalena Kowalczyk
kategoria: scenariusze

Obraz rycerza w "Rękawiczce" Fryderyka Schillera
autor: Magdalena Kowalczyk
kategoria: scenariusz lekcji

"Radość tworzenia" - program zajęć z zakresu arteterapii dla gimnazjum
autor: Grażyna Pietrzak
kategoria: program edukacyjny

"Dziewczyny, które mam na myśli..." - scenariusz akademii z okazji Dnia Kobiet
autor: Grażyna Pietrzak
kategoria: scenariusze

"Absolwent" - program orientacji zawodowej dla gimnazjum
autor: Grażyna Pietrzak
kategoria: program edukacyjny

Konkurs ekologiczny "Jestem przyjacielem przyrody" dla dzieci sześcioletnich
autor: Sylwia Jaskóła
kategoria: konkursy

Indywidualny program edukacyjny dla uczennicy upośledzonej w stopniu umiarkowanym "Ja też potrafię"
autor: Aleksandra Wenclewska
kategoria: programy nauczania

Opis i analiza przypadku braku akceptacji uczennicy przez środowisko rówieśnicze
autor: Sylwia Świątek
kategoria: analiza przypadku

Plan pracy świetlicy szkolnej
autor: Sylwia Świątek
kategoria: plany pracy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Magdalena Borczuk
kategoria: awans zawodowy

Co ci dolega? - problemy zdrowotne
autor: Lidia Więckowska
kategoria: scenariusz lekcji + prezentacja multimedialna

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Elżbieta Kolat
kategoria: awans zawodowy

Happy Easter !
autor: Małgorzata Nożewska
kategoria: scenariusz lekcji

St Valentine's Day
autor: Małgorzata Nożewska
kategoria: scenariusz lekcji

It's Christmas !
autor: Małgorzata Nożewska
kategoria: scenariusz lekcji

Happy Halloween ! (Charakterystyczne słownictwo. Utrwalenie nazw kolorów i liczb 1-10)
autor: Małgorzata Nożewska
kategoria: scenariusz lekcji

School objects (Przybory szkolne - wprowadzenie)
autor: Małgorzata Nożewska
kategoria: scenariusz lekcji

My ABC. (Mój alfabet. Zapoznanie z literami n-s angielskiego alfabetu)
autor: Małgorzata Nożewska
kategoria: scenariusz lekcji

Green Zone 2 (Utrwalenie wiadomości - formuły powitania i przedstawienia się, liczby 1-10)
autor: Małgorzata Nożewska
kategoria: scenariusz lekcji

Commands (Polecenia używane w klasie)
autor: Małgorzata Nożewska
kategoria: scenariusz lekcji

Numbers 1-10. (Liczby 1-10)
autor: Małgorzata Nożewska
kategoria: scenariusz lekcji

My ABC. (Mój alfabet. Zapoznanie z literami a-f angielskiego alfabetu)
autor: Małgorzata Nożewska
kategoria: scenariusz lekcji

Poznanie wyrazów wasp i husky (osa, haski)
autor: Małgorzata Nożewska
kategoria: scenariusz lekcji

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Małgorzata Nożewska
kategoria: awans zawodowy

"Matematyczne zagadki ciekawskiej Agatki" - propozycje zabaw z zakresu kształtowania pojęć matematycznych
autor: Lucyna Spica
kategoria: program edukacyjny

Organizacja pracy domowej ucznia, czyli wskazówki dla rodziców jak pomóc dziecku w samodzielnym uczeniu się
autor: Renata Starzyńska
kategoria: artykuł

Co wiem na temat miasta Szprotawy - jego historii i teraźniejszości ?
autor: Renata Starzyńska
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz apelu wielkanocnego
autor: Renata Starzyńska
kategoria: scenariusz przedstawienia

Utrwalenie poprawnej wymowy głoski "cz". Zajęcia ortofoniczno-muzyczne
autor: Renata Starzyńska
kategoria: konspekt zajęć

Ćwiczenia usprawniające percepcję wzrokowo-słuchową. Wyróżnianie samogłosek w nagłosie, śródgłosie i wygłosie
autor: Renata Starzyńska
kategoria: konspekt zajęć

Utrwalenie nazw miesięcy, dni tygodnia oraz sposobów odczytywania i zapisywania czasu zegarowego
autor: Renata Starzyńska
kategoria: konspekt lekcji

Opis i analiza przypadku rozpoznania problemu edukacyjno-wychowawczego nieśmiałego ucznia z trudnościami w nauce
autor: Renata Starzyńska
kategoria: analiza przypadku

Zwyczaje i tradycje wielkanocne
autor: Irena Nagrodzka
kategoria: opracowanie

Dziwne zachowania dzieci, czyli moje dziecko zaczyna dorastać
autor: Iwona Karabela
kategoria: referat

Metody aktywne w wychowaniu przedszkolnym
autor: Barbara Kosmowska
kategoria: opracowanie

Scenariusz bajki "Szewczyk Dratewka"
autor: Barbara Kosmowska
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęć z języka niemieckiego w liceum "Wo steht der Tisch ?"
autor: Agnieszka Droździak
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęcia w przedszkolu "Gdy wiosna na świecie"
autor: Ewa Walczak-Bugała
kategoria: scenariusze

Scenariusz zajęcia w przedszkolu "Przybycie wiosny"
autor: Ewa Walczak-Bugała
kategoria: scenariusze

Rozwiązywanie problemów między nauczycielem a uczniami
autor: Barbara Lewińska
kategoria: konspekt lekcji

Wprowadzenie i utrwalenie zaimków względnych prostych z wykorzystaniem metod aktywizujących ucznia i elementów ludycznych - język francuski
autor: Barbara Lewińska
kategoria: konspekt lekcji

Realizacja potrzeb psychospołecznych dziecka przewlekle chorego
autor: Violetta Nowak
kategoria: artykuł

Moja wizja nieba a wizja Bolesława Leśmiana - Rozważania na podstawie utworu Bolesława Leśmiana pt. "Urszula Kochanowska"
autor: Violetta Nowak
kategoria: konspekt lekcji

Cud nad Wisłą - Bitwa Warszawska 1920
autor: Gabriela Bonk
kategoria: prezentacja multimedialna

Przedszkole instytucją wspomagającą rodzinę w ujednoliceniu oddziaływań wychowawczych
autor: Małgorzata Wrońszczyk
kategoria: artykuł

Metale kolorowe
autor: Agnieszka Zimny
kategoria: opracowanie

Writing e-mails (Poczta elektroniczna)
autor: Olga Grudzińska-Kamiennik
kategoria: konspekt lekcji

Mobile Phones (Telefony komórkowe)
autor: Olga Grudzińska-Kamiennik
kategoria: konspekt lekcji

Research on the Internet (Praca z Internetem)
autor: Olga Grudzińska-Kamiennik
kategoria: konspekt lekcji

Careers In IT (Kariera w IT)
autor: Olga Grudzińska-Kamiennik
kategoria: konspekt lekcji

Sztuka Prehistorii
autor: Agata Lucia
kategoria: prezentacja multimedialna

Renesans
autor: Agata Lucia
kategoria: prezentacja multimedialna

Ćwiczenia mające na celu stymulację sensoryczną
autor: Anna Zielińska
kategoria: opracowanie

"Dwie kałuże" - opracowanie wzoru
autor: Barbara Kosmowska
kategoria: scenariusz zajęć

Roczny plan zajęć kółka teatralnego
autor: Stanisława Łazik
kategoria: plany pracy

Program kółka teatralnego
autor: Stanisława Łazik
kategoria: plany pracy

Konspekt zajęć z rodzicami "Pobawmy się razem"
autor: Stanisława Łazik
kategoria: konspekt zajęć

Przedstawienie fragmentu rzeczywistości - martwa natura (kompozycja z warzyw i owoców ), praca wykonana techniką "monotypia graficzna"
autor: Beata Rośkowicz
kategoria: scenariusz zajęć

"Wielkanocne pisanki" - praca plastyczna wykonana techniką "frottage"
autor: Beata Rośkowicz
kategoria: scenariusz zajęć

Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka
autorzy: Beata Rośkowicz, Anna Ślęzak
kategoria: scenariusz przedstawienia

Wprowadzenie liter j, J na podstawie wyrazu podstawowego "jajko". Pisanie wyrazów z poznanymi literami
autor: Anna Ślęzak
kategoria: konspekt lekcji

Zawody
autor: Natalia Krawczyk
kategoria: prezentacja multimedialna

Zawody naszych rodziców
autor: Natalia Krawczyk
kategoria: prezentacja multimedialna

Krzyżówka ze znajomości "Tułaczki Odyseusza"
autor: Małgorzata Frąckowiak
kategoria: materiały pomocnicze

Program zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla ucznia upośledzonego w stopniu głębokim
autor: Anna Zielińska
kategoria: plany pracy

Kochamy muzykę, czyli nasze małe muzykowanie
autor: Sylwia Jaskuła
kategoria: scenariusz zajęć

Projektujemy suknię Pani Wiosny
autor: Sylwia Jaskuła
kategoria: scenariusz zajęć

Ankieta dla rodziców "Współpraca szkoły z rodzicami"
autor: Jolanta Lipska
kategoria: ankiety

Scenariusz lekcji języka angielskiego "Określanie ilości produktów spożywczych" wraz z arkuszem ewaluacyjnym
autor: Jolanta Lipska
kategoria: scenariusz lekcji

Środowisko rodzinne - wczesna stymulacja prawidłowego rozwoju mowy dziecka
autor: Dominika Filbrandt
kategoria: artykuł

Zbiorek gier i zabaw dydaktycznych w kształceniu dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
autor: Elżbieta Matysiak
kategoria: opracowanie

Plan rozwoju zawodowego
autor: Małgorzata Bielecka
kategoria: awans zawodowy

Rola edukacji regionalnej w rozwoju dziecka
autor: Dominika Marantowicz
kategoria: artykuł


 

Wybierz kategorię:

 • artykuły / referaty / eseje

 • scenariusze / konspekty

 • opracowania / analizy

 • ocenianie/ testy / ankiety / konkursy

 • projekty / programy edukacyjne

 • innowacje pedagogiczne

 • plany pracy / programy nauczania

 • poradniki / pomoce

 • aplikacje / programy komputerowe

 • prezentacje multimedialne

 • plany rozwoju / awans zawodowy

 • analizy przypadku

 • twórczość własna
 •   Opcje wyszukiwania:

 • wg przedmiotów i dziedzin

 • wszystkie publikacje

 • najnowsze publikacje

 • w treści publikacji

 • wg wydania, numeru, daty

 • strony autorskie

 • wydanie z dnia:
  14 września 2020 roku

   

  Ilość publikacji: 13684
  w tym nr 19 (2020/2021): 25

     numer online: 69 gości

  reklama