Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

nr 601-700   inne

Ślubowanie klas pierwszych szkoły podstawowej
autor: Jolanta Fabiszewska
kategoria: scenariusz uroczystości

Propozycja ćwiczeń kształtujących do rozgrzewki ogólnorozwojowej bez przyborów
autor: Marzena Kossakowska
kategoria: opracowanie

Artysta znany na całym świecie
autor: Marzena Kossakowska
kategoria: scenariusz lekcji

Scenariusz "Święta Wielkanocne"
autor: Alina Jedanowska
kategoria: scenariusz

Konspekt katechezy dla klasy I Szkoły Podstawowej "Jezus jest z nami w rodzinie gdy się kochamy"
autor: Alina Jedanowska
kategoria: konspekt

Program adaptacyjny dzieci 3-letnich - łagodzenie lęku przy przekraczaniu progu przedszkola
autor: Bogusława Skóra
kategoria: plan pracy

Przegląd wybranych edukacyjnych stron internetowych
autor: Dorota Domagała
kategoria: opracowanie

Wady postawy i zapobieganie ich powstawaniu
autor: Bożena Zarzycka
kategoria: referat

Konspekty lekcji UKS tenisa stołowego dla klas I-III szkoły podstawowej
autor: Bożena Zarzycka
kategoria: konspekty

Program profilaktyczny przeciw próchnicy "Zdrowy ząbek" dla przedszkolaków
autor: Janina Mickiewicz
kategoria: program profilaktyczny

Komputer w nauczaniu
autor: Grażyna Ogórkis
kategoria: artykuł

Zestaw zadań integrujących nauczanie matematyki z innymi edukacjami
autor: Alicja Kapuścińska
kategoria: opracowanie

Międzyszkolny Konkurs Tolkienowski "Tolkienada"
autorzy: Katarzyna Czekała, Anna Kuczek, Magdalena Misiak
kategoria: testy

Rysunek techniczny. Przekroje.
autor: Sławomir Cudny
kategoria: prezentacja multimedialna

Rysunek techniczny. Wymiarowanie.
autor: Sławomir Cudny
kategoria: prezentacja multimedialna

Konflikty w szkole
autor: Bożenna Kuskowska
kategoria: artykuł

Animacje teatralne źródłem aktywności edukacyjnej dziecka w wieku wczesnoszkolnym
autor: Bożena Romanowska
kategoria: artykuł

Rozwijanie twórczości muzycznej dzieci w Miejskim Przedszkolu nr 14 w Oświęcimiu w roku szkolnym 2003/2004
autor: Renata Stelmach
kategoria: plan pracy

Funkcjonowanie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkolnictwie ogólnodostępnym
autor: Ilona Jankowska
kategoria: artykuł

Edukacja regionalna z elementami matematyki - konspekt zajęcia otwartego
autor: Dorota Lisiecka
kategoria: konspekt

Propozycja opracowania mitu "Demeter i Kora"
autor: Beata Szałkowska
kategoria: scenariusze lekcji

Zanieczyszczenia wód naturalnych
autor: Małgorzata Kapitan
kategoria: scenariusz lekcji

Składnia zdania złożonego podrzędnie i współrzędnie
autor: Małgorzata Gołagusz-Michalik
kategoria: testy

Sprawdziany kompetencji. Nauka o języku. Wypowiedzenia pojedyncze i złożone.
autor: Renata Wielińska-Sorbian
kategoria: sprawdziany

Wychowanie prozdrowotne dzieci i młodzieży
autor: Andrzej Latoszek
kategoria: artykuł

Zapraszamy do pięknego Biecza
autor: Jacek Niezgoda
kategoria: prezentacja multimedialna

Scenariusz zajęć z języka angielskiego poddanych hospitacji diagnozującej
autor: Barbara Kosikowska
kategoria: scenariusz hospitacji diagnozującej

Jak nauczać komunikacji językowej i nie nudzić (praca z uczniem zdolnym)
autor: Barbara Kosikowska
kategoria: artykuł

Zajęcia plastyczne w pracy rewalidacyjnej z uczniem ze złożoną niepełnosprawnością psychofizyczną
autor: Teresa Nawojska
kategoria: konspekt lekcji

Bajka w pracy z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie i ruchowo w stopniu znacznym
autor: Teresa Nawojska
kategoria: artykuł

Scenariusz zajęć "Woda w przyrodzie" - metoda projektu
autor: Adam Makówka
kategoria: konspekt zajęć

Czworokąty - rodzaje i własności
autor: Wiesława Rydelek
kategoria: scenariusz lekcji

Wyrażenia algebraiczne, równania i nierówności
autor: Wiesława Rydelek
kategoria: sprawdziany

Funkcja liniowa
autor: Wiesława Rydelek
kategoria: prezentacja multimedialna + scenariusz lekcji

Inscenizacja bajki Marii Konopnickiej "O krasnoludkach i sierotce Marysi"
autorzy: Irena Niezgoda, Jacek Niezgoda
kategoria: prezentacja + scenariusz inscenizacji

Początkowe trudności w nauce szkolnej - przyczyny tych trudności
autor: Dariusz Dudek
kategoria: referat

Bądź bezbłędny ! - pisownia wyrazów z "rz".
autor: Magdalena Kaczmarek
kategoria: konspekt lekcji

Plan wynikowy z informatyki dla klasy I gimnazjum
autor: Marek Iwaniuk
kategoria: plany pracy

Metody aktywizacji procesu uczenia
autor: Andrzej Chojnacki
kategoria: artykuł + prezentacja multimedialna

Program wykorzystania portali edukacyjnych w nauczaniu języka angielskiego w ramach zajęć fakultatywnych (praca metodą projektu)
autor: Agnieszka Gościmska-Żuk
kategoria: projekt edukacyjny

Aspiracje edukacyjne i zawodowe uczniów klasy IV Liceum Technicznego w Nadrożu
autor: Paweł Brokos
kategoria: artykuł

Konkurs czytelniczy "Czytam i Wiem"
autorzy: Katarzyna Bobola, Monika Mendrek
kategoria: programy edukacyjne

Autorski program nauczania dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym dla trzeciej klasy szkoły podstawowej realizowany metodami innowacyjnymi
autor: Gabriela Gajdzik
kategoria: program nauczania

Program profilaktyki realizowany w klasie III A w roku szkolnym 2003/2004 w ramach kształcenia zintegrowanego oraz zajęć socjoterapeutycznych
autor: Gabriela Gajdzik
kategoria: program profilaktyki

Propozycje ćwiczeń dla dzieci mających trudności w pisaniu i czytaniu
autor: Bogumiła Kaczmarek
kategoria: opracowanie

Zabawa jako pojęcie społeczne i kulturowe
autor: Elżbieta Maćkiewicz
kategoria: artykuł

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 1 w Człuchowie w roku szkolnym 2003/2004
autorzy: Jarosława Gawin, Olga Łącka, Wojciech Nita
kategoria: plan pracy

Znaczenie diagnozy potrzeb szkoleniowych nauczycieli
autor: Małgorzata Grinberg
kategoria: artykuł

Działania łączne na liczbach naturalnych i ułamkach
autor: Agnieszka Sikorska-Szostak
kategoria: scenariusz zajęć

11 listopada - Święto Niepodległości
autor: Agnieszka Sikorska-Szostak
kategoria: scenariusz uroczystości

Trudności w pisaniu i czytaniu występujące u uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim
autor: Joanna Sowa
kategoria: artykuł

Terapeutyczny wpływ Drużyny Harcerskiej i Gromady Zuchowej Nieprzetartego Szlaku na rewalidację i resocjalizację uczniów Szkoły Życia
autor: Gabriela Gajdzik
kategoria: analiza wyników badań

Problemy emocjonalne u dzieci - gry i zabawy
autor: Janina Mickiewicz
kategoria: scenariusz zajęć otwartych

Wyjście awaryjne... w przenośni i dosłownie
autor: Stella Blachnierek
kategoria: scenariusz przedstawienia

Dni Antyku czyli nauka i zabawa w antycznym stylu
autor: Stella Blachnierek
kategoria: felieton

Plan wychowawczy dla klasy drugiej szkoły podstawowej
autor: Alicja Wiśniowska
kategoria: plany pracy

Karać czy nagradzać swoje dzieci ?
autor: Andrzej Latoszek
kategoria: artykuł + ankieta

Plany metodyczne z geografii
autor: Sylwester Blachnierek
kategoria: plany pracy

Plan wynikowy z wychowania fizycznego dla klasy I gimnazjum
autor: Sylwester Blachnierek
kategoria: plany pracy

Historia Regionu Latowickiego. Dziedzictwo kulturowe w regionie. Program nauczania w klasach I-III gimnazjum.
autor: Zygmunt Gajowniczek
kategoria: programy nauczania

Historia Regionu Latowickiego. Dziedzictwo kulturowe w regionie. Podręcznik dla ucznia.
autor: Zygmunt Gajowniczek
kategoria: materiały pomocnicze

Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej
autorzy: Joanna Łatka, Ewa Skaba
kategoria: scenariusz

Konkurs wiedzy o Armii Krajowej
autor: Ewa Skaba
kategoria: scenariusz

Aby proces nauczania języka obcego nie był od samego początku żmudny i nudny - czyli jak unikać zbędnego wysiłku
autor: Aleksandra Kuczborska
kategoria: artykuł

Administrowanie szkolną siecią komputerową z zastosowaniem Microsoft Small Business Server 4.0 - konsola polska 4.0
autor: Andrzej Barwacz
kategoria: opracowanie

Mała akademia literatury
autor: Aleksandra Dzierza
kategoria: program zajęć pozalekcyjnych

Komputerowy dziennik nauczyciela wychowania fizycznego
autorzy: Beata Lewandowska, Cezary Lewandowski
kategoria: aplikacja (Excel)

Narządy zmysłów - narząd wzroku
autor: Alicja Patryn
kategoria: scenariusz lekcji

Stanisław Kawula "Pedagogika społeczna - dokonania - aktualności - perspektywy"
autorzy: Beata Jankowska, Agieszka Woźniak
kategoria: opracowanie (recenzja)

Myślenie twórcze
autor: Alina Zabawska
kategoria: artykuł

Wskazówki metodyczne do prowadzenia zespołów (flet prosty)
autor: Mirosława Bywalec
kategoria: opracowanie

Jak usprawnić pracę mózgu ? Czyli sposoby na lepszą pamięć.
autor: Jadwiga Kaziszyn-Szarłowska
kategoria: artykuł

Funkcje liniowe. Układy Równań.
autorzy: Dorota Domagała, Anna Rogala, Bożena Wiśniewska
kategoria: program komputerowy

Miejski Konkurs Ekologiczny - Rydułtowy 2003
autor: Joanna Łatka
kategoria: scenariusz

Znaczenie rodziny w procesie przygotowania dzieci do racjonalnego wykorzystania czasu wolnego w młodszym wieku szkolnym
autor: Dorota Wicherek
kategoria: artykuł

Zaburzenia związane z percepcją wzrokową
autor: Genowefa Grzeszczuk
kategoria: opracowanie

Zaburzenia związane z percepcją słuchową
autor: Genowefa Grzeszczuk
kategoria: opracowanie

Zaburzenia związane z motoryką dużą
autor: Genowefa Grzeszczuk
kategoria: opracowanie

Zaburzenia związane z motoryką małą
autor: Genowefa Grzeszczuk
kategoria: opracowanie

Zmiany w rozwoju somatycznym i motorycznym dziewcząt na przykładzie Zespołu Szkół Nr 4 w Nadrożu
autor: Paweł Brokos
kategoria: artykuł

Program współpracy wychowawczej z rodzicami "Pomagamy dorastać naszym dzieciom"
autor: Iwona Lipińska-Kulczewska
kategoria: program edukacyjny

Program profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 1 w Brennej
autorzy: Jolanta Ferfecka, Katarzyna Heller, Iwona Madecka-Kozieł, Monika Mendrek
kategoria: program edukacyjny

Plan rozwoju zawodowego
autor: Anna Słota
kategoria: plan rozwoju

Agresja szkolna
autor: Agnieszka Sikorska-Szostak
kategoria: referat

Śladami Stasia i Nel... Skorzystaj z oferty naszego biura podróży - redagujemy folder reklamowy
autor: Bogumiła Szmidt-Kruk
kategoria: scenariusz lekcji

Jak przywrócić ład w przyrodzie ?
autor: Elżbieta Nurkiewicz
kategoria: scenariusz inscenizacji

Edukacja europejska w szkole
autor: Elżbieta Nurkiewicz
kategoria: scenariusz lekcji

Droga do sukcesu w mojej małej firmie
autor: Barbara Winkler
kategoria: program edukacyjny

Strategic competence
(a practical guide with exercises)

autor: Ewa Wiaterek
kategoria: artykuł

Hospitacja diagnozująca
autor: Ewa Wiaterek
kategoria: konspekt

Zjawisko zaćmienia Słońca
autor: Irena Niezgoda
kategoria: opracowanie

Nienaturalność szkolnych komunikacji językowych
autor: Elżbieta Długozima
kategoria: esej

Święto Pączka
autor: Ewa Głowacz
kategoria: scenariusz

Jestem mieszkańcem tej gminy
autorzy: Jolanta Dziuba Małecka, Małgorzata Magdalen, Jan Michał Wołoszczuk
kategoria: projekt edukacyjny

Mała akademia literatury
autor: Aleksandra Dzierza
kategoria: program zajęć pozalekcyjnych

Nauka o języku
autor: Małgorzata Klassa
kategoria: prezentacja multimedialna

Ślubowanie klasy pierwszej
autor: Anna Żurek
kategoria: scenariusz imprezy

Dzień Matki i Dzień Ojca
autor: Monika Kostrzewa
kategoria: scenariusz inscenizacji

Poetycki obraz Ojczyzny malowany słowami poety w wierszu pt. "W pamiętniku Zofii Bobrówny"
autor: Małgorzata Piróg
kategoria: scenariusz lekcji

Etapy nauczania gry na flecie prostym
autor: Mirosława Bywalec
kategoria: opracowanie

 

Wybierz kategorię:

 • artykuły / referaty / eseje

 • scenariusze / konspekty

 • opracowania / analizy

 • ocenianie/ testy / ankiety / konkursy

 • projekty / programy edukacyjne

 • innowacje pedagogiczne

 • plany pracy / programy nauczania

 • poradniki / pomoce

 • aplikacje / programy komputerowe

 • prezentacje multimedialne

 • plany rozwoju / awans zawodowy

 • analizy przypadku

 • twórczość własna
 •   Opcje wyszukiwania:

 • wg przedmiotów i dziedzin

 • wszystkie publikacje

 • najnowsze publikacje

 • w treści publikacji

 • wg wydania, numeru, daty

 • strony autorskie

 • wydanie z dnia:
  14 września 2020 roku

   

  Ilość publikacji: 13684
  w tym nr 19 (2020/2021): 25

     numer online: 34 gości

  reklama