Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
                
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

nr 6801-6900   inne

Poprawne relacje nauczyciel-uczeń służące osiągnięciu emocjonalnie zrównoważonego rozwoju ucznia
autor: Sylwia Gąsior
kategoria: referat

Praca klasowa "Liczby naturalne"
autor: Sylwia Gąsior
kategoria: ocenianie

Scenariusz apelu z okazji Dnia Dziecka
autor: Sylwia Gąsior
kategoria: scenariusze

Nauka startu niskiego i przyspieszenia startowego
autor: Beata Malarz
kategoria: konspekt lekcji

Musikalische Spiele und Drama als Unterstützung des Fremdsprachenunterricht
autor: Edyta Jabłońska
kategoria: artykuł

Znaczenie prawidłowego żywienia
autor: Halina Szajna
kategoria: artykuł

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
autor: Halina Szajna
kategoria: awans zawodowy

Agresja u dzieci. Zabawy przeciwko agresji
autor: Katarzyna Bednarz
kategoria: opracowanie

Test "Zdanie złożone współrzędnie i podrzędnie"
autor: Małgorzata Frąckowiak
kategoria: ocenianie

Merry Christmas !
autor: Małgorzata Dobiecka
kategoria: scenariusz lekcji + prezentacja multimedialna

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Michalina Kosowicz
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Maria Kozak
kategoria: awans zawodowy

Komunikacja szkolna w zakresie interakcji
autor: Andrzej Roszko
kategoria: artykuł

Nakrywanie do stołu
autor: Beata Metryka
kategoria: prezentacja multimedialna

Woodpeckers - rozumienie tekstu słuchanego i czytanego
autor: Barbara Stanek
kategoria: scenariusz lekcji

Madagascar - rozumienie tekstu słuchanego i czytanego
autor: Barbara Stanek
kategoria: scenariusz lekcji

Machu Picchu - rozumienie tekstu słuchanego i czytanego
autor: Barbara Stanek
kategoria: scenariusz lekcji

Mysteries of Egypt - rozumienie tekstu słuchanego i czytanego
autor: Barbara Stanek
kategoria: scenariusz lekcji

Polska odzyskuje niepodległość. 11 Listopada - Święto Niepodległości
autor: Anita Kowalczyk
kategoria: konspekt lekcji + prezentacja multimedialna

Program autorski dla drugiego etapu edukacyjnego "Edukacja patriotyczno-obywatelska"
autor: Anita Kowalczyk
kategoria: programy edukacyjne

Scenariusz lekcji języka angielskiego z uwzględnieniem metod aktywizujących "Types of entertainment - speaking"
autor: Anita Wasiak
kategoria: scenariusze

Scenariusz lekcji języka angielskiego z uwzględnieniem metod aktywizujących "Sport w życiu człowieka. Sporty ekstremalne"
autor: Anita Wasiak
kategoria: scenariusze

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego w szkole ponadgimnazjalnej
autor: Agnieszka Witkowska
kategoria: awans zawodowy

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego w gimnazjum
autor: Agnieszka Witkowska
kategoria: awans zawodowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
autor: Anna Kotkiewicz
kategoria: awans zawodowy

Program autorski "Tańce narodowe i towarzyskie"
autor: Beata Metryka
kategoria: programy edukacyjne

Ankieta na temat działalności świetlic socjoterapeutycznych
autor: Agnieszka Sergiej
kategoria: ankiety

Astrid Lindgren
autor: Aleksandra Kusz
kategoria: prezentacja multimedialna

Test czytania ze zrozumieniem dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej
autor: Aleksandra Kusz
kategoria: ocenianie

Wpływ treningu sportowego na kształtowanie wydolności fizycznej organizmu
autor: Iwona Lech
kategoria: referat

Kryteria oceny z wychowania fizycznego dla gimnazjum
autorzy: Bożena Soda, Agata Zalewska
kategoria: ocenianie

Kryteria oceny z wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej
autorzy: Bożena Soda, Agata Zalewska
kategoria: ocenianie

Stanowisko Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana" w sprawie edukacji i wychowania w polskich szkołach
autor: Ferdynand Froissart
kategoria: artykuł

Benchmarking jako nowoczesna metoda wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli
autor: Bogumiła Rypień
kategoria: artykuł

Po trzech latach... (krzyżówka na zakończenie)
autor: Alina Łoboda
kategoria: scenariusze

Karta pracy dla ucznia "Podsumowanie wiadomości o figurach płaskich"
autor: Sylwia Gąsior
kategoria: opracowanie

Szkolny konkurs "Mistrz zagadek matematycznych"
autor: Sylwia Gąsior
kategoria: konkursy

Lekcja e-learningowa "Surowce i ich rola w gospodarce światowej"
autor: Marzenna Kamińska
kategoria: scenariusze

Test ze znajomości lektur "W 80 dni dookoła świata" inbsp;"Tomek wnbsp;krainie kangurów"
autor: Małgorzata Agata Okuła
kategoria: ocenianie

Test "Odzyskanie niepodległości. II Rzeczpospolita"
autor: Małgorzata Agata Okuła
kategoria: ocenianie

Test "Oblicznie czasu w historii"
autor: Małgorzata Agata Okuła
kategoria: ocenianie

Zaburzenia emocjonalne
autor: Anna Zielińska
kategoria: artykuł

Idywidualny program rewalidacyjny dla dziecka o umiarkowanym stopniu upośledzenia umysłowego
autor: Iwona Gruszka
kategoria: plany pracy

Program zajęć logopedycznych - korekta wad wymowy, dysleksja
autor: Aleksandra Fuchs
kategoria: plany pracy

Sprawozdanie półroczne z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
autor: Zofia Mościcka-Bogusz
kategoria: awans zawodowy

Współczesny patriotyzm wymaga profesjonalizmu
autor: Ferdynand Froissart
kategoria: artykuł

Dlaczego smutna historia zajączka ? - na podstawie bajki I. Krasickiego "Przyjaciele"
autor: Aleksandra Piecha
kategoria: konspekt lekcji

Konkurs wiedzy o sporcie i zdrowiu
autorzy: Katarzyna Kulesza, Marta Staszewska
kategoria: konkursy

Program zajęć pozalekcyjnych wychowania fizycznego - piłka siatkowa dziewcząt i chłopców
autorzy: Katarzyna Kulesza, Marta Staszewska
kategoria: program edukacyjny

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego
autor: Katarzyna Kulesza
kategoria: awans zawodowy

Zabawy dydaktyczne z uwzględnieniem założeń metody odimiennej Ireny Majchrzak
autor: Urszula Łuszczew
kategoria: konspekty

Sztuka starożytnej Grecji - ceramika. Malarstwo na wazach
autor: Agata Trzęsimiech-Lucia
kategoria: konspekty

Opóźnienia funkcji wzrokowych i słuchowych jako przyczyna trudności czytania i pisania
autor: Krystyna Nawara
kategoria: artykuł

Football - cykl kilku lekcji języka angielskiego z wykorzystaniem słownictwa dotyczącego piłki nożnej
autor: Tomasz Jaraczewski
kategoria: scenariusze

Wpływ choroby przewlekłej na osobowość dzieci i młodzieży
autor: Małgorzata Wojdyła
kategoria: opracowanie

Dyplom za konkurs biblioteczny o Harrym Potterze
autor: Agata Trzęsimiech-Lucia
kategoria: materiały pomocnicze

Zadania przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w Technikum Agrobiznesu
autor: Katarzyna Czatrowska
kategoria: opracowanie

Scenariusz akademii z okazji "Dnia Śląskiego"
autor: Marta Witkowska
kategoria: scenariusze

Nie o takie gimnazja chodziło !
autor: Ferdynand Froissart
kategoria: artykuł

Badanie wpływu różnych czynników na szybkość rozpuszczania się substancji w wodzie
autor: Joanna Ryfczyńska-Moc
kategoria: scenariusz lekcji

Powtórzenie wiadomości o symetrii
autor: Joanna Ryfczyńska-Moc
kategoria: scenariusz lekcji

Utrwalenie wiadomości o liczbach wymiernych
autor: Henryka Piotrowska
kategoria: konspekt lekcji

Budowa "Odprawy posłów greckich" Jana Kochanowskiego. Próba analizy
autor: Agnieszka Skotarek
kategoria: esej

Modny występ cesarza... - "Nowe szaty cesarza" H. Ch. Andersena
autor: Agnieszka Skotarek
kategoria: konspekt lekcji

"What Is a Genius ?" - rozumienie tekstu czytanego
autor: Barbara Stanek
kategoria: scenariusz lekcji

"Should We Colonise Space ?" - rozumienie tekstu czytanego
autor: Barbara Stanek
kategoria: scenariusz lekcji

"Life without Light - Ocean Secrets" - rozumienie tekstu słuchanego i czytanego
autor: Barbara Stanek
kategoria: scenariusz lekcji

"Is sport safe" - rozumienie tekstu czytanego
autor: Barbara Stanek
kategoria: scenariusz lekcji

"A New Threat ?" - rozumienie tekstu czytanego
autor: Barbara Stanek
kategoria: scenariusz lekcji

Projekt "Kodeksu etycznego nauczyciela"
autor: Ferdynand Froissart
kategoria: opracowanie

Projekt "Kodeksu ucznia"
autor: Ferdynand Froissart
kategoria: opracowanie

Samotna, wyalienowana młodzież
autor: Julia Siewruk
kategoria: artykuł

Scenariusz zabawy "Bal Zielonych"
autor: Lucyna Spica
kategoria: scenariusze

Badanie trójmianu kwadratowego
autor: Małgorzata Wydrzyńska
kategoria: konspekt lekcji

Bicie - jak pomóc rodzicom - zajęcia Szkoły dla Rodziców i Wychowawców
autor: Elżbieta Stańska
kategoria: analiza przypadku

Plan rozwoju zawodowego
autor: Piotr Bachorski
kategoria: awans zawodowy

Przykłady lektur biblioterapeutycznych
autor: Agnieszka Gierszewska
kategoria: opracowanie

Plan pracy na lekcjach języka niemieckiego w klasach "0"
autor: Kamila Sawicka
kategoria: plany pracy

Regulamin konkursu recytatorskiego
autor: Magdalena Janiak
kategoria: konkursy

"Malaria, a Thousand Year War" - rozumienie tekstu słuchanego i czytanego
autor: Barbara Stanek
kategoria: scenariusz lekcji

Scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych "Ćwiczenia analizy i syntezy sylabowej wyrazów na materiale literowym"
autor: Anna Marecik
kategoria: scenariusze

Szkolne zawody w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej
autor: Monika Borkowska
kategoria: konkursy

Scenariusz zajęć kształcenia zintegrowanego "Ochrona środowiska, segregacja odpadów"
autor: Magdalena Janiak
kategoria: scenariusze

Techniki prezentacji słownictwa
autor: Piotr Bachorski
kategoria: referat

Konkurs wiedzy o krajach anglojęzycznych - Zjednoczone Królestwo
autor: Elżbieta Tokarz
kategoria: konkursy

Scenariusz lekcji otwartej "In the restaurant. Dialogi"
autor: Anna Kos
kategoria: scenariusze

Plan rozwoju zawodowego
autor: Rafał Mikołajczak
kategoria: awans zawodowy

Berühmte Persönlichkeiten aus Österreich (Sławni Austriacy)
autor: Anna Rożdżestwieńska
kategoria: prezentacja multimedialna

Program egzaminujący uczniów z matematyki
autor: Anna Kawecka
kategoria: program komputerowy

Diagnoza indywidualnego przypadku dziecka 13-letniego
autor: Justyna Jasińska
kategoria: analiza przypadku

Projekt profilaktyczny dotyczący agresji "Nie prób drugiemu, co tobie niemiłe"
autor: Justyna Jasińska
kategoria: program edukacyjny

Działania naprawcze z matematyki po analizie próbnego sprawdzianu
autor: Justyna Jasińska
kategoria: opracowanie

Plan pracy metodą projektu "Dlaczego czekamy na zimę ?"
autorzy: Ala Kabelska, Beata Wasilewska
kategoria: plany pracy

Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka
autorzy: Ala Kabelska, Beata Wasilewska
kategoria: scenariusze

Konspekt indywidualnych zajęć rewalidacyjnych "Przypomnienie i utrwalenie wiadomości o rzeczowniku"
autor: Magdalena Nadolna
kategoria: konspekty

Gramatyka niemiecka w pigułce
autor: Kamila Sawicka
kategoria: prezentacja multimedialna

Program indywidualnych zajęć rewalidacyjnych dla ucznia II klasy gimnazjum z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
autor: Magdalena Nadolna
kategoria: plany pracy

Metoda projektu
autor: Beata Hanczak
kategoria: opracowanie + prezentacja multimedialna

Plan pracy koła przyrodniczego w klasie drugiej
autor: Beata Hanczak
kategoria: plany pracy

Plan pracy koła przyrodniczego w klasie pierwszej
autor: Beata Hanczak
kategoria: plany pracy


 

Wybierz kategorię:

 • artykuły / referaty / eseje

 • scenariusze / konspekty

 • opracowania / analizy

 • ocenianie/ testy / ankiety / konkursy

 • projekty / programy edukacyjne

 • innowacje pedagogiczne

 • plany pracy / programy nauczania

 • poradniki / pomoce

 • aplikacje / programy komputerowe

 • prezentacje multimedialne

 • plany rozwoju / awans zawodowy

 • analizy przypadku

 • twórczość własna
 •   Opcje wyszukiwania:

 • wg przedmiotów i dziedzin

 • wszystkie publikacje

 • najnowsze publikacje

 • w treści publikacji

 • wg wydania, numeru, daty

 • strony autorskie

 • wydanie z dnia:
  14 września 2020 roku

   

  Ilość publikacji: 13684
  w tym nr 19 (2020/2021): 25

     numer online: 65 gości

  reklama